Table of Content

001 -Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

002 -Thánh Vương Ngự Lai

003 -Tôn Vinh Chân Thần

004 -Vinh Danh Ngải

005 -Nguồn Ơn Phước

006 -Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

007 -Tâm Hồn Ca Ngợi

008 -Tôn Vinh Ba Ngôi

009 - Ngợi Tôn Chúa

010 -Vinh Quang Thuộc Chúa

011 -Chúa Kỳ Diệu

012 -Toàn Thế Giới Ca Ngợi

013 -Tụng Ngợi Thánh Ðế

014 -Bức Thành Kiên Cố

015 -Chúc Tôn Vua Thiên Cung

016 -Thánh Chúa Thành Tín

017 -Nguồn Cứu Giúp

018 -Thánh Chúa Siêu Việt

019 -Lên Ðền Thánh

020 -Chúa

021 -Tôn Ngợi Ðấng Tạo Hóa

022 -Tình Yêu Chúa

023 -Vui Mừng Chúa Là Vua

024 -Vui Mừng Tán Dương

025 -Ngước Mắt Lên Ðồi

026 -Tung Hô Danh Chúa

027 -Ðấng Ngồi Trên Ngôi

028 -Jesus Tuyệt Vời

029 -Hiến Vương Miện

030 -Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

031 -Danh Chúa Jesus

032 -Tôn Vinh Chúa Tôi

033 -Ngợi Ca Danh Oai Nghi

035 -Một Ngày

036 -Ha-lê-lu-gia

037 -Ngợi Ca Jêsus

038 -Cám Ơn Ngài

039 -Ơn Cao Sâu

040 -Cần Jêsus Hơn

041 -Ca Ngợi Chúa Ðêm Ngày

042 -Khúc Hát Tâm Linh

043 -Danh Ngài Là Jêsus

044 -Chúa Jêsus Lâm Phàm

045 -Chúa Muôn Thu

046-Ca Ngợi Vì Ðược Cứu

047 -Tình Yêu Jêsus

048 -Tôi Không Thể Biết

049 -Khúc Ca Mang Danh Jêsus

050 -Chúa Thánh Vinh Quang

051 -Chúa Sống Vinh Quang

052 -Tôn Vinh Vua Jêsus

0053 -Yêu Thương Ðời Ðời

054 -Tôn Cao Danh Chúa

055 -Danh Trên Muôn Danh

056 -Ánh Sáng Tình Yêu

057 -Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

058 -Ca Ngợi Chúa Tôi

059 -Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

060 -Ngài Là Vua

061 -Yêu Jêsus

062 -Ngài Là Ai?

063 -Vua Muôn Vua

064 -Thiên Binh Vang Tiếng Hát

065 -Phước Cho Nhân Loại

066 -Môn Ðồ Trung Tín

067 -Giữa Ðêm Yên Tịnh

068 -Kỷ Nguyên Thanh Bình

069 -Ðến Tôn Thờ

070 -Trong Máng Chiên

071 -Ðêm Yên Lặng

072 -Bết-lê-hem Nhỏ Bé

073 -Không Chỗ Trong Quán

074 -Ðêm Thánh

075 -Ca Chúc Giáng Sinh

076 -Ðêm Ơn Lành

077 -Ðấng Thánh Lâm Phàm

078 -Niềm Vui Thiên Ðàng

079 -Nô-ên Ðầu Tiên

080 -Ðiệu Thần Ca

081 -Ha-lê-lu-gia! Jêsus Ðến

082 -Em-ma-nu-ên

083 -Chúa Ðến Dương Trần

084 -Vua Miền Ðông

085 -Tiếng Hát Thiên Binh

086 -Tình Yêu Thiên Chúa

087 -Ðêm Nô-ên Tưng Bừng

088 -Bài Ca Máng Cỏ

089 -Ðêm Ðông Xưa

090 -Bình An Cho Loài Người

091 -Không Ai Khác

092 -Chúa Bất Biến

093 -Người Khách Lạ Ga-li-lê

094 -Cung Ðiện Bằng Ngà

095 -Chúa Không Ðổi Thay

096 -Tình Chúa Bao La

097 -Hi Sinh Vì Con

098 -Nhìn Thập Tự

099 -Trên Ðỉnh Ô-li-ve

100 -Ghết-sê-ma-nê

101 -Như Chiên Ði Lạc

102 -Chiêm Ngưỡng Thập Giá

103 -Chúa Mang Thập Hình

104 -Lên Gô-gô-tha

105 -Gô-gô-tha

106 -Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

107 -Hãy Tin

108 -Gần Thập Tự Hơn

109 -Sông Tình Yêu

110 -Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

111 -Trên Ðồi Cao

112 -Nơi Chân Thập Tự

113 -Chúa Phục Sinh

114 -Chúa Phục Sinh Hôm Nay

115 -Chúa Oai Quyền Phục Sinh

116 -Chúa Sống Lại

117 -Trên Ðường Em-mau

118 -Chúa Sống

119 -Mộ Trống

120 -Vì Jêsus Sống

121 -Nhìn Vua Thăng Thiên

122 -Tôn Vinh Jêsus

123 -Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

124 -Jêsus Quang Lâm

125 -Chúa Tái Lâm

126 -Kìa Chúa Ðến!

127 -Nếu Chúa Ðến Hôm Nay?

128 -Màn Sương Tiêu Tan

129 -Chúa Kíp Ðến

130 -Tia Sáng Ban Mai

131 -Thần Yên Ủi

132 -Thánh Linh Dẫn Dắt

133 -Ðầy Lòng Tôi

134 -Bài Ca Tâm Linh

135 -Thánh Linh Ngự Vào Lòng

136 -Gió Thánh Linh

137 -Hà Hơi Linh Thần

138 -Thần Linh Cảm Hóa

139 -Thánh Linh Hằng Sống

140 - An Bình Trong Chúa

141 -Trước Cửa Tâm Hồn

142 -Tiếng Chúa Gọi

143 -Nhìn Lên Jêsus

144 -Huyết Chúa Mầu Nhiệm

145 -Thoát Chốn Tội Tình

146 -Chúa Ðoái Thương

147 -Lăn Xa

148 -Tiếng Chuông Lòng

149 -Phần Vui Thỏa

150 -Chúa Ngự Tâm Hồn

151 -Chúa Ðến Trong Lòng

152 -Tiếng Hát Của Tôi

153 -Tâm Hồn Yên Ninh

154 -Nương Trong Chúa

155 -Tay Chúa Nắm Tôi

156 -Bước Với Chúa Yêu Thương

157 -Mừng Vui Hát Vang

158 -Sự Sống Mới

159 -Lòng Vui Vẻ

160 -Vui Mừng Ca Hát

161 -Ơn Lạ Lùng

162 -Lòng Thái An

163 -Ðời Ðẹp Tươi

164 -Sự Bình An

165 -Bước Trên Thiên Trình

166 -Trong Tay Chúa

167 -Ðời Tự Do

168 -Chúa Ðem An Vui Cho Tôi

169 -Sống Vui Thỏa

170 -Vui Bên Chúa

171 -Bài Ca Trong Tâm

172 -Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

173 -Chiên Của Chúa

174 -Ði Trong Hân Hoan

175 -Tôn Vinh Cha

176 -Một Ngày Tươi Mới

177 -Gặp Thiết Hữu

178 -Nguyện Cầu

179 -Giai Ðiệu Trong Tâm Hồn

180 -Yêu Thương Chúa Thêm

181 -Bước Ði Vinh Diệu

182 -Yêu Chúa Hơn

183 - Ái Tâm Chúa

184 -Tình Thương Cứu Chúa

185 -Hồng Ân Cứu Chuộc

186 -Ơn Sâu

187 - Ân Ðiển

188 -Con Trời Thương Thế Gian

189 -Lòng Tin Yêu

190 -Jesus Yêu Tôi

191 -Jêsus Yêu Mến Tôi

192 -Thỏa Vui Thuộc Chúa

193 -Dù Có Cả Trần Gian

194 -Mến Yêu Jêsus

195 -Ðếm Phước Chúa Ban

196 -Lẽ Sống Ðời Tôi

197 -Ðiều Này Thật Sao

198 -Vưong Tin Nơi Chúa

199 -Tình Yêu Muôn Ðời

200 -Từ Nay Thuộc Chúa

201 -Con Thuộc Về Ta

202 -Thà Có Jêsus

203 -Giờ Dịu Êm

204 -Giờ Thánh

205 -Jêsus Là Bạn Thật

206 -Xin Dừng Chân

207 -Cần Chúa Luôn

208 -Thưa Với Jêsus

209 -Buổi Mai Với Jêsus

210 -Xin Vào Tâm Hồn

211 -Phục Hưng Tâm Hồn

212 -Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

213 -Ra Khơi

214 -Tâm Hồn Bùng Cháy

215 -Cung Hiến Cuộc Ðời

216 -Chính Ngài

217 -Tận Hiến

218 -Tiếng Chúa Hướng Dẫn

219 -Theo Ý Chúa

220 -Lại Gần Hơn

221 -Dâng Chúa Thủy Chung

222 -Chốn Cao Hơn

223 -Uớc Ao Nhìn Jêsus

224 -Ðến Theo Chúa

225 -Cơn Mưa Phước Lành

226 -Chờ Mong Thiên Ân

227 -Sống Cho Chúa

228 -Khi Chúa Vô Lòng

229 -Theo Ý Cha

230 -Biết Chúa Tận Tường

231 -Danh Y Ðộc Nhất

232 -Bình An Diệu Kỳ

233 -Dâng Ðiều Tốt Nhất

234 -Tận Hiến Cho Chúa

235 -Nhìn Vua Vinh Hiển

236 -Vâng Theo Chúa

237 -Tất Cả Cho Jêsus

238 -Trông Mong Thiên Ân

239 -Ngày Cứu Chúa Bước Ðến

240 -Gần Lòng Từ Ái

241 -Ðến Bên Dòng Sông

242 -Khát Khao Dòng Nước

243 -Luyện Lòng Con

244 -Xin Mở Mắt Chúng Con

245 -Như Ý Cha

246 -Chốn Nương Thân

247 -Tâm Hồn Trong Trắng

249 -Nương Cánh Chúa

250 -Dựa Trên Lời Hứa

251 -Vầng Ðá Muôn Ðời

252 -Gần Chúa Hơn

253 -Gần Thập Tự

254 -Chúa Yêu Thương Tôi

255 -Tin Cậy Vâng Lời

256 -Tôi Biết Ðấng Tôi Tin

257 -Chúa Nắm Tôi

258 -Chiếc Neo V?ng Chắc

259 -Ðừng Sợ

260 -Nương Trên Jêsus

261 -Tin Cậy Chúa Jêsus

262 -Hốc Ðá Vững An

263 -Trao Cho Chúa

264 -Lo Gì

265 -Dòng Sông Thái An

266 -Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

267 -Không Ai Bằng Chúa

268 -Cánh Vĩnh Sinh

269 -Ði Ðường Ngài

270 -Chúa Là Tất Cả

271 -Lòng Cứ Yên Lặng

272 -Cứu Chúa Siêu Việt

273 -Chúa Che Giấu Tôi

274 -Luôn Mỗi Phút

276 -Chúa Sẽ Lo Toan

277 -Dòng Bình Tịnh

278 -Nguồn An Bình

279 -Chúa Hướng Dẫn

280 -Lời Hứa Quí Báu

281 -Chúa Ở Bên Tôi

282 -Chúa Dìu Dắt Tôi

283 -Chúa Nhớ Ðến Tôi

284 -Chúa Biết Từng Cánh Chim

285 -Người Chăn Dẫn Dắt

286 -Xin Dắt Ðưa Tôi

287 -Bên Kia Bóng Mờ

288 -Ðấng Chăn Hồn Tôi

289 -Bên Tôi Là Chúa Jêsus

290 -Ði Với Chúa

291 -Trước Rạng Ðông

292 -Danh Quí Trọng

293 - An Tâm Bên Chúa

294 -Xin Sống Cho Chúa Jêsus

295 -Ngài Biết Rõ

296 -Chúa Dẫn Ðưa Tôi

297 -Chim, Hoa Và Người

298 -Chúa Hiểu Tâm Trạng

299 -Bước Lên Si-ôn

300 -Tội Lỗi Cất Xa

301 -Ði Từng Bước

302 -Dương Quang Thiên Quốc

303 -Bàn Tay Mang Dấu Dinh

304 -Ngài Cứu Tôi

305 -Về Nhà Chúa

306 -Mỗi Quãng Ðường

307 -Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

308 -Ði Với Jêsus

309 -Trên Ðồi Hoàng Hôn

310 -Ðường Lối Chúa

311 -Quê Hương Thiên Quốc

312 -Nguyện Theo Jêsus

313 -Tình Yêu Vững Bền

314 -Nguyền Theo Bước Chân Người

315 -Chúa Hằng Chăn Giữ

316 -Tiến Bước Với Chúa

317 -Chúa Ðang Gọi

318 -Phúc Âm Muôn Thuở

319 -Thắng Nhờ Ðức Tin

320 -Ngắm Jêsus

321 -Tinh Binh Jêsus

322 -Hư Không

323 -Tinh Binh Thập Tự

324 -Sẵn Sàng

325 -Tại Trận Tiền

326 -Trung Thành Tín Nghĩa

327 -Sức Lực Từ Chúa

328 -Vẹn Lòng Trung Tín

329 -Chọn Ðứng Bên Ngài

330 -Khi Bình Minh Ðến

331 -Ðời Con

332 -Có Gì Dâng Chúa

333 -Con Hứa Theo Ngài

334 -Khi Ban Mai Ðến

335 -Chúa Với Tôi

336 -Nào Ði Lên

337 -Bàn Tay Dâng Lên

338 -Triều Thiên Vinh Hiển

339 -Mặt Ðối Mặt

340 -Niềm Vinh Hạnh

341 -Bên Kia Hoàng Hôn

342 -Giờ Xướng Danh

343 -Qua Ðời Seo Ðến Ðâu?

344 -Bất Dạ Thành

345 -Chung Nhóm Ở Thiên Hà

346 -Miền Vinh Hiển

347 -Nơi Vĩnh Phúc

348 -Khúc Thiên Ca

349 -Làm Con Vua Thánh

350 -Vương Quốc Rạng Ngời

351 -Lòng Yêu Giáo Hội

352 -Nền Hội Thánh

353 -Chúa Duy Nhất

354 -Ðồng Cỏ Thiên Thượng

355 -Cùng Họp Nhau

356 -Quây Quần Bên Chúa

357 -Bài Ca Hiệp Nhất

358 -Lời Chúa Vững Lập

359 -Lời Cha

360 -Lời Dịu Dàng

361 - Âm Nhạc Kinh Thánh

362 -Xin Chúa Mở Mắt

363 -Chúa Là Vầng Ðá

364 -Lời Chúa

365 -Lắng Nghe Tiếng Chúa

366 -Ngày Vui

367 -Viên Ngọc Ðẹp

368 -Chúc Mừng Hôn Lễ

369 -Nguyện Cầu Cho Ðôi Lứa

370 -Tiệc Thánh

371 -Khúc Tình Ca Ngày Cưới

372 -Bài Cầu Nguyện Chung

373 -Chúa Ban Thêm Ơn

374 -Thập Tự Xưa

375 -Nhà Trên Trời

376 -Ðấng Chăn Lành

377 -Em Dầu Nhỏ

378 -Lòng Em Vui

379 -Một Tia Sáng

380 -Châu Báu Vua Jêsus

381 -Ca Khúc Thanh Xuân

382 -Ánh Sáng Cho Ðời

383 -Chúa Vinh Quang

384 -Ðêm Ðến

385 -Gánh Lúa Về

386 -Ca Khúc Bình An

387 -Ánh Sáng Hải Ðăng

388 -Ðưa Về Chúa

389 -Rao Tin Lành

390 -Xin Chúa Sai Con

391 -Rao Phúc Âm

392 -Ðổi Mới Tâm Tôi

393 -Mong Làm Nguồn Phước

394 -Jêsus Cứu Tôi

395 -Ánh Sáng Phúc Âm

396 -Hoa Huệ Trong Trung

397 -Nhờ Huyết Chúa

398 -Ngợi Ca Cứu Chúa

399 -Ðau Thương Tan Biến

400 -Bây Giờ Tôi Tin

401 -Nơi Gô-gô-tha

402 -Vinh Danh Chúa

403 -Con Sông Thanh Tẩy

404 -Ánh Thái Dương

405 -Từ Lúc Ðược Cứu

406 - Ái Từ Chúa

407 -Khi Jêsus Qua

408 -Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

409 -Tình Yêu Trời

410 -Tôi Không Cô Ðơn

411 -Tận Trong Tâm Hồn

412 -Vinh Quang Trời

413 -Chính Jêsus

414 -Ánh Sáng Thế Giới

415 -Con Chiên Lạc

416 -Vui Ðón Tội Nhân

417 -Lời Kêu Gọi

418 -Chúa Yêu Thiết Tha

419 -Chỉ Tin Nơi Chúa

420 -Cuộc Ðời Ngắn Ngủi

421 -Tâm Linh Trong Trắng

422 -Lời Mời

423 -Ðến Theo Jêsus

425 -Cửa Cứu Rỗi

426 -Quyền Trong Huyết

427 -Huyết Chiên Con

428 -Cứu Chúa Kỳ Diệu

429 -Ca Ngợi Thập Tự

430 -Ngươi Yêu Ta Chăng?

431 -Danh Lạ Lùng

432 -Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

433 -Cầu Nguyện Cho Anh

434 -Xin Chúa Sai Tôi

435 -Hãy Theo Ta

436 -Mong Bạn Quay Về

437 -Chúa Yêu Thế Gian

438 -Trở Về

439 -Vì Tội Tôi

440 -Tiếng Chúa

441 -Nguồn Tình Yêu

442 -Về Gấp Lên

443 -Chiên Lạc Trở Về

444 -Loan Tin Mừng

445 -Yêu Là Khi

446 -Ðưa Người Ðến Chúa

447-Mảnh Ðất Quê Hương

448 -Xin Cha Dẫn Ðưa

449 -Lúc Anh Nguyện Cầu

450 -Xin Chúa Ở Bên Con

451 -Ca Khúc Xanh

452 -Tôn Thờ Cha Thánh

453 -Dâng Cha Ðóa Hoa Lòng

454 -Ngợi Ca Ơn Thương Xót

455 -Nhìn Lên Cha Thánh

456 -Ơn Yêu Thương Từ Cha

457 -Chúc Tôn Chúa

458 -Thành Kính Ca Ngợi

459 -Lời Tạ Ơn

460 -Tôn Vinh Danh Chúa

461 -Lạy Cha Yêu Thương

462 -Hô-sa-na

463 -Dâng Lời Tán Dương

464 -Dâng Lên Cha

465 -Trong Giây Phút Này

466 -Chúa Oai Quyền

467 -Dâng Hiến

468 -Ca Ngợi Chúa

469 -Vinh Quang Rạng Ngời

470 -Lời Con Ca Tụng

471 -Hướng Lên Chúa

472 -Cha Cao Quí

473 -Tình Yêu Muôn Thu

474 -Dâng Lời Suy Tôn

475 -Thi Thiên 86

476 -Hát Ha-lê-lu-gia

477 -Lời Nguyện Kính Yêu

478 -Nơi Ẩn Trú Muôn Ðời

479 -Dâng Lời Cảm Tạ

480 -Này Anh Thấy Không

481 -Phút Suy Tư

482 -Ðồi Vắng

483 -Dâng Trọn Cho Jêsus

484 -Mừng Xuân

485 -Chuyện Giáng Sinh

486 -Niềm Vui

487 -Xuân Ðến Bên Nhà

488 -Hãy Tin, Ðừng Sợ!

489 -Tiếng Gõ Cửa

490 -Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

491 -Dù Mai Sau

492 -Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

493 -Lời Nguyện Chiều

494 -Thi Thiên 90

495 -Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

496 -Bên Cha

497 -Hang Bê-lem

498 -Ðêm Vui Trần Thế

499 -Người Ðã Ðến

500 -Bước Người Ði Qua

501 -Jêsus

502 -Vùng Ðồi Xa Ấy

503 -Lời Chúa

504 -Giòng Sông Trường Sinh

505 -Tôn Vinh

506 -Nắm Chặt Lời Chúa

507 -Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

508 -Vững Bước Ði Trên Khổ Ðau

509 -Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

510 -Jêsus Bên Tôi

511 -Ðấng Chăn Giữ Tôi001 -Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Praise to the Lord, the Almighty

1. Quì lạy Chúa Ðấng Linh Năng, Vua Vinh Diệu tạo vạn vật chúng dân! Này hồn hỡi, hãy tôn ca Ngài, là nguồn linh năng, sông cứu ân! Tôn vinh danh Chúa, Ðồng tâm mãi trổi khúc kim cầm, Cùng ngợi Ba Ngôi nhân ái chí thâm.

2. Quì lạy Chúa Ðấng cao minh cai trị vạn vật, khôn ngoan quảng thông; Ngài dùng cánh chim ưng nâng ngươi, ban điều cao hơn ngươi ước mong; Bao nhiêu nhu yếu Ngài hằng ban cho không diên trì, Lòng Ngài thật ngươi không thể am tri.

3. Quì lạy Chúa với cả tâm linh cùng mọi điều chi trong chính ta, Này toàn thể chúng sinh mau tung hô thờ phượng Danh Vua Chí Cao! Muôn muôn dân thánh đồng thanh hô, ôA-menọ rập ràng, Thờ lạy Vua muôn vua cách hân hoan.

1. Praise to the Lord, the Al-might-y, the King of cre-a-tion! O my soul, praise Him, for He is thy health and sal-va-tion! All ye who hear, Now to His tem-ple draw near; Join me in glad ad-o-ra-tion!

2. Praise to the Lord, who o'er all things so won-drous-ly reign-eth, Shel-ters thee un-der His wings, yea, so gen-tly sus-tain-eth! Hast thou not seen How all thy long-ings have been Grant-ed in what He or-dain-eth?

Tác giả: Joachin Neander

 

002 -Thánh Vương Ngự Lai

Come, Thou Almighty King

1. Cúi xin Vua Thánh ngự lai, Hộ tôi cung chúc danh Ngài, Hát lên ca ngợi: Thờ tôn Chúa Cha trên trời, Quyền năng chiến thắng muôn đời, Nguyện quang lâm trên chúng tôi, Chúa thánh muôn đời.

2. Cúi xin Ðạo Thể ngự lai Cầm gươm chói sáng linh oai, Ðoái nghe tôi nài: Nguyện ban phước thánh dân Ngài, Dùng chân lý nuôi tâm hoài, Thần Nhân ôi, xin đến đây, Ở chính tâm này.

3. Cúi xin Linh Thánh ngự lai, Nguyền đem linh chứng theo Ngài, Chính phút vui này: Nguyện xin Thánh Linh năng tài, Quyền thiêng, sức thiêng dư đầy, Ngự vô tâm tôi, Chúa ơi, Quản cai muôn đời.

4. Chúc tôn muôn thuở nào thôi, Tụng ca Chân Chúa Ba Ngôi, Chúa trên muôn loài! Nguyện trong hiển vinh rạng ngời, Ðược chiêm ngưỡng tôn nhan hoài, Thờ tôn yêu thương Chúa tôi, Trải đến muôn đời.

Come Thou Al-might-y King, Help us Thy name to sing, Help us to praise. Fa-ther, all glo-ri-ous, O'er all vic-to-ri-ous, Come, and reign o-ver us, An-cient of Days. To Thee, great One in Three, E-ter-nal prais-es be Hence ev-er-more. Thy sov-'reign maj-es-ty, May we in glo-ry see, And to e-ter-ni-ty Love and a-dore.

Tác giả: Charles Wesley

 

003 -Tôn Vinh Chân Thần

Praise God From Whom

Tôn vinh chân thần, Nguồn ơn vô đối, Dưới Ðất chúng sinh tụng mỹ khắp nơi, Trời cao cũng chung ca ngợi Ba Ngôi, Chúa Cha cùng Con với Linh muôn đời! A-men.

Praise God, from whom all bless-ings flow; Praise Him, all crea-tures here be-low; Praise Him a-bove, ye heav'n-ly host; Praise Fa-ther, Son, and Ho-ly Ghost.

Tác giả: Thomas Ken

 

004 -Vinh Danh Ngải

Allelujah to Thy Name

1. Lạy Thần đời đời ban ân phúc, Ai chúc tôn uy danh cho cùng. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

2. Ðạo từ lòng Ngài xưa ban phát, Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

3. Vì tội người Ngài dâng sinh tế, Tuôn huyết ra đem mua tôi về. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

4. Lòng này mờ mịt như đêm tối, Cha lấy linh quang soi rạng ngời. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

5. Ngài hiện diện lời xưa tuyên phán, Ðau khổ lui xa khi Ngài gần. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

6. Ngài định ngày đại ban ân thưởng, Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường. Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Chúng con hát vang tôn thờ đây; Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! Nguyện tình yêu Chúa thêm lên hoài.

1. O Thou God of end-less days, Who can ut-ter all Thy praise? Hal-le-lu-jah to Thy name, Hal-le-lu-jah, we a-dore; Hal-le-lu-jah! to Thy name, O for grace to love Thee more.

2. Thou hast pro-mised full re-ward, All in all art Thou, O Lord. Hal-le-lu-jah to Thy name, Hal-le-lu-jah, we a-dore; Hal-le-lu-jah! to Thy name, O for grace to love Thee more.

Tác giả: C.H.Marsh

 

005 -Nguồn Ơn Phước

Come, Thou Fount Of Every Blessing

1. Phước nguyên từ trời xin chảy vào lòng, Dội vang khúc ca chúc ơn Ngài; Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng, Giục tôi thỏa vui hát một bài; Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm, Mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát, Ðể ca tụng Nguồn Ân Ðiển ngàn tầm, Là Non cứu ân, Non cực lạc.

2. Ðến đây là nhờ Chân Chúa phò trì, Nguyện cung hiến thân linh tôn thờ; Nếu Cha đẹp lòng tôi ước nguyện rằng, Miền thiên quốc tôi sớm quay về; Jê-sus kiếm tôi khi đang thất lạc, Từng vơ vẩn cách xa đường thánh; Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt, Vực tôi thoát nanh sói hại hành.

3. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày, Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài; Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày, Buộc tâm vẩn vơ tôi vào Ngài; Tự nghiệm tánh tôi ưa xa Thánh Phụ, Thường hay cách ly Cha từ ái; Kính dâng lòng này cho Chúa Jê-sus, Nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

1. Come, Thou Fount of ev-'ry bless-ing, Tune my heart to sing Thy grace; Streams of mer-cy, nev-er ceas-ing, Call for songs of loud-est praise. Teach me some me-lo-dious son-net, Sung by flam-ing tongues a-bove, Praise the mount, I'm fixed up-on it, Mount of Thy re-deem-ing love.

2. Hith-er-to Thy love has blest me; Thou hast brought me to this place; And I know Thy hand will bring me Safe-ly home by Thy good grace. Je-sus sought me when a strang-er, Wan-dering from the fold of God; He, to res-cue me from dang-er Bought me with His pre-cious blood.

3. Oh, to grace how great a debtor, Daily I'm constrained to be! Let Thy goodness as a fetter, Bind my wandering heart to Thee; Prone to wander, Lord i feel it, Prone to leave the God I love; Here's my heart, oh, take and seal it, Seal it for Thy courts above.

Tác giả: Robert Robinson

 

006 -Thánh Thay, Thánh Thay, Thánh Thay

Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y!

1. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Ðấng Chủ Tể oai quyền! Trong ban mai tươi sáng, thánh dân đồng dâng khúc hoan ca; Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dũng, ái đức vô biên! Chúa Ba Ngôi vốn một thể, oai nghi, rạng ngời.

2. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Các thánh bái chiêm Ngài, Tung hô danh tôn quí, gieo kim miện quanh biển lưu ly; Chê-ru-bim và Sê-ra-phim, Cúi xuống trước Chúa linh oai; Ðấng xưng Nguyên hữu, Hiện hữu, chung vô hạn kỳ.

3. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Dẫu bóng tối che Ngài, Xưa nay muôn muôn mắt kẻ ô tội khôn thấy thiên nhan; Ngoài Ngài không ai, không ai, Chỉ Chúa chí thánh không hai, Ðấng linh năng, thánh sạch với yêu thương hoàn toàn.

4. Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Ðấng Chủ Tể oai quyền! Trên không trung, nơi đất, biển, muôn vật tôn Chúa Ba Ngôi; Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay! Trí dũng, ái đức vô biên! Chúa Ba Ngôi vốn một thể, oai nghi, đời đời. A-men.

1. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y! Ear-ly in the morn-ing our song shall rise to Thee; Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, mer-ci-ful and might-y! God in Three Per-sons, bless-ed Trin-i-ty!

2. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly! All the saints adore Thee Casting down their golden crowns around the glassy sea; Cherubin and seraphim falling down before Thee, Which wert, and art, and evermore shall be.

3. Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y! All Thy works shall praise Thy name in earth, and sky, and sea; Ho-ly, Ho-ly, Ho-ly, mer-ci-ful and might-y! God in Three Per-sons, bless-ed Trin-i-ty!

Tác giả: Reginal Heber

 

007 -Tâm Hồn Ca Ngợi

Hồn ta ngợi ca Chúa, hồn ta ngợi ca Chúa, Chớ quên các ân huệ Ngài. Tội ngươi Chúa tha sạch rồi, Ðau ốm Chúa cho mạnh lành, Hưởng ân hồng trường sinh. Ðức khoan nhân rộng, dài, Chớ nên quên ân huệ Ngài; Hưởng phước mới chẳng thể đếm, Tuổi tác cứ phới phới xuân. Chúa chí thánh vốn có tâm từ mẫn, Luôn ban ân phước quí báu xuống khắp chốn thế gian, Chậm giận, sẵn tha, tuôn ra suối ơn nhân từ lai láng. Mọi tội ác, Chúa Chí Thánh chẳng chấp trách ngươi, Dù giận nhưng Thánh Chúa chẳng ghi nhớ hoài; Cha khoan nhân không chiếu lỗi ngươi gia hình, Không khứng lấy ác trả ác theo nhân tình. Ngài chí nhân; Trời dẫu cao, đức ái nhân Ngài nghìn trùng hơn; Ô, trông lên vùng không bát ngát bao la, kìa, Nhưng ái đức Chúa rộng so gấp mấy kia. Kìa, lòng nhân Chúa đối với kẻ kính sợ Ngài cao lớn thay, Chúa ném ác uế khỏi chúng khác chi đông xa đoài. Thật dường như Cha xót thương con mình, Hẳn Chúa quí mến suốt nhất sinh, Ðể ta nương cánh Ngài hết lòng, Phải, ta tôn kính danh Ngài thủy chung. Hồn ta hằng khen Chúa, hồn ta hằng khen Chúa; Kẻ kính mến Chúa ắt không lay chuyển, Chúa thương dắt đưa châu tuyền, Cả đến cháu chít phước ân vui hưởng, Chúng dâng thân, hồn kính mến Vua miên trường.

 

008 -Tôn Vinh Ba Ngôi

Praise Ye the Lord!

Tôn vinh thay Chúa Cha! Danh xưng Ngài là Tạo Hóa muôn loài, Hằng cầm quyền thống trị, Và lòng nhân Ngài thật rộng lớn vô biên! Tôn vinh thay Chúa Con! Oai nghi, năng quyền đồng với Cha Ngài; Mà Ngài đành giáng trần, đem thân báu hi sinh đặng cứu muôn dân. Tình nguyện thay người, Ngài chịu treo trên cây gổ khổ hình, Chết, chôn trong mộ, trọn ba ngày; Nhờ Thần Linh Cha ban, khiến sống lại rất vinh. Hằng thay thế người đang khẩn nài tại bên cánh hữu Chúa Cha, Sắp tái lâm trong vinh hiển Tiếp rước các môn đồ. Lúc ấy ai nấy ca xướng vang hòa;

1. Rồi được cùng Ngài cai trị nghìn muôn thu tôi Chúa vui sum vầy, Tôi đời đời cùng khen ngợi Thần Linh là ngôi thứ ba quyền oai, Dắt tôi vào mọi lối công bình; Chúa Cha, Chúa Con, luôn Thần Linh siêu việt, Ba Vị hiệp một muôn muôn thu, Quyền năng như nhau, Ðấng đời đời tụng vinh.

2. Tâm nầy thật mừng vô hạn, vì Ba Ngôi Chân Chúa ban ơn đầy, Trong lời lạ lùng vô ngần, Từ Thánh Kinh muôn thưở lưu truyền đây, Ðáng tin, không một nét sai dời, Chứa bao bánh thiêng nuôi hồn tôi trọn đời; Vậy, hỡi cả dòng dõi tân sinh, đồng thinh khải ca, Tán Mỹ Chúa Ba Ngôi.

Praise ye the Fa-ther! Let ev-ery heart give thanks to Him! Praise ye the Fa-ther, who is ev-er kind and mer-ci-ful! Praise ye the Fa-ther, Who not-eth ev-ery spar-row's fall! O King of Glo-ry! Let all earth pro-claim Thy maj-es-ty! Sing of the Lord, Ev-ery voice pro-claim His pow-er! Who bring-eth joy to the world, And whose mer-cy en-dur-eth for-ev-er! He hath made all the world, and the heav'n a-bove us! In His strength, in His love, He rul-eth the world; A-rise, and praise ye the Fa-ther! Praise be to the Fa-ther, to the Son, and Ho-ly Spir-it! Praise Him, ev-ery na-tion, All the earth shall re-joice in Him! Glo-ry to the Lord our King! Glo-ry to His ev-er-last-ing name! Let all earth be glad, re-joic-ing in His love, Oh, Praise ye the Lord!

Tác giả: M.J. Sturgeon

 

009 - Ngợi Tôn Chúa

Thi Thiên 103: 1-4

Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao, Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời, Hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Chúa cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, Lấy sự nhân từ và sự thương xót làm mão triều đội cho ngươi. Ngài thương xót kẻ kính sợ Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Chúa Chí Cao, Chớ quên các ân huệ của Chúa, chớ quên các ân huệ của Ngài. Vì Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi. Ha-lê-lu-gia, ngợi khen Chúa, Ha-lê-lu-gia, khen ngợi Ngài! Vì không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác chúng tôi. Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Chúa Thánh chí cao, Mọi điều chi ở trong ta hãy ca tụng danh thánh Vua tôn quí muôn đời, Hãy ca tụng danh thánh của Ngài.

Paul E. Carlson

 

010 -Vinh Quang Thuộc Chúa

To God Be the Glory

1. Ðời đời vinh quang qui thuộc Ðức Chúa Trời tôn thánh, Ðấng đã vì thế nhân tội lỗi phó Con độc sanh; Là Thần Nhân Jêsus vì yêu ta đành chết thế, Ðể mở toang cửa thiên đàng hầu tiếp rước ta về Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hoà. Nào người nặng tội khiên Lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jêsus làm hoà với Ðức Chúa Trời.

2. Ồ! Thật kỳ diệu thay tình yêu cứu chuộc bởi huyết, Huyết Chúa rửa ác tâm và phiếu trắng trong dường tuyết, Người tội nào thật tâm cầu ơn cứu chuộc vô đối, Tức khắc Jêsus tha tội và cứu sống muôn đời. Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hoà. Nào người nặng tội khiên Lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jêsus làm hoà với Ðức Chúa Trời.

3. Ngàn đời lòng ta ca ngợi Jêsus đầy nhân ái, Chúa cứu và giúp ta đổi mới sống vui từ nay; Và ngàn muôn muôn năm lòng ta chan hoà vui sướng, Khi thấy Jêsus và cùng Ngài sống ở thiên đàng. Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng Chúa gọi ôi thiết tha, Ngợi khen Chúa! Ngợi khen Chúa! Tiếng lòng ta khá vui hoà. Nào người nặng tội khiên Lòng mong ước được đổi mới, Hãy đến với Jêsus làm hoà với Ðức Chúa Trời.

Tác giả: Fanny J. Crosby & Doanne H. William

 

011 -Chúa Kỳ Diệu

My God, How Wonderful Thou Art

1. Lạy Cha muôn đời chí cao siêu việt, Rực rỡ, diệu vinh chói rạng! Ðẹp quá nơi Ngài ban phát thiên ân, Khuất trong chiều sâu lửa thiêng!

2. Thời gian miên trường cuốn theo chân Ngài, Trời đất mờ phai biến dạng, Ngàn bóng thiên thần san sát cúi tôn Kính cung thờ lạy trước ngai!

3. Thật con run sợ trước Chúa chí cao, Ðầy kính phục khi ngưỡng mộ, Thờ Chúa trong niềm run rẩy trông mong, Với bao giọt lệ vỡ tan!

4. Lòng con yêu Ngài dẫu không so bằng, Ngọn lửa tình yêu của Ngài, Mà Chúa nhân lành khi cúi bảo con Hiến dâng tình yêu nhỏ nhoi!

5. Làm sao cha trần thế giống như Ngài, Hoặc có mẹ yêu dấu cùng, Ngài cứ mang chịu, kiên nhẫn với con Ðứa con đầy tội bẩn dơ.

6. Lần con chiêm nghiệm, ngắm xem chính Ngài, Liền hát lời ca ái mộ; Quyền thế, tôn trọng, thanh khiết, khôn ngoan, Chúa con trường tồn chí tôn.

My God, how won-der-ful Thou art, Thy maj-es-ty how bright, How beau-ti-ful Thy mer-cy-seat, In depths of burn-ing light! How won-der-ful, how beau-ti-ful, The sight of Thee must be, Thine end-less wis-dom, bound-less pow'r, And awe-ful pu-ri-ty! Oh, how I fear Thee, living God, With deepest, tenderest fears, And worship Thee with trembling hope And penitential tears.

Lời: Frederick William Faber, 1814-63

Nhạc: James Turle, 1802-82

 

012 -Toàn Thế Giới Ca Ngợi

Let All the World in Every Corner Sing

Nào toàn thế giới, Cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế

1. Tiếng ca vang dội thinh không, Vút bay lên tận mây cao; Xuống sâu sâu tận đáy vực, Tiếng ca danh Ngài trổi dậy. Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi, Thiên Chúa là Vua.

Nào toàn thế giới, Cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa quyền thế

2. Thánh dân chung giọng ca vang, Chẳng ai ngăn chận hân hoan; Nhưng trong hòa điệu hát mừng, Cả tâm hồn đều rung động. Nào toàn thế giới, cùng nhau cất tiếng ca ngợi Thiên Chúa là Vua.

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

1. The heav'ns are not to high, His praise may thi-ther fly; The earth is not too low, His prais-es there may grow. Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

2. The Church with psalms must shout, No door can keep them out; But, a-bove all, the heart Must bear the long-est part. Let all the world in ev-ery cor-ner sing: “My God and King!”

Basil Harwood, 1859-1949

George Herbert, 1633

 

013 -Tụng Ngợi Thánh Ðế

The God of Abraham Praise

1. Lạy Cha cao minh Thánh đế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham, Từ xưa cho đến vĩnh viễn độc tôn, Bác ái, siêu phàm; Trời đất thế giới chứng minh: Tự hữu, vĩnh hữu duy Ngài, Quì đây, tôi tung hô Ðấng Chí Thánh, Hiển vinh lâu dài!

2. Lạy Cha cao minh Thánh đế, Nhờ nguồn linh quang Chúa ban, Dìu tôi xa nhân thế đến thượng thiên, Thỏa vui nhẹ nhàng; Kể phú quí thảy ảo không, Chọn phần sở hữu duy Ngài, Là khiên che thân, cây tháp ngả bóng, Ðỡ che tôi hoài.

3. Ngài thệ tuyên nhân danh thánh, Là lời tôi tin sắt đinh, Nhờ chim ưng kia giương cánh vực tôi, Cất lên thiên đình; Ở đó yết bái Thánh nhan, Tôn thờ uy đức thiên thượng, Mừng vui tôn ca ân điển chói sáng, Suốt cõi miên trường.

4. Nghìn muôn tinh binh đắc thắng, Tạ ơn Ba Ngôi thánh thay, Ngợi Cha, Con, Linh ca khúc trầm thăng, Chúc tôn đêm ngày; Chúa Áp-ra-ham, Chúa tôi, Tôi cùng con Áp-ra-ham, Tụng ca Ba Ngôi Chân Chúa vô đối, Dũng uy siêu phàm.

1. The God of A-braham praise, Who reigns en-throned a-bove; An-cient of ev-er-last-ing days, And God of love. Je-ho-vah, great I AM, By earth and heav'n con-fessed; I bow and bless the sa-cred name, For-ev-er blest.

2. The God of A-braham praise, At whose su-preme com-mand From earth I rise, and seek the joys at His right hand. I all on earth for-sake, Its wis-dom, fame, and power; And Him my on-ly por-tion make, My shield and tower.

 Tác giả: Thomas Oliver

 

014 -Bức Thành Kiên Cố

A Mighty Fortress Is Our God

1. Chúa chính bức thành kiên cố muôn đời, Ðỡ che ta giữa bao thay dời; Ðấng cứu giúp hồi nguy khốn ưu sầu, Ðấng giúp ta luôn thắng nhiệm mầu. Ngày đêm dẫu quân thù xưa, Nghịch ta, ta không nghiêng ngửa, Tuy nó thâm mưu đa tài, Quyết chống ta suốt đêm ngày, Quả không ai trên đất địch tày.

2. Khá biết sức mình non kém vô tài, Dễ khiến ta thua ngã nằm dài; Dẫu thế, biết nhờ Ðấng chỉ huy mình, Ðối phương thua chạy hết rập rình. Bằng ta hỏi tên Ngài chăng? Là Jê-sus, danh chiến thắng; Danh tướng thiên binh anh tài, Cứu pháp duy chính tay Ngài, Ðắc thắng Sa-tan đến lâu dài.

3. Dẫu quỉ dữ đầy trên thế gian này, Ðuổi theo ta, toan nuốt hằng ngày; Trước Ðấng có quyền xua nó lui liền, Chúng ta không kinh khiếp ưu phiền. Kìa, vua tối tăm giận chăng? Lòng ta đây không nao núng, Tuy nó khoe khoang nhất thời, Án chết xưa Chúa khép rồi, Thúc thủ khi Vua phán một lời.

4. Tiếng phán ấy nghìn thuở vẫn đang còn, Thế gian khinh chê chẳng suy mòn; Bởi có Chúa gần gũi với ta hoài, Xuống Thánh Linh, ân tứ từ Ngài. Người thân với danh, mạng ta, Dù ai kia toan cướp phá? Thôi, cướp đi ta không chồn, Bởi chẳng thể cướp linh hồn, Phước Chúa trên thiên quốc trường tồn.

A might-y for-tress is our God, A bul-wark nev-er fail-ing; Our help-er He, a-mid the flood Of mor-tal ills pre-vail-ing: For still our an-cient foe Doth seek to work us woe; His craft and power are great, And, armed with cru-el hate, On earth is not his e-qual. That Word a-bove all earth-ly powers, No thanks to them, a-bid-eth; The Spir-it and the gifts are ours Thro' Him who with us sid-eth: Let goods and kin-dred go, This mor-tal life al-so; The bod-y they may kill: God's truth a-bid-eth still, His king-dom is for-ev-er.

Tác giả: Martin Luther

 

015 -Chúc Tôn Vua Thiên Cung

Praise, My Soul, the King of Heaven

1. Tôi hân hoan ca chúc Vua thiên cung, Tôn thờ với tâm hồn chân thành; Ðược chuộc, phục hồi, thứ tha muôn tội, Người như tôi sẽ lặng yên sao? Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Hát lên chúc tôn Vua Trời cao.

2. Ca vang lên ân phúc Chúa chứa chan, Trong lịch sử con người lưu lạc; Mọi thời đại Ngài dẫn đưa nhân loại, Lòng khoan nhân sẵn sàng thi ân! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ðấng khôn ngoan quản cai thời gian.

3. Như Cha yêu chăm sóc đám con thơ, Thương nhìn đến thân phận yếu hèn; Ngài dịu dàng bồng ẵm khi nguy ngập, Ngài luôn giải thoát mọi nguy cơ. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Suối yêu thương biến ra đại dương.

4. Muôn thiên binh chiêm ngưỡng Vua trên cao, Dâng giọng hát vút bay tôn thờ; Bầu trời tràn ngập ánh sao xa vời, Hòa chung tiếng hát dội không gian: Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Cúi xuống tôn thờ Vua quyền oai.

Tác giả: Henry F. Lyte, 1834

 

016 -Thánh Chúa Thành Tín

Great Is Thy Faithfulness

1. Cha yêu thương ôi, lòng thành tín Chúa rất lớn thay! Không bóng biến thiên, muôn đời Ngài luôn vững chãi; Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài, Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài. Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào; Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

2. Thu, Ðông, Xuân qua, Hạ lại đến tám tiết vãng lai, Giăng bủa trên không, tinh, nhật, nguyệt luân chuyển mãi; Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại, Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài. Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào; Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!

 3. Tâm linh yên vui tội được xá, hưởng mãi cứu ân, Cha chí nhân luôn hiện diện, dạy, khuyên, đưa dẫn; Ngày nay sức mới, suốt tương lai hi vọng rạng ngần, Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần. Thánh Chúa thành tín dường nào! Thánh Chúa thành tín biết bao! Ngày thêm tươi mới, lòng tôi cảm thấy ơn dào; Ðiều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào, Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao! A-men

1. Great is Thy faith-ful-ness, O God my Fa-ther, There is no shad-ow of turn-ing with Thee; Thou chang-est not, Thy com-pas-sions they fail not; As Thou hast been Thou for-ev-er wilt be. Great is Thy faith-ful-ness! Great is Thy faith-ful-ness! Morn-ing by morn-ing new mer-cies I see; All I have need-ed Thy hand hath pro-vid-ed Great is Thy faith-ful-ness, Lord un-to me!

2. Summer and winter, and springtime and harvest, Sun, moon, and stars in their courses above Join with all nature in manifold witness To Thy great faithfulness, mercy, and love. Great is Thy faith-ful-ness! Great is Thy faith-ful-ness! Morn-ing by morn-ing new mer-cies I see; All I have need-ed Thy hand hath pro-vid-ed Great is Thy faith-ful-ness, Lord un-to me!

3. Par-don for sin and a peace that en-dur-eth, Thy own dear pres-ence to cheer and to guide, Strength for to-day and bright hope for to-mor-row Bless-ings all mine, with ten thou-sand be-side! Great is Thy faith-ful-ness! Great is Thy faith-ful-ness! Morn-ing by morn-ing new mer-cies I see; All I have need-ed Thy hand hath pro-vid-ed Great is Thy faith-ful-ness, Lord un-to me!

Tác giả: William M. Runyan

 

017 -Nguồn Cứu Giúp

O God, Our Help in Ages Past

1. Ôi, lạy Chúa, nguyên Ðấng giúp tôi mãi, Là ước vọng lúc hậu lai, Nơi bảo toàn giữa giông tố dội vang, Là nhà muôn thuở bình an.

2. Nương dựa bóng ngai Chúa thái an bấy, Cho thánh dân thỏa lòng thay! Duy cánh tay Chúa bao phủ ngày đêm, Lòng càng được vững vàng thêm.

3. Ngay từ trước khi có biển, sông, đất, Rừng, núi, tinh tú, nguyệt, nhật, Nguyên thủy Ngài vốn Chân Chúa độc tôn, Ðời đời cai quản kiền khôn.

4. Muôn đời trước mặt Chúa thoáng mau quá, Thật giống đêm chóng vượt qua, Như thể canh chót đêm sắp tàn kia, Rồi dương quang chiếu nghìn tia.

5. Ôi, lạy Chúa, nguyên Ðấng giúp tôi mãi, Là ước vọng lúc hậu lai, Xin Chúa gìn giữ tôi suốt đường thiêng, Là nhà muôn thuở bình yên.

Tác giả: William Croft, 1708

 

018 -Thánh Chúa Siêu Việt

How Great Thou Art

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng, Cứu Chúa của tôi, lòng cảm xúc bao kinh sợ; Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ, Khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm, Suối róc rách reo, hòa tấu khúc ca êm đềm; Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh, Ríu rít tiếng chim mừng hót khúc ca thanh bình. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

3. Khi tôi suy nghiệm Cha sai Con giáng thế chịu chết, Ðã chẳng tiếc Con, Ngài phó cả cho tôi rồi; Ôi ơn sâu rộng, xưa tôi đâu nghĩ đến dường ấy, Chúa chết huyết tuôn vì gánh thế tôi muôn tội. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

4. Khi Vua lai hồi vang vang muôn ức tiếng tụng tán, Ðến tiếp rước tôi, về với Chúa trên thiên đàng; Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi, ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn. Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi Ðức Chúa Trời, Chúa Ðấng siêu việt, quyền bính vô cùng! Hồn ngợi khen Chúa, Cứu Chúa tôi, Ðức Chúa Trời, Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

1. O Lord, my God! When I in aw-some won-der Con-sid-er all the worlds Thy hands have made, I see the stars, I hear the roll-ing thun-der, Thy power through-out the u-ni-verse dis-played. Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art!

2. And when I think that God, His Son not spar-ing, Sent Him to die, I scarce can take it in; That on the cross, my bur-den glad-ly bear-ing, He bled and died to take a-way my sin. Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art! Then sings my soul, my Sav-iour God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art!

Tác giả: Stuart K. Hine, b. 1899

 

019 -Lên Ðền Thánh

Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta Tiến tiến bước! Lên đền, đền thánh của Ngài Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài Tiến tiến bước! Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

1. Vui mừng khi người ta bảo tôi: Ta về thăm nhà Cha chúng ta Một ngày trong nhà Cha dấu yêu Sướng vui thay hơn trăm ngày ở xa quê nhà.

 Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta Tiến tiến bước! Lên đền, đền thánh của Ngài Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài Tiến tiến bước! Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

2. Như ngày nào đoàn dân Chúa xưa Băng rừng sâu vượt qua biển khơi Lên đường đi hồi-hương thánh-đô Chúng ta đi, đi lên đền Chúa ta thân yêu.

Từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường Ðường đưa ta đi lên đền Chúa ta Lòng hân hoan ta hoà chung tiếng hát nhịp nhàng Vui hát mừng danh Chúa cứu chuộc ta Tiến tiến bước! Lên đền, đền thánh của Ngài Cất tiếng hát, vui lên dân thánh của Ngài Tiến tiến bước! Loan truyền hồng-ân Thiên Chúa Trời Ta hát mừng tình thiên-thu Chúa ta

Tác giả: Thành Tâm

 

020 -Chúa

He

1. Từ ngàn xưa Chúa Trời dựng nên vũ trụ tuyệt vời, Ngàn vì sao sáng ngời hàng đêm chiếu rọi khung trời, Ngài dựng nên núi đồi, vực sâu, biển xanh, sông lớn, Chúa làm nên thế gian bằng tình yêu thương vô biên. Chúa lắng nghe thầm tiếng bé thơ khẩn thiết cầu xin, Chúa nắm tay dìu bước những ai đặt vững niềm tin, Chúa đoái thương tội nhân, dù đi lạc lối xa nhà Mà lòng khoan nhân Chúa thứ tha.

2. Ngài ngự nơi sáng ngời, quyền uy lẫy lừng bầu trời, Vì lòng thương xót người lầm than đắm chìm trong đời, Mà đành cam xuống trần, chịu bao nhục nhằn đau đớn, Chốn đồi cao Chúa mang tội tình thay cho nhân gian. Những tháng năm mờ tối, quyết tâm nhờ Chúa lìa xa, Hỡi những ai lạc lối, đến đây tội lỗi được tha, Hỡi những ai sầu đau, buồn lo nặng trĩu bên lòng, Người ơi mau mau đến Chúa Cha. Ðến cùng Cha.

Tác giả: Richard Mullan

 

021 -Tôn Ngợi Ðấng Tạo Hóa

I'll Praise My Maker

1. Khi còn sống tôi ca ngợi Chúa luôn; Tận khi bóng chết cuốn trọn hơi tàn, Lời ca bừng tiếp nối trong hồn tôi; Năm tháng tôn ngợi Chúa sẽ không cùng, Trong lòng, đời sống, tư tưởng còn mãi đến cõi trường tồn cứ luôn ca ngợi.

2. Tâm hồn nức vui trong niềm kính yêu, Nơi tay cao cả sáng tạo vũ trụ, Trời xanh, mặt đất, núi sông đại dương: Chân lý muôn đời sẽ đứng yên định; Không còn đàn áp, đau buồn, giằng xé, sẽ chẳng thất vọng khi nương nhờ Ngài.

3. Mang nguồn sáng tươi cho đời tối tăm; Tay Ngài nâng đỡ trí vương u buồn; Ngài đưa hồn bối rối đi bình an; Cho kiếp lưu lạc hết thấy cô độc; Bồng ẵm, dìu dắt, gìn giữ, hàn gắn, phóng thích tù đày với bao vui mừng.

4. Môi miệng xướng ca khi còn sống thêm; Tận khi bóng chết phủ chặt cuộc đời, Lời ca liền chuyển lên cung bậc cao; Năm tháng ca ngợi Chúa sẽ không dừng, Trong lòng, đời sống, tư tưởng còn mãi suốt cõi trường tồn cứ luôn ca ngợi.

I'll praise my Mak-er while I've breath; And when my voice is lost in death, Praise shall em-ploy my no-bler powers; My days of praise shall ne'er be past While life, and thought, and be-ing last, Or im-mor-tal-i-ty en-dures.

The Lord gives eye-sight to the blind; The Lord sup-ports the faint-ing mind; He sends the la-bour-ing cons-ci-ence peace; He helps the strang-er in dis-tress, The wi-dow and the fa-ther-less, And grants the pri-son-er sweet re-lease.

Tác giả: Gabriel Davis, c. 1768-1824

 

022 -Tình Yêu Chúa

The Love of God

1. Này tình yêu thương cao cả sâu rộng, Không văn tả được, không lưỡi nào phô; Vượt mọi ngôi sao, cao ngất thiên đàng, Sâu hơn hỏa ngục, lớn lao vô cùng. Chúa đến chết thay, gánh vác hết tội, Sinh trong thế gian khổ đau, Thánh Chúa thứ tha ác tích xấu xa, Ban ơn cứu chuộc giải hòa. Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, Cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

2. Thời giờ qua đi, nhân thế thay dời, Quân vương suy bại, quốc gia diệt vong; Người đời kinh khiếp khi Chúa quang lâm, Xin non rơi chận, tránh cơn lửa hừng. Thánh Chúa xót thương, cứu rỗi đến cùng, Thi ân cứu chuộc kẻ tin, Chúa dẫn dắt ta đến nước sáng ngời, Thiên binh, thánh đồ ca tụng. Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, Cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

3. Dù mực tràn tuôn như biển mênh mông, Giấy trắng thay bằng cả khung trời cao; Vào rừng thu cây thay viết ghi hoài, Tất cả nhân loại cố công miệt mài; Ðể tả thánh danh, bác ái thẳm sâu, Không sao chép được hết đâu, Thế giới chứa sao hết đức ái nhân, Giăng cao khắp mọi phương trời. Bác ái Cứu Chúa, thánh khiết vô cùng, Cao sâu thắm tươi biết bao! Sứ thánh chúc tán, thánh dân ca ngợi, Tôn vinh Thánh Vương muôn đời.

Tác giả: Frederick M. Lehman

 

023 -Vui Mừng Chúa Là Vua

Rejoice, The Lord Is King

1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa: Ðấng uy nghiêm, Vua oai quyền! Vui hát hòa khúc ca muôn đời, chúc tôn Vua trên trời: Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

2. Jê-sus là Vua độc nhất, Chúa yêu thương, Vua vinh diệu, Ðem huyết chuộc hết ô dơ và rửa cho tôi thanh sạch. Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

3. Ngài cai trị trên trời đất, Khắp nơi suy tôn danh Ngài, Run rẩy sự chết, địa ngục đành cúi vâng Vua muôn đời. Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

4. Ngài đang ngự trong rực rỡ, Chúa vinh quang, Vua oai quyền, Muôn kẻ thù sẽ khuất phục, quỳ cúi tôn Vua muôn đời. Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

5. Mừng vui vì hy vọng lớn, Chúa Jê-sus sẽ cai trị; Ðem các đầy tớ trung thành về nước vinh quang trường tồn. Hồn dâng tiếng hát, từ trong tâm tư Dậy vang thanh âm chứa chan niềm vui!

6. Re-joice, the Lord is King! Your Lord and King a-dore! Mor-tals, give thanks and sing, and tri-umph ev-er-more. Lift up your heart! lift up your voice! Re-joice! a-gain I say, re-joice!

7. Re-joice in glo-rious hope! Our Lord, the Judge, shall come, And take His ser-vants up to their e-ter-nal home. Mor-tals, give thanks and sing, and tri-umph ev-er-more. Lift up your heart! lift up your voice! Re-joice! a-gain I say, re-joice!

Tác giả: Charles Wesley

 

024 -Vui Mừng Tán Dương

Joyful, Joyful, We Adore Thee

1. Hân hoan vui tiếng hát tôn cao Vua đầy tình yêu, Chúa Thánh vinh quang, Tâm tư chiêm ngưỡng Chúa như hoa tươi bừng dậy trong ánh dương ngập tràn. Xin cho bóng tội ô, lớp u buồn, tan biến theo mây mù giăng mờ, Ban mai gieo chói sáng trong tâm linh đầy niềm vui hiển vinh từ trời.

2. Quanh Vua nô nức ánh tươi vui khung trời bừng phản chiếu ơn thiêng, Thiên binh lên tiếng với muôn sao đem giọng ngợi tôn tán dương đời đời. Sông sâu, núi đồi, hoa lá, cây rừng tung khúc say sưa tràn phước lành, Muôn chim kêu hót, suối reo vang như dục lòng dâng tiếng ca thờ phượng.

3. Ơn Cha tha thứ, Chúa khoan nhân ban đầy quyền năng cứu rỗi vô biên: Như sông nước sống, suối an vui tuôn vào đại dương nghỉ yên ngọt ngào. Cha tôn quí hiệp con cái trong tình thân kết liên sâu đậm muôn đời, Cho tâm tư khắng khít yêu thương nâng cuộc đời lên thỏa vui trọn lành.

4. Muôn dân mau hát khúc tôn vinh chung hòa bài ca ánh sáng sao mai, Cha khoan nhân dẫn dắt luôn ban ơn nhuần gội trong xót thương diiụ dàng. Tâm ca xướng ngày đêm, tiến trên đường, mang vinh hiển trong mọi nẻo đời, Cho thanh âm chiến thắng đưa chân vui mừng vào trong phước ân trường tồn.

Tác giả: Ludwig Van Beethoven

 

025 -Ngước Mắt Lên Ðồi

Thi Thiên 121

1. Tôi đăm chiêu ngắm chung quanh khắp vùng đồi núi, Ðôi mắt vọng trông: Nơi đâu đem đến cho tôi một nguồn cứu giúp, Sẽ đến từ đâu? Kìa từ nơi Chúa, nguồn cứu giúp tôi hiện ra, Nơi Chúa Chí Cao, tạo sáng non sông vũ trụ.

2. Không giây phút Chúa cho chân anh trợt hay vấp: Anh vững bền luôn; Không giây phút mắt trông coi anh mệt hay ngủ. Luôn bảo vệ anh. Ngài nào buồn ngủ hoặc nhắm mắt hay mệt mê, Trong đức yêu thương bồng ẵm thánh dân bên lòng.

3. Cha yêu thương sẽ luôn luôn ân cần che phủ: Ban phước bình an: Cha yêu thương đỡ nâng anh trong mọi nguy biến, Theo sát cạnh anh. Mặt trời không chiếu giọi gắt gao gây họa tai; Không ánh trăng xâm phạm đến anh trong đêm dài.

4. Không tai ương vấn vương theo linh hồn thanh khiết, Không bóng sợ nguy; Cha yêu thương giữ anh khi ra vào đi đứng, Trong bóng toàn năng. Ngài từ trên cao nhìn xuống lối đi từng giây, Ơn Chúa Chí Cao gìn giữ chúng ta trọn đời.

Tác giả: Charles H.Purday

 

026 -Tung Hô Danh Chúa

All Hail The Power Of Jesus Name!

1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên thần sấp trước Ngài Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Cung hiến vương miện tôn Christ lên ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

2. Phàm ai trong giống A-đam tự lai, Ðã được chuộc bởi ơn Ngài; Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Cung kính tôn thờ nghiêng dưới bệ ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

3. Nguyền ta chung các thánh trên trời nay, Kính cung quì dưới chân Ngài Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai, Tung hô danh Chúa quyền oai! Ca khúc muôn đời tôn Christ lên ngai, Thành kính tôn Chúa muôn loài!

All hail the power of Je-sus' name! Let an-gels pros-trate fall; Bring forth the roy-al di-a-dem, And crown Him Lord of all; Bring forth the roy-al di-a-dem, And crown Him Lord of all! Let ev-'ry kin-dred, ev-'ry tribe, On this ter-res-trial ball, To Him all maj-es-ty as-cribe, And crown Him Lord of all; To Him all maj-es-ty as-cribe, And crown Him Lord of all!

Tác giả: Oliver Holden

 

027 -Ðấng Ngồi Trên Ngôi

Khải-huyền 5:13b

Chúc cho Ðấng ngồi trên ngôi, Cùng Chiên Con, được ngợi khen, tôn quí vinh hiển và quyền phép, Cho đến đời đời, cho đến đời đời. A-men, A-men, A-men.

Tác giả: John D. Olsen

 

028 -Jesus Tuyệt Vời

Fairest Lord Jesus

1. Ô, Jêsus đẹp thay! Ô, Vua thiên nhiên giới nay! Con Ðấng chí tôn, cũng con loài người, Tôi chỉ yêu Ngài thôi, Duy Chúa tôi sùng tôn, Xem như kim mão vinh cho linh hồn.

2. Khoe tươi thanh thảo xinh, Ðua chen bao thanh trúc xanh, Cây khoát áo tươi, ngàn hoa huy hoàng; Nhưng Jêsus đẹp hơn, Jêsus thanh bạch hơn, Cho ai tâm thống hướng lên thiên đàng.

3. Vinh quang tia thái dương, Vinh quang hơn muôn ánh trăng, Sao lấp lánh soi trời đêm âm thầm; Nhưng Jêsus đẹp hơn, Jêsus thanh bạch hơn, Vinh quang hơn sứ thánh trên thiên đàng.

Fair- est Lord Je-sus, Rul-er of all na-ture, O Thou of God and man the Son; Thee will I cher-ish, Thee will I hon-or, Thou my soul's glo-ry, joy, and crown. Fair are the mead-ows, Fair-er still the wood-lands, Robed in the bloom-ing garb of spring; Je-sus is fair-er, Je-sus is pur-er, Who makes the woe-ful heart to sing!

Tác giả: Munster Gesangbuch

 

029 -Hiến Vương Miện

Crown Him With Many Crown

1. Nguyền tụng ngợi Chiên Con thánh, Hiến vương miện kể muôn ngàn, Cùng reo vang khúc thiên ca hòa thanh, Lấp bao tiếng hát thế gian; Khá hát lên linh hồn hỡi, Chúc Ðấng thay người chịu chết, Chúc tán Thánh Vương quân lâm mọi nơi, Hát khúc hoan ca bất tuyệt.

2. Nguyền tụng ngợi Vua nhân ái, Hiến vương miện rất huy hoàng; Kìa, xem thương tích tay, chân nào sai, Chiếu ra ánh sáng hiển vang! Những dấu đinh kia lòa chói, Khiến mắt thiên binh đều quáng, Trước ánh sáng thánh vết thương bừng soi, Cúi xuống che mặt phục toàn.

3. Nguyền tụng ngợi Vua muôn thuở, Hiến vương miện Chúa muôn đời, Dựng nên tinh tú, yên định địa cơ, Chẳng ai tả hết đức uy! Cứu Chúa thay tôi chịu chết, Chính Ðấng muôn vật tụng tán, Vinh hiển, oai danh ai hay thuật hết, Suốt muôn thu không suy tàn.

Crown Him with ma-ny crowns, The Lamb up-on His throne; Hark! how the heav'n-ly an-them drowns All mu-sic but its own. A-wake, my soul, and sing Of Him who died for thee, And hail Him as thy match-less King Thro' all e-ter-ni-ty. Crown Him the Lord of love; Be-hold His hands and side, Those wounds, yet vis-i-ble a-bove, In beau-ty glo-ri-fied. No an-gel in the sky Can ful-ly bear that sight, But down-ward bends his burn-ing eye At mys-ter-ies so bright.

Tác giả: Mathew Bridges

 

030 -Vì Sao Tôi Ca Ngợi?

Why do I sing about Jesus?

1. Kín sâu trong lòng tràn đầy niềm vui, Jêsus giải phóng được thư thái, Vang lên thanh âm ca ngợi danh Ngài, Hân hoan khi tâm hồn thánh khiết. Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus? Lý do nào khiến tôi yêu Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, Chính Ngài chết thay cho tôi.

2. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, Tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỉ. Khi trông Jêsus một lần rõ mặt, Bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngất. Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus? Lý do nào khiến tôi yêu Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, Chính Ngài chết thay cho tôi.

3. Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, Hoa huệ tinh khiết đượm hương sắc, Như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, Bao la thương yêu đầy ân điển. Vì sao tôi say sưa Chúa Jêsus? Lý do nào khiến tôi yêu Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, Chính Ngài chết thay cho tôi.

1. Deep in my heart there's a glad-ness; Je-sus has saved me from sin! Praise to His name, what a Sav-ior! Cleans-ing with-out and with-in. Why do I sing a-bout Je-sus? Why is He pre-cious to me? He is my Lord and my Sav-ior, Dy-ing, He set me free!

2. On-ly a glimpse of His good-ness; That was suf-fi-cient for me. On-ly one look at the Sav-ior, Then was my spir-it set free. Why do I sing a-bout Je-sus? Why is He pre-cious to me? He is my Lord and my Sav-ior, Dy-ing, He set me free!

Tác giả: Albert Allen Ketchum

 

031 -Danh Chúa Jesus

The Name Of Jesus

1. Danh Chúa Jêsus thật rất dịu dàng, Tôi thích hát danh Ngài khắp nhân gian; Danh ấy khiến tôi tươi vui hoàn toàn, Diệu vinh thay danh Chúa muôn đời.

Jêsus, chính phương danh tuyệt vời! Jêsus, vẫn y nguyên đời đời! Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

2. Tôi mến yêu danh Jêsus trọn đời, Nhơn Chúa xẻ chia buồn bã trong tôi; Ngài đuổi lo âu, xua kinh hoàng rồi, Lòng nguyện yêu danh Chúa muôn đời. Jêsus, chính phương danh tuyệt vời! Jêsus, vẫn y nguyên đời đời! Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

3. Danh Chúa tôi mong được nghe thường thường, Tôi náu nương luôn và mãi yêu thương; Danh ấy xẻ chia bao nhiêu đoạn trường, Nguyện tôn cao danh Chúa muôn đời. Jêsus, chính phương danh tuyệt vời! Jêsus, vẫn y nguyên đời đời! Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

4. Ngôn ngữ thế gian thuật sao tận tường, Danh Chúa Jêsus là Ðấng yêu thương; Ta khá tôn vinh danh Vua lạ thường; Hằng tung hô danh Chúa muôn đời. Jêsus, chính phương danh tuyệt vời! Jêsus, vẫn y nguyên đời đời! Jêsus, thánh dân vui tụng truyền, Ngợi danh Jêsus không biến thiên.

1. The name of Je-sus is so sweet, I love its mu-sic to re-peat; It makes my joys full and com-plete, The pre-cious name of Je-sus.  “Je-sus,” oh, how sweet the name! “Je-sus,” Ev'-ry-day the same; “Je-sus,” let all saints pro-claim Its wor-thy praise for-ev-er.

2. No word of man can ev-er tell How sweet the name I love so well; Oh, let its prais-es ev-er swell, Oh, praise the name of Je-sus. “Je-sus,” oh, how sweet the name! “Je-sus,” Ev'-ry-day the same; “Je-sus,” let all saints pro-claim Its wor-thy praise for-ev-er.

Tác giả: W.C.Martin

 

032 -Tôn Vinh Chúa Tôi

I Will Praise Him

1. Khi tôi ngắm xem nơi dòng huyết báu, Xưa rộng mở tẩy thanh tội nhơ, Tôi xin vâng lời Thần-Linh chỉ-giáo: “Muốn chăng lòng trắng trong hiện giờ ?” Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội-tình

2. Tuy trong lối đi eo hẹp cứ bước, Muôn điều lý tánh Chúa đập tan; Bao phương châm, kỳ vọng luôn sở ước, Dưới chân này kể như tro tàn. Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội-tình

3. Vui thay lửa nơi bàn thờ Thánh Chúa, Nhen bùng ở trong tâm hồn tôi; Nâng tôi lên cuộc đời tươi sáng quá; Thánh danh Ngài hiển vinh muôn đời! Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội-tình

4. Vinh-thay, thánh thay, Thiên-Phụ đáng kính! Vinh điệu bấy Jêsus Ðại-Nhân! Vinh-quang vô-cùng Thần-Linh chí-thánh! Cả ba hiệp-nhất ấy Chân-Thần Tôn-vinh Chúa tôi! Tôn-vinh Chúa tôi! Bởi tôi chính Chiên Con chịu hình Muôn dân khá tôn-vinh một Cứu-Chúa Do huyết Jêsus gội trắng trong tội-tình

When I saw the cleans-ing foun-tain O-pen wide for all my sin, I o-beyed the Spir-it's woo-ing When He said, “Wilt thou be clean?” I will praise Him! I will praise Him! Praise the Lamb for sin-ners slain! Give Him glo-ry, all ye peo-ple, For His blood can wash a-way each stain.

Bless-ed be the name of Je-sus! I'm so glad He took me in. He's for-giv-en my trans-gres-sions; He has cleansed my heart from sin. I will praise Him! I will praise Him! Praise the Lamb for sin-ners slain! Give Him glo-ry, all ye peo-ple, For His blood can wash a-way each stain.

Tác giả: Mrs M.J. Harris

 

033 -Ngợi Ca Danh Oai Nghi

Blessed Be The Name

1. Ðồng ngợi khen Ðấng oai nghi muôn đời, Từ thượng thiên tỏ quyền oai; Chúa phó Con Một nguyên Ðấng vô tội, Chịu hình thay thế nhân loại. Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus; Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

2. Ngợi tụng danh Chúa quang minh muôn đời, Toàn quyền trên cả kiền khôn; Cánh hữu Thiên Phụ, Jê-sus đang ngồi, Ðược toàn thiên sứ suy tôn. Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus; Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

3. Biệt hiệu Mưu sĩ danh cao lạ lùng, Thần bình an, Chúa quyền oai, Ðắc thắng quân thù muôn nước phục tùng, Trị vì ngôi báu lâu dài. Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus; Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.  (4). Christ là thân hữu hi sinh chuộc tội Loài người hư mất hồn linh, Chúa đã lo liệu phương cứu sanh rồi, Ngài vì ta phải lâm hình. Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus; Ðồng ngợi danh Jêsus, Tôn kính Danh Jêsus, Ðồng ngợi khen danh Cứu Chúa Jêsus.

All praise to Him who reigns a-bove In maj-es-ty su-preme, Who gave His Son for man to die, That He might man re-deem! Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name, Bless-ed be the Name of the Lord; Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name, Bless-ed be the Name of the Lord.

His name a-bove all names shall stand, Ex-alt-ed more and more, At God the Fa-ther's own right hand, Where an-gel host a-dore. Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name, Bless-ed be the Name of the Lord; Bless-ed be the Name, bless-ed be the Name, Bless-ed be the Name of the Lord.

Tác giả: W.H. Clark

 

034 -Reo Vang Hô-sa-na Hô-Sa-Na!

1. Hô-sa-na! Ðáng kính khen đại danh Jê-sus chính Chân Thần, Vì yêu nhân thế hôm nay bỏ ngai vàng vinh hiển lâm trần; Chúc tôn danh Con độc sinh, từ trong lòng Cha chí thân, Hạ sinh đem theo ân điển, Trùng sinh cho ai tin kính, Trùng sinh bởi chính Thần Linh.

2. Hô-sa-na! Ðáng kính khen Bạn Jê-sus, ái tâm rạng ngời, Ngài vui tha thứ cho ai ăn năn tội quay bước về nhà; Chúa tốn khiêm vâng phục Cha, Ngài vui mang nhân tính ta, Ngài nguyên Ngôi Hai vinh hiển, Vì thương ta mang nhân tính, Tạm che khuất tính Thần Minh.

3. Hô-sa-na! Ðáng kính khen Ngài cho ta sống vui đời đời, Ðược hân hoan ở tâm linh bởi ta nhờ danh thánh Con Trời; Khúc hát nay chung giọng ca, ngợi khen thần danh khắp nơi, Bầy con thân yêu Cha thánh, Cùng nhau tôn vinh ca xướng, Cùng hoan ca khúc tình thương.

4. Hô-sa-na! Hỡi chúng dân tự do, trung tín vui ca mừng, Cùng reo vang Hô-sa-na với tinh thần hăng hái tưng bừng; Hô-sa-na! Thanh bình ca, hòa vui ngợi khen Thánh Quân, Nghìn muôn năm ca không dứt, Hô-sa-na! Vua vinh hiển! Hô-sa-na Chúa thượng thiên!

Tác giả: Cesar Malan

 

035 -Một Ngày

One Day

1. Một ngày xưa thiên cung ca chúc Jê-sus vui vầy, Một ngày xưa ô tội mù đen nhân gian này, Xa lìa ngôi vinh, Jê-sus bởi nữ trinh ra đời, Ngài nên gương mẫu tôi, luôn chiếu lòa khắp nơi. Sống, Ngài mến tôi rồi, chết, để cứu thân này; Chôn vùi tội tôi, bao ô điểm không còn thấy; Sống lại, để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn; Một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh hạnh phước chan.

2. Một ngày xưa dân quân dẫn Chúa đến Gô-gô-tha, Một ngày xưa trên thập tự huyết báu chan hòa; Thân vàng vì tôi cam khổ sở, đớn đau vô hồi, Ngài thật Chân Chúa, ban ân điển chuộc cứu tôi. Sống, Ngài mến tôi rồi, chết, để cứu thân này; Chôn vùi tội tôi, bao ô điểm không còn thấy; Sống lại, để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn; Một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh hạnh phước chan.

3. Một ngày kia loa vang tin Chúa tái lâm nơi trần, Một ngày kia thiên thượng đầy vinh quang rạng ngần; Ôi, ngày lạ thay, tôi với kẻ yêu lên thiên đình, Ngợi khen Jê-sus tôi, Chân Chúa toàn hiển vinh. Sống, Ngài mến tôi rồi, chết, để cứu thân này; Chôn vùi tội tôi, bao ô điểm không còn thấy; Sống lại, để tôi nhờ Ngài được xưng nghĩa châu toàn; Một ngày Ngài đến, ngày hiển vinh hạnh phước chan.

1. One day when heav-en was filled with His prais-es, One day when sin was as black as could be, Je-sus came forth to be born of a vir-gin Dwelt a-mongst men, my ex-am-ple is He! Liv-ing, He loved me; dy-ing, He saved me; Bur-ied, He car-ried my sins far a-way; Ris-ing, He jus-ti-fied free-ly for ev-er: One day He's com-ing, O glo-ri-ous day.

2. One day they led Him up Cal-va-ry's moun-tain, One day they nailed Him to die on the tree; Suf-fer-ing an-guish, de-spised and re-ject-ed: Bear-ing our sins, my Re-deem-er is He! Liv-ing, He loved me; dy-ing, He saved me; Bur-ied, He car-ried my sins far a-way; Ris-ing, He jus-ti-fied free-ly for ev-er: One day He's com-ing, O glo-ri-ous day.

Tác giả: Charles H. Marsh

 

036 -Ha-lê-lu-gia

Hallelujah

Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia Kính khen Jêsus. Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu, Ha-lê-lu-gia Kính khen Jêsus. Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia, Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia ,

Ngợi Chúa toàn năng Ha-lê-lu-gia, Kính ngợi Jêsus.

Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu-jah; Praise ye the Lord. Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu, Hal-le-lu-jah, Praise ye the Lord, Praise ye the Lord, Hal-le-lu-jah, Praise ye the Lord, Hal-le-lu-jah, Praise ye the Lord, Hal-le-lu-jah, Praise ye the Lord.

Tác giả: Unknown

 

037 -Ngợi Ca Jêsus

All Hail The Power Of Jesus's Name

1. Ngợi danh cao cả vinh hiển quyền oai! Thiên thần cùng quỳ lạy mãi, Cung kính cúi dâng vương miện, Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, biển. Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai, Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

2. Nào, ai yêu Ðấng xưa đã liều thân, Mau lại bàn thờ cầu khẩn, Xin hãy chúc tôn Jê-sus, Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, bể. Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai, Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

3. Tội nhân xưa đã đau đớn sầu cay, Nay được chuộc mua, xin hãy Ðem chiến thắng dâng lên Ngài, Tôn Ðấng Chúa Tể trên đất, trời, biển. Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai, Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

4. Nguyền ta chung với chư thánh một mai, Vui cùng quì bên Vua mãi, Luôn trổi khúc hát thiên thu, Tôn Ðấng Chúa Tể danh thánh Jê-sus. Ðến tôn vinh, Chúa Thánh, trên ngai, Tung hô Chúa Tể của muôn muôn loài!

All hail the power of Je-sus' name! Let an-gel pros-trate fall, Let an-gels pros-trates fall; Bring forth the roy-al di-a-dem, And crown … Him, crown Him, crown Him, Crown Him and crown Him Lord of all.

O that with yon-der sa-cred throng We at His feet may fall, We at His feet may fall! We'll join the ev-er-last-ing song. And crown … Him, crown Him, crown Him, Crown Him and crown Him Lord of all.

Tác giả: Edward Perronel

 

038 -Cám Ơn Ngài

1. Trần thế đắm đuối chết trong đêm ô tội đầy, Nhân gian hư vong, nhưng Chúa Jê-sus đến, Ngài gánh ác uế tôi, trên thập tự chịu chết; Chúa dâng mình, tuôn huyết hồng, thế tôi và bạn. Cảm ơn Ngài đà chuộc mua chính tôi, Cảm ơn Ngài gội hồn thân trắng trong; Cảm ơn Ngài, mọi tội tôi thứ tha, Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

2. Kìa Jê-sus đến bỏ ngôi cao sang từ trời, Dâng thân hy sinh và Chúa vui chịu chết, Ngài gánh cả khổ đau, cam chịu hình thay thế; Tôi yêu Ngài, luôn mến Ngài, chúc tán muôn đời. Cảm ơn Ngài đà chuộc mua chính tôi, Cảm ơn Ngài gội hồn thân trắng trong; Cảm ơn Ngài, mọi tội tôi thứ tha, Cứu ân diệu vinh ban phát cho muôn người.

 

039 -Ơn Cao Sâu

Wonderful Grace Of Jesus

1. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Xóa sạch gian ác tôi rày; Thật miệng nầy tường thuật khôn thấu, Lấy tiếng nào khen ơn mầu, Cho tâm linh tôi nay trắng phau, Tươi vui, thong thả trăm đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus đà đoái thương. Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay, có đủ ban cho, Cho người gian ác giống tôi nay, Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

2. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Cứu chuộc ai lưu lạc rày; Hiện giờ tội tình được dung xá, Chính bởi hồng ân thiên hà; Dây vương mang xưa tung đứt xa, Tâm nay thong thả phi thường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương. Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay, có đủ ban cho, Cho người gian ác giống tôi nay, Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

3. Ơn Jêsus cao sâu lắm thay, Cứu chuộc tâm hư hoại này; Toàn quyền hành động làm nên mới, Khiến kẻ tội nên con Trời; Ban cho tâm yên vui thảnh thơi, Muôn muôn năm ở thiên đường, Do ơn lớn lạ lùng Cứu Chúa Jêsus Christ đoái thương. Lạ lùng thay ơn Jêsus sâu rộng ai dò, Dù đại dương sâu thẩm lai láng khôn so; Ân điển lạ thay, có đủ ban cho, Cho người gian ác giống tôi nay, Dài rộng bao la hơn cả vi phạm tôi rày, Thật vượt trên gian ác, trên xấu xa tôi; Ô khá lớn tiếng chúc tán danh Jêsus, Kính khen danh Ngài thôi!

1. Won-der-ful grace of Je-sus, Great-er than all my sin, How shall my toungue des-cribe it, Where shall its praise be-gin? Tak-ing a-way my bur-den, Set-ing my spir-it free; For the won-der-ful grace of Je-sus reach-es me. Won-der ful the match-less grace of Je-sus Deep-er than the might-y roll-ing sea Won-der-ful grace, all suf-fi-cient for me, for e-ven me, Broad-er than the scope of my trans-gres-sions, Great-er far than all my sin and shame, Oh, mag-ni-fy the pre-cious name of Je-sus, Praise His name!

2. Won-der-ful grace of Je-sus, Reach-ing the most de-filed, By its trans-form-ing pow-er, Mak-ing him God's dear child, Pur-chas-ing peace and heav-en, For all e-ter-ni-ty; And the won-der-ful grace of Je-sus reach-es me. Won-der ful the match-less grace of Je-sus Deep-er than the might-y roll-ing sea Won-der-ful grace, all suf-fi-cient for me, for e-ven me, Broad-er than the scope of my trans-gres-sions, Great-er far than all my sin and shame, Oh, mag-ni-fy the pre-cious name of Je-sus, Praise His name!

Tác giả: Haldor Lillenas

 

040 -Cần Jêsus Hơn

Above All Else

1. Giọt sương mai lóng lánh thắm bông hoa nhuộm nắng hồng, Ðàn chim non vỗ cánh líu lo ca chào rạng đông, Ngày xanh vang tiếng hát tràn tuôn sức sống, Chúc nhau câu bình an luôn luôn, Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn. Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa, Cần trong ước mơ, được Ngài dắt đưa; Cần khi muôn hướng nắng lung linh rực rỡ, Cần khi bốn phương mịt mù gió mưa. Ngày xanh qua đi, qua đi theo với dĩ vãng, Mau qua đi theo với dĩ vãng; Chỉ có danh Chúa Jê-sus muôn đời tươi sáng, Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa. Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!

2. Hạt mưa rơi thánh thót tưới nương khoai bên dốc đồi, Mặt trời lên chói lói ấm sinh linh ngàn muôn nơi, Nhìn non sông gấm vóc bừng trong nắng mới, Gió reo vang lời ca chơi vơi, Dẫu thế chúng ta cần có Chúa Jê-sus hơn. Cần Jê-sus hơn chúng ta luôn cần Chúa, Cần khi chiếc đơn, buồn lo vấn vương; Ngài là bạn thân ở bên ta từng phút, Ngài vui thứ tha mọi gian ác ta. Ngài ban cho ta, cho ta ơn phước quí báu, Ban cho ta ơn phước quí báu; Chính Chúa yêu dấu đem ta lên từ vực sâu, Cần Jê-sus hơn, chúng ta luôn cần Chúa, Cần Jê-sus hơn, Cần Jê-sus hơn!

We need the sun-shine to warm a sum-mer breeze, We need the show-ers for thirst-y flow'rs and trees, We need a lit-tle rest and la-bor, The love of friend and neigh-bor, But there's one thing we need far more than these. A-bove all else the world needs Je-sus, While shad-ows fall and hopes grow dim, He is the best of earth's pos-ses-sions, A-bove all else the world needs Him; For He can lift a soul from dark des-pair, Save from sin and an-swer pray'r, There is not an-o-ther friend like Je-sus; A-bove all else the world needs Je-sus, A-bove all else the world needs Him.

Tác giả: John W. Peterson

 

041 -Ca Ngợi Chúa Ðêm Ngày

Every Day I Will Bless thee

1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài, Giảng rao Tin Lành muôn thu, Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài, Khiến mọi người biết Jêsus. Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus, Mãi ca xướng danh Jêsus.

2. Nhờ cậy ơn Chúa cứu rỗi chu toàn, Nhất sinh nguyện làm tôi trung, Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng, Chắc chắn được đến thiên cung. Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus, Mãi ca xướng danh Jêsus.

3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài, Sức thêm lòng được hân hoan, Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài, Chúa đưa vào chốn vinh an. Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus, Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus, Mãi ca xướng danh Jêsus.

1. My Sa-viour's prais-es I will sing, And all His love ex-press; Whose mer-cies each re-turn-ing day, Pro-claim His faith-ful-ness.  “Ev-'ry day will I bless Thee! Ev-'ry day will I bless Thee! And I will praise, will praise, Thy name For-ev-er and ev-er!”

2. Oh, grant Thy Ho-ly Spir-it's grace, And aid my fee-ble powers; That glad-ly I may fol-low Thee Thro' all my fu-ture hours. “Ev-'ry day will I bless Thee! Ev-'ry day will I bless Thee! And I will praise, will praise, Thy name For-ev-er and ev-er!”

Tác giả: James McGranahan

 

042 -Khúc Hát Tâm Linh

The Theme of My Song

1. Muôn kim ngân quí giá nhiều người tụng tán, Ca khen vẻ lấp lánh châu toàn, Nào sánh với khúc ca đượm chất ngất trong tôi, Không phai nhòa hư nát với thiên thu. Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời, Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu. Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi, Chúa tôi là trời sao sáng mai. Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi, Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi. Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời, Chúa là muôn bài ca của tôi.

2. Ðưa câu ca thánh thót hòa vào đời tôi, Mang trong tâm tiếng hát lên ngôi; Tình thắm thiết sáng tươi, ngày Thánh Chúa cứu tôi, Hân hoan nguồn ân sủng mới không thôi. Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời, Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu. Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi, Chúa tôi là trời sao sáng mai. Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi, Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi. Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời, Chúa là muôn bài ca của tôi.

3. Như sương đêm lắng xuống từ vùng trời cao, Mang ơn thiêng trải khắp tâm hồn, Cuộc sống Chúa dắt đưa nhiều thử thách khó khăn, Nhưng tâm ngợi ca khúc hát suy tôn. Chúa là giai khúc muôn thanh âm tuyệt vời, Chúa tôi là ngọn đăng bể sâu. Tụng ngợi thần quyền, tôn vinh Chúa chẳng thôi, Chúa tôi là trời sao sáng mai. Sức mới Chúa thêm tuôn đầy tâm linh tôi, Chúa cho tươi vui, nụ cười luôn trên môi. Không một ai cao quí hơn Chúa tôi tuyệt vời, Chúa là muôn bài ca của tôi.

Oth-ers may sing of treas-ures of earth, Sing of its glit-ter and gold, But I have a theme of far great-er worth, Ex-haust-less, it nev-er grows old. He is the love-ly theme of my song, He is my light from a-far; Glo-ry and praise shall to Him be-long. He is my bright Morn-ing Star; Strength for my weak-ness He doth im-part, He is the joy of my long-ing heart, Fair Rose of Shar-on is Je-sus to me; He is the theme of my song.

This is the theme, the theme of my song, Ev-er-ex-haust-less to me; And while time shall last and a-ges pro-long, No theme can as won-der-ful be. He is the love-ly theme of my song, He is my light from a-far; Glo-ry and praise shall to Him be-long. He is my bright Morn-ing Star; Strength for my weak-ness He doth im-part, He is the joy of my long-ing heart, Fair Rose of Shar-on is Je-sus to me; He is the theme of my song.

 

043 -Danh Ngài Là Jêsus

His Name Is Jesus

Danh Ngài là Jê-sus, Jê-sus Nước mắt nay còn đâu. Ngài an ủi những kẻ vỡ tâm hồn, Ðập tung cửa sắt khóa lao tù, Chúa Jê-sus ban cho tâm hồn sức sống huy hoàng.

His name is Je-sus, Je-sus, Sad hearts weep no more. He has healed the bro-ken heart-ed, O-pened wide the pri-son door, He is ab-le to de-liv-er ev-er-more.

 

044 -Chúa Jêsus Lâm Phàm

1. Chúa Jêsus lâm phàm, lìa ngôi báu trên thiên đàng. Vì ai Chúa tôi hạ trần, Nằm trong máng cỏ tồi tàn? Khắp nhân gian chê cười, Nào ai đoái xem Con Người! Ðấng mang sầu não đau thương vì tôi với bạn. Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Ðấng tôi thờ phượng! Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

2. Chúa yêu ta vô cùng, hồng ân Chúa ta ca tụng. Vì trong bóng đêm mịt mù, toàn nhân thế đã tuyệt vọng. Chúa chí nhân lâm phàm, Lìa bao hiển vinh huy hoàng. Sống cơ hàn chết đau thương vì tôi với bạn. Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Ðấng tôi thờ phượng! Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

3. Hát lên hởi muôn loài! Nào ca hát lên nhân loại. Jêsus giáng sanh làm người đành mang xác thịt hình hài. Hát tôn vinh Con Trời, Ngài không gớm nơi ô tội. Bỏ thiên đàng xuống thế gian vì tôi với bạn. Chúa Ðấng tôi yêu thương! Chúa Ðấng tôi thờ phượng! Lẽ sống cho lòng này. Nhật quang của tôi. Ngài tạo lập thế giới, Ngài chết thay cho tôi, Tán dương Ngài không thôi. Tán dương đời đời.

1. Down from His glo-ry, Ev-er-liv-ing sto-ry, My God and Sav-ior came, And Je-sus was His name. Born in a man-ger, To His own a stran-ger, A Man of sor-rows, tears and ag-o-ny. O how I love Him! How I a-dore Him! My breath, my sun-shine, my all in all! The great Cre-a-tor Be-came my Sav-ior, And all God's full-ness dwell-eth in Him.

2. Wi-thout re-luc-tance, Flesh and blood His subs-tance, He took the form of man, Re-vealed the hid-den plan. O glo-rious mys-t'ry, Sac-ri-fice of Cal-v'ry, And now I know Thou art the great “I Am.” O how I love Him! How I a-dore Him! My breath, my sun-shine, my all in all! The great Cre-a-tor Be-came my Sav-ior, And all God's full-ness dwell-eth in Him.

Tác giả: E.di Capus

 

045 -Chúa Muôn Thu

Jê-sus Ðấng còn muôn muôn thu, Ngài vẫn sống gần bên ta luôn, Chúa sống luôn, Chúa thắng luôn và hôm nay còn nguyên, Ngài đang kiếm tìm ai xa cách, chuộc mua ai còn trong tăm tối, Lớn thay ơn Ngài! Ta kính yêu Jê-sus muôn đời.

 

046-Ca Ngợi Vì Ðược Cứu

I’m So Happy

Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời. Chúa Jêsus ban cho ta một cuộc đời mới. Cất tiếng ca ngợi Cứu Chúa ta không ngừng. Phước Chúa đã thứ tha hết bao tội tình. Lòng hoàn toàn trong trắng đâu còn điều ô nhơ nào! Ngài chuộc hồn thân ta, giữ ta bình an vui sống. Hát vang lên tôn vinh chúc tán Vua muôn đời. Sống với Jêsus ta luôn luôn an bình.

I'm so happy and here's the reason why, Jesus took my burden all away, Now I'm singing as the days go by, Jesus took my burden all away. Once my heart was heavy with a load of sin, Jesus took the load and gave me peace within, Now I'm singing as the days go by, Jesus took my burden all away.

Tác giả: Stantion W Gavitt

 

047 -Tình Yêu Jêsus

Oh, the Deep, Deep Love of Jesus

1. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Lớn rộng mênh mông không giới hạn. Cuồn cuộn như đại dương vùng trổi dậy, Dâng trào trên tôi giống thủy triều. Cuốn tràn bên tôi, ôm trọn quanh tôi, Là giòng yêu thương Ngài tuôn chảy. Dìu đường lên trời, dìu đường về nhà, Tới miền hiển vinh nghỉ yên lành.

2. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Rải giọng ca vang khắp muôn bờ. Ngài từng yêu rồi Ngài còn yêu hoài, Chẳng dời đổi đâu cứ yêu trọn. Chính Ngài chăm nom, bao người tin Ngài, Ðược chuộc mua qua giòng huyết báu. Ngài hằng cầu nguyện thay thánh dân Ngài, Ở trời cao săn sóc dân mình.

3. Jêsus yêu thật sâu xa, vô tận. Chẳng tình yêu nào sánh kịp được. Tràn ngập như đại dương đầy phước hạnh, Giống chỗ thả neo nghỉ yên lành. Ô tình yêu sâu xa thuộc Jêsus, Là nguồn tôi say mê tuyệt đối. Ồ tình yêu nầy đưa lên rạng ngời, Cất tôi lên đến tận ngôi trời.

1. Oh, the deep, deep love of Je-sus, Vast, un-mea-sured, bound-less free; Roll-ing as a might-y o-cean In its full-ness o-ver me. Un-der-neath me, all a-round me, Is the cur-rent of Thy love; Lead-ing on-ward, lead-ing home-ward, To my glo-rious rest a-bove.

2. Oh, the deep, deep love of Je-sus, Love of ev-ery love the best; 'Tis an o-cean vast of bless-ing, 'Tis a ha-ven sweet of rest. Oh, the deep, deep love of Je-sus, 'Tis a heav'n of heav'ns to me; And it lifts me up to glo-ry, For it lifts me up to Thee.

Tác giả: Samuel T. Francis

 

048 -Tôi Không Thể Biết

I Cannot Tell

1. Dù không thể biết vì sao Ðấng thiên binh thờ phượng Lại nặng tìng thương đối với con người đáng thương. Ngài từng đi kiếm người lạc lối lang thang vô vọng, Dường người chăn đến cứu chiên lúc đang vất vơ. Ðiều tôi biết chắc, Chúa sinh ra làm con người, Dùng chuồng chiên Bết-lê-hem như căn nhà mình. Rồi Ngài lặng sống ở Na-xa-rét sống lao động. Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hạ sinh.

2. Tôi không thể tả nguồn cơn Chúa mang bao khổ sầu, Dùng yêu thương tô điểm quả đất đầy đớn đau. Chịu hình thập giá lòng Ngài vở tan cho muôn người, Lòng cưu mang thương khó suốt ba mươi ba năm. Ðiều tôi biết chắc, Chúa chữa cho nguyên lòng vỡ rạn, Ngài mang gian ác, xua tan lo âu sợ sệt, Mọi lòng cùng khốn Chúa cất đi mọi gánh nặng nề. Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện thân.

3. Dù không thể nói làm sao Chúa chinh phục muôn lòng, Và trong tương lai sẽ thâu phục toàn thế gian. Làm sao thỏa mãn nguồn khao khát trông mong kín thầm, Từ đông sang tây trí thức muôn dân tối tăm. Ðiều tôi biết chắc, muôn dân sẽ trông nhìn rõ Ngài, Ngài thâu góp hết, muôn hoa trong vườn Ngài trồng. Mặt trời Ngài chiếu vinh quang trong ngày lễ quang lạc. Và như thế Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại hiện ra.

4. Dù không thể tả làm sao khắp nơi tôn thờ Ngài, Bạo cuồng phong ba cúi vâng dấu hiệu Chúa ban. Hoặc ai sẽ biết nguồn hoan hỉ reo ca vô tận, Và tình yêu mới cháy lên trong tâm khảm ta. Ðiều tôi biết chắc, không trung hân hoan cùng đón mừng, Hằng muôn tiếng hát tung hô hát ca chung giọng, Bầu trời cùng đất hoan ca đáp lời với thiên đàng. Tận cùng chính Cứu Chúa, Cứu Chúa của nhân loại là Vua.

1. I can-not tell why He, whom an-gels wor-ship, Should set His love up-on the sons of men, Or why, as Shep-herd, He should seek the wan-der-ers, To bring them back, they know not how or when. But this I know, that He was born of Ma-ry When Beth-lehem's man-ger was His on-ly home, And that He lived at Na-za-reth and la-boured, And so the Sav-iour, Sav-iour of the word, is come.

2. I can-not tell how all the lands shall wor-ship, When, at His bid-ding, ev-'ry storm is stilled, Or who can say how great the ju-bi-la-tion When all the hearts of men with love are filled. But this I know, the skies will thrill with rap-ture, And myr-iad, myr-iad hu-man voic-es sing, And earth to heav'n, and heav'n to earth, will ans-wer: At last the Sav-iour, Sav-iour of the world, is King!

Tác giả: Londondery Air

 

049 -Khúc Ca Mang Danh Jêsus

1. Jê-sus! Tiếng vọng từ miền xa vời xuống không gian, Tôi đứng im nghe danh Ngài vang trong gió lan; Gió hát khúc ca mang danh Jê-sus mang vào đại dương nhắn sang muôn ngàn phương, Lòng tôi ngây ngất rung theo câu hát êm như tình thương.

2. Tôi đi giữa một cuộc đời ô tội lắm gian nan, Tôi đã đau thương bao lần tâm linh nát tan; Lúc nước mắt tôi rơi trong đêm sâu trong ngày buồn đau bỗng nghe danh Jê-sus, Lòng tiêu tan hết lo âu tôi đến bên ngôi nguyện cầu.

3. Jê-sus! Tiếng gọi ngàn đời êm đềm lắng trong mơ, Tôi đã say mê danh Ngài từ khi ấu thơ; Ước sẽ thốt lên danh Jê-sus yêu thương từ làn hơi cuối trong cuộc đời tôi, Nguyện xin Chúa dắt tôi đi theo bước Chiên Con trọn đời.

 

050 -Chúa Thánh Vinh Quang

His Name is Wonderful

Jêsus Vua trên mọi loài Chủ tể khắp cả nhân gian Chúa Thánh vinh quang đời đời Jêsus Chúa tôi Jêsus cao minh tuyệt vời Ánh-sáng soi bao cuộc đời Sức sống ban cho loài người Chúa trên muôn loài Hiền lành thương mến chiên Vầng đá sống không đổi dời Ngài thật là thần nhân chí tôn Cúi xuống hỡi muôn loài Kính mến suy tôn Ngài Chúa Thánh vinh quang đời đời Hát lên tôn thờ

His name is Won-der-ful, His name is Won-der-ful, His name is Won-der-ful, Je-sus, my Lord. He is the might-y King, Mas-ter of ev-'ry-thing, His name is Won-der-ful, Je-sus my Lord. He's the Great Shep-herd, the Rock of all a-ges, Al-might-y God is He. Bow down be-fore Him, Love and a-dore Him, His name is Won-der-ful, Je-sus my Lord.

Tác giả: Audrey Mieir

 

051 -Chúa Sống Vinh Quang

1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ôi! Lòng tôi hôm nay vui hát vang trời; Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ôi! Chúa sống lại vinh quang rồi!

2. Ðồi Gô-tha năm xưa Chúa đóng đinh, Ngài mang bao đau thương trên thập hình; Ðồi Gô-tha năm xưa đã chứng minh, Chúa yêu người quên thân mình.

3. Ngài hy sinh cho tôi, chết thế tôi, Ngài hy sinh cho anh với bao người; Lòng yêu thương bao la huyết thắm rơi, Gánh muôn tội thay cho người.

4. Mồ chôn Jê-sus không đóng kín luôn, Mồ kia sau ba hôm vang tin mừng; Trời bình minh chim muông hót véo von, Chúa sống lại vui tưng bừng.

5. Nào ai đang đau thương khắp bốn phương, Lòng âm u thê lương như đêm trường; Về đây bên Jê-sus, Chúa mến thương, Sẽ không còn vương lo buồn.

6. Cười lên đi ai ơi! Cất tiếng vui, Cười lên đi ai ơi! Hát vang trời; Cười lên đi ai ơi! Cất tiếng vui, Chúa sống lại vinh quang rồi!

 

052 -Tôn Vinh Vua Jêsus

All Hail King Jesus

Tôn vinh danh Jêsus, Tôn vinh E-ma-nu-ên Vua muôn vua, Chúa muôn Chúa, Ánh sao rạng soi Dầu cho cả trần gian biến đổi, Tôi vẫn ca ngợi Chúa Và cho đến đời đời chúc tôn danh Jêsus All hail king Jesus! All hail Emanuel. King of kings, Lord of lords, Bright Morning Star. And throughout eternity, I’ll sing your praises; and I'll reign with You throughout eternity.

Tác giả: Dave Moody

 

0053 -Yêu Thương Ðời Ðời

Alleluia

1. Này tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vời vợi, tha thiết nhân từ Này tình yêu thương, yêu thương đời đời, tình yêu vời vợi, tình yêu Jêsus

2. Người là Jêsus, Vua trên vạn vật, quyền thế vô song, so sánh ai bằng Người là Jêsus, Vua trên vạn vật, quyền thế vô song, nào ai cao hơn?

3. Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người, vì Chúa Jêsus, Vua của muôn loài Quỳ lạy suy tôn, hát lên loài người, vì Chúa Jêsus, là Vua muôn vua

4. Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia Ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia, ha-lê-lu-gia

Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia; Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.

He's my Sav-ior, He's my Sav-ior, He's my Sav-ior, He's my Sav-ior; He's my Sav-ior, He's my Sav-ior, He's my Sav-ior, He's my Sav-ior.

Tác giả: Jerry Sinclair

 

054 -Tôn Cao Danh Chúa

Lord, I Lift Your Name On High

Lòng con chúc tôn danh cao sang, Ngợi tôn Chúa con dâng lên tiếng ca, Mừng vui biết Chúa ở trong con, Ngài vui xuống dương gian để cứu con. Trên thiên cung Chúa xuống trần gian, để dẫn đưa con, Thân tan nát trên đồi kia, chết thay cho con, Cam tâm xuống mơi mồ sâu trong vinh hiển Chúa đã phục sinh; Nguyện danh Chúa muôn đời tôn cao.

Lord I lift Your name on high, Lord, I love to sing Your prais-es, I'm so glad You're in my life, I'm so glad You came to save us. You came from heav-en to earth to show the way, From the earth to the cross, my debt to pay; From the cross to the grave, from the grave to the sky; Lord, I lift Your name on high.

Tác giả: Rick Founds

 

055 -Danh Trên Muôn Danh

Name Above All Names

Jê-sus danh trên hết muôn danh, Cứu Chúa diệu vinh thay, Ngài là Vua hiển vinh muôn đời. Em-ma-nu-ên Thượng Ðế giữa nhân gian, Ðấng Cứu Chuộc vinh quang, Ngôi Lời từ Cha. Je-sus, name a-bove all names, Beau-ti-ful Sav-ior, glo-ri-ous Lord. Em-man-u-el, God is with us, Bless-ed Re-deem-er, Liv-ing Word.

Tác giả: Naida Hearn

 

056 -Ánh Sáng Tình Yêu

Lord, the Light of Your love

1) Jê-sus đến trong trần gian ban tình thương, Cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương, Ngài rạng soi lòng con với Tin Lành bình an; Nhờ tình thương, nhờ chân lý xa đời lầm than, Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh. Cúi xin Jê-sus xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh, Ðốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương; Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu, Ánh dương của lời Chúa đến trong con đời đời.

2) Con xin đến yên lặng trước ngôi từ nhân, Qua ân điển trong dòng huyết báu Jê-sus, Lòng cầu xin Ngài vui thứ tha mọi tội ô, Ðược Ngài bao trùm trong ánh dương đầy tình thương, Sáng soi tấm lòng, sáng trọn tâm linh. Cúi xin Jê-sus xót thương ban tràn thiên ân từ ngôi thánh, Ðốt nung tấm lòng với lửa thiêng yêu thương; Cúi xin phước lành với đức ân tràn dâng như dòng sông sâu, Ánh dương của lời Chúa đến trong con đời đời.

Lord, the light of Your love is shining In the midst of the darkness shining; Jesus, Light of the World, shine upon us, Set us free by the truth You now bring us, Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, Fill this land with the Father's glory; Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy; Send forth Your word, Lord, and let there be light.

Lord, I come to Your awesome presence, From the shadows into Your radiance, By the blood I may enter Your bright-ness, Search me, try me, consume all my dark-ness, Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, Fill this land with the Father's glory; Blaze, Spirit, blaze, set our hearts on fire. Flow, river, flow, flood the nations with grace and mercy; Send forth Your word, Lord, and let there be light.

Tác giả: Graham Kndrick

 

057 -Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

The Sweetest Name Of All

1. Jêsus là tiếng nói trong tâm hồn tôi Người là nguồn ánh sáng soi trên lối đi Người là nguồn cứu giúp khi tôi lỗi lầm Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

2. Jêsus là tiếng hát trong tâm hồn tôi Jêsus từ quá khứ tương lai vẫn nguyên Jêsus từng giáng thế hi sinh cứu người Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

3. Jêsus là sức sống trong tâm hồn tôi Jêsus từng cứu vớt tôi trong khó nguy Người là dòng suối mát khi tôi héo mòn Chúa nhân từ đầy lòng bác ái tình thương

4. Jêsus, Người sẽ đến nơi đây làm vua Một ngày Người sẽ đến nơi đây thế gian Ngày nào mọi đế quốc nhân gian sẽ tàn Chúa vinh diệu ngự trị trong mỗi hồn linh

5. Je-sus, You're the sweet-est name of all, Je-sus, You al-ways hear me when I call, Oh, Je-sus, You pick me up each time I fall, You're the sweet-est, the sweet-est name of all.

6.Je-sus, how I love to praise Your name, Je-sus, You're still the first, the last, the same, Oh, Je-sus, You died and took a-way my shame, You're the sweet-est, the sweet-est name of all.

7.Je-sus, You're the soon and com-ing King, Je-sus, We need the love that You can bring, Oh, Je-sus, We lift our voic-es up and sing, You're the sweet-est, the sweet-est name of all.

Tác giả: Tom Coomes

 

058 -Ca Ngợi Chúa Tôi

Cứu Chúa Thánh, Cứu Chúa Jêsus tôi, Cất tiếng hát chúc tán Jêsus tôi ; Ca không thôi, dâng lên trọn đời sống; Chúa tôi cao đẹp, không có ai so bằng, Tôi nói không nên lời. Vì yêu thương tôi Jêsus đã xả thân, Tình yêu trần gian đâu dám so kịp nào, Trời cao, biển lớn, Jêsus yêu tôi hơn, Lòng tôi say sưa, ca khen Ngài không thôi!

Tác giả: Triệu Thái Sơn

 

059 -Dâng Ngàn Tiếng Tung Hô

I Will Celebrate

Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Jê-sus, Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương; Dâng ngàn tiếng tung hô tán dương danh Jê-sus, Hát lên tôn thờ mừng Thánh Vương. Lòng vui sướng đến trước ngôi Thiên Vương, Trọn tâm trí hướng lên Ngài thôi; Lòng tôn kính hiến trên đôi tay này, Thành tâm cúi dâng Vua Thượng Thiên.

I will cel-e-brate, sing un-to the Lord, Sing to the Lord a new song; I will cel-e-brate, sing un-to the Lord, Sing to the Lord a new song. With my heart re-joic-ing with-in, With my mind fo-cused on Him; With my hands raised to the heav-ens, All I am, wor-ship-ing Him.

Tác giả: Rita Baloche

 

060 -Ngài Là Vua

He Is Lord

1. Ngài là Vua, Chúa muôn loài, Ngài đã đến thế giới cứu vớt những ai lầm than; Ngài đã chết cứu người, Ngài đã sống khải hoàn, Hãy ca ngợi Chúa muôn loài.

2. Ngài là Vua, Chúa muôn loài Ngài đã sống đắc thắng cõi chết, Chúa rất quyền oai Mọi đầu gối sẽ quỳ, Mọi môi lưỡi xưng nhận: Chính Jêsus Cứu Chúa ta.

He is Lord, He is Lord, He is ris-en from the dead and He is Lord. Ev-'ry knee shall bow, ev-'ry tongue con-fess That Je-sus Christ is Lord.

Tác giả: Unknown

 

061 -Yêu Jêsus

Yêu Jêsus hiến dâng thân cho Ngài Yêu Jêsus sống luôn luôn vì Ngài Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài Tình yêu Jêsus có gì đem ví sánh Ngài yêu ta cam chết thay ta Ta tiến lên vui rao truyền danh Chúa Biết Jêsus sống cho Ngài mến yêu Ngài Biết Jêsus Và Truyền Bá Danh Ngài

Tác giả: Robert C. Loveless

 

062 -Ngài Là Ai?

1. Ngài là ai mà triệu người khắp năm châu trần gian Ðã suy tôn làm Vua của đời mình Ngài là ai mà mọi lòng có an vui tình thương Nếu vâng theo lời Ngài đã khuyên răn. Ngài làm cho bao đau thương sẽ vơi đi Nếu đến bên chân Ngài Mọi lòng đói có bánh sống, Nước suối cho hồn tàn héo Ánh sáng soi nẻo tối tăm nơi vực sâu trong bóng đêm.

2. Nhờ lời Ngài mà cuộc đời biết bao nhiêu tội nhân Ðã đổi thay còn đâu chuỗi ngày buồn Lòng nhiều người đầy tuyệt vọng đã vui tươi Tràn dâng hát suy tôn Jêsus Chúa Yêu Thương Mọi giông tố hay chông gai sẽ tiêu tan Nếu lắng nghe lời Ngài Ðường tăm tối có ánh sáng Nếu bước đi bằng lời sống Chúa xót thương mỗi cánh chim đang lầm lạc nơi bến mê.

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

 

063 -Vua Muôn Vua

King of Kings

Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng, hiển vinh, Ha-lê-lu-gia. Cùng ca tôn vinh Vua toàn thắng, hiển vinh, Ha-lê-lu-gia. Jê-sus, Chúa đến đem bình an, Ha-lê-lu-gia. Jê-sus, Chúa đến đem bình an, Ha-lê-lu-gia.

King of kings, and Lord of lords, glo-ry, Ha-le-lu-jah! King of kings and Lord of lords, glo-ry, Ha-le-lu-gia! Je-sus, Prince of Peace, glo-ry, Ha-le-lu-jah! Je-sus, Prince of Peace, glo-ry, Ha-le-lu-jah

Tác giả: Sophie Conty

 

064 -Thiên Binh Vang Tiếng Hát

Hark The Herald Angles Sing

1. Kìa thiên binh cùng vang tiếng hát, Chúc Thánh Ðế mới sanh trên đất! Bình an ân trạch ban khắp cả, Chúa và người đôi bên thuận hòa. Khắp đất hát: Ha-lê-lu-gia! Suốt cả cõi trời cũng hoan ca, Các sứ thánh huyên ca giọng êm, Mừng Christ giáng tại Bết-lê-hem! Khá chú ý khúc ca diệu thay; Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

2. Kìa, thiên binh thờ Vua chánh ngôi, Cứu Chúa Christ vĩnh sanh vô đối; Ðồng trinh xưa hoài thai Thánh Tử, Ðấng loài người bao năm đợi chờ. Dẫu Chúa có hình thể như ta, Vẫn chiếu sáng thần tánh như Cha, Kẻ tiếp Chúa, Chúa luôn ngự bên, Thật rõ Chúa Em-ma-nu-ên. Khá chú ý khúc ca diệu thay; Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

3. Tụng ca Vua Bình an giáng thế, Hát chúc Ánh Thái Dương công nghĩa! Ngài đem theo thần quang vĩnh sanh, Phép trị bịnh do tay nhân lành. Chúa gác bỏ quyền quí thiên cung, Xuống để cứu người thoát nguy vong, Xuống để vớt ai đương lầm than, Ðược trùng sanh, phục hồi vinh quang. Khá chú ý khúc ca diệu thay; Vinh hiển bấy Christ hạ sanh rày!

1. Hark! the her-ald an - gels sing, “Glo - ry to the new-born King; Peace on earth, and mer - cy mild, God and sin - ners rec-on-ciled!” Joy-ful all ye na-tions, rise, Join the tri-umph of the skies; With th'an-gel-ic host pro- claim, “Christ is born in Beth-le-hem!” Hark! the her-ald an-gels sing, “Glo-ry to the new-born King.”

2. Christ, by high-est heaven a-dored; Christ, the ev-er-last-ing Lord! Late in time be-hold Him come, Off-spring of the Vir-gin's womb: Veiled in flesh the God-head see; Hail th'in-car-nate De-i-ty, Pleased as man with men to dwell, Je-sus, our Em-man-u-el, Hark! the her-ald an-gels sing, “Glo-ry to the new-born King.”

Tác giả: Charles Wesley

 

065 -Phước Cho Nhân Loại

Joy To The World

1. Phước cho nhân loại! Chúa ta ra đời: Trần gian nghênh vua vô đối; Kíp mở cửa lòng tiếp rước Con Trời, Bầu trời vạn vật hòa thinh, Bầu trời vạn vật hòa thinh, Trời đất xướng ca kính khen Vua mình.

2. Phước cho nhân loại! Chúa nay cai trị: Muôn dân âu ca hoan hỉ, Hải đảo sơn hà trổi bản ca thi, Ðồng hòa vận điệu mừng vui, Ðồng hòa vận điệu mừng vui, Hòa khúc thánh ca hỉ hân muôn đời.

3. Chúa đến tiêu diệt ác khiên bệnh tật, Tật lê không sinh trên đất; Chúa đến đem lại suối phước chân thật, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Tràn ngập mọi vùng họa ương, Nguyền rủa biến ra phước ân thiên thượng.

4. Lẽ chánh ơn lành Chúa đem cai trị, Làm cho muôn dân khai trí, Thấy rõ vinh quang chính nghĩa trị vì, Lòng đại từ Ngài lạ thay! Lòng đại từ Ngài lạ thay! Từ ái Chúa ta cổ kim ai tày.

1. Joy to the world! the Lord is come; Let earth re-ceive her King; Let ev-'ry heart pre-pare Him room, And heav'n na-ture sing; And heav'n and na-ture sing. And heav'n, and heav'n and na-ture sing.

2. Joy to the world! the Sav-vior reigns; Let men their songs em-ploy, While fields and floods, rocks, hills, and plains, Re-peat the sound-ing joy, Re-peat the sound-ing joy, Re-peat, re-peat the soud-ing joy.

3. No more let sins and sor-rows grow, Nor thorns in-fest the ground. He comes to make His bless-ings flow, Far as the curse is found, Far as the curse is found, Far as, far as the curse is found.

Tác giả: Isaac Watts

 

066 -Môn Ðồ Trung Tín

O Come, All Ye Faithful

1. Hỡi môn đồ trung tín, dìu dắt nhau vui hát du dương, Vô nơi Bết-lê-hem chiêm ngưỡng thật tận tường; Chúa tể muôn sứ thánh nay giáng sinh chỗ tầm thường. Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

2. Jê-sus từ Ðức Chúa Trời, Thánh quang do chính Thánh quang, Nhưng đâu khinh thị thân trinh nữ kia bần hàn; Cứu Chúa nay giáng sinh không bởi tinh huyết thành toàn. Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

3. Ban âm nhạc thiên sứ đều trổi vang lên khúc hân hoan, Thiên dân mau đồng thanh ca xướng điệu nhịp nhàng: Sáng danh Cha nơi cao, vinh hiển thuộc Chúa mọi đàng! Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

4. Hoan nghênh Thần Nhân Jêsus giáng sanh ở giữa chúng tôi, Bao vinh quang thuộc Anh Nhi thánh kia đời đời; Ðấng Cha sai giáng sanh trong xác thịt ấy đạo trời. Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau mau cùng nhau đến tôn thờ, Mau đến nơi đây tôn thờ Chúa Christ, Vua ta.

1. O come, all ye faith-ful, joy-ful and tri-um-phant, O come ye, O come ye to Beth-le-hem; Come and be-hold Him, born the King of an-gels. O come, let us a-dore Him, O come, let us a-dore Him, O come, let us a-dore Him, Christ, the Lord.

2. Sing, choirs of an-gels, sing in ex-ul-ta-tion, O sing, all ye bright hosts of heav'n a-bove; Glo-ry to God, all glo-ry in the high-est. O come, let us a-dore Him, O come, let us a-dore Him, O come, let us a-dore Him, Christ, the Lord.

Tác giả: Cantus Diversi

 

067 -Giữa Ðêm Yên Tịnh

It Came Upon The Midnight Clear

1. Thoạt đến xưa lúc yên tịnh đêm nọ, Rực rỡ thiên sứ giáng lâm, Dạo khúc trầm bổng giai điệu ly kỳ, Thần binh ca xướng hòa âm; Khắp đất bình hòa, người người hạnh phước, Bởi Vua thiên quốc nhân hòa, Thật chốn trần bấy giờ tịnh dường nào, Lặng nghe thiên sứ tụng ca.

2. Rợp đất thiên sứ bay lượn nhẹ nhàng, Rực rỡ giương cánh thái an, Nhạc thánh kia tiếng còn dội vang lừng, Tận nơi nhân thế sầu than; Ấy chốn hèn hạ tại miền nhân gian, Sứ thánh cung kính bay là, Tại chốn đầy tiếng phiền muộn, ồn ào. Họ vui reo tiếng đồng ca.

3. Nghiệm đúng thi bá xưa dự ngôn rồi, Thật cảnh kia hẳn đến mau; Lẹ bấy ngày tháng vùn vụt qua rồi, Ðộ xuân thiên có chậm đâu; Lúc ấy thật thạnh thời hoàng kim xưa, Chói sáng trên cả muôn loài, Dậy đất cùng đáp hòa lại rập ràng, Giọng ca thiên sứ hùng oai.

1. It came up-on the mid-night clear, That glo-rious song of old, From an-gels bend-ing near the earth To touch their harps of gold: “Peace on the earth, good-will to men, From heaven's all-gra-cious King:“ The world in sol-emn still-ness lay To hear the an-gels sing.

2. Still thro' the clov-en skies they come, With peace-ful wings un-furled, And still their heaven-ly mu-sic floats O'er all the wea-ry world: A-bove its sad and low-ly plains They bend on hov-'ring wing, And ev-er o'er its Ba-bel sounds The bless-ed an-gels sing.

Tác giả: Edmund Sears

 

068 -Kỷ Nguyên Thanh Bình

The Joy Bells

1. Tiếng chuông lừng vang đón mừng đêm mầu nhiệm vinh quang, Ngàn xưa muôn thiên sứ hân hoan bay lượn ca vang: Ân điển vô biên cho nhân loại, Hoan hỉ vô song cho muôn loài, Vì Hài Nhi Jê-sus đến đem kỷ nguyên thanh bình! Phước thay! chào mừng thời ân điển! Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! Xướng ca danh Jê-sus muôn đời! Tán dương Vua uy linh trên trời, Huyền diệu thay Jê-sus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!

2. Chúa nhân từ thương xót người tội trầm luân lênh đênh, Lìa ngôi cao sang vẻ vang trên thiên đàng quang vinh, Lâm thế chết thay cho muôn người, Lưu huyết hi sinh tha muôn đời; Kỳ diệu thay Chiên Con, Ðấng đem kỷ nguyên thanh bình! Phước thay! chào mừng thời ân điển! Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! Xướng ca danh Jê-sus muôn đời! Tán dương Vua uy linh trên trời, Huyền diệu thay Jê-sus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!

3. Thế gian đầy tang chế, sầu muộn vì họa binh đao, Ngàn muôn tim than vãn trông an ninh từ trên cao; Mau đến ngay nghiêng trên ngực Ngài, Vua thánh ban yên vui lâu dài; Kìa, Thần Nhân Jê-sus đến, đem kỷ nguyên thanh bình! Phước thay! chào mừng thời ân điển! Hạnh thay! Hoan hô thời bình yên! Xướng ca danh Jê-sus muôn đời! Tán dương Vua uy linh trên trời, Huyền diệu thay Jê-sus đến, Ðem kỷ nguyên thanh bình!

Tác giả: William J.Kirkpatrick

 

069 -Ðến Tôn Thờ

Angles, From The Realms Of Glory

1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng, Lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà; Xưa ngợi danh Tạo hóa Chúa vinh quang, Bữa nay rao Jêsus sinh hạ. Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

2. Mục đồng yên lặng giữa đêm thanh nầy, Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng; Thiên Ðạo nên người giữa chúng ta đây, Ánh sao ngời chiếu nơi Vua Trời. Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ, Bên đông phương thấy ngôi sao Ngài; Ði tìm Ðấng vạn quốc vẫn ước mơ, Ðến nơi nhìn chính ngôi sao nầy. Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

4. Khi mọi thánh đồ nhất tâm tôn thờ, Nhen hy vọng mến yêu trông chờ; Jê-sus bỗng hạ giáng chốn tiêu sơ, Thánh nhan rực rỡ không phai mờ. Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ, Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.

1. An-gels, from the realms of glo-ry, Wing your flight o'er all the earth; Ye who sang cre-a-tion's sto-ry, Now pro-claim Mes-si-ah's birth: Come and wor-ship, come and wor-ship, Wor-ship Christ, the new-born King!

2. Shep-herds, in the fields a-bid-ing, Watch-ing o'er your flocks by night, God with man is now re-sid-ing, Yon-der shines the in-fant Light; Come and wor-ship, come and wor-ship, Wor-ship Christ, the new-born King!

Tác giả: James Montgomery

 

070 -Trong Máng Chiên

Away In A Manger

1. Nằm yên trong máng chiên kia nào được nôi, nệm, giường, Ðầu kê rơm khô thế gối, Ấu Chúa trông hiền lương, Kìa bao tinh tú trên cao đều dòm xuống nơi nầy, Hài nhi Jêsus an giấc, thánh nhan hồn nhiên thay! Bầy chiên kia bỗng be be, chọc thức giấc Anh Hài, Jêsus không tiếng oe oe nằm hồn nhiên khoan khoái, Chúa ôi, con yêu Ngài nhiều, nguyện nhìn xuống từ trời, Lại bên nôi ru con ngủ, Cứu Chúa Jêsus ơi!

2. Cầu Jêsus ở bên con, hằng ngự trong lòng nầy, Nguyện yêu thương con mãi mãi, đáp tiếng kêu cầu đây; Bầy con thơ cúi xin ơn Ngài âu yếm hộ trì, Và đem lên trên thiên quốc hưởng phước hạnh trường hi; Nằm yên trong máng chiên kia nào có nôi, nệm, giường, Ðầu kê rơm, dáng thơ ngây Hài Nhi trông thư thái; Các sao long lanh vằng vặc nhìn vào máng hèn này, Hài Nhi Jêsus an giấc, thánh thể hồn nhiên thay!

1. A-way in a man-ger, no crib for a bed, The lit-tle Lord Je-sus laid down His sweet head; The stars in the bright sky looked down where He lay, The lit-tle Lord Je-sus, a-sleep on the hay. The cat-tle are low-ing, the ba-by a-wakes, But lit-tle Lord Je-sus no cry-ing He makes, I love Thee, Lord Je-sus, look down from the sky, And stay by my cra-dle till morn-ing is nigh.

2. Be near me Lord Je-sus, I ask Thee to stay Close by me for-ev-er, and love me, I pray. Bless all the dear chil-dren in Thy ten-der care, And fit us for heav-en, to live with Thee there. The cat-tle are low-ing, the ba-by a-wakes, But lit-tle Lord Je-sus no cry-ing He makes, I love Thee, Lord Je-sus, look down from the sky, And stay by my cra-dle till morn-ing is nigh.

Tác giả: Martin Luther

 

071 -Ðêm Yên Lặng

Silent Night

1. Ðêm thánh yên lặng! Ðêm thánh an bình! Ðất vắng yên! Thiên quang ngời! Chung quanh chỗ Ma-ri đang ngắm con mình, Con Trai thánh rất tươi vui, rất an bình, Ðang yên giấc dưới trời vắng, Êm đềm Thánh Vương nghi vệ.

2. Ðêm thánh yên lặng! Ðêm thánh an bình! Những kẻ chăn, bỗng hãi hùng, Vinh quang sáng rỡ nơi thiên quốc soi rạng, Muôn thiên sứ hát vang: Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa giáng lâm trần thế! Huy hoàng Thánh Vương lâm phàm!

3. Ðêm thánh yên lặng! Ðêm thánh an bình! Ðức Chúa Con yêu thương đầy, Dung quang thánh chiếu ra ân điển thiên đàng, Như tia sáng cứu ân soi ánh huy hoàng, Cứu Chúa giáng lâm trần thế! Êm đềm Thánh Vương nghi vệ!

Si-lent night! Ho-ly night! All is calm, all is bright, Round yon Vir-gin Moth-er and Child. Ho-ly In-fant so ten-der and mild, Sleep in heav-en-ly peace, Sleep in heav-en-ly peace. Si-lent night! Ho-ly night! Shep-herds quake at the sight, Glo-ries stream from heav-en a-far, Heav-en-ly hosts sing Al-le-lu-ia; Christ, the Sav-iour, is born! Christ, the Sav-iour, is born!

Tác giả: Franz Gruber

 

072 -Bết-lê-hem Nhỏ Bé

O Little Town Of Bethlehem

1. Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này, Chốn ngươi thật an bình bấy! Khi ngươi đang giấc mê man không ngờ, Ánh sao nhẹ lướt êm tờ. Ấy chốn phát chân quang đời đời, Trong đường ngươi đang tăm tối, Xưa bao hi vọng kinh hãi đôi đường, Bữa nay gặp giữa đêm trường.

2. Xưa khi Ma-ri sinh Chúa Jê-sus, Chúng dân thảy thảy đều ngủ; Thiên binh âu yếm trông nom Con Trời, Tối nay vừa mới ra đời. Các thánh sứ cao rao nhiệt thành, Tin mừng đêm sinh Con Thánh; Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời, Ðất an bình, phước cho người.

3. Anh em tôi thành tâm kính mời Thánh Anh Bết-lê-hem đến, Vô tâm tôi đuổi ra muôn muôn tội, Quản cai trọn cả tâm này. Thánh sứ Nô-en rao tận tường, Tin trọng đại tin vui sướng; Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng, Chúng tôi thành kính phục tòng.

O lit-tle town of Beth-le-hem, How still we see thee lie; A-bove thy deep and dream-less sleep The si-lent stars go by. Yet in thy dark streets shin-eth The ev-er-last-ing Light; The hopes and fears of all the years Are met in thee to-night. For Christ is born of Ma-ry, And gath-ered all a-bove, While mor-tals sleep, the an-gels keep Their watch of wonder-ing love. O morn-ing stars, to-geth-er Pro-claim the ho-ly birth; And prais-es sing to God the King, And peace to men on earth.

Tác giả: Phillips Brooks

 

073 -Không Chỗ Trong Quán

No Room in the Inn

1. Nào, phòng đẹp chốn sang giàu, Nào giường nệm có đâu, Sinh trong chuồng chiên đó thôi, Hài nhi không chỗ gối; Có đâu khúc ca tâu hòa, Có đâu lòng tôn quí, Không vinh cảnh, chỉ bi trường, Lều hèn nào còn giường. Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy, Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay, Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy: “Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

2. Nào, người vì Chúa dâng mình, Mừng giờ Ngài giáng sinh, Ai khiêm nhường đâu thấy đây, Thành tâm ai sẵn đấy; Mấy ai khóc than tội mình, Khát khao về Con Thánh, Ai mong ơn Chúa thiên đường, Lều hèn nào còn giường. Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy, Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay, Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy: “Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

3. Nào, người nhận biết Vua mình, Nào người chịu tiếp nghênh, Hoa tươi, dầu thơm có đâu, Toàn thanh đao mũi giáo; Mấy ai kiếm ơn thiên thành, Mấy ai cần Con Thánh, Ai săn sóc giữa canh trường, Lều hèn nào còn giường. Ấy khéo không chỗ cho Ngài đấy, Kíp hoan nghênh Chúa hôm nay, Kẻo đến thiên môn nghe lời thẹn bấy: “Không nơi nào thuộc ngươi đây!”

1. No beau-ti-ful cham-ber, No soft cra-dle bed, No place but a man-ger, No where for His head; No prais-es of glad-ness, No thought of the sin, No glo-ry but sad-ness, No room in the inn. No room, no room for Je-sus! Oh, give Him wel-come free, Lest you should hear at heav-en's gate, “There is no room for thee.”

2. No one to re-ceive Him, No wel-come while here, No balm to re-lieve Him, No staff but a spear; No seek-ing His treas-ure, No weep-ing for sin. No do-ing His pleas-ure, No room in the inn. No room, no room for Je-sus! Oh, give Him wel-come free, Lest you should hear at heav-en's gate, “There is no room for thee.”

E. Grace Updegraff, 1891

 

074 -Ðêm Thánh

O Holy Night

1. Kìa vùng trời đông ngôi sao Tin Lành soi thánh quang, Con Trời tự hạ thành nhân giữa đêm huy hoàng; Vì lòng Ngài yêu nhân thế đắm chìm nơi bến mê, Ra đời làm giá cao quí cứu chúng sinh về; Bao năm cảnh đời như giữa đêm ác tội khiếp kinh, Hôm nay khắp trời trông rõ quang cảnh bình minh. Chúa sanh giờ đây, Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy, Ðêm bình hòa, đêm an ninh, Ðêm Chúa từ ái, Chính đêmThần Tử giáng sinh.

2. Mục đồng gặp ngay Anh Nhi trong chuồng chiên đáng thương, Ðơn thành thờ lạy Thần Nhân hiển vinh lạ thường; Tìm thờ lạy Vua xưa bác sĩ nhìn sao ruổi dong, Nay ta thành kính cùng tôn Chúa cách hết lòng; Jêsus trải trường đau khổ thương cảm nhược điểm ta, Ban ơn giữ gìn ta khỏi mưu quỉ quyền ma. Chúa sanh giờ đây, Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy, Ðêm bình hòa, đêm an ninh, Ðêm Chúa từ ái, Chính đêmThần Tử giáng sinh.

3. Ngài từng dạy ta nên yêu thương cùng nhau chớ phai, Yêu là luật Ngài, bình an ấy Tin Lành Ngài; Ngài vì tội nô nên bẻ xích xiềng ma quỉ kia, Danh Ngài truyền đến, bao áp chế thảy xa lìa; Ta nên hết lòng tôn kính danh Ðấng vừa giáng sinh, Dâng lên khúc thần ca cảm ơn Chúa diệu vinh. Chúa sanh giờ đây, Ðêm thánh vinh quang vui vẻ bấy! Ðêm phước hạnh đấy, Ðêm bình hòa, đêm an ninh, Ðêm Chúa từ ái, Chính đêmThần Tử giáng sinh.

1. O ho-ly night! the stars are bright-ly shin-ing, It is the night of the dear Sav-ior's birth! Long lay the world in sin and er-ror pin-ing, Till He ap-peared and the soul felt its worth. A thrill of hope the wea-ry world re-joic-es, For yon-der breaks a new and glo-rious morn! Fall on your knees! Oh, hear the an-gel voic-es! O night di-vine, O night when Christ was born. O night, di-vine! O night, O night di-vine!

2. Tru-ly He taught us to love one an-oth-er, His law is love and His gos-pel is peace. Chains shall He break, for the slave is our broth-er And in His name all op-pres-sion shall cease. Sweet hymns of joy in grate-ful cho-rus raise we, Let all with-in us praise His ho-ly name! Fall on your knees! Oh, hear the an-gel voic-es! O night di-vine, O night when Christ was born. O night, di-vine! O night, O night di-vine!

Tác giả: John Dwight

 

075 -Ca Chúc Giáng Sinh

We Wish You A Merry Christmas

Mừng anh vui Giáng Sinh trong hòa bình, Mừng anh vui Giáng Sinh trong ơn lành, Mừng anh vui Giáng Sinh trong hy vọng và một năm mới bình an. Mừng anh luôn tươi vui trên khắp các nẻo đường. Một giáng sinh đầy phước hạnh và một năm mới bình an.

We wish you a Mer-ry Christ-mas, We wish you a Mer-ry Christ-mas, We wish you a Mer-ry Christ-mas and a Hap-py New Year! Good ti-dings we bring to you and your kin. We wish you a Mer-ry Christ-mas and a Hap-py New Year!

Tác giả: Traditional

 

076 -Ðêm Ơn Lành

1. Này đêm Chúa Trời ban ơn lành, Xưa chưa hề có trong trần gian, Truyền Con Thánh Ngài lìa thiên đình, Ðem thân vàng xuống cõi lầm than. Dẫu Bết-lê-hem tiểu ty thành, Máng cỏ hiu quạnh chiên quanh ràn; Mà vinh hiển trời rạng muôn hình, Ðang đêm mục tử sợ hoang mang.

2. Kìa, xem ánh hào quang soi ngời, Bao thiên thần xướng ca dậy vang, Mừng nay phước lành cho muôn người, Vinh danh trời, đất được bình an. Hỡi các kẻ chăn chớ run sợ, Hãy vững tâm thần nghe ta truyền: “Thành Ða-vít Thần Nhi ra đời, Tin vui mừng lớn cho nhân gian.”

3. Miền đông chói rạng bao huy hoàng, Tia vui mừng bác sĩ nhận ra, Cùng nhau sắm một dược, hương, vàng, Xông pha nào quản dặm đường xa. Nhìn ánh sáng sao cứ băng chừng, Yết kiến Vua nại bao sơn hà, Vào dâng lễ vật nơi sao dừng, Anh Nhi này hẳn Quân Vương ta.

4. Mừng đêm ấy thật đêm phước thần, Thiên ca mừng rỡ ta hòa thinh, Rằng xưa Chúa chịu thân ti bần, Ðưa ta vào nước Vua Thần Minh. Truyền bá Phúc Âm khắp xa gần, Tỉnh thức ai còn trong tội tình, Ngàn xưa nhớ lại đêm phước thần, Thiên dân mừng chúc Vua hạ sinh. Cổ-điệu Na-uy Phan Ðình Liệu, 1928

 

077 -Ðấng Thánh Lâm Phàm

1. Ðêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng, Có tiếng thiên thần báo vang, Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ, Thấy Vua sinh nơi máng cỏ. Ðấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh, Ðạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh, Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường, Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

2. Bác sĩ nhờ ngôi sao Mai soi sáng, Tiến bước bao nài khốn nan, Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán, Kính dâng trân châu chúc tán. Ðấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh, Ðạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh, Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường, Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

3. Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa-ngã, Khiến tử tôn phục ác ma; Máng cỏ hèn nay Jê-sus lâm giáng, Cứu ta, đưa lên nơi sáng. Ðấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh, Ðạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh, Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường, Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

4. Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng, Thế giới khỏi vòng tử vong; Hạnh phúc đời ta hân hoan, vui thỏa, Bởi tin hồng ân vô giá. Ðấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh, Ðạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh, Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường, Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.

John R. Sweney, 1887 Lê Ðình Tươi, c. 1942

 

078 -Niềm Vui Thiên Ðàng

1. Thiên đàng chung vui Con Chúa ra đời đêm thánh, Ðêm hiển vinh đêm hòa bình; Con Trời thương ta không quản ngôi vàng cao cả, Ngài xuống trần gian cứu ta. Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình; Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

2. Thiên thần bay mau đem xuống tin lành tươi mới, Tuyên bố Vua ta ra đời; Con Trời vinh quang sinh chốn đê hèn dương thế, Chuộc nhân loại trong bến mê. Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình; Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

3. Xưa mục đồng nghe tin, kiếm Con Trời chiêm bái, Bác sĩ bôn ba tìm Ngài; Nay đồng bào ta nên đến tôn thờ Con Thánh, Cùng nhau mừng Vua giáng sinh. Dưới đời ca xướng trên trời hòa thinh, Chúc mừng Hài nhi đem đến kỷ nguyên thanh bình; Ồ lạ thay Con trẻ đang nằm trong máng, Là Jêsus Chân Chúa trần gian.

Tác giả: Ông Văn Trung

 

079 -Nô-ên Ðầu Tiên

The First Noel

1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền Cho kẻ chăn nghèo đang thức quanh miền, Quây quần cùng nhau canh giữ chiên nhà, Ðêm giá canh trường thân phủ sương già. Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

2. Bỗng một ngôi sao họ thấy xa xa, Ðang chiếu bên trời đông ánh rạng lòa; Tia hào quang kia soi khắp sơn hà, Không cứ đêm ngày soi sáng muôn nhà. Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

3. Cũng nhờ hào quang do chính sao nầy, Bác sĩ băng ngàn chung đến vui vầy, Bước lần lần theo sao sáng trên trời, Nôn nả đi tìm Vua mới ra đời. Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

4. Nay mừng nô-ên ta hát một bài, Cung kính khen ngợi Chân Chúa thiên đài, Muôn vật được nên do Chúa phán tuyên, Tuôn huyết tha tội ơn cứu linh huyền. Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Nô-ên, Chính đêm sinh Vua Y-sơ-ra-ên!

1. The first No-el, the an-gel did say, Was to cer-tain poor shepherds in fields as they lay; In fields where they lay keep-ing their sheep, On a cold winter's night that was so deep. No-el, No-el, No-el, No-el, Born is the King of Is-ra-el.

2. Then let us all with one ac-cord Sing prais-es to our heaven-ly Lord, That hath made heaven and earth of naught, And with His blood man-kind hath bought. No-el, No-el, No-el, No-el, Born is the King of Is-ra-el.

Tác giả: Unknown

 

080 -Ðiệu Thần Ca

1. Ồ lạ lùng dường nào! nghe xa xa, Du dương bổng trầm điệu Thần ca; Rền bầu trời giai vận thánh thót thay: “Ha-lê-lu-giaọ trời vang dậy. Lặng yên nghe thiên binh cất tiếng thanh, Hoan ca cứu Chúa Christ giáng sinh: “Ngợi khen Chúa danh vinh hiển lớn lao, Chói sáng mãi mãi trên trời cao.”  (Ðơn ca) - Kìa, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Này, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) - Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh. (Hợp Ca) - Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Jêsus giáng sinh.

2. Này toàn cầu được bình an vui thay, Muôn dân hưởng ân trạch từ nay; Hồn được chuộc, muôn tội được tha ngay, Ðồn ra khắp tin mừng vui này: Mừng Jêsus hôm nay đã giáng sinh, Khắp đất hãy ca tụng Chúa mình, Hoan nghinh Ðấng Cha ban xuống thế gian, Ðể cứu nhân loại được bình an. (Ðơn ca) - Kìa, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Này, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) - Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh. (Hợp Ca) - Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Jêsus giáng sinh.

3. Cùng họp lại thờ Ngài anh em ta, Tôn vinh Chúa vì tội được tha; Giờ được gặp mặt Ngài trên thiên cung Rồi ta hát tôn Ngài vô cùng. Vậy ta nên hâm mộ tích Thánh Anh, Chiếu ánh sáng thánh cho chúng sinh; Cùng đi khắp rao Tin Lành cứu ân: Chúa Cứu Thế bữa nay thành nhân. (Ðơn ca) - Kìa, thiên thượng danh Cha thánh hiển vang, Này, địa hạ khắp nơi bình an. (Ðệm) - Anh em ta yên lặng mà nghe khúc ca Huyền diệu từ khung trời thanh. (Hợp Ca) - Ðây nhân loại từ nay hưởng phước thánh, Thỏa thay vui thay ngày Jêsus giáng sinh.

 

081 -Ha-lê-lu-gia! Jêsus Ðến

1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát, An bình cho loài người. Qui vinh quang cho Vua vinh hiển Jêsus chân Chúa. Ðêm nao khi xưa, thiên sứ đã hát vang. Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian. Thành Bết-lê-hem đêm nay Jêsus Christ Giáng thế khắp thế giới bửa nay Dâng lên bài tụng ca. Chúa vì người đã hy sinh, Ðức nhân từ cùng ví sánh, Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men. A-lê-lu-gia A men. A men.

2. Ðêm nao ta hoan ca cung chúc Cứu Chúa giáng trần cứu loài người. Mau dâng lên muôn câu ca mới Jêsus Chân Chúa. Ðêm nay nơi nơi vang tiếng khen tôn thờ. Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua. Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh Thiên cung giáng xuống chốn tối tăm, Cam mang đời sầu thương. Chúa vì người đã hy sinh, Ðức nhân từ cùng ví sánh, Muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men. A-lê-lu-gia A men. A men.

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái (c.1) Lê Ngọc Vinh (c.2)

 

082 -Em-ma-nu-ên

Emmanuel

Danh Ðức Chúa Con, Em-ma-nu-ên, Là chính Chúa Cha, Ngài ở với ta. Em-ma-nu-ên, Thánh danh Con Trời, Là Chúa chí cao, ở với dân Ngài.

Em-man-u-el, Em-man-u-el, His name is called Em-man-u-el. God is with us, re-veal'd in us His name is called Em-man-u-el.

Tác giả: Bob McGee

 

083 -Chúa Ðến Dương Trần

O Come, O Come Emmanuel

1. Vì yêu nhân gian Jêsus đến nơi dương trần. Máng cỏ đê hèn thân Chúa cam chịu bần hàn. Cô đơn nghèo nàn với biết bao nhọc nhằn. Ngài đem tươi vui an bình đến cho nhân loại. Hãy hát vang lên! Danh Ngài Em-ma-nu-ên. Chúa đến dương trần để cứu rỗi mọi tội nhân.

2. Trần gian đau thương con người sống trong vô vọng. Rao báo tin mừng khi chính Con Trời hạ sinh. Âu lo, phiền muộn Chúa gánh thay loài người. Trần gian khinh khi chê cười chính Vua muôn đời. Ấy bởi thương tôi Jêsus chẳng than một lời. Nhân thế vô vọng, Chúa đến ban cho bình an.

3. Tại gô-gô-tha nhân loại đóng đinh Con Trời. Thập giá khổ hình Jêsus chết cho tội nhân;

Ðau thương một mình Chúa gánh thay tội tình. Vì yêu nhân gian Jêsus hiến dâng thân vàng. Ấy bởi thương anh trên đồi huyết Chiên Con tràn. Hãy đến bên Ngài, xin Chúa thứ tha tội tình.

1. O come, O come, Em-man-u-el, And ran-som cap-tive Is-ra-el, That mourns in lone-ly ex-ile here Un-til the Son of God ap-pear. Re-joice! Re-joice! Em-man-nu-el Shall come to thee, O Is-ra-el!

2. O come, De-sire of na-tions, bind All peo-ples in one heart and mind; Bid en-vy, strife, and quar-rels cease, Fill the whole world with heav-en's peace. Re-joice! Re-joice! Em-man-nu-el Shall come to thee, O Is-ra-el!

3. O Come, Thou Key of Dav-id, come, And open wide our heaven-ly home; Make safe the way that leads on high, And close the path to mis-e-ry,

Re-joice! Re-joice! Em-man-nu-el Shall come to thee, O Is-ra-el!

Tác giả: Latin Hymn

 

084 -Vua Miền Ðông

We Three Kings

1. Chúng tôi vua từ miền đông xa vời. Thấy ngôi sao Ngài soi sáng rạng ngời. Vượt rừng hoang sông núi dưới ánh sao đến tôn vua muôn đời. Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay. Long lanh tia vàng kim miện đây, Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

2. Bết-lê-hem thành Vua lớn ra đời. Cúi dâng kim miện tôn kính Vua Trời. Nguyện đời tôi dâng Chúa cai quản, không lúc nào xa đường Ngài. Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay. Long lanh tia vàng kim miện đây, Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

3. Nhũ hương đây nguyện cung kính dâng Ngài. Với tâm linh đầy khao khát tôn thờ; Lời nguyện dâng lên Chúa không dứt bay tỏa trước ngôi đêm ngày. Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay. Long lanh tia vàng kim miện đây, Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

4. Nỗi thống bi một dược đắng vô ngần. Bởi chính tôi Ngài đau đớn muôn phần. Buồn bực cô đơn Chúa cam chết khai mở lối đi vinh diệu. Ồ ánh sao đêm nay kỳ thay, diệu thay. Long lanh tia vàng kim miện đây, Miền trời Tây sao dẫn chúng tôi Bước trong chân quang vào nơi diệu vinh.

1. We three kings of Or-i-ent are: Bear-ing gifts we trav-erse a-far, Field and foun-tain, moor and moun-tain, fol-low-ing yon-der star. O star of won-der, star of night, Star with roy-al beau-ty bright, West-ward lead-ing, still pro-ceed-ing, Guide us to thy per-fect light.

2. Born a King on Beth-le-hem's plain; Gold I bring to crown Hum a-gain, King for-ev-er, ceas-ing nev-er O'er aluôn luôn us to reiGiô-na. O star of won-der, star of night, Star with roy-al beau-ty bright, West-ward lead-ing, still pro-ceed-ing, Guide us to thy per-fect light.

3. Glo-rious now be-hold Him a-rise: King and God and Sac-ri-fice; Al-le-lu-ia! Al-le-lu-ia! Earth to heav'n re-plies. O star of won-der, star of night, Star with roy-al beau-ty bright, West-ward lead-ing, still pro-ceed-ing, Guide us to thy per-fect light.

Tác giả: J.H. Hopkins Jr.

 

085 -Tiếng Hát Thiên Binh

Angels We Have Heard On High

1. Trên không trung tiếng hát thiên binh Êm đềm ngân suốt trong đêm trường. Non xanh kia đáp tiếng hoan ca, Vang niềm vui khắp nơi xa ngàn. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời. ( Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o! Glo-ri-a in ex-cel-sis De-o!)

2. Ta mau mau đến Bết-lê-hem, Xin quì tôn Thánh Vương ra đời. Nơi cô thôn sứ thánh hân hoan, Ca mừng đêm Chúa ta lâm phàm. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

3. Kia trong nơi máng cỏ khiêm ti Con Trời lâm thế cách nhu mì. Ca lên Giô sép với Ma-ri, Mau cùng tôi chúc tôn danh Ngài. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa vinh quang. Ô, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây, vút cao trên trời mây vời vợi; Nguyện danh Thiên Chúa muôn đời.

1. An-gels we have heard on high, Sweet-ly sing-ing o'er the plains: And the moun-tains in re-ply, Ech-o-ing their joy-ous strains. Glo ri-a in ex-cel-sis De-o! Glo ri-a in ex-cel-sis De-o!

2. See Him in a man-ger laid, Whom the choirs of an-gels praise; Ma-ry, Jo-seph, lend your aid, While our hearts in love we raise. Glo ri-a in ex-cel-sis De-o! Glo ri-a in ex-cel-sis De-o!

Tác giả: William Neidlinger

 

086 -Tình Yêu Thiên Chúa

What Child Is This

1. Ngày xưa sông núi xinh tươi, con người đang sống yên vui bên Chúa Trời, Thời gian man mác êm trôi, bỗng ngườixa Chúa nên tội tràn nơi nơi. Chúa đã hứa ban Con Ngài yêu dấu sinh nơi dương thế u sầu, Huyết thánh nhuộm trên địa cầu để cứu bao người đang thương đau.

2. Rồi đêm đông ấy sương rơi, Con Trời đã tới dương gian mang kiếp người. Làm thân lữ khách đơn côi, trên đường dương thế bao lần lệ tuôn rơi. Chúa đã lớn lên nơi trần gian ấy đau thương hơn kiếp lưu đày. Chúa cũng chết thay nhân loại nơi ấy nhưng nào đâu ai hay.

3. Giờ đây Chúa đã giáng sinh, tha tội ta Chúa ban cho ta phước lành. Cùng nhau ca khúc Giáng Sinh, cho lòng tươi mới như bầu trời thanh thanh. Hãy hát vang lên cho vượt qua núi cho bay cao vút mây trời. Ðón Chúa giáng sinh hỡi người thế giới mau về đây chung vui.

1. What child is this, who, laid to rest On Ma-ry's lap, is sleep-ing? Whom ang-els greet with an-thems sweet, While shep-herds watch are keep-ing? This, this is Christ, the King, Whom shep-herds guard and ang-els sing: Haste, haste to bring Him laud, The Babe, the Son of Ma-ry!

2. So bring Him in-cense, gold, and myrrh, Come, peas-ant, king, to own Him; The King of kings sal-va-tion brings, Let lov-ing hearts en-throne Him. This, this is Christ, the King, Whom shep-herds guard and ang-els sing: Haste, haste to bring Him laud, The Babe, the Son of Ma-ry!

Tác giả: William Dix

 

087 -Ðêm Nô-ên Tưng Bừng

1. Ðêm Nô-ên tưng bừng này đêm Jêsus ra đời, Một đêm đông lạnh lùng tại Bết-lê-hem xưa. Tiếng sứ thánh hát vang bài ca tôn vinh Con Trời. Lìa bỏ ngôi thiên đàng xuống thế gian ô tội. Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối? Ôi! cao sâu thay ơn trời, Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

2. Nơi thôn xa giữa đêm trường có mấy kẽ chăn bầy, Chợt khiếp kinh khi nhìn hào quang Chúa sáng bấy. Tiếng sứ thánh nhủ khuyên này khá tiếp lấy Tin Lành. Là Chúa nay ra đời để cứu rỗi chúng sinh. Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối? Ôi! cao sâu thay ơn trời, Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

3. Nơi phương đông xa xôi kìa các bác sĩ lên đường, Vượt qua bao dặm trường tìm Jêsus Chân Vương. Vua Giu-đa mới sanh Ngài sanh ra nơi đâu nào? Này tinh kim, một dược, nhũ hương đây dâng Ngài. Jêsus ôi, bởi sao Ngài quyết giáng xuống thế gian này? Ðành nằm trong chuồng chiên tăm tối? Ôi! cao sâu thay ơn trời, Bởi muốn cứu rỗi nhân loại mà Ngài vui lâm thế đêm này.

Tác giả: Nguyễn Long Giáp

 

088 -Bài Ca Máng Cỏ

Away In A Manger

1. Chúa Thánh giáng sinh nơi Máng chiên cô đơn nghèo nàn. Ngàn vì sao nhìn vào Chốn Jêsus nằm tăm tối! Cứu Chúa Jêsus ơi! Cớ sao sinh nơi đê hèn, Từ chốn thiên đàng cao Jêsus xuống trần vì con.

2. Những tiếng chiên kêu vang bên Vua Jêsus mỉm cười. Ngoài trời muôn vàn lời hát ca vang mừng Con Thánh. Cứu Chúa Jêsus ơi! Máng rơm khô xưa Ngài nằm, Là chính tâm hồn con cúi xin rước Ngài giờ đây.

3. Cứu Chúa Jêsus ơi! Chúng con đang mong chờ Ngài, Mời Ngài vui lòng vào chính nơi tâm hồn khao khát. Cứu Chúa Jêsus ơi! Mến thương con muôn muôn đời, Và dắt đưa đường con đến khi bước vào thiên cung.

1. A-way in a man-ger, no crib for a bed, The lit-tle Lord Je-sus lay down His sweet head; The stars in the sky looked down where He lay, The lit-tle Lord Je-sus, a-sleep on the hay.

2. Be near me, Lord Je-sus, I ask Thee to stay Close by me for-ev-er, and love me, I pray; Bless all the dear chil-dren in Thy ten-der care, And fit us for heav-en to live with Thee there.

Tác giả: John Thomas

 

089 -Ðêm Ðông Xưa

Ðêm đông xưa trong chuồng chiên tăm tối, Nửa đêm ánh sao ngời sáng soi. Bầu trời lừng vang tiếng ca thiên thần, Cứu Chúa Jêsus từ trời xuống trần. Bình an khắp muôn dân. Bình an cho khắp muôn dân. Từng trời cao ngất Chúa Trời sáng danh. Vì nhân thế điêu linh. Vì thương nhân thế điêu linh. Lìa ngôi cao quý Con Trời giáng sinh. Ðêm đông lạnh lùng Chúa xuống trần gian, Không tiếc chi nơi thiên cung huy hoàng. Trời đông xa tắp sáng ngời ánh sao, Bác sĩ bôn ba đến với lòng ước ao. Huy hoàng, Chúa con lâm phàm. Lời ca bát ngát không gian. Mừng Jê-sus Christ giáng sinh. Cứu ta thoát nơi khổ hình. Chiều đông xưa Chúa sinh ra rồi. Giờ đây xin giáng sinh trong tôi. Cho lòng yêu mến Chúa không thôi. Nguyện Ngài cai trị lòng đến suốt đời.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

090 -Bình An Cho Loài Người

God Rest You Merry, Gentlemen

1. Hòa bình dưới đất hỉ hân cho người vì hôm nay Jêsus đến. Ngài là Cứu Chúa của muôn muôn người hạ sinh đem theo ân điển. Ðưa dắt tội nhân ra khỏi bến mê, thoát xa trần gian ô tối. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

2. Nào cùng đến Bết -lê-hem đêm nay thờ tôn Jêsus Con Thánh. Ngài nằm chỗ máng chiên kia êm đềm ngàn muôn hào quang lấp lánh. Trong chốn hèn khinh Con Chúa giáng sinh bởi nơi đồng trinh Ma-ri. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

3. Một đoàn sứ thánh đem tin vui này từ Cha Thượng thiên thân ái. Truyền cùng những kẻ thức đêm chăn bầy rằng mau mau đi chiêm bái. Con trẻ vừa sinh nơi Bết-lê-hem chính Con từ nơi Cha Thánh. Từ trời cao các thiên binh đem tin vui này, Ô! Tin mừng vui. Ngày nay Jêsus giáng thế đem an vui cho người.

1. God rest you mer-ry, gen-tle-men, Let noth-ing you dis-may, Re-mem-ber Christ our Sav-iour was born on Christ-mas Day; To save us all from Sa-tan's pow'r When we were gone a-stray. O tid-ings of com-fort and joy, com-fort and joy; O tid-ings of com-fort and joy!

2. “Fear not, then,” said the an-gel, “Let noth-ing you af-fright, This day is born a Sav-iour of a pure Vir-gin bright, To free all those who trust in Him From Sa-tan's pow'r and might.” O tid-ings of com-fort and joy, com-fort and joy; O tid-ings of com-fort and joy!

Tác giả: J.Stainer

 

091 -Không Ai Khác

No, Not One!

1. Chẳng có ai khiêm ti như Jêsus, Bạn hiền, Chẳng có ai, Chẳng ai bằng! Chẳng có ai cho vết thương lòng được lành liền, Chẳng có ai, Chẳng ai bằng! Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày; Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, Chẳng có ai, Quyết không ai!

2. Chẳng có ai cao minh trong sạch như Bạn hiền, Chẳng có ai, Chẳng ai bằng! Chẳng có ai ôn nhu khiêm nhượng như Jêsus, Chẳng có ai, Chẳng ai bằng! Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày; Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, Chẳng có ai, Quyết không ai!

3. Chẳng có khi nào Jê-sus lìa môn đồ Ngài, Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào! Chẳng có khi nào Vua không nhậm tiếng kêu nài, Chẳng lúc nao! Chẳng khi nào! Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày; Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, Chẳng có ai, Quyết không ai!

4. Chẳng có ơn như ơn Jêsus cao tuyệt vời, Chẳng có đâu! Chẳng ơn nào! Chẳng lẽ Chúa không cho ta một nơi trên trời, Chẳng có đâu! Chẳng khi nào. Cuộc giao tranh của chúng ta Chúa am tường, Ngài chăm nom dắt đưa ta luôn ngày; Chẳng thiết hữu nào như Jêsus, Ðấng khiêm nhường, Chẳng có ai, Quyết không ai!

1. There's not a friend like the low-ly Je-sus, No, not one! No, not one! None else could heal all our soul's dis-eas-es, No, not one! No, not one! Je-sus knows all a-bout our strug-gles, He will guide till the day is done; There's not a friend like the low-ly Je-sus, No, not one! No, not one!

2. No friend like Him is so high and ho-ly, No, not one! No, not one! And yet no friend is so meek and low-ly, No, not one! No, not one! Je-sus knows all a-bout our strug-gles, He will guide till the day is done; There's not a friend like the low-ly Je-sus, No, not one! No, not one!

Tác giả: Johnson Oatman

 

092 -Chúa Bất Biến

Yesterday, Today, Forever

1. Ai tin thành thực câu Kinh Thánh đây, Ðều hưởng ơn vẹn tuyền; Hôm qua, ngày nay, cho đến mãi sau, Jêsus vẫn y nguyên. Chúa vẫn mến tội nhân, cứu rỗi ngay, Trị biết bao tật nguyền, Phong ba bình tịnh, tang tóc ủy yên, Chúa hiển vinh dường bao. Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau, Thật không thay đổi đâu; Chúa bất biến tuy non sông đổi màu, Ðẹp bấy danh Jêsus!

Vinh diệu danh Jêsus, Vinh thay danh Jêsus!

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy, Hiển vinh danh Ngài thay!

2. Xưa Jêsus Bạn thân của ác nhân, Hiện kiếm anh lạc về; Xin anh quì phục nơi chân Chúa mau, Ăn năn chớ hoang mê. Ðấng đã phán: ôTa cũng miễn xét ngươi, Về, chớ tái phạm ràyọ. Ðinh ninh kia Ngài đem câu ấy Vui phán với anh ngày nay. Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau, Thật không thay đổi đâu; Chúa bất biến tuy non sông đổi màu, Ðẹp bấy danh Jêsus!

Vinh diệu danh Jêsus, Vinh thay danh Jêsus!

Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy, Hiển vinh danh Ngài thay!

3. Hai môn đồ về Em-ma-út xưa, Ðược Chúa ta đi cùng; Nay trên đuờng đời ta đang tiến đây, Jêsus cũng đi chung. Chẳng mấy lúc ta sẽ thấy Jêsus, Ngày ấy xin mau lại; Nhưng Jêsus phục lâm như Jêsus Lúc cất lên nào sai. Jêsus bữa qua, hôm nay, mãi sau, Thật không thay đổi đâu; Chúa bất biến tuy non sông đổi màu, Ðẹp bấy danh Jêsus! Vinh diệu danh Jêsus, Vinh thay danh Jêsus! Dẫu thiên di, địa dịch Ngài còn đấy, Hiển vinh danh Ngài thay!

1. Oh, how sweet the glo-rious mes-sage Sim-ple faith may claim; Yes-ter-day, to-day, for-ev-er, Je-sus is the same. Still He loves to save the sin-ful, Heal the sick and lame; Cheer the mourn-er, still the tem-pest; Glo-ry to His name! Yes-ter-day, to-day, for-ev-er, Je-sus is the same; All may change, but Je-sus nev-er! Glo-ry to His name! Glo-ry to His name, Glo-ry to His name; All may change, but Je-sus nev-er! Glo-ry to His name!

2. He who was the friend of sin-ners, Seek thee, lost one, now; Sin-ners, come, and at His foot-stool, Pen-i-tent-ly bow. He who said, “I'll not con-demn thee, Go and sin no more,” Speaks to thee that word of par-don, As in days of yore. Yes-ter-day, to-day, for-ev-er, Je-sus is the same; All may change, but Je-sus nev-er! Glo-ry to His name! Glo-ry to His name, Glo-ry to His name; All may change, but Je-sus nev-er! Glo-ry to His name!

Tác giả: A.B.Simpson

 

093 -Người Khách Lạ Ga-li-lê

The Stranger of Galilee

1. Một đêm trong mơ chập chờn tôi đứng ngắm xem, xa xa biển hồ đẹp xinh sóng vỗ; Ðám đông đi trên đường lòng sung sướng hát ca, đón khách xa từ miền Ga-li-lê. Tôi thấy có kẻ kia lúc mới sinh ra mù lòa mà nay được nhìn xem ánh sáng; Tôi thấy giữa đám đông người què cất bước đi, Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

2. Lời yêu thương kia trọn đời tôi có dám quên, mắt Chúa nhân từ nhìn tôi tríu mến; Thấy tôi trong ô tội mà lòng Chúa xót xa, đến chết thay tại đồi Gô-gô-tha. Tay Chúa có vết thương với dấu đâm bên mình, Ngài bảo tôi: “Vì con Ta chết thế.” Bao gian ác chất chứa trong lòng này bỗng biến đi, Nhờ quyền phép người khách Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

3. Người ơi hãy đến cùng ơn cứu rỗi chứa chan, hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố; Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua, với khách xa từ miền Ga-li-lê. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi rao truyền về tình thương Ngài cho dân khắp nước. Xin hãy rước Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, Mời người khách lạ xứ Ga-li-lê. Xin cho tôi cứ luôn yêu mến Ngài mãi thôi, Jê-sus yêu thương dịu dàng nhân ái. Tôi xin mời Ngài ngự vào lòng luôn mãi, Chúa tôi người khách Ga-li-lê.

1. In fan-cy I stood by the shore, one day, Of the beau-ti-ful murm'r-ing sea; I saw the great crowds as they thronged the way Of the Stran-ger of Gal-i-lee; I saw how the man who was blind from birth, In a mo-ment was made to see; The lame was made whole by the match-less skill Of the Stran-ger of Gal-i-lee. And I felt I could love Him for-ev-er, So gra-cious and ten-der was He! I claimed Him that day as my Sav-ior, This Stran-ger of Gal-i-lee.

2. Come ye, who are driv-en, and temp-est-tossed, And His gra-cious sal-va-tion see; He'll qui-et life's storms with His ôPeace, be stillọ This Stran-ger of Gal-i-lee; He bids me to go and the sto-ry tell What He ev-er to you will be, If on-ly you let Him with you a-bide, This Stran-ger of Gal-i-lee. And I felt I could love Him for-ev-er, So gra-cious and ten-der was He! I claimed Him that day as my Sav-ior, This Stran-ger of Gal-i-lee.

Tác giả: Mrs C.H. Morris

 

094 -Cung Ðiện Bằng Ngà

Ivory Palace

1. Kìa, áo Chúa thơm không chi sánh kịp được, Vì đã tẩm trong một dược; Mùi hương bay vào tâm tôi phảng phất thơm, Tưởng đứng trên đồi hương nam. Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Ðây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

2. Kìa, áo của Ngài xưa cũng tẩm trầm hương, Ngài nếm trải bao đoạn trường; Hồi tôi truy niệm về thập giá Chúa mang, Cảm xúc đôi dòng lệ chan. Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Ðây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

3. Kìa, chiếc áo Ngài dầm nhục quế diệu thanh, Rờ đến, kẻ đau được lành; Hồi chân tôi trượt, Jê-sus đỡ vững yên, Khỏi chốn ô nhục, tội khiên. Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Ðây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

4. Mặc áo hiển vinh Jêsus sẽ hồi lai, Mừng rỡ tiếp nghinh Con Ngài; Mặc áo trắng tinh tôi lên nước hiển vinh, Hưởng phước hoan lạc trường sinh. Lìa đền bằng ngà Ngài hạ giáng nơi trần, Ðây nơi ô nhơ trăm phần. Vì lòng đại từ nên Chúa ra đi, Bỏ bửu cung tiếc gì.

1. My Lord has gar-ments so won-drous fine, And myrrh their tex-ture fills; Its fra-grance reached to this heart of mine, With joy my be-ing thrills. Out of the i-vo-ry pal-a-ces, In-to a world of woe, On-ly His great, e-ter-nal love Made my Sav-iour go.

2. In gar-ments glo-ri-ous He will come, To o-pen wide the door; And I shall en-ter my heaven-ly home, To dwell for-ev-er-more. Out of the i-vo-ry pal-a-ces, In-to a world of woe, On-ly His great, e-ter-nal love Made my Sav-iour go.

Tác giả: Henry Barraclough

 

095 -Chúa Không Ðổi Thay

The Unchanged Healer

1. Ôi Jê-sus, Ðấng không chút biến canh, Dầu thời gian qua vẫn không thay dời; Kìa, mọi vinh quang của chính thánh danh, Là bằng chứng Chúa đã sống lại rồi. Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình, Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình, Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi, Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

2. Yêu tôi thân Chúa đinh đóng huyết rơi, Vì mọi tội tôi Chúa thay chịu hình; Tật bệnh, đau thương Chúa gánh thế tôi, Kìa, nhìn Jê-sus, tim đã tan tành. Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình, Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình, Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi, Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

3. Xa bao kinh khiếp tôi đến trước ngôi, Giờ này nguyện đem hết thân, hồn, thần; Nhờ Ngài làm cho thánh khiết, trắng trong, Ngài đà thay tôi hiến thân một lần. Thay tôi Jê-sus thân báu mang hình, Ngài chịu đau thương, huyết tuôn đầy mình, Ngài bằng lòng gánh thay thế tôi rồi, Gánh bao ô tội cùng tật bệnh tôi.

1. Je-sus, Thou ev-er art the same, To-day and yes-ter-day are one; The glo-ries of Thy migh-ty name For-ev-er mark God's ris-en Son. For me the Lord was cru-ci-fied, For me He suf-f'red, bled, and died; My Je-sus bore it all for me, My sin and sick-ness on the tree.

2. Is Thine arm shor-ten'd by the years? Thy pro-mis-es out-law by time? Canst Thou not see the suff'-rer's tears That flow in ev' ry land and clime? For me the Lord was cru-ci-fied, For me He suf-f'red, bled, and died; My Je-sus bore it all for me, My sin and sick-ness on the tree.

Tác giả: R. Kelso Carter, 1886

 

096 -Tình Chúa Bao La

Ôi tình yêu Chúa Cha hằng ban cho tôi mỗi ngày Ôi tình yêu của Ngài êm đềm như sông thái an, Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm, Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương, Tâm hồn tôi khô cằn nhưng Chúa tha thứ tôi rồi, Êm đềm trong tay Ngài là bao mùa Xuân tươi thắm. Tràn lai láng trong tâm hồn tôi cạn khô chết lịm, Tình yêu Chúa bao la sâu rộng giống như đại dương.

Tác giả: Việt-Nữ

 

097 -Hi Sinh Vì Con

I Gave My Life For Thee

1. Ta hi sinh vì con hết, Huyết tuôn tim nầy tan tành, Ðem con ra từ nơi chết, Chuộc tội đặng con lại sanh; Ta đã phó tánh mạng cho con rồi, Phó chi cho ta, con ôi?

2. Nơi Cha ta ngự đẹp đẽ, Ngôi ta sang trọng vô cùng, Nhưng ta vui lòng lâm thế, Ðê hèn, buồn thảm, bi thương; Ta đã bỏ hết vì con kia rồi, Bỏ chi cho ta, con ôi?

3. Thương con ta chịu đau khổ, Trí con đâu kịp suy lường, Ðem con lên từ âm phủ, Thân nầy chịu bao đau thương; Ta đã gánh hết vì con kia rồi, Gánh chi cho ta, con ôi?

4. Ta vui xa lìa thiên quốc, Giáng sinh đem đầy ơn hồng, Yêu thương, tha tội ban phước, Hoàn toàn đều ban nhưng không; Ta phó hết bảo vật cho con rồi, Phó chi cho ta, con ôi?

1. I gave my life for thee, My pre-cious blood I shed, That thou might'st ran-somed be, And quick-ened from the dead; I gave, I gave my life for thee, What hast thou done for me?

2. My Fa-ther's house of light, My glo-ry-cir-cled throne I left for earth-ly night, For wan-derings sad and lone; I left, I left it all for thee, Hast thou left aught for me?

Tác giả: Frances R. Havergal

 

098 -Nhìn Thập Tự

1. Nhìn cây thập tự gẫm Chúa Jêsus, Phải đóng đinh chịu khổ đau; Chúa ôi, thân Ngài tuôn huyết thắm thay, Khổ hình bởi chúng tôi nay.

2. Nhìn xem bầu trời tăm tối ủ ê, Ðang giữa ban ngày gớm ghê; Chính trong điện thờ nơi thánh tôn nghiêm, Bức màn xé rách phân đôi.

3. Tại đây Jêsus cất tiếng: “Cha ôi, Nay đã xong việc của tôi, Kính giao linh hồn trong cánh tay Cha.” Nói rồi, Chúa trút hơi ra.

4. Từ nơi mộ phần Chúa sống vẻ vang, Cỏi chết nay bị phá tan, Bẻ then địa ngục duy Chúa Jêsus, Ðấng được tán mỹ muôn thu.

Tác giả: Samuel Wesley

 

099 -Trên Ðỉnh Ô-li-ve

'Tis Midnight, and On Olive's Brow

1. Khuya nay trên đỉnh núi Ô-li-ve, Sao thưa lu li cảnh trông ủ ê, Giữa lâm viên thâm u đêm hiu quạnh, Jê-sus đau thương cầu nguyện một mình.

2. Khuya nay Jê-sus lánh xa nhân gian, Cô đơn giao tranh với bao nguy nan, Chính môn sinh thân yêu nay vô tình, Nào ai thương tâm, lụy sầu Thầy mình.

3. Khuya nay do gánh ác muôn muôn dân, Châu rơi pha huyết ở ôThống khổ nhân,ọ Dẫu Jê-sus đau thương thâu đêm dài, Sao Cha yêu thương lại đành lìa Ngài.

4. Khuya nay văng vẳng ở trên thinh không, Thiên ca duy thiên sứ nghe tinh thông, Thế gian đâu ai am tri giai vận, Làm êm thương tâm Jê-sus vài phần.

Tác giả: William B. Bradbury

 

100 -Ghết-sê-ma-nê

1. Ghết-sê-ma-nê, tối ấy ai bi, Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Mồ hôi pha huyết, chiến đấu cô đơn, Cứu Chúa quyết không nao sờn. Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê! Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu, Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

2. Giữa lúc thâm nghiêm, cảnh vắng đêm sâu, Bỗng trí tôi nhìn những đâu, Vì tội tôi khiến Cứu Chúa đau thương, Gánh vác hết bao đoạn trường. Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê! Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu, Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

3. Lúc ấy môn sinh chí ái lui ra, Ðến nỗi Cha Ngài cũng xa, Thật tôi sao rõ những nỗi đau thương, Chúa gánh thế tôi đêm trường. Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê! Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu, Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

4. Nếu ái tâm tôi đối Chúa phôi pha, Chẳng có đâm chồi nở hoa, Thì xin cho thấy Ghết-sê-ma-nê, Chỗ Chúa thế tôi nặng nề. Ghết-sê-ma-nê! Ghết-sê-ma-nê! Ký ức tôi hằng nhớ ghi, Nhìn xem Chân Chúa giữa lúc đêm sâu, Cúi xuống thiết tha kêu cầu.

Tác giả: Asa Hull

 

101 -Như Chiên Ði Lạc

Ê-sai 53:6

Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy; Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc mà Con Người đã đến, Chúa Jê-sus đến, đặng tìm và cứu kẻ bị mất, là người bị mất linh hồn.

Tác giả: Paul E. Carlson

 

102 -Chiêm Ngưỡng Thập Giá

When I Survey The Wondrous Cross

1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí báu, Nơi Ðông Cung Thánh xưa chịu hình đây, Lòng thật coi phú quý thảy hư xấu, Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này.

2. Nguyền Jê-sus giúp tôi chẳng khoe khoang, Duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi; Mọi vật hư ảo xưa mãi say đắm, Nay đem dâng nơi thập tự giá rồi.

3. Nhìn đầu, tay, chân Chúa quá đau đớn! Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi; Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy, Có thấy mão miện bằng gai khác đời?

4. Mình Ngài lưu huyết dường khoác xích y, Tay, chân đinh đóng khổ hình vì tôi; Ðời này tôi kể mình đã chết mất, Cõi thế đối tôi thật như chết rồi.

5. Dù rằng tôi có toàn cả thế giới, Ðem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thôi! Kỳ diệu thay ái tình Chúa tươi mới, Khiến tôi vui dâng hồn, thân thể này.

1. When I sur-vey the won-drous cross On which the Prince of glo-ry died, My rich-est gain I count but loss, And pour con-tempt on all my pride.

2.For-bid it, Lord, that I should boast, Save in the death of Christ, my God; All the vain things that charm me most, I sac-ri-fice them to His blood.

Tác giả: Isaac Watts

 

103 -Chúa Mang Thập Hình

1. Ôi Chúa Jêsus đành mang thập hình, Vì ác nhân đây Ngài phải hy sinh, Ðem đức yêu thương, ban ơn hòa bình, Ngợi khen Jêsus, Chúa nhân lành. Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

2. Ôi Chúa chí tôn vì sao hạ mình, Ðau khổ không nao, nhục nhã xem khinh, Thập giá xưa kia vui dâng mạng vàng, Vì chuộc tôi đây huyết tuôn tràn. Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

3. Do huyết Chúa tuôn lòng tôi sạch ròng, Dạn dĩ đến nơi hạnh phúc vô song, Tôi hiến thân, linh cho Jêsus hoài, Truyền danh tôn vinh, cứu nhân loại. Cứu người, Chúa vui mang thập hình, Thế tôi, Chúa cam tâm hy sinh; Chính tôi biết lấy chi đền bồi, Tình yêu vô đối, ôi Chúa ôi!

Tác giả: Lê Ðình Tươi

 

104 -Lên Gô-gô-tha

Let Me to Calvary

1. Tôn Vua thiên thượng ngự quản hiển vinh, Sáng danh về Chúa nhân lành; Gô-gô-tha nguyền Ngài dẫn đến ngay, Hầu đừng quên mão gai rày. Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê, Lòng này e quên Chúa đau trăm bề, Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa, Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

2. Hãy chỉ con phần mộ xác Chúa chôn, Chỗ bao người nước mắt tuôn, Có cả thiên thần mặc áo trắng tinh, Hộ vệ Ngài ngủ an bình. Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê, Lòng này e quên Chúa đau trăm bề, Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa, Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

3. Nối gót Ma-ri một buổi sớm mai, Thuốc thơm, dầu quí dâng Ngài; Chúa chỉ con mộ Ngài đã bước ra, Nguyền dìu lên Gô-gô-tha. Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê, Lòng này e quên Chúa đau trăm bề, Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa, Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

4. Cứu Chúa, con nguyền vì cớ Chúa nay, Vác thập tự giá theo Ngài; Chén khổ con nguyền cùng uống, Chúa ôi, Ngài vì con uống xưa rồi. Lòng này e quên Ghết-sê-ma-nê, Lòng này e quên Chúa đau trăm bề, Ðể nhớ ái đức Jê-sus chan hòa, Nguyền dìu lên Gô-gô-tha.

King of my life, I crown Thee now, Thine shall the glo-ry be; Lest I for-get Thy thorn-crowned brow, Lead me to Cal-va-ry. Lest I for-get Geth-se-ma-ne, Lest I for-get Thine ag-o-ny; Lest I for-get Thy love for me, Lead me to Cal-va-ry.

May I be will-ing, Lord to bear Dai-ly my cross for Thee; E-ven Thy cup of grief to share, Thou hast borne all for me. Lest I for-get Geth-se-ma-ne, Lest I for-get Thine ag-o-ny; Lest I for-get Thy love for me, Lead me to Cal-va-ry.

Tác giả: Jennie Hussey

 

105 -Gô-gô-tha

Calvary

1. Nghìn muôn thương khó ở Gô-gô-tha, Yêu tôi Chúa cam chịu hình; Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh, Chúa đi, đi không hề lui; Dầu Cha cho biết chắc phải đóng đinh, Ngài càng bước tới không lùi.

2. Tại sân Phi-lát lúc xử Chúa ta, Nhân dân kêu la nghịch Ngài; Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay, Thế tôi thân Ngài sầu cay; Nào ai yêu Chúa bước đến cãi thay, Lạ kìa, Chúa thế thân này.

3. Jê-sus đang đứng thắm dấu tâm thương, Tay chân vết đinh đang còn; Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây, Xót thương, nhân từ cùng hôn; Nhìn lên cây gỗ Chúa chỉ chính đây, Nhân từ, ái đức vuông tròn.

4. Jê-sus đang đứng trước cửa tâm anh, Thay anh, thân đau thương đầy; Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra, Tiếp nghênh Jê-sus vào ngay; Vì sao anh chẳng kíp mở cửa ra, Thành thật rước Chúa hôm nay?

The ag-o-nies of Cal-va-ry, Could not His love dis-may; He would not yield, tho' God re-vealed The price that He must pay, He would not yield, tho' God re-vealed The price that He must pay. The Sav-iour stands at thy heart's door Bruised for thy cru-el sin: O why not o-pen wide the door And let Him en-ter in? O why not o-pen wide the door, And let Him en-ter in?

Tác giả: B.D.Ackley

 

106 -Ca Ngợi Dòng Huyết Báu

Blessed Be The Fountain

1. Tôi hân hoan ngợi khen dòng huyết báu, Ðã tuôn vì tội nhân khắp hoàn cầu; Tôn vinh Con Ðộc Sinh từ Cha Thánh, Ðã mang lằn đòn đặng chữa tôi lành; Tuy xưa tôi lang thang đi xa chuồng, Tâm linh cưu mang khổ đau lo buồn; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì. Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

2. Jêsus treo mình trên thập tự xưa, Ðớn đau Ngài chịu sao nói cho vừa; Tuy xưa Jêsus đau buồn, phiền lao, Há thập tự Ngài chịu luống công nào? Ước Chúa dắt đến suối huyết tuôn đầy. Cho tâm linh tôi rửa trắng trong đây; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì. Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

3. Lâu nay tôi trụy lạc lìa nhà Cha, Bước theo trần tục trên lối gian tà; Tâm linh ô tội nầy đậm dường son, Nước trong dương gian không rửa sạch hồn; Quyết chí nắm chắc lấy hứa ngôn Ngài. Tôi gieo thân trong suối huyết linh oai; Xin Chiên Con gội tôi bằng huyết quí, Ắt tâm tôi tinh anh tuyết khôn bì. Tinh bạch hơn tuyết nay! Tinh bạch hơn tuyết nay! Chúa lấy huyết báu phiếu trắng trong ngần, Chắc tôi tinh bạch hơn tuyết muôn phần!

Tác giả: E.R. Lotta

 

107 -Hãy Tin

Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay, Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay, Hãy tin Cứu Chúa Jê-sus ngay, Chắc Chúa cứu chuộc ngay.

 

108 -Gần Thập Tự Hơn

Near The Cross

1. Xin Chúa giữ tôi gần thập tự, Gần hông tuôn suối huyết ra, Lưu xuất qua chân Gô-gô-tha, Nghìn thu công hiệu thứ tha. Thập giá Chúa, thập giá Chúa, Vinh hiển tôi muôn muôn đời, Khi bước qua bên kia bờ rồi, Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

2. Tôi đứng bên thập tự sợ sệt, Tình yêu thương Chúa phủ tôi; Kia, ánh Sao Mai soi rực trời, Bừng vinh quang tràn khắp nơi. Thập giá Chúa, thập giá Chúa, Vinh hiển tôi muôn muôn đời, Khi bước qua bên kia bờ rồi, Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

3. Tôi đứng bên thập tự nhẹ nhàng, Hằng trông mong Chúa tái lâm; Nghênh tiếp tôi bước qua bờ vàng, Rời xa dương trần tối tăm. Thập giá Chúa, thập giá Chúa, Vinh hiển tôi muôn muôn đời, Khi bước qua bên kia bờ rồi, Ngày đêm hoan lạc thoả vui.

Je-sus, keep me near the cross, There a pre-cious foun-tain Free to all a heal-ing stream Flows from Cal-vary's moun-tain. In the cross, in the cross, Be my glo-ry ev-er; Till my rap-tured soul shall find Rest be-yond the riv-er.

Near the cross I'll watch and wait, Hop-ing, trust-ing ev-er, Till I reach the gold-en strand Just be-yond the riv-er. In the cross, in the cross, Be my glo-ry ev-er; Till my rap-tured soul shall find Rest be-yond the riv-er.

Tác giả: Fanny Crosby

 

109 -Sông Tình Yêu

At The Cross

1. Vì sao Jêsus lai láng huyết tuôn? Sao Chúa tôi cam chịu hình? Vì sao Christ chịu treo thân thế kia? Vì tôi nhớp nhơ tội tình. Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu, Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi. Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng, Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

2. Vì ác gian từ tôi cả Chúa ôi, Nên đớn đau cho thân Ngài. Giàu có thay lòng khoan nhân Chúa tôi. Tình yêu Chúa ôi cao dày. Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu, Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi. Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng, Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

3. Dù cho thân này chịu bao đớn đau, Không báo xong ân tình ngài; Ðời sống, tâm hồn luôn thân xác đây, Thành tâm hiến dâng cho Ngài. Từ nơi Gô-gô-tha kia, chỗ lưu ra sông tình yêu, Nghìn muôn lo âu đi xa khỏi tâm tôi. Nơi tôi đã tiếp nhận ánh thánh quang huy hoàng, Bởi tin nơi danh Ngài thỏa vui muôn đời.

A-las! and did my Sav-iour bleed? And did my Sov-ereign die? Would He de-vote that sa-cred head For such a worm as I? At the cross, at the cross where I first saw the light, And the bur-den of my heart rolled a-way, It was there by faith I re-ceived my sight, And now I am hap-py all the day!

But drops of grief can ne'er re-pay The debt of love I owe: Here, Lord, I give my-self to Thee; 'Tis all that I can do! At the cross, at the cross where I first saw the light, And the bur-den of my heart rolled a-way, It was there by faith I re-ceived my sight, And now I am hap-py all the day!

Tác giả: Isaac Watts

 

110 -Nhiều Khi Tôi Nhớ Về

When I Remember

1. Nhiều khi tôi nhớ về Thánh giá Jê-sus mang, Ðường Gô-tha não nề, Chúa vẫn không lời than. Trên đầu đầy gai đâm, Với bao sỉ nhục thương tâm, Giữa quân thù nghịch hung hăng, Ngài không lên án. Nhiều khi tôi nhớ về, Những đớn đau Ngài mang, Ðồi Gô-tha huyết tràn, Ðể cứu tôi bình an. Ôi! Jê-sus ơi! Tôi xin thuộc Ngài từ nay đến suốt đời, Lòng mừng vui nhớ tới, Ơn Chúa yêu thương người.

2. Nhiều khi tôi nhớ về Những tháng năm đời tôi, Thuật làm sao hết lời, Phước Chúa ban người ơi! Nhớ khi hoạn nạn chơi vơi, Hiểm nguy dồn dập không thôi, Chúa luôn hiện diện bên tôi, Dẹp tan mây tối. Nhiều khi tôi nhớ về, Những vết thương lòng tôi, Ngờ như cơn gió bụi, Ðến xóa đi niềm vui. Nhưng Jê-sus ơi! Bao phen lòng sầu, Ngài đưa tay chữa lành, Nghẹn ngào tôi nhớ đến, Ơn Chúa ban cho mình.

1. When I re-mem-ber the cross that He bore, When I re-mem-ber the thorns that He wore, His blood that stained the sands From nails that pierced His hands, The mock-ing, jeer-ing bands That stood be-fore; When I re-mem-ber His deep ag-o-ny, All that He suf-fered my Sav-ior to be, My heart cries out, “O Christ di-vine I'm Thine for-ev-er!” When I re-mem-ber what He did for me.

2. When I re-mem-ber His prom-ise that day, When He to Heav-en was go-ing a-way He said He'd come a-gain, But did-n't say just when, He bid us work till then And watch and pray; When I re-mem-ber the sum-mons I'll hear, The blaz-ing glo-ry when He shall ap-pear, I long to faith-ful be and read-y for His com-ing When I re-mem-ber that it may be near!

Tác giả: John W.Peterson

 

111 -Trên Ðồi Cao

On A Rugged Hill

1. Ðêm dần lan trên núi, Bóng thập tự còn kia, Môn đồ nào đâu thấy, một mình chết thương, Huyết nhuộm hồng thân báu, Chúa vì ai khổ đau, Vua thánh từ thiên đàng xuống tận thế gian. Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình, Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần. Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi. Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần; Ðêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh, Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

2. Trên đồi hoang xơ xác, Chúa khổ nhục vì ai, Thân hồn Ngài tan nát, sầu thương đắng cay, Hông tràn tuôn huyết báu, Chúa vì ai khổ đau. Vui xuống trần mang hình, cứu chuộc thế nhân. Chúa ôi! Vì ai thân Chúa mang hình, Từ thiên cung cao sang Ngài xuống ô trần. Khổ hình! Thân Ngài treo trên núi xưa cho bao người trần thế thấy rõ đường đi. Chúa ôi! Mọi buồn thương Chúa cam chịu để đời tôi đổi mới từ ly ô trần; Ðêm trần thế biến đi trước yêu thương thánh, Bao ngày dài tăm tối còn đâu.

1. On a rug-ged hill stood a rug-ged cross, And up-on that cross there hung in shame God's be-lov-ed Son, Christ the love-ly One Who from heav-en to the sin-ner came. Cal-v'ry rug-ged hill of sor-row Where the Prince of glo-ry died for me; Wound-ed crushed and brok-en-heart-ed 'Lone He suf-fered un-told ag-o-ny. Sin-less there He bore my bur-dens That from sin-ful shame I might be free. Glor-ious day He took my sins a-way On the cross of Cal-va-ry.

2. On a rug-ged hill stood a mock-ing throng, Scorn-ing Him who came to save the lost. It was not in vain that the Sav-iour came To re-deem the world at price-less cost. Cal-v'ry rug-ged hill of sor-row Where the Prince of glo-ry died for me; Wound-ed crushed and brok-en-heart-ed 'Lone He suf-fered un-told ag-o-ny. Sin-less there He bore my bur-dens That from sin-ful shame I might be free. Glor-ious day He took my sins a-way On the cross of Cal-va-ry.

Tác giả: Keith Whitford

 

112 -Nơi Chân Thập Tự

Beneath The Cross Of Jesus

1. Nơi chân thập tự giá muôn đời, Lòng luôn rung cảm xuyến xao; Dường bóng mát khối đá thiêng uy hùng giữa vùng đồng hoang tiêu sơ; Xem như căn nhà tại miền hoang vu, nơi nghỉ giữa quãng đường xa; Mặt trời nắng gắt gao bên ngoài dịu đi, Ðỡ khỏi tôi mọi gánh nặng nề.

2. Nơi tôi nương dựa thỏa vui thật, Bình an khi núp bóng che; Là chỗ tiếp đón yêu thương công bình từ trời gặp nhau tại đây; Như trong đêm dài vị cha thiêng liêng mơ thấy Chúa đứng đầu thang; Lòng mừng khám phá ra thập tự diệu vinh, Giống chiếc thang dựng đến thiên đàng.

3. Ngay trên thập tự Chúa Jê-sus, Nhiều khi đôi mắt mở toang; Nhìn thấy chính bóng hấp hối giang ra của Người chịu đau cho tôi; Tâm linh đau buồn, ăn năn, lệ chan, suy biết ý nghĩa tình yêu; Ồ lòng Chúa yêu tôi sâu đậm diệu vinh, Biết chính tôi thật chẳng ra gì.

4. Tôi yêu thập tự Chúa Jê-sus, Từ nay nấp bóng phủ che; Ngoài ánh sáng Chúa chiếu soi trên tôi, không tìm nguồn vui hoang mê; Yên tâm cho trần gian trôi qua đi, không ước muốn chút trầm thăng; Ðiều thẹn nhất của tôi là mình tội ô, Ngước mắt lên nhìn mãi thập tự.

1. Be-neath the cross of Je-sus I fain would take my stand The shad-ow of a might-y Rock

With-in a wea-ry land; A home with-in the wil-der-ness, A rest up-on the way, From the burn-ing of the noon-tide heat, And the bur-den of the day.

2. I take, O cross, thy shad-ow For my a-bid-ing place; I ask no oth-er sun-shine than The sun-shine of His face; Con-tent to let the world go by, To know no gain nor loss, My sin-ful self my on-ly shame, My glo-ry all the cross.

Tác giả: Elizabeth Clephane

 

113 -Chúa Phục Sinh

Low In The Grave He Lay

1. Chôn sâu dưới mả u minh, Jêsus Cứu Chúa tôi! Chờ đợi đến phút quang vinh, Chúa Jêsus tôi! Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh, Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình; Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần, Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh. Ngài lại sống, Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

2. Niêm phong mả Chúa dư công, Jêsus Cứu Chúa tôi! Thật cảnh mả Chúa hư không, Chúa Jêsus tôi! Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh, Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình; Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần, Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh. Ngài lại sống, Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

3. Âm ti giữ Chúa vô năng, Jêsus Cứu Chúa tôi! Ngài đã bẻ khóa tung then, Chúa Jêsus tôi! Vượt từ phần mộ Ngài phục sanh, Phục sanh hiển vinh thắng bao quân thù mình; Ngài phục sanh đem oai quyền ra đánh tan tử thần, Và Ngài còn đời đời để thống trị cùng chư thánh. Ngài lại sống, Chúa lại sống! Ha-lê-lu-gia Chúa phục sanh!

1. Low in the grave He lay, Je-sus, my Sav-iour! Wait-ing the com-ing day, Je-sus, my Lord! Up from the grave He a-rose, With a might-y tri-umph o'er His foes; He a-rose a vic-tor from the dark do-main, And He lives for-ev-er with His saints to reign. He a-rose! He a-rose! Ha-le-lu-jah! Christ a-rose!

2. Death can-not keep his prey, Je-sus, my Sav-iour! He tore the bars a-way, Je-sus, my Lord! He a-rose! Up from the grave He a-rose, With a might-y tri-umph o'er His foes; He a-rose a vic-tor from the dark do-main, And He lives for-ev-er with His saints to reign. He a-rose! He a-rose! Ha-le-lu-jah! Christ a-rose!

Tác giả: Robert Lowry

 

114 -Chúa Phục Sinh Hôm Nay

Christ The Lord Is Risen Today

1. Ngày nay Chúa phục sanh phước bấy, Ha lê lu gia! Người, thiên sứ reo lên như vậy, Ha lê lu gia! Cùng dâng khải hoàn ca chúc khánh, Ha lê lu gia! Thiên cung hát, địa hạ ứng thanh, Ha lê lu gia!

2. Kìa Vua sống lại vinh hiển bấy, Ha lê lu gia! Nọc sự chết nay đâu rồi mày, Ha lê lu gia! Một phen chết Ngài ban ơn cứu, Ha lê lu gia! Sự thắng của phần mộ ở đâu, Ha lê lu gia!

3. Ngày nay Chúa thành công cứu rỗi, Ha lê lu gia! Ngài đắc thắng nơi trận tiền rồi, Ha lê lu gia! Thần chết dễ cầm ngăn Vua sống, Ha lê lu gia! Từ đây cửa trời kia mở toang, Ha lê lu gia!

4. Nhờ ơn Chúa dìu ta bước tới, Ha-lê-lu-gia! Kịp theo Ðấng quang vinh đời đời, Ha-lê-lu-gia! Phục sinh giống Ngài, thân biến hóa, Ha-lê-lu-gia! Thật giống Chúa từ mộ bước ra, Ha-lê-lu-gia!

1. “Christ the Lord is Risen to-day,” Al-le-lu-ia! Sons of men and an-gels say, Al-le-lu-ia! Raise your joys and tri-umphs high; Al-le-lu-ia! Sing, ye heav'ns and earth re-ply: Al-le-lu-ia!

2. Love's re-deem-ing work is done. Al-le-lu-ia! Fought the fight, the bat-tle won; Al-le-lu-ia! Death in vain for-bids Him rise, Al-le-lu-ia! Christ has o-pened par-a-dise. Al-le-lu-ia!

Tác giả: Charles Wesley

 

115 -Chúa Oai Quyền Phục Sinh

1. Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh, Chung nhau hát ca mừng tôn vinh, Dâng lên Chúa cả thần, hồn, thân, Ðừng nên để ý riêng dự phần; Vì bầy chiên Ngài đành tuôn huyết, Thay ta hiến trọn thân cao khiết; Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống vô cùng, thỏa vui hoài!

2. Thân không vết Jêsus dâng đây Cho Cha Thánh thương nhận con ngay; Trong cơn chiến đấu thật hùng oai, Quân ma quỉ thua luôn chạy dài; Ngài đầy ân hồng vì ta chết, Nên đem cả hồn, thân dâng hết; Hãy hát lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống muôn đời hiển vinh hoài!

3. Chiên Con thánh xưa vì ta chết, Hôm nay sống vinh diệu hơn hết; Trên ngôi Cứu Chúa thật quyền oai, Cha giao quản cai trên muôn loài; Ðồng ngợi Vua quyền năng chiến thắng, Ban ơn sống phục sinh tươi sáng; Thánh Chúa nhân từ, cứu chúng sinh, Dìu dắt đưa vào ở thiên đình.

Tác giả: Sir George J.Elvey

 

116 -Chúa Sống Lại

1. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng, Là Jê-sus Chân Chúa ta lại sống! Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay, Sao ta đang còn bực rực buồn lòng? Ngài nào chịu nằm an nhiên nơi mộ địa, Sự chết đâu còn quyền chi trên Ngài? Này chính tôi nhìn thật thân Ngài sống kìa, Hình dung nay so trước vinh diệu quá! Vui thỏa tôi mục kích Chúa sống hiển vinh, So trước dung quang nay rất diệu vinh.

2. Ngài sống! Tôi được nhìn Jê-sus sống rồi, Truyền cho anh em Chúa tin mừng ấy; Ôi Chúa, sao lạ bấy đã biết đến tôi, Tuy thân tôi hèn hạ tột mực này! Dù vậy, lời Ngài tôi vui đi rao liền, Lòng ước ao hằng ngợi khen vang dậy; Kìa, chính tin lành từ thiên thượng giảng truyền, Là tin muôn thiên sứ mong truyền đấy; Ôi Phúc Âm tuyệt đối giảng khắp chốn nay, Thiên sứ đang trông mong giảng truyền ngay.

3. Giờ rất vui mừng, thật vui nào sánh bằng, Là Jê-sus Chân Chúa ta lại sống! Kia Chúa oai hùng bước tới cõi thắng nay, ta đang còn bực rực buồn lòng? Giờ này tìm gì loanh quanh nơi mộ phần, Sự chết ban gì mà ngươi tìm được? Gặp Chúa Jê-sus phục sinh thật rất mừng, Từ nay ta vui hát câu đại thắng; Vui quá ta được thấy Chúa sống hiển nhiên, Ta hãy chung hoan ca khúc bình yên.

Tác giả: Kristian Wendelborg

 

117 -Trên Ðường Em-mau

1. Trên đường Êm-mau, Hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mau Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Êm-mau, Tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài. Biết mấy lúc chúng ta Ði trong cuộc sống mỗi ngày, Ðã gặp Ngài nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc mắt ta Không trông không thấy được Ngài, Trong những kẻ nghèo đói.

2. Trên đường Êm-mau, Hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mau Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Êm-mau, Tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài. Có những buổi sát vai Nhanh chân ta bước bên Ngài Trên đường về nhưng chẳng biết Ngài. Ấy những lúc chúng ta Vô tâm không để ý người, Người lao công cùng đi.

3. Trên đường Êm-mau, Hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mau Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Êm-mau, Tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài. Có những buổi nắng phai Rong chơi ta đã gặp Ngài, Khắp phố phường nhưng chẳng biết Ngài, Ấy những lúc chúng ta Vô tâm không để ý người, Người phu xe gầy vai.

Trên đường Êm-mau, Hai người lữ khách bước đi bên nhau. Mộng vàng tan mau Nhọc nhằn lê gót chân buồn đường dài. Này Ngài tiến đến, về Êm-mau, Tiến bước theo ngay bên. Họ không trông ai Người lữ khách đó chính là Ngài.

Tác giả: Thành Tâm

 

118 -Chúa Sống

He Lives

1. Hầu việc Jêsus Ðấng sống nay, Ngự trong dương thế rõ ràng. Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, Mặc ai đa nghi vấn nan. Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay, Nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, Thỏa vui mọi đàng. Ngài sống! Ngài Sống! Chúa Jêsus sống hiện rày. Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, Tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống! Ngài sống! Ðể ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, Rằng Chúa sống trong lòng này!

2. Hằng ngày tôi xem thế giới đây, Ngài đang săn sóc mỗi điều. Lòng quyết chẳng thể thất vọng được, Dù bao gian nan ngã xiêu. Nhìn nhận Jêsus dẫn dắt tôi, Vượt qua cơn sóng gió nhiều. Hi vọng gặp Jêsus ta đến, Biết đâu mai, chiều. Ngài sống! Ngài Sống! Chúa Jêsus sống hiện rày. Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, Tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống! Ngài sống! Ðể ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, Rằng Chúa sống trong lòng này!

3. Này cùng vui lên giáo hữu ơi, Hòa thanh tâu khúc khải hoàn. Cùng hát chúc tán Chúa muôn đời, Jêsus là Vua hiển vang. Nguồn cậy trông cho kẻ kiếm nay, Hộ phương cho kẻ đã gặp. Không người nào hiền lành nhân ái Sánh Jêsus kịp. Ngài sống! Ngài Sống! Chúa Jêsus sống hiện rày. Ði chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, Tâm tôi vui mừng thư thái. Ngài sống! Ngài sống! Ðể ban ơn cứu ta đấy. Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, Rằng Chúa sống trong lòng này!

I serve a ris-en Sav-iour, He's in the world to-day; I know that He is liv-ing, what-ev-er men may say; I see His hand of mer-cy, I hear His voice of cheer; And just the time I need Him He's al-ways near. He lives, He lives, Christ Je-sus lives to-day! He walks with me and talks with me a-long life's nar-row way. He lives, He lives, sal-va-tion to im-part! You ask me how I know He lives? He lives with-in my heart.

In all the world a-round me I see His lov-ing care, And though my heart grows wea-ry, I nev-er will de-spair; I know that He is lead-ing through all the storm-y blast, The day of His ap-pear-ing will come at last. He lives, He lives, Christ Je-sus lives to-day! He walks with me and talks with me a-long life's nar-row way. He lives, He lives, sal-va-tion to im-part! You ask me how I know He lives? He lives with-in my heart.

Tác giả: A.H. Ackley

 

119 -Mộ Trống

He Is Not Here, But Is Risen!

1. Bữa ấy giữa trưa trời ủ ê Jê-sus đã chết! Tất cả mối hy vọng tái tê Jê-sus chết rồi! Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang, Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán: “Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây, Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này! Kìa những đêm tối tử vong đà qua, Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa, Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy, Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

2. Tối ấy biết bao lệ chứa chan Jê-sus đã chết! Chẳng thế ngủ duy ngồi khóc than Jê-sus chết rồi! Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang, Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán: “Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây, Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này! Kìa những đêm tối tử vong đà qua, Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa, Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy, Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

3. Sáng ấy mỗi tâm hồn khóc thương Jê-sus đã chết! Ảo não biết bao niềm cảm thương Jê-sus chết rồi! Kìa nhìn bàn thạch chặn mồ mở toang, Rạng ngời mộ phần, một thiên sứ phán: “Jê-sus phục sinh rồi đâu có đây, Chúa đã sống chẳng ở chi nơi này! Kìa những đêm tối tử vong đà qua, Cùng đón nghênh buổi sáng tươi đầy hoa, Jê-sus đà phục sinh như hứa đấy, Chúa sống chẳng ở chi nơi mộ này.”

1. Oh, day of aw-ful sto-ry, Je-sus is dead! Sad end to hope of glo-ry, Je-sus is dead! Be-hold the stone is rolled a-way! And shin-ing ones have come to say: “He is not here, but is ris-en! He is not here, but is ri-sen!” The night of death, is past and gone. A-rise, and greet the glo-rious morn! “He is not here, but is ris-en! He is not here, but is ris-en!”

2. A day in sor-row dawn-ing, Je-sus is dead! A sad and gloom-y morn-ing, Je-sus is dead Be-hold the stone is rolled a-way! And shin-ing ones have come to say: “He is not here, but is ris-en! He is not here, but is ri-sen!” The night of death, is past and gone. A-rise, and greet the glo-rious morn! “He is not here, but is ris-en! He is not here, but is ris-en!”

Tác giả: James Mc.Granahaan

 

120 -Vì Jêsus Sống

Because He Lives

1. Trên trời vinh quang, Vua Thánh xuống gian trần Xót thương con người sống trong lầm than Thân vàng hi sinh chịu đau thương cứu người Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng Bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời Vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

2. Trên đường tôi đi, tôi biết Chúa đi cùng Dẫu bao khổ nạn vẫn luôn bình an Tâm hồn dịu êm, vì luôn luôn có Ngài Hiện Ngài đang sống trong mỗi tâm hồn Bền lòng vững tin Vì Jêsus sống tôi bước đi với hi vọng Bóng đêm xa dần lòng luôn vững tin Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời Vì Jêsus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài

1. God sent His Son, they called Him Je-sus; He came to love, heal and for-give; He lived and died to buy my par-don, An emp-ty grave is there to prove my Sav-ior lives. Be-cause He lives, I can face to-mor-row; Be-cause He lives, all fear is gone; Be-cause I know, He holds the fu-ture, And life is worth the liv-ing, just be-cause He lives.

2. And then one day I'll cross the riv-er; I'll flight life's fi-nal war with pain; And then as death gives way to vic-t'ry, I'll see the lights of glo-ry and I'll know He lives. Be-cause He lives, I can face to-mor-row; Be-cause He lives, all fear is gone; Be-cause I know, He holds the fu-ture, And life is worth the liv-ing, just be-cause He lives.

Tác giả: William J. Gaither

 

121 -Nhìn Vua Thăng Thiên

See the Conqueror Mounts in Triumph

1. Kìa, nhìn Vua ngự xa giá thăng thiên, Ðấng chiến thắng tại các trận tiền; Ngài dùng mây làm xe cỡi bay lên, Ðến thánh quốc vào cửa cung đền; Các thiên thần hân hoan xướng ca, Chúc danh Ngài, “Ha-lê-lu-gia!” Mọi hoàng môn đều đương ngước lên cao, Ðể rước Chúa ngự giá vào.

2. Ðoàn người vui vào thiên quốc vinh quang, Tiếng đắc thắng kèn trổi vang lừng? Này là Vua quyền trên cả muôn binh, Ðã chiến thắng mọi đối phương mình; Ðấng trên thập tự xưa thống bi, Chôn trong mồ phục sinh hiển uy, Ngài dẹp tan tội ô, quét âm binh, Chiến thắng bởi sự chết mình.

3. Loài người nay được ơn Chúa đem lên, Ở cánh hữu Thượng Ðế linh huyền, Cùng Jê-sus ngồi trên các nơi cao, Ðứng với Chúa rực rỡ mực nào; Chúa cai trị thiên binh kính tôn, Trên linh đài Thiên Nhân chí tôn; Một ngày kia cùng nhau sẽ thăng thiên, Nối gót Chúa toại ước nguyền.

1. See the Con-queror mount in tri-umph, See the King in roy-al state Rid-ing on the clouds His char-iot To His heaven-ly pal-ace gate; Hark! The choirs of an-gel voic-es Joy-ful al-le-lu-ias sing, And the por-tals high are lilt-ed To re-ceive their heav'n-ly King.

2. While He lifts His hands in bless-ing, He is part-ed from His friends; While their ea-ger eyes be-hold Him, He up-on the clouds as-cends; He who walked with God and pleased Him, Preach-ing truth and doom to come, He, our E-noch, is trans-lat-ed To His ev-er-last-ing home.

Tác giả: Lowell Mason

 

122 -Tôn Vinh Jêsus

O'er the Distant Mountains Breaking

1. Bên ngôi Thiên Phụ, Jê-sus oai hùng, Con dân thánh kính cung thờ tôn; Muôn thiên binh quì trước Ngài vui vầy, Hoan ca thánh khúc linh điệu đây: “Tôn vinh Jê-sus! Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay; Tôn vinh Jê-sus! Huyết Chúa cứu chúng tôi ngày nay.”

2. Jê-sus ôi, trần thế miệt khinh Ngài, Ðem thân Chúa đóng đinh nghiệt tai; Do ơn Cha, Ngài sống lại vinh diệu, Lên ngôi Chúa tể thiên, địa, nhân: “Tôn vinh Jê-sus! Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh; Tôn vinh Jê-sus! Chúa chết khiến chúng tôi trùng sinh.”

3. Ôi Jê-sus, nguyện kíp phục lâm Ngài, Cho dân Chúa cất cao lời ca; Mau mau chung tận những ngày ưu sầu, Dâng lên Chúa khúc ca đồng tâu: “Tôn vinh Jê-sus! Chúa kíp đến, đến mau A- men; Tôn vinh Jê-sus! Chúa kíp đến, đến mau A-men.” A-men.

1. O'er the dis-tant moun-tains break-ing, Comes the redd-'ning dawn of day; Rise, my soul, from sleep a-wak-ing, Rise, and sing and watch, and pray; “Tis thy Sav-iour, On His bright re-turn-ing way, “Tis thy Sav-iour, On His bright re-turn-ing way.

2. O Thou long-ex-pect-ed! wea-ry Waits my anx-ious soul for Thee, Life is dark, and earth is dear-y, When Thy light I do not see: O my Sav-iour, When wilt Thou re-turn to me? O my Sav-iour, When wilt Thou re-turn to me?

Tác giả: Thomas Hastings

 

123 -Vinh Diệu Chúa Phục Sinh

Thine Is The Glory

1. Tôn ngợi Vua Jêsus, Phục sinh trong khải hoàn. Sự chết nay bị phá tan, Chúa thắng hơn đời đời. Thiên binh khoác áo huy hoàng, Cất đá lăn ngoài mộ. Gặp màng liệm bọc xác Ngài, Minh chứng đầy vinh quang. Tôn ngợi Chúa Jêsus Phục sinh trong khải hoàn. Quyền năng Ngài càng trổi cao, Suốt cả cỏi trường tồn.

2. Jêsus mới sống lại, Chào đón chúng ta liền. Dịu êm Ngài mừng hỏi ta, Ðuổi xua bao sợ phiền. Dân thánh nay hát vui mừng, Khúc khải ca tuyệt vời, Từ rày Ngài hiện sống hoài, Ðắc thắng quyền ma vương. Tôn ngợi Chúa Jêsus Phục sinh trong khải hoàn. Quyền năng Ngài càng trổi cao, Suốt cả cỏi trường tồn.

3. Con nguyện thôi nghi ngờ, Lạy Chúa Vua Trường Tồn. Ðời con nên vô nghĩa ngay, Nếu con không thuộc Ngài. Xin giúp con thắng vinh diệu, Chúa yêu con vô cùng. Dìu cuộc đời hèn nhỏ nầy, Ðưa bước về thiên cung. Tôn ngợi Chúa Jêsus Phục sinh trong khải hoàn. Quyền năng Ngài càng trổi cao, Suốt cả cỏi trường tồn.

1. Thine is the glo-ry, Ris-en, con-quering Son; End-less is the vic-tory Thou o'er death hast won. An-gels in bright rai-ment Rolled the stone a-way, Kept the fold-ed grave-clothes Where Thy bod-y lay. Thine is the glo-ry, Ris-en, con-quering Son; End-less is the vic-tory Thou o'er death hast won.

2. No more we doubt Thee, Glo-rious Prince of life! Life is naught with-out Thee; Aid us in our strife; Make us more than con-querors, Through Thy death-less love; Bring us safe through Jor-dan To Thy home a-bove. Thine is the glo-ry, Ris-en, con-quering Son; End-less is the vic-tory Thou o'er death hast won.

Tác giả: Edmund Budry

 

124 -Jêsus Quang Lâm

Christ Returneth

1. Hoặc giữa khi rạng đông, ánh sáng ban mai vừa ửng soi, Vầng dương quang lộ ra xé tan màn tối trên muôn loài, Kìa Jê-sus hiện ra đầy vinh hiển, hào quang sáng ngời, Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian. Ôi chừng nào Jê-sus Christ hồi lai? Tôi hoan ca tôn vinh Ngài: “Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! A-men.”

2. Giờ tái lâm nào ai biết đâu giữa trưa hoặc nửa đêm, Bầu trời đầy âm u, lúc nhân loại ngủ mê im lìm, Thình lình từ không trung hiện ra muôn hào quang sáng ngời, Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian. Ôi chừng nào Jê-sus Christ hồi lai? Tôi hoan ca tôn vinh Ngài: “Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! A-men.”

3. Ồ biết bao mừng vui, chết chóc nay không còn nhiễu tôi, Nào bệnh tật, tang chế, khóc lóc, buồn lo tiêu tan rồi, Giờ Jê-sus quang lâm đầy không trung hào quang sáng ngời, Hoan nghênh môn đồ khỏi trần gian. Ôi chừng nào Jê-sus Christ hồi lai? Tôi hoan ca tôn vinh Ngài: “Jê-sus quang lâm, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men, Ha-lê-lu-gia! A-men.”

1. It may be at morn, when the day is a-wak-ing, When sun-light through dark-ness and shad-ow is break-ing, That Je-sus will come in the full-ness of glo-ry To re-ceive from the world His own. O Lord Je-sus, how long, how long Ere we shout the glad song? Christ re-turn-eth Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! A-men. Ha-le-lu-jah! A-men.

2. It may be at mid-day, it may be at twi-light, It may be, per-chance, that the black-ness of mid-night Will burst in-to light in the blaze of His glo-ry, When Je-sus re-ceives His own. O Lord Je-sus, how long, how long Ere we shout the glad song? Christ re-turn-eth Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! A-men. Ha-le-lu-jah! A-men.

Tác giả: James Mc.Granaham

 

125 -Chúa Tái Lâm

Lo! He Comes

1. Xưa Jê-sus đà chết vì nhân loại, Nay đang cỡi áng mây hồi lai; Thiên dân muôn vàn đón chờ sứ đoàn, Theo xa giá xuống nơi trần gian. Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua; Ha-lê-lu-gia! Chúa tái lâm thế gian làm Vua.

2. Nhân gian nay nhìn Chúa phục lâm kìa, Oai nghi chói lói vương bào kia; Ai khinh khi, từng bán, nộp, trêu, đùa, Ðem thân Chúa đóng đinh ngày xưa, Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian; Kêu la ân hận lúc thấy Chúa tái lâm trần gian.

3. Bao năm muôn vật nóng lòng trông Ngài, Nay hoan hỉ thấy Vua hồi lai; Xưa kia môn đồ đã bị khinh nhạo, Hôm nay Chúa tiếp lên trời cao, Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay! Ha-lê-lu-gia! Chúa đến hôm nay vui mừng thay!

4. A-men! muôn loài khá quì trước Ngài, Tôn vinh tán mỹ quanh bệ ngai; Xin Jê-sus dùng phép quyền giáng hạ, Tuyên dương đoán ngữ công bình ra! Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn! Ôi, Vua cao trọng! nước hiển vinh đây cai trị luôn!

Lo! He comes with clouds des-cend-ing, Once for fa-vor'd sin-ners slain; Thou-sand, thou-sand saints at-tend-ing, Swell the tri-umph of His train. Hal-le-lu-jah! God ap-pears on earth to reign; Hal-le-lu-jah! God ap-pears on earth to reign. Yea! A-men! let all a-dore Thee, High on Thine e-ter-nal throne; Sav-iour, take the pow'er and glo-ry; Make Thy right-eous sen-tence known: Jah! Je-ho-vah! Claim the king-dom for Thine own.

Tác giả: Charles Wesley

 

126 -Kìa Chúa Ðến!

Lo, Jesus Comes!

1. Cùng chờ đợi nhìn lên chư thánh ơi, Bầu trời rền âm vang lan khắp nơi, Hãy chiếu sáng đèn các anh cần khêu, Sẵn rước Chúa khi tiếng loa truyền kêu. Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến! Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay! Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây, Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

2. Này là lời Jê-sus tuyên hứa đây, Ngài chuộc tội ban linh ân cứu nay, Áo phiếu huyết luôn với kim miện ban, Các thánh hỡi, đem Phúc Âm truyền vang, Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến! Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay! Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây, Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

3. Quyền lực đời này tan như khói mây, Bầu trời dội vang xa giá chuyển xoay; Khá kíp báo ân điển cho trần gian, Giữa lúc tiếng loa chót đang dội vang. Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến! Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay! Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây, Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

4. Này, người tội Jê-sus khuyên đến ngay, Kìa, Ngài cầu cho anh tha thiết thay, Hãy đến gấp ân điển không còn lâu, Lúc Chúa đến than tiếc không kịp đâu. Kìa, Chúa đến! Chúa Jê-sus đến! Cứu Chúa đến vinh hiển oai quyền thay! Chúa đắc thắng nay đến cai trị đây, Kìa Chúa đến! Jê-sus hồi lai!

1. Watch, ye saints, with eye-lids wak-ing, Lo, the pow'rs of heav'n are shak-ing; Keep your lamps all trimmed and burn-ing, Read-y for your Lord's re-turn-ing. Lo, He comes! Lo, Je-sus comes! Lo, He comes, He comes all glo-rious! Je-sus comes to reign vic-to-rious. Lo, He comes, yes, Je-sus comes!

2. Lo, the prom-ise of your Sav-iour: Par-doned sin and pur-chased fa-vor, Blood-washed robes and crowns of glo-ry Haste to tell re-demp-tion's sto-ry. Lo, He comes! Lo, Je-sus comes! Lo, He comes, He comes all glo-rious! Je-sus comes to reign vic-to-rious. Lo, He comes, yes, Je-sus comes!

Tác giả: Phoebe P.Knapp

 

127 -Nếu Chúa Ðến Hôm Nay?

1. Jê-sus phục lâm nay mai chẳng còn nghi, Ngày nay Chúa đến thì sao? Ðại quyền ngự lâm, đem nhân ái thống trị, Nếu chính hôm nay thế nào? Ðến rước tân nương xưa kén chọn đây, Ấy kẻ được chuộc trong trắng thanh cao, Ở rải rác trên khắp nhân gian này, Hoặc bữa nay ta thế nào? Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng được hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình; Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

2. Quyền lực Sa-tan nay mai sẽ tận chung, Ồ vui thay nếu ngày nay! Hoạn nạn sầu than không lâu sẽ cuối cùng, Nếu hôm nay được như vậy! Kẻ chết trong Christ sẽ sống lại ngay, Cất lên không trung gặp Chúa vui sao, Ðối cảnh ấy bao lâu, bao lâu rày? Hoặc bữa nay ta thế nào? Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng được hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình; Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

3. Ngài tìm gặp ta đang trung tín cùng không, Bằng như Chúa đến ngày nay? Chờ đợi lòng tươi vui không chút hãi hùng Nếu Christ quang lâm hôm nay? Biết bao nhiêu điềm Chúa đến gần thay, Ánh Sao Mai hừng rạng đỉnh non cao, Hãy tỉnh thức, quyết chẳng bao nhiêu ngày, Hoặc bữa nay ta thế nào? Phước thay, phước kỳ! Giờ lòng được hưởng khương bình; Vinh bấy, diệu thay! Giờ tôn Christ Vua thiên đình; Phước thay, Phước thay! Trang hoàng nghênh Chúa tái lai; Phước thay, Phước thay! Jê-sus sẽ đến nay mai.

1. Je-sus is com-ing to earth a-gain; What if it were to-day? Com-ing in pow-er and love to reign; What if it were to-day? Com-ing to claim His cho-sen Bride, All the re-deemed and pu-ri-fied, O-ver this whole earth scat-tered wide. What if it were to-day? Glo-ry! Glo-ry! Joy to my heart 'twill bring: Glo-ry! Glo-ry! When we shall crown Him King; Glo-ry! Glo-ry! Haste to pre-pare the way! Glo-ry! Glo-ry! Je-sus will come some day!

2. Sa-tan's do-min-ion will then be o'er. Oh, that it were to-day! Sor-row and sigh-ing shall be no more. Oh, that it were to-day! Then shall the dead in Christ a-rise, Caught up to meet Him in the skies. When shall these glo-ries meet our eyes? Joy to my heart 'twill bring: When we shall crown Him King; Haste to pre-pare the way! What If It Were Today? Glo-ry! Glo-ry! Joy to my heart 'twill bring: Glo-ry! Glo-ry! When we shall crown Him King; Glo-ry! Glo-ry! Haste to pre-pare the way! Glo-ry! Glo-ry! Je-sus will come some day!

Tác giả: Mrs. C.H.Morris

 

128 -Màn Sương Tiêu Tan

1. Kìa màn sương âm u tiêu tan, Dãy núi non cao kia phô vẻ tươi, Sông quanh co trong trẻo như pha lê Phản chiếu muôn tia sáng Thái dương! Ta sực nhớ tiếng Chúa hứa Lúc nhìn bụi nước óng ánh sắc cái mống: Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết. Tôi sẽ biết, giống Chúa biết tôi. Nay cô đơn, sẽ có Chúa luôn. Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh, Hừng đông hoan hô Jêsus đến, Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

2. Ngàn lần tôi đau trong tâm linh, Ðuối sức đương khi đi trên nẻo gai, Thân gian lao trong nơi u minh, Ruộng xa xăm lo gieo, nước mắt tuôn, Nhưng lời Chúa phán: ọHãy đến! Hỡi người trung tín!ọ Sẽ thưởng cả công khó. Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết. Tôi sẽ biết, giống Chúa biết tôi. Nay cô đơn, sẽ có Chúa luôn. Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh, Hừng đông hoan hô Jêsus đến, Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

3. Quả thật anh em ta hân hoan nhóm Hết chung quanh ngôi vinh quang kia, Bao vây ta, vui thay, kẻ yêu thương Ta reo lên, ta biết rõ nhau! Cung đàn thánh thót với khúc hát Trầm bổng khen Jêsus, Chúa Cứu Thế. Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết. Tôi sẽ biết, giống Chúa biết tôi. Nay cô đơn, sẽ có Chúa luôn. Buổi mai rất sáng láng, rất phước hạnh, Hừng đông hoan hô Jêsus đến, Chính lúc sương âm u tiêu tan, Thì anh em sẽ biết Chúa rõ hết.

Tác giả: Unknown

 

129 -Chúa Kíp Ðến

Chúa kíp đến, tôi mong Ngài! Lạy Chúa kíp đến lòng tôi. Chúa kíp đến, đêm ngày cai quản tâm linh này, Ngài ôi!

 

130 -Tia Sáng Ban Mai

1. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây, Khi ấy nhìn Vua tái lâm từng mây, Trông cảnh ban mai phước hạnh vinh quang, Lúc Jê-sus đem xuống trần gian. Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau, Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu, Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi: “Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

2. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây, Tuyệt đích hồng ân ấy vinh diệu thay, Vâng ý Cha sai, không luận tây, đông, Mỗi ngày chức thiêng quyết làm xong. Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau, Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu, Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi: “Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

3. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây, Mong tiếng gọi ta cất lên từng mây, Mong cởi thân hư hoại mặc vinh y, Giống Ngài hiển vinh cõi trường hi, Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau, Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu, Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi: “Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

4. Tia sáng ban mai ta chờ mong đây, Mong sớm được ngai báu, kim miện nay, Nay kíp rao Tin Lành cùng muôn dân, Quyết thành tín răn bảo tội nhân. Xin Chúa hiển vinh từ trời phục lâm mau, Vui bấy chúng tôi chờ nghênh khải tâu, Ô lạ lùng bấy hứa ngôn xưa tuyên cùng chúng tôi: “Này ta sẽ đến làm Vua, Chúa cứu chuộc ngươi.”

Tác giả: C.D.Martin

 

131 -Thần Yên Ủi

The Comforter Has Come

1. Ta lo báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay, những ai có tâm sầu cay, Khóc lóc khổ đau buồn thay; Anh em kíp khuyên giục nhau; Lo đi báo tin nầy mau: Kìa thần yên ủi giáng lai. Kìa, Thánh Linh đà lai giáng! Kia, Linh giáng nơi trần gian! Ðấng Cha hứa ban hạ nay, Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay; Mau đi báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay: Kìa thần yên ủi giáng lai!

2. Canh khuya tối tăm đã qua, Ban mai đãng quang lộ ra, Ðuổi xua khiếp kinh sầu than, Bão tố ác ma liền tan; Non kia ánh tia vàng soi, Kim ô lướt mau dường thoi; Kìa thần yên ủi giáng lai. Kìa, Thánh Linh đà lai giáng! Kia, Linh giáng nơi trần gian! Ðấng Cha hứa ban hạ nay, Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay; Mau đi báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay: Kìa thần yên ủi giáng lai!

3. Nay ta xướng ca đồng thanh, Dư âm thấu lên trời xanh, Cõi thiên thánh dân đồng tâm, Réo rắt khúc ca hồi âm; Yêu thương ấy ca diệu hay, Vui thay khúc bất tuyệt nay; Kìa thần yên ủi giáng lai. Kìa, Thánh Linh đà lai giáng! Kia, Linh giáng nơi trần gian! Ðấng Cha hứa ban hạ nay, Hứa ngữ ấy linh nghiệm thay; Mau đi báo tin mừng ngay, Cho bao thế nhân đều hay: Kìa thần yên ủi giáng lai!

1. Oh, spread the tid-ings 'round, wher-ev-er man is found, Whe-ev-er hu-man hearts and hu-man woes a-bound; Let ev-'ry Christ-ian tongue pro-claim the joy-ful sound: The Com-fort-er has come! The Com-fort-er has come, The Com-fort-er has come! TheHo-ly Ghost from Heav'n, The Fa-ther's pro-mise giv'n; Oh spread the ti-dings 'round, wher-ev-er man is found, The Com-fort-er has come!

2. The long, long night is past, the morn-ing breaks at last, And hushed the dread-ful wail and fu-ry of the blast, As o'er the gold-en hills the day ad-vanc-es fast! The Com-fort-er has come! The Com-fort-er has come, The Com-fort-er has come! TheHo-ly Ghost from Heav'n, The Fa-ther's pro-mise giv'n; Oh spread the ti-dings 'round, wher-ev-er man is found, The Com-fort-er has come!

Tác giả: F. Bottome

 

132 -Thánh Linh Dẫn Dắt

Holy Spirit, Faithful Guide

1. Cầu Thần Linh luôn tín thành ôi! Linh soi sáng đưa đường chúng tôi, Nguyền cầm tay đưa lữ hành đây, Băng qua lối sa mạc cát bay. Khiến thống tâm nên lòng hỉ hoan, Lúc lắng tai nghe tiếng yêu thương, Rằng: “Nầy, con vơ vẩn dặm xa, Theo ta dắt đưa về cố gia.”

2. Nầy bạn yêu thương tín thành ôi! Xin theo giúp đưa đường chúng tôi; Ðừng lìa xa trong chỗ sợ nghi, Bơ vơ giữa đêm trường hiểm nguy. Lúc trải qua bao luồng ác phong, Tán đởm, kinh tâm mất trông mong, Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta, Theo ta bước đi về cố gia.”

3. Hồi buồn lo đau đớn hầu qua, Mong mau thoát thân nầy bước ra, Lòng cầu xin mong nước bình yên, Do thiên sách tên nầy đã biên. Lúc bước qua tử hà khiếp kinh, Sở ước tôi duy huyết ứng linh, Ngài truyền: “Con ơi, đến cùng ta, Theo ta bước đi về cố gia.”

Ho-ly Spir-it, faith-ful Guide, Ev-er near the Chris-tian's side, Gent-ly lead us by the hand, Pil-grims in a des-ert land. Wea-ry souls for-e'er re-joice, While they hear that sweet-est voice, Whis-p'ring soft-ly, “Wan-d'rer, come, Fol-low Me, I'll guide thee home.” Ev-er pres-ent, tru-est Friend, Ev-er near Thine aid to lend, Leave us not to doubt and fear, Grop-ing on in dark-ness drear. When the storms are rag-ing sore, Hearts grow faint, and hopes give o'er; Whis-p'ring soft-ly, “Wan-d'rer, come, Fol-low Me, I'll guide thee home.”

Tác giả: Marcus M. Wells

 

133 -Ðầy Lòng Tôi

Fill Me Now

1. Chúa Thánh Linh, bay đậu trên tôi ngay, Xin ban ơn giúp tâm kinh hoàng, Ước Chúa mau lâm ngự trong tôi đây, Hôm nay hãy giáng cho đầy tràn. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

2. Chúa Thánh Linh, xin đầy lòng tôi đây, Tuy tôi khôn thể mô tả ra; Dẫu thế, tôi đương cần Ngài hôm nay, Trông mong lửa Thánh Linh rạng lòa. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

3. Yếu đuối thay tâm hồn tôi hôm nay, Nên tôi xin cúi nơi chân Ngài; Chúa Thánh Linh muôn đời hạnh vinh thay, Xin ban xuống linh năng đầy hoài. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

4. Chúa đỡ nâng, ủy lạo, luyện sạch tôi, Và ban ơn giúp tâm linh đây; Phải, Chúa cứu, ủy lạo luyện không thôi, Ngài đang giáng trong tôi thật đầy. Ðầy lòng tôi, hiện giờ đây, Ước Jê-sus hà hơi Linh Ngài; Chúa hãy kíp ban vào lòng tôi nay Linh năng thánh khiết cho đầy hoài A-men.

1. Hov-er o'er me, Ho-ly Spir-it, Bathe my trem-bling heart and brow; Fill me with Thy hal-lowed pres-ence; Come, oh, come and fill me now. Fill me now, fill me now, Je-sus, come and fill me now, Fill me with Thy hal-lowed pres-ence; Come, oh, come and fill me now.

2. Cleanse and com-fort, bless and save me; Bathe, oh, bathe my heart and brow; Thou Art com-fort-ing and sav-ing, Thou art sweet-ly fill-ing now. Fill me now, fill me now, Je-sus, come and fill me now, Fill me with Thy hal-lowed pres-ence; Come, oh, come and fill me now.

Tác giả: E.H.Stokes

 

134 -Bài Ca Tâm Linh

Spirit Song

1. Cầu xin Thiên Chúa chí ái phủ kín lòng, Bằng tình yêu thương không đổi dời, Ngài lau hết nước mắt khỏa lấp mảnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, Thần Linh Cha sẽ đến vỗ về, Hàn gắn hết những vết thương đau ban cho bình an. Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. đến trong tâm hồn này.

2. Cùng dâng lên Chúa tiếng hát với chúc tụng, Niềm an vui dâng ngây ngất lòng, Ngợi danh Cha yêu thương, dâng Cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày, Ðầy đau thương cô liêu chán chường, Nhận lấy sức sống mới Cha ban trong danh Jê-sus. Jê-sus, Chúa Jê-sus, cuộc sống con dâng Ngài hôm nay, Jê-sus, Chúa Jê-sus. đến trong tâm hồn này.

1. O let the Son of God en-fold you with His Spir-it and His love, Let Him fill your life and sat-is-fy your soul. O let Him have the things that hold you

And His Spir-it like a dove will des-cend up-on your life and make you whole. Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs, Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs.

2. O come and sing the song with glad-ness, as your hearts are filled with joy, Lift your hands in sweet sur-ren-der to His name. O give Him all your tears and sad-ness, give Him all your years of pain, and you'll en-ter in-to life in Je-sus name. Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs, Je-sus, O Je-sus, come and fill Your lambs.

Tác giả: John Wimber

 

135 -Thánh Linh Ngự Vào Lòng

Holy Spirit, While We Bend

1. Chúa Thánh Linh, con cúi xin Ngài, Ngự vào lòng này cách hiển oai; Ðáp xuống như chim bồ câu hiện, Ở mỗi tâm chờ đợi khẩn nguyện.

2. Chúa Thánh Linh, xin đến lòng này, Ðặt tội vào thập giá đóng ngay, Quyết đóng đinh luôn tội tâm này, Ðể tâm linh được sạch sẽ hoài.

3. Chúa Thánh Linh, con đóng đinh rồi, Nguyện lòng được sự sống Chúa thôi; Chúa lấy hơi linh đầy năng lực, Bứt đứt dây muôn tội trói buộc.

4. Chúa Thánh Linh ban xuống từ trời, Nguyện hằng ngày Ngài ấn chứng con; Cánh ái nhân nâng hồn thân này; Ðến hưởng ơn thiên đàng vui vầy. A-men.

1. Ho-ly Spir-it, while we bend, Gra-cious-ly on us de-scend; Like a gen-tle dove ap-pear To each wait-ing spir-it here.

2. Ho-ly Spir-it, come with-in, Cru-ci-fy this heart of sin, Let it die up-on the cross With its soul de-fil-ing dross.

 

136 -Gió Thánh Linh

Tôi xin gió Thánh Linh, Gió Thánh Linh vô lòng; Jê-sus ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống; Tôi xin gió Thánh Linh, Gió Thánh Linh vô lòng; Jê-sus ôi, xin hà Thánh Linh vô lòng. Con xin gió Thánh Thần, Gió Thánh Linh vô lòng; Jê-sus ôi, xin Ngài đoái ban hơi sống; Con xin gió Thánh Thần, Gió Thánh Linh vô lòng; Jê-sus ôi, xin hà Thánh Linh vô lòng.

Tác giả: Tống Thượng Tiết

 

137 -Hà Hơi Linh Thần

Breathe Upon Us

1. Cầu xin Cứu Chúa hà hơi Linh Thần, Làm tâm con chan chứa Thánh Linh, Nguyền Cha tái ban ngày lễ Ngũ tuần, Cho hứa ngôn xưa, nay được thành. Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân, Xin lấy yêu thương linh cảm con; Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần, Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

2. Từ khi Thánh Linh đậu trên đầu này, Ðời con đây dâng Chúa quản cai, Phục hưng chúng con tựa ảnh tượng Ngài, Xin chứng cho tâm linh này hoài. Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân, Xin lấy yêu thương linh cảm con; Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần, Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

3. Thần Linh Chúa thay lòng con vẹn phần, Từ nay không xu hướng thế gian; Nguyền ban lửa thiêng luyện cho sạch ngần, Tâm trắng trong tinh anh hoàn toàn. Hà hơi Linh Thần, Chúa thêm linh ân, Xin lấy yêu thương linh cảm con; Hà hơi sống ban quyền năng Linh Thần, Khơi lửa Thánh Linh ban từ trời.

1. Breathe up-on us, Lord, from heav-en, Fill us with the Ho-ly Ghost; Prom-ise of the Fa-ther giv-en, Send us now a Pen-te-cost. Breathe up-on us, breathe up-on us, With Thy love our hearts in-spire. Breathe up-on us, breathe up-on us, Lord, bap-tize us now with fire.

2. While the Spir-it hov-ers near us, O-pen all our hearts we pray; To Thine im-age, Lord, re-store us; Wit-ness in our souls to-day. Breathe up-on us, breathe up-on us, With Thy love our hearts in-spire. Breathe up-on us, breathe up-on us, Lord, bap-tize us now with fire.

Tác giả: Kelso Carter

 

138 -Thần Linh Cảm Hóa

Old Time Power

1. Bầy chiên cùng nhóm nhau xin ơn lành, Thành tâm chờ mong Cha thánh đây; Chúng con tin cậy nơi Ðấng nhân lành, Thương yêu tuôn huyết cứu chúng con. Xin Thần Linh Chúa cảm hóa Bởi đức yêu thương chan hòa, Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

2. Bầy chiên được hiển vinh trong linh quyền, Hồng ân Ngài nay luôn tán dương; Cúi xin Linh ngự trong chúng con liền, Như xưa Cha phán hứa tinh tường. Xin Thần Linh Chúa cảm hóa Bởi đức yêu thương chan hòa, Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

3. Nguyền khiêm nhường cúi khẩn Vua muôn đời, Giục tâm hồn đây do đức tin; Ðể chúng con nhận lời hứa trên trời, Thần quyền luôn lửa thánh thiên đình. Xin Thần Linh Chúa cảm hóa Bởi đức yêu thương chan hòa, Hà hơi quyền năng thuở xưa cho các con Ngài.

1. We are gath-ered for Thy bless-ing, We will wait up-on our God; We will trust in Him who loved us, And who bought us with His blood. Spir-it, now melt and move All of our hearts with love, Breathe on us from a-bove with old-time pow'r.

2. Bring us low in prayer be-fore Thee, And with faith our souls in-spire, Till we claim, by faith, the prom-ise Of the Ho-ly Ghost and fire. Spir-it, now melt and move All of our hearts with love, Breathe on us from a-bove with old-time pow'r.

Tác giả: Paul Rader

 

139 -Thánh Linh Hằng Sống

Spirit of the Living God

Xin Linh Cha năng quyền muôn thuở, đến ngự tâm đây, Xin Linh Cha năng quyền hằng sống, mau đến tâm này, Tan tôi! Xoay tôi! Nung tôi! Trau tôi! Xin Linh Cha năng quyền mau đến, dẫy đầy tâm này.

Spirit of the Living God Spir-it of the liv-ing God, Fall fresh on me, Spir-it of the liv-ing God, Fall fresh on me. Melt me, Mold me, Fill me, Use me. Spir-it of the liv-ing God, Fall fresh on me.

Tác giả: Daniel Iverson

 

140 - An Bình Trong Chúa

Sống an bình nhờ nương tay Chúa phủ bao, Thỏa vui luôn vì tình yêu Chúa ngất cao, Hãy dâng đời hầu việc Jê-sus khắp nơi, Dắt đưa người vào nguồn sống mới đẹp tươi.

 

141 -Trước Cửa Tâm Hồn

O Jesus, Thou Art standing

1. Ôi, Jê-sus đứng trước cửa tâm, Xưa nay gài kín âm thầm, Ðang mong chờ ta mở cửa xong, Cho Ngài bước ngay vô lòng: Này hỡi Cơ- đốc đồ ta nay, Mang hiệu ấy gẫm hổ thay, Chúa gõ cửa lòng chẳng mở ra, Quá lâu Ngài chờ chúng ta!

2. Ôi, Jê-sus vẫn gõ cửa kia, Hai tay còn dấu đinh kìa, Mang trên đầu bao dấu mão gai, Nơi mặt ngấn châu dọc dài: Thật đức yêu thương Ngài cao sâu, Ðợi chờ trước cửa đã lâu! Ôi, then ác tội cũng gớm thay, Khóa tâm môn này bấy nay!

3. Ôi, Jê-sus ánh mắt thiết tha, Khuyên lơn bằng tiếng ôn hòa: “Ta xưa vì con đã xả sinh, Con đành đối ta vô tình.” Lạy Chúa, chúng con thẹn lắm thay! Xin đồng mở các cửa ngay, Xin vô tâm hồn của chúng con, Ở luôn muôn đời chẳng thôi. A-men.

1. O Je-sus, Thou art stand-ing Out-side the fast-closed door, In low-ly pa-tience wait-ing To pass the thresh-old o'er. Shame on us, Chris-tian broth-ers, His name and sign who bear, Oh, shame, thrice shame up-on us, To keep Him stand-ing there!

2. O Je-sus, Thou art plead-ing In ac-cents meek and low, “I died for you, my chil-dren, And will ye treat Me so?” O Lord, with shame and sor-row We o-pen now the door; Dear Sav-iour, en-ter, en-ter, And leave us nev-er-more.

Tác giả: W.W.How

 

142 -Tiếng Chúa Gọi

I Am Coming Lord

1. Kìa, tiếng Chúa kêu dịu dàng, Gọi tôi mau đến theo Ngài; Dòng huyết Gô-gô-tha rửa tôi sạch, Ðời nay được trắng trong ngần. Chúa ôi, con lại ngay, Nay con xin lại đây; Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

2. Dầu tôi yếu thân gầy hình, Ngài cho mạnh sức phi thường, Ngài xóa hết bao ô uế tội tình, Hồn thân gội phiếu tinh ròng. Chúa ôi, con lại ngay, Nay con xin lại đây; Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

3. Jê-sus muốn tôi hoàn toàn, Tình yêu nên giống như Ngài, Nào đức tin, yêu thương với hy vọng, Trần gian thành chốn thiên đàng. Chúa ôi, con lại ngay, Nay con xin lại đây; Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

4. Ngài chứng quyết cho mọi người, Lòng luôn trung tín chân thành; Lời hứa Chúa đinh ninh ứng nghiệm hoài, Cùng ai thật quyết tuân hành. Chúa ôi, con lại ngay, Nay con xin lại đây; Xin huyết lưu nơi Gô-gô-tha làm con sạch trắng hơn ngà.

1. I hear Thy wel-come voice That calls me, Lord, to Thee For cleans-ing in Thy pre-cious blood That flowed on Cal-va-ry. I am com-ing, Lord, Com-ing now to Thee! Wash me, cleanse me in the blood That flowed from Cal-va-ry.

2. And He as-sur-ance gives To loy-al hearts and true, That ev-ery prom-ise is ful-filled To those who hear and do. I am com-ing, Lord, Com-ing now to Thee! Wash me, cleanse me in the blood That flowed from Cal-va-ry.

Tác giả: L. Hartsough

 

143 -Nhìn Lên Jêsus

There Is Life for a Look

1. Nhìn chăm lên Jê-sus Ðấng treo trên thập tự kia, Hẳn trong giây phút anh được vĩnh sinh; Hãy mau mau chăm xem, chính anh em tội nhân kia, Ngắm Ðấng đã vì anh gánh thập hình. Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jê-sus, Ðấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

2. Vì ai nên Jê-sus gánh muôn tội tình dường kia, Lại không mang ác khiên bạn đó sao? Vì đâu hông Jê-sus huyết vô tội tràn lai láng, Lại chẳng do tội ta Chúa mang hình? Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jê-sus, Ðấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

3. Hãy mau tin Jê-sus chính hôm nay đừng trì diên, Ngài ban cho chính anh được vĩnh sinh; Vì trong tay Jê-sus, Ðấng công nghĩa trường tồn kia, Bảo đảm anh trường sinh ở thiên thành. Nhìn xem, xem, xem, sống! Nhìn chăm chăm lên Jê-sus, Ðấng treo thân đầy hồng ân, Thì anh chắc hưởng trường sinh, lãnh ân hồng.

1. There is life for a look at the Cru-ci-fied One, There is life at this mo-ment for thee; Then look, sin-ner, look un-to Him and be saved, Un-to Him who was nailed to the tree. Look! look! look and live! There is life for a look at the Cru-ci-fied One, There is life at this mo-ment for thee.

2. Then take with re-joi-cing from Je-sus at once, The life ev-er-last-ing He gives; And know with as-sur-ance thou nev-er canst die Since Je-sus thy right-eous-ness, lives. Look! look! look and live! There is life for a look at the Cru-ci-fied One, There is life at this mo-ment for thee.

Tác giả: A.M.Hull

 

144 -Huyết Chúa Mầu Nhiệm

Nothing But The Blood

1. Lòng tội này sao cho trắng trong? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus; Bệnh tình này phương chi chữa không? Còn gì ngoài ra huyết Chúa Jê-sus. Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết; Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

2. Mọi tội tình tôi nay Chúa tha, Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus; Giờ hoàn toàn thoát ách ác ma, Ðều nhờ quyền trong huyết Chúa Jê-sus. Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết; Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

3. Nguyện vọng và bình an của tôi, Ðều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus; Thành toàn sự xưng công nghĩa tôi, Ðều là nhờ nơi huyết Chúa Jê-sus. Huyết Chúa mầu nhiệm biết bao! Cho tôi sạch trong hơn tuyết; Ấy chẳng nhờ chi khác đâu, Hoàn toàn nhờ huyết báu Chúa Jê-sus.

4. Ồ, lạ lùng thay! vinh hiển thay! Là thần quyền huyết báu Chúa Jê-sus; Bài nào lòng tôi ưa hát nay, Bằng bài thần ca huyết Chúa Jê-sus.

1. What can wash a-way my sin? Noth-ing but the blood of Je-sus; What can make me whole a-gain? Noth-ing but the blood of Je-sus. Oh, pre-cious is the flow That makes me white as snow; No oth-er fount I know, Noth-ing but the blood of Je-sus.

2. This is all my hope and peace, Noth-ing but the blood of Je-sus; This is all my right-eous-ness, Noth-ing but the blood of Je-sus. Oh, pre-cious is the flow That makes me white as snow; No oth-er fount I know, Noth-ing but the blood of Je-sus.

Tác giả: Robert Lowry

 

145 -Thoát Chốn Tội Tình

He Lifted Me

1. Vì lòng yêu thương Jê-sus đã đến, Ðể đỡ linh hồn của chính tôi lên; Từ hầm tội dục, nhục ô, tăm tối, Chúa lấy ơn nâng vực tôi Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình, Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh; Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

2. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, Tiếng Thánh Linh giục giã ác tâm đây; Từ hồi tôi tin lời hứa báu bối, Chúa thứ tha, nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình, Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh; Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

3. Kìa, Ngài đưa tay còn vết huyết thắm, Với trán mang đầy những dấu gai đâm; Thật vì tôi đây chìm trong tăm tối, Chúa lấy yêu thương vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình, Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh; Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

4. Lòng đầy an khương mừng vui, sung sướng, Nếp sống cao thượng, thánh khiết, yêu thương; Dầu vậy không sao tìm ra manh mối Cách Chúa Jê-sus vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn tội tình, Dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh; Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, Chúc tụng Chân Chúa, Cứu vớt tôi đây.

1. In lov-ing kind-ness Je-sus came My soul in mer-cy to re-claim, And from the depths of sin and shame Thro' grace He lift-ed me. From sink-ing sand He lift-ed me, With ten-der hand He lift-ed me, From shades of night to plains of light, O praise His name, He lift-ed me!

2. Now on a hight-er plane I dwell, And with my soul I know 'tis well; Yet how or why, I can-not tell, He should have lift-ed me. From sink-ing sand He lift-ed me, With ten-der hand He lift-ed me, From shades of night to plains of light, O praise His name, He lift-ed me!

Tác giả: Charlotte Homer

 

146 -Chúa Ðoái Thương

Jesus Heals the Broken Hearted

Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng, Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng, Ai thành tâm cầu xin Vua Jê-sus vô lòng, Tin chắc Chúa không khinh thường. Jê-sus, Jê-sus, luôn thương xót những trái tim thương đau, Jê-sus, luôn thương xót những trái tim thương đau, Jê-sus Chúa hàn gắn những đau thương tâm linh cho muôn người.

Who-so-ev-er will to the Lord may come, Who-so-ev-er will to the Lord may come, Who-so-ev-er will to the Lord may come, He will not turn a-way. Jesus, Je-sus, heals the brok-en heart-ed, Je-sus, Je-sus heals the brok-en heart-ed, Je-sus Je-sus, heals the brok-en heart-ed, He will set you free.

Tác giả: Har. Herbert G.Tovey

 

147 -Lăn Xa

Rolled Away

Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây; Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây. Sông huyết thánh trôi mọi tội, Trôi đi xa, sạch rồi; Ðã lăn xa, lăn rất xa, lăn xa bấy, Bao nhiêu ác tích, Cứu Chúa xua sạch lòng đây.

Tác giả: R.R.Brown

 

148 -Tiếng Chuông Lòng

You May Have the Joy-Bells

1. Tiếng chuông mừng vui nức lòng bạn hằng nghe reo vang, Nguồn bình an không biến thay do Jê-sus vui ban; Khi bước đi trên con đường hẹp, Khi sống cho Jê-sus vui đẹp, Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng. Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày, Cứ vững tâm đi theo chân Ngài, Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

2. Ái tâm Ngài sung mãn mà bạn hằng nhận tin nay, Thì bạn nên đem tỏ cho ai lân cận được hay; Ăn nói khôn ngoan êm dịu hoài, Cư xử trong yêu thương mọi ngày. Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng. Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày, Cứ vững tâm đi theo chân Ngài, Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

3. Hãy soi rạng danh Chúa trọn sinh hoạt bạn không thôi, Làm được chi cho Chúa không nên quên phận làm tôi, Như có lương tâm thanh sạch hoài, Ðem lắm sinh linh qui phục Ngài, Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng. Tiếng chuông rền lòng bạn vui vẻ, Hồi chuông rung tâm bạn vui vẻ, Bất cứ nơi đâu đêm hay ngày, Cứ vững tâm đi theo chân Ngài, Thì lòng bạn luôn sung sướng nghe tiếng chuông vang lừng.

1. You may have the joy-bells ring-ing in your heart, And a peace that from you nev-er will de-part; Walk the straight and nar-row way, Live for Je-sus ev-'ry day, He will keep the joy-bells ring-ing in your heart. Joy-bells ring-ing in your heart, Joy-bells ring-ing in your heart; Take the Sav-iour here be-low With you ev-'ry where you go, He will keep the joy-bells ring-ing in your heart.

2. Let your life speak well of Je-sus ev-'ry day; Own His right to ev-'ry serv-ice you can pay; Sin-ners you can help to win, If your life is pure and clean, And you keep the joy-bells ring-ing in your heart Joy-bells ring-ing in your heart, Joy-bells ring-ing in your heart; Take the Sav-iour here be-low With you ev-'ry where you go, He will keep the joy-bells ring-ing in your heart.

Tác giả: J.Edward Ruack

 

149 -Phần Vui Thỏa

Give Me Jesus

1. Dầu cho ai tranh giàu sang thế gian, Có Jêsus phần tôi thỏa rồi; Cuộc vinh hoa như phù vân chóng tan, Ðức yêu thương còn đến muôn đời. Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus! Cao sâu thật tình yêu vô đối! Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

2. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi, Khiến tâm linh được an ủi hoài; Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi, Vẫn xướng ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus! Cao sâu thật tình yêu vô đối! Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

3. Dầu ra sao tôi dành Jêsus thôi, Ước ngắm xem Ngài luôn mỉm cười Nhờ Jêsus linh trình luôn sáng tươi, Dắt dẫn tôi từ đất lên trời. Cao sâu bấy đức từ ái Jêsus! Cao sâu thật tình yêu vô đối! Nguồn ơn cứu tuôn tràn ra khắp nơi Ấn chứng tôi được sống muôn đời.

1. Take the world, but give me Je-sus, All its joys are but a name; But His love a-bid-eth ev-er, Thro' e- ter- nal years the same. O the height and depth of mer-cy! O the length and breadth of love! O the full-ness of re - demp - tion, Pledge of end-less life a- bove.

2. Take the world, but give me Je-sus, Sweet-est com - fort of my soul; With my Sav - ior watch - ing o'er me, I can sing tho' bil - lows roll. O the height and depth of mer-cy! O the length and breadth of love! O the full-ness of re - demp - tion, Pledge of end-less life a- bove.

Tác giả: Fanny J. Crosby

 

150 -Chúa Ngự Tâm Hồn

Where Jesus Is, Tis Heaven

1. Nhờ Jêsus cứu, hồn sạch ác khiên, Nơi dương trần thành cảnh trí thượng thiên, Buồn lo đau đớn đời đầy gai chông, Biết Jêsus thì đất đây thiên cung. Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

2. Ngày xưa thiên quốc dường thật xa xôi, Ðến khi được nhìn Jêsus cười tươi, Thì nay thiên quốc dời vào tâm tôi, Suốt muôn muôn đời thỏa vui không thôi. Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

3. Dầu thân trên đất dồi dập lao đao, Qua bao dặm dài, trải lắm đồi cao; Nhà xiêu vách nát, kèo cột lung lay, Jêsus ngự vào, hóa thiên cung ngay. Ha-lê-lu-gia! Ô thiên đàng đây! Tâm linh trong trắng, ô thiên đàng đây; Dầu qua thương hải, lục địa mênh mông, Jêsus ngự cùng, ấy nơi thiên cung.

1. Since Christ my soul from sin set free, This world has been a heav'n to me; And ’mid earth's sor-rows and its woe, ’Tis Heav'n my Je-sus here to know, Oh, hal-le-lu-jah, yes, ’tis heav'n! ’Tis heav'n to know my sins for-giv'n; On land or sea, what mat-ter where? Where Je-sus is, ’tis heav-en there.

2. Once heav-en seemed a far-off place, Till Je-sus showed His smil-ing face; Now it's be-gun with-in my soul, ỏ Twill last while end-less a-ges roll. Oh, hal-le-lu-jah, yes, ’tis heav'n! ’Tis heav'n to know my sins for-giv'n; On land or sea, what mat-ter where? Where Je-sus is, ’tis heav-en there.

Tác giả: C.F. Buttler

 

151 -Chúa Ðến Trong Lòng

Since Jesus Came Into My Heart

1. Lạ lùng thay đời tôi nay nhờ ân điển được đổi thay, Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này; Từ xưa tôi tìm đâu đâu mà nay thấy chân lý đây, Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy. Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy! Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày, Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng, Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

2. Ðời tôi nay được cậy trông càng thêm chắc không đổi thay, Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này; Mọi luồng mây ngờ vực tan, còn chi cản ngăn nữa đây, Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy. Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy! Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày, Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng, Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

3. Một ngày kia, mừng vui thay! Ðược bay lên cung hiển vinh, Lúc Jê-sus ngự vô tâm linh này; Lòng hân hoan nhẹ nhàng thay được đi đến nơi vĩnh sinh, Chính lúc lòng hằng có Chúa ngự đấy. Chúa Jê-sus ngự tâm tôi mừng bấy! Chúa Jê-sus ngự tâm tôi đêm ngày, Sự mừng vui tràn ngập tôi dường như biển đang nhẩy sóng, Lúc Jê-sus ngự đến ở trong lòng.

What a won-der-ful change in my life has been wrought Since Je-sus came in-to my heart! I have light in my soul for which long I have sought, Since Je-sus came in-to my heart! Since Je-sus came heart, Since Je-sus came heart, Floods of joy o'er my soul like the sea bil-lows roll, Since Je-sus came in-to my heart. I have ceased from my wan-dering and go-ing a-stray, Since Je-sus came in-to my heart! And my sins, which were man-y, are all washed a-way, Since Je-sus came in-to my heart!

Tác giả: R.H. McDaniel

 

152 -Tiếng Hát Của Tôi

Blessed Assurance

1. Chúa thuộc về tôi, tôi nguyền tin sắt son, Tôi từng vui nếm trước phước vĩnh sinh bùi ngon; Hưởng cơ nghiệp cứu rỗi, nhờ ơn hiếu sinh, Sạch tội bởi huyết, Tái sinh bởi Thần Linh. Này là truyện ký tôi, tiếng hát của tôi, Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi; Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi. A-men.

2. Tôi thuận phục Jê-sus, lòng vui biết bao, Tôi được chiêm ngưỡng cảnh tú thanh nơi trời cao; Có thiên thần đi ra truyền rao bốn phương, Về Cứu Chúa Jê-sus đầy dẫy tình thương. Này là truyện ký tôi, tiếng hát của tôi, Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi; Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi. A-men.

3. Tôi thuận phục Jê-sus, lòng luôn nghỉ an, Vui mừng thỏa thích hưởng phước Chúa Cha hằng ban; Thức canh chờ mong, đêm ngày trông ngóng luôn, Tình thương phủ lút, Ơn lành mãi tràn tuôn. Này là truyện ký tôi, tiếng hát của tôi, Tôn vinh danh Cứu Chúa không khi nào thôi; Này trang sử tôi, này bản ca của tôi, Ngợi khen Cứu Chúa tôi, không lúc nào thôi. A-men.

1. Bless-ed as-sur-ance, Je-sus is mine! Oh, what a fore-taste of glo-ry di-vine! Heir of sal-va-tion, pur-chase of God, Born of His Spir-it, washed in His blood. This is my sto-ry, this is my song: Prais-ing my Sav-iour all the day long. This is my sto-ry, this is my song: Prais-ing my Sav-iour all the day long.

2. Per-fect sub-miss-sion, per-fect de-light, Vi-sion of rap-ture now burst on my sight. An-gels de-scend-ing, bring from a-bove Ech-oes of mer-cy, whis-pers of love. This is my sto-ry, this is my song: Prais-ing my Sav-iour all the day long. This is my sto-ry, this is my song: Prais-ing my Sav-iour all the day long.

Tác giả: Fanny B.Crosby

 

153 -Tâm Hồn Yên Ninh

It Is Well With My Soul

1. Khi tôi được bình tịnh dường sông chảy theo dòng đời, Hoặc lắm thống bi như ba đào sôi, Hoàn cảnh dẫu ra sao, Ngài dạy cứ nói sắt đinh: “Linh hồn ôi, ta yên ninh, thật yên ninh!” Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

2. Sa-tan luôn giày đạp, đời tôi trải cơn tập rèn, Tôi vẫn vững tâm luôn không hề quên, Rằng Chúa biết tôi đây, vô phương cách để thắng hơn, Tuôn dòng huyết cứu rỗi bởi lòng khoan nhân. Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

3. Vinh thay tư niệm này, thật tôi thỏa vui mực nào, Ngài xóa hết, không lưu một tội nao; Nhờ Chúa đóng đinh xưa, nay tôi thoát khỏi ách ma, Linh hồn hỡi, chúc tán Chúa chuộc mua ta! Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

4. Tôi mong mau được nhìn điều lòng vẫn tin xưa rày, Khi cuốn đám mây đen trên trời nay; Kèn trổi tiếng trên không, Vua vinh hiển tái lâm ngay, Linh hồn hát; ôYên ninh thay, bình an thay!ọ Tâm linh tôi yên ninh thay! Lòng tôi nay bình an thay, bình an thay!

When peace like a riv-er at-tend-eth my way, When sor-rows like sea bil-ows roll, What-ev-er my lot, Thou hast taught me to say: “It is well, it is well with my soul.” It is well with my soul, it is well, it is well with my soul! And, Lord, haste the day when the faith shall be sight, The clouds be rolled back as a scoll, The trump shall re-sound, and the Lord shall de-scend! E-ven so, it is well with my soul! It is well with my soul!

Tác giả: Philip P. Bliss

 

154 -Nương Trong Chúa

Constantly Abiding

1. Thật tôi có sự bình an mà trần thế không thể ban, Cũng không ai đoạt khỏi tâm tôi rày; Dầu thử thách trên đường tôi dường một đám mây áng ngang, Giữa cảnh kia hằng thấy tâm an thái thay! Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, “Quyết ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

2. Từ khi có sự bình an dịu đàng đến tâm của tôi, Cả thế gian dường hát tôn Vua Trời; Sự reng rối trong lòng tan, màn đêm biến nên sáng vui, Cứ hát khen ngợi Cứu-Chúa vinh hiển thôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, “Quyết ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

3. Bình-an giống châu ngọc kia, đầy thân vốn đất sét đây, Lúc tôi đương còn trải qua đời nầy; Ngài sắp tái lâm rày mai, gọi tôi đến trong đám mây; Ðến cố gia miền thánh-quốc vinh hiển thay! Hằng nương trong Chúa muôn đời. Jê-sus Chúa tôi. Hằng nương trong Chúa muôn đời, thỏa vui ngọt ngào; Ðêm ngày luôn nghe tiếng êm dịu, “Quyết ta chẳng xa ngươi”. Có Chúa bên tôi suốt đời, chiếc đơn đâu nào!

1. There's a peace in my heart that the world nev-er gave, A peace it can not take a-way; Through the tri-als of life may sur-round like a cloud, I've a peace that has come there to stay! Con-stant-ly a-bid-ing, Je-sus is mine; Con-stant-ly a-bid-ing, rap-ture di-vine; He nev-er leaves me lone-ly, whis-pers, oh, so kind “I will nev-er leave thee,” Je-sus is mine.

2. This treas-ure I have in a tem-ple of clay, While here on His foot-stool I roam; But He's com-ing to take me some glo-ri-ous day, O-ver there to my heav-en-ly home! Con-stant-ly a-bid-ing, Je-sus is mine; Con-stant-ly a-bid-ing, rap-ture di-vine; He nev-er leaves me lone-ly, whis-pers, oh, so kind “I will nev-er leave thee,” Je-sus is mine.

Tác giả: Mrs Will L. Murphy

 

155 -Tay Chúa Nắm Tôi

Held In His Mighty Arms

1. Êm thay vui bấy chính chỗ tôi dựa yên, Không đau thương nữa chẳng bóng quân thù xen; Ôi Jê-sus tôi yên tĩnh thỏa nguyện bấy, Thật nhờ tay Chúa nắm tôi càng chắc đây. Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng, Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

2. Tôi nghiêng bên Chúa má ướt đôi dòng châu. Êm êm câu Chúa phán khiến nguôi phiền âu; Ngài rờ lòng nầy do cánh tay huyền bí, Hiện thời còn nắm giữ tôi từng bước đi. Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng, Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

3. Tuy mưa ma gió quỉ bốn bên gào vang, Nhưng không xâm hãm nổi chỗ tôi bình an; Bao cơn tay ương tôi chẳng tổn hại chi. Thật bình yên dưới cánh tay Ngài bất di. Vui thay cho tôi được yên tịnh lạ-lùng! Nương nơi Jê-sus tôi thấy ơn lành đầy lòng, Nầy, hằng ngày Ngài an ủi phủ che hồn tôi, Thật là tay Chúa nắm tôi chặt lắm ôi.

1. Safe is my ref-uge, sweet is my rest, Ill can-not harm me, nor foes e'er mo-lest; Je-sus my spir-it so ten-der-ly calms, Hold-ing me close in His might-y arms. Oh, what won-der-ful, won-der-ful rest! Trust-ing com-plete-ly in Je-sus I'm blest: Sweet-ly He com-forts and shields from a-larm, Hold-ing me safe in His might-y arms.

2. Press-ing my tear-stained cheek to His own, Hush-ing my grief with His sweet, gen-tle tone; Touch-ing my heart with His heal-ing balms, Hold-ing me still in His might-y arms. Oh, what won-der-ful, won-der-ful rest! Trust-ing com-plete-ly in Je-sus I'm blest: Sweet-ly He com-forts and shields from a-larm, Hold-ing me safe in His might-y arms.

Tác giả: W. Macomber

 

156 -Bước Với Chúa Yêu Thương

1. Bước với Chúa yêu thương Tôi đi muôn phương không vương lo buồn Ðường gập ghềnh nhưng chan hòa ánh chiêu dương Bước với Chúa yêu thương Tôi không cô đơn, vui tươi trên đường Lòng nhẹ nhàng quăng xa mọi gánh sầu vương Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua Tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

2. Bước với Chúa yêu thương Khi sương đêm buông, mênh mông trên đường Ðời nhạt nhòa bên kia màn khói mây vương Núp bóng Chúa yêu thương Trong khi muôn phương phong ba điên cuồng Ðời mờ dần sau muôn đợt sóng trùng dương Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua Tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

3. Bước với Chúa yêu thương Tay trong tay luôn gian lao không sờn Vượt dặm trường men theo đường tới thiên cung Bước với Chúa yêu thương Tôi nghe lâng lâng vui trong tâm hồn Ngày lại ngày thêm sâu nhiệm Chúa nhiều hơn Ðược đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa Bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la Ðược đi với Cha cho dù thời gian lướt qua Tôi luôn vui thỏa, sống trong yêu mến chan hòa

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

157 -Mừng Vui Hát Vang

It Is Glory Just to Walk with Him

1. Mừng vui thay chung nhau ta hát vang lừng cho thấu đến nước sáng láng, Tung hô danh Jêsus tôn quí muôn vàn, Kìa, Chiên Con xưa cam tuôn huyết ra vì nhơn thế đắm đuối thảm bấy, Thân Cứu Chúa gánh bao nhiêu tội ác đây. Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi mai đây Jêsus ta đến. Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.

2. Ngồi bên Cha, Jêsus thay chúng ta nài xin Thánh Chúa giáng phước mới, Ban ơn cho ta đang dong ruỗi đàng trời, Cùng kêu xin ơn Cha tha thứ muôn tội xưa giống sóng bổ gió cuốn; Ơn Cứu Chúa chúng ta dặn lòng nhớ luôn. Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi mai đây Jêsus ta đến. Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.

3. Rồi đây không bao lâu Jêsus trở lại muôn nước thấy Chúa chí ái, Danh Jêsus tôn cao trên khắp muôn loài, Làm Vua trên muôn vua muôn chúa, Danh Ngài tôn quí bấy, sáng láng bấy! Xin kíp đến chúng tôi mong đợi Chúa đây. Kìa Jêsus ngày xưa vì ta chết thay, Hiện nay đang ngồi bên hữu Chúa đêm ngày, Rồi mai đây Jêsus ta đến. Ngài làm Vua, muôn dân yêu mến. Chúc tán Vua Jêsus, ta cùng hát lên.

1. It is glo-ry just to walk with Him whose blood has ran-somed me; It is rap-ture for my soul each day. It is joy di-vine to feel Him near wher-e'er my path may be, Bless the Lord, it's glo-ry all the way! It is glo-ry just to walk with Him, It is glo-ry just to walk with Him, He will guide my steps a-right, Thro' the vale and o'er the height; It is glo-ry just to walk with Him.

2. 'Twill be glo-ry when I walk with Him on heav-en's gold-en shore, Nev-er from His side a-gain to stray. 'Twill be glo-ry, won-drous glo-ry with the Sav-iour ev-er more, Ev-er-last-ing glo-ry all the way! It is glo-ry just to walk with Him, He will guide my steps a-right, Thro' the vale and o'er the height; It is glo-ry just to walk with Him.

Tác giả: Haldor Lillenas

 

158 -Sự Sống Mới

Old Things Are Passed Away

Mọi tăm tối thảy tiêu tán, biến mất trong ánh chiêu dương, Mọi tăm tối thảy tiêu tán, tràn đầy hào quang rỡ ràng, Sông thái an tràn phủ kín tôi và tâm thỏa vui vang bài ca khải hoàn, Tối tăm nay còn đâu nữa, Bình minh sáng tươi huy hoàng.

Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new. (is new) Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new. (is new) Floods of joy are sweep-ing o'er me, And my heart is sing-ing glo-ry. Old things are passed a-way and ev-'ry-thing is new.

Tác giả: Edward Joy

 

159 -Lòng Vui Vẻ

Joy In My Heart

Lòng tôi vui vẻ, vui, vui, vui, vui, vui, vô cùng, hớn hở muôn trùng, hớn hở lạ lùng, Vì ân điển Chúa cứu tôi, Nên tôi vui vô hồi, Hớn hở ca ngợi chẳng thôi.

I have a joy joy joy joy down in my heart, down in my heart, down in my heart; I have a joy joy joy joy down in my heart, down in my heart to stay.

Tác giả: George. C. Cooke

 

160 -Vui Mừng Ca Hát

Vui mừng ca hát khen ngợi Ngài rao truyền quyền năng Ngài khắp. Danh Ngài tôn quí trên mọi loài nước Cha mau đến A-men. Tôn vinh Giê-hô-va muôn loài khá hát. Chung dâng lên Chúa muôn loài bài ca mới. Ca khen ơn xót thương muôn loài khá hát. Ha-lê-lu-gia Kính khen Ngài. Vui Mừng Ca Hát

Tác giả: Unknown

 

161 -Ơn Lạ Lùng

Amazing Grace

1. Ngợi ca Chúa từ ái ban ơn lạ lùng, Ðời tôi vốn tràn những lệ đắng. Tôi đã hư mất bao ngày, Lầm than trong nơi tội đầy. Mà ơn Chúa còn đoái thương tôi.

2. Ðời tôi rất nhiều nỗi gian lao u sầu, Buồn lo đã làm vắng niềm tin. Nhưng Chúa đã cứu tôi về, Nghỉ yên trong tay nhiệm mầu. Thật ơn Chúa rộng lớn vô biên.

3. Thời gian đã chồng chất trên tôi tuyệt vọng, Tìm đâu thấy được nghĩa cuộc sống? Ơn Chúa đưa dắt tôi vào tình thương mênh mông tuyệt vời, Bàn tay Chúa hăăng nắm giữ tôi.

4. Rồi đây Chúa lại đến đem tôi về trời, Làm sao nói được hết niềm vui? Khi đứng bên các thánh đồ, Ngợi ca tôn vinh danh Ngài, Về ơn Chúa chuộc cứu chính tôi.

Tác giả: John Newton

 

162 -Lòng Thái An

1. Lòng bạn chưa từng được thái an? Gặp gian nguy bạn nao núng luôn? Gần nơi Cha lòng bạn yên thỏa. Khúc thánh ca nguồn vui tâm hồn. Bình an thay, có Jê-sus. Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù. Lòng mừng vui ngợi khen Chúa. Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

2. Lòng bạn nghi ngờ tình Chúa chăng? Bạn than vản gặp cơn hiểm nguy? Bài ca khen ngợi mau trổi tiếng. Lúc ấy tâm bạn thấy an bình. Bình an thay, có Jê-sus. Nhờ Ngài ban chiến thắng quân thù. Lòng mừng vui ngợi khen Chúa. Chốn nương cậy hoàn toàn thái an.

 

163 -Ðời Ðẹp Tươi

Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Hát vang lừng vì đời đẹp tươi luôn nhờ Jê-sus, Ngày ngày mừng vui, tối tăm xa rồi, Jê-sus hằng ngày dắt dẫn lòng tràn ngập ánh dương.

 

164 -Sự Bình An

My Peace

1.Sự bình an mà ta ban cho tâm hồn Là bình an mà trần gian luôn mong chờ Lòng tươi vui, lòng an ninh, con tìm đâu trong đời ? Sống vui mừng, sống an hoà Sự bình an ta ban cho lòng con

2.Tình yêu mà ta ban cho tâm hồn Là tình yêu mà trần gian luôn mong chờ Lòng yêu thương, lòng an khương, con tìm đâu trong đời ? Mến thương người, kính yêu trời Là tình yêu ta ban cho lòng con

Tác giả: Keith Routledge

 

165 -Bước Trên Thiên Trình

Each Step of the Way

Tôi luôn đi cùng Jêsus. Trọn mọi bước không thôi. Hằng ngày luôn luôn sống vui, Trong ơn yêu thương Trời. Còn lo chi ngày mai lại? Nhờ Ngài sống bửa nay. Tôi luôn đi với Jêsus. Trọn mỗi bước không rời.

I'm fol-low-ing Je-sus one step at a time, I live for the mo-ment in His love di-vine. Why think of to-mor-row, just live for to-day, I'm fol-low-ing Je-sus, each step of the way. The path-way is nar-row, but He leads me on, I walk in the shad-ow, my fears are all gone. My spir-it grows strong-er each mo-ment each day, For Je-sus is lead-ing, each step of the way.

Tác giả: Unknown

 

166 -Trong Tay Chúa

We’re Not Stranger Anymore

1. Chìm ngập trong hôn mê bao năm Và cuộc sống thiếu vắng ý nghĩa Khi tôi chưa quen chưa yêu mến Jêsus Rồi khi tôi ăn năn kêu xin Ngài cầm tay nâng đưa tôi lên Trong yêu thương Chúa xóa tan buồn đau Ngài như tia nắng rạng lòa soi Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ Rồi từ đây và ngàn năm Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

2.Chuyện tôi nghe qua bao câu ca Vì yêu tôi Chúa đã giáng thế Sinh trong cô đơn, chết mang nỗi nhục nhằn Ngài là Vua trên muôn muôn vua Lời Ngài phán sóng gió khép tiếng Nhưng sao Chúa phải chết trên đồi xưa Ngài như tia nắng rạng lòa soi Tôi yêu Jêsus Chúa tôi nhân từ Rồi từ đây và ngàn năm Tay trong tay Chúa dắt dìu tôi đi

3. Nầy bạn đang cô đơn lang thang Nhìn ngày tháng sóng bổ gió cuốn Nghe chăng hôm nay tiếng tha thiết ân cần Trở về bên chân Jêsus ngay Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt Bao nhiêu đau khổ sẽ nên mừng vui Ngài như ánh sáng rọi đêm tối Jêsus yêu ơi Chúa quá cao vời Và từ đây rồi mãi mãi Tôn vinh Jêsus muôn đời không thôi

Tác giả: Ðặng Minh Trí

 

167 -Ðời Tự Do

Glory Halleluja!

Vinh quang, Ha-lê-lu-gia! Ðời tự do trong Ngài; Vinh quang, Ha-lê-lu-gia! Một cuộc sống mới từ nay. Muôn tội, quyền năng Ngài buông tha, Vui mừng về miền nhà Cha, Ðể đời đời sống bên Ngài. Vinh quang, Ha-lê-lu-gia! Chúng ta chờ Chúa hồi lai!

Glo-ry, hal-le-lu-jah! Christ has set me free; Glo-ry, hal-le-lu-jah! A new life now I see. My sins are for-giv'n, I'm now on my way to heav'n To live e-ter-nal-ly. Glo-ry, hal-le-lu-jah! He's com-ing soon for me.

Tác giả: Leland Green

 

168 -Chúa Ðem An Vui Cho Tôi

He Has Made Me Glad

1. Lòng tôi hân hoan ca hát, nếm biết ơn cao sâu nơi Ngài, Lòng tôi luôn vui tươi cất tiếng ca; Ngày hôm nay Cha mang vui thỏa đến với tâm linh này, Thật Chúa đã đến đem an vui cho đời tôi. Tâm tôi luôn vui thỏa, tâm tôi ca ngợi Ngài, Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong tình yêu thương chan chứa; Tâm tôi luôn vui thỏa, tâm tôi ca ngợi Ngài, Tôi sẽ mãi mãi vui tươi trong Jê-sus tôi.

2. Vào nhà Cha, tôi ca hát với trái tim ghi sâu ơn hồng, Vào nhà Cha, tôi ca hát chúc tôn; Lòng hân hoan vui tươi do Chúa xuống phước thiêng năng quyền, Ơn Chúa đến với tâm tôi nay luôn bình yên. Vui trong cơn mưa bão, vui trong khi ba đào, Tay Chúa nắm chắc nên tôi không còn lo âu xao xuyến; Vui trong cơn đau đớn, vui trong khi nhọc nhằn, Tay Chúa nắm chắc tôi, ôi nỗi vui nào hơn.

3. I will en-ter His gates with thanks-giv-ing in my heart, I will en-ter His courts with praise. I will say, “This is the day that the Lord has made, I will re-joice for He has made me glad.” He has made me glad, He has made me glad; I will re-joice for He has made me glad. He has made me glad, He has made me glad; I will re-joice for He has made me glad.

Tác giả: Leona Von Brethorst

 

169 -Sống Vui Thỏa

Sweeter Than the Day Before

Ngày ngày tôi đi với Chúa, Tôi sống vui thỏa trong Chúa không thôi, Ngày ngày tôi đi với Chúa, Tôi mến yêu Ngài thêm lên; Jê-sus yêu thương cứu giúp, Lòng tôi hằng mong đợi nơi chân Chúa, Nếu suốt đời đi với Chúa, Lòng tôi thỏa vui suốt cả đêm ngày.

Ev-'ry day with Je-sus Is sweet-er than the day be-fore, Ev-'ry day with Je-sus, I love Him more and more; Je-sus saves and keeps me, And He's the One I’m wait-ing for; Ev-'ry day with Je-sus Is sweet-er than the day be-fore.

Tác giả: Robert C.Loveless

 

170 -Vui Bên Chúa

1. Niềm vui trong Cứu Chúa bổ lại sức, Chúa ban thêm linh lực. Niềm tin trong Jêsus ban sự sống, Ðến với bao nhiêu người. Ngài ban cho ta bao sức sống Khi lòng ta hân hoan ca khen Ðức Chúa Cha. Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức, Chúa ban thêm linh lực.

2. Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. ô Hỡi con! kết quả gì? ô Ngày mai khi Chúa đến Ngài lại phán. ô Hỡi con! kết quả gì? ô Tình yêu ta ban sức sống mới Trong lòng người yêu ta luôn luôn đắc thắng hơn. Niềm tin trong Cứu Chúa bổ lại sức, Chúa ban thêm linh lực.

 

171 -Bài Ca Trong Tâm

1. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus cứu tôi khỏi tội. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi mơ ước đến quê hương trời; Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus dắt tôi từng bước. Ôi vui vẻ khương, trong khi Chúa bên tôi, Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

2. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi yên ngắm Jêsus tuyệt vời. Một bài ca trào dâng trong tâm, khi mơ ước ở luôn bên Ngài; Một bài ca trào dâng trong tâm, khi Jêsus ấp yêu trìu mến. Tôi yêu Chúa Jêsus, tôi mơ uớc luôn luôn. Dâng bài ca trong tâm cho Chúa.

 

172 -Khi Jêsus Ngự Vào Lòng

Since Jesus Came Into My Heart

1. Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát hoan ca. Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta. Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa, Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan Chúa dắt đưa đến yên vui, Sống trong Ngài đất như Thiên Ðàng. Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát hoan ca. Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.

2. Jêsus ơi đây lòng con xin dâng vẹn toàn, Hỡi Chúa kíp quản cai. Xin cho con biết Ngài với ái đức tuôn đầy, Biến cõi lòng này thánh sạch thay! Lòng mừng vui từ khi ta có Chúa, Cứ hát khen dù trong cơn nguy nan Chúa dắt đưa đến yên vui, Sống trong Ngài đất như Thiên Ðàng. Khi Jêsus vô lòng, như hoa xuân tưng bừng Với khúc hát hoan ca. Tiêu tan bao âu sầu, không lo toan nghi ngờ Lúc Chúa ngự trị cõi lòng ta.

1. O what hap-pi-ness, I have in the Lord, Since He lives in me! Sor-rows all are gone, wor-ries nev-er come since He came in-to my heart. I have joy since I trust in Him, I can sing to Him in dark time, He guides me, cares for me, liv-ing in Him what Pa-ra-dise! O what hap-pi-ness, I have in the Lord, Since He lives in me! Sor-rows all are gone, wor-ries nev-er come since He came in-to my heart.

2. All to Thee, dear Lord, I sur-ren-der all! Please lead all my ways. Fill me with your love, let me know your will, make my life right in your sight. I have joy since I trust in Him, I can sing to Him in dark time, He guides me, cares for me, liv-ing in Him what Pa-ra-dise! O what hap-pi-ness, I have in the Lord, Since He lives in me! Sor-rows all are gone, wor-ries nev-er come since He came in-to my heart.

Tác giả: Lê Ngọc Vinh

 

173 -Chiên Của Chúa

His Sheep Am I

Cỏ xanh tươi hằng yên nghỉ mé nước an vui Ngài đưa tôi Khi hoàng hôn giăng khắp nơi tôi bước theo Ngài, Chỗ cỏ xanh là nơi an nghỉ của những chiên thuộc về Chúa Là chính tôi đây.

Mé nước trong, (từ trên núi cao) Thảm cỏ xanh, (từ thung lũng xa) Chúa dắt tôi, (Ngài đưa tôi) Chính Jêsus đi cùng tôi.

Giữa canh khuya, (từ trên núi cao) Suốt lối đi, (Ngài đưa dẫn tôi) Cứ bước đi, (nào sợ chi) Cứ nương nơi Ngài.

In God's green pas-tures feed-ing; by His cool wa-ters lie; soft in the eve-ing walk my Lord and I, And the sheep of His pas-tures fare so won-drous-ly fine, His sheep am I.

Wa-ters cool, (in the val-ley), Pas-tures green, (on the moun-tain), In the eve- in the evening walk my Lord and I. Dark the night, (in the val-ley), Rough the way, (on the moun-tain), Step and step step by step, my Lord and I.

Tác giả: Orien Johnson

 

174 -Ði Trong Hân Hoan

Go Out With Joy

Ði trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca, Ðồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn. Ði trong hân hoan và dâng lên muôn tiếng ca, Ðồng hoang cây lá vui tung hô bao lời suy tôn. Ðồi núi cây rừng vang tiếng ca vỗ tay reo mừng, Thiên Chúa Vua cao sang danh đại tôn oai linh. Cây cối trên ngàn cất tiếng reo vỗ tay vui mừng, Lời Chúa vững an qua muôn muôn đời vinh quang.

Go out with joy and be led forth in peace, The moun-tains and the hills shall break forth sing-ing. Go out with joy and be led forth in peace, The moun-tains and the hills shall break forth sing-ing. And all the trees of the field shall clap their hands, The Lord Je-ho-vah shall be praised. And all the trees of the field shall clap their hands, The Word of the Lord shall be for-ev-er.

Tác giả: Joe & Leila Huerta

 

175 -Tôn Vinh Cha

Praise the Lord Together

Tôn vinh Cha chung nhau ta ca vang Ha-lê-lu-gia Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia

Praise the Lord to-geth-er sing-ing Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia. Al-le-lu-ia.

 

176 -Một Ngày Tươi Mới

This Is The Day

Một ngày tươi mới, Một ngày tươi mới Do Chúa Cha ban cho, Do Chúa Cha ban cho. Lòng mừng thơ thới, Lòng mừng thơ thới, Trong tiếng ca rộn ràng, Trong tiếng ca rộn ràng. Hân hoan ca vang biết ơn Cha vô vàn. Khi ơn yêu thương vẫn mãi luôn tuôn tràn. Lòng mừng thơ thới, Một ngày tươi mới, Do Chúa thêm cho đời.

Tác giả: Les Garett

 

177 -Gặp Thiết Hữu

I’ve Found A Friend, Oh Such A Friend!

1. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi! Khi chưa nhận Ngài, Ngài đà thương; Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài, Jê-sus buộc tôi vào Ngài luôn. Lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi nay, Dây buộc kia không dứt mối liên; Lòng này của Chúa, Chúa của lòng này, Muôn đời Jê-sus hằng còn nguyên.

2. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi! Nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu; Kìa dòng huyết báu thay giá chuộc rồi, Tâm hồn sạch trong, còn tội đâu. Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi, Xin hoàn lại cho Cứu Chúa tôi; Nào lòng, trí, sức, của cải, thì giờ, Tôi nguyện trọn dâng Jê-sus thôi.

3. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi! Trong Jê-sus thuộc mọi quyền năng, Hành trình tới chốn vinh hiển đời đời, Do Ngài đưa tôi vào bình an. Ðược mãi mãi vinh diệu ở thiên cung, Hy vọng này giục giã bản tâm; Từ rày tỉnh thức, chiến đấu bền lòng, Sau được bình an ngàn ngàn năm.

4. Gặp được thiết hữu, thỏa thích tâm tôi! Khoan nhân, thành thật và hiền nhu, Là Vị Thống Soái, Mưu Sĩ trọn đời, Binh vực tôi như một trạng sư. Ngài tríu mến tôi nồng thắm không phai, Không quyền nào chia rẽ Chúa, tôi: Ðịa ngục, sống, chết, cả vũ trụ này, Không hề! đời tôi thuộc Ngài thôi.

I’ve found a Friend, oh such a friend! He loved me ere I knew Him; He drew me with the cords of love, And thus He bound me to Him. And round my heart still close-ly twine Those ties which nought can sev-er; For I am His, and He is mine, For-ev-er and for-ev-er.

I’ve found a Friend, oh such a friend! So kind, and true, and ten-der, So wise a Coun-sel-lor and Guide, So might-y a De-fend-er. From Him who loves me now so well What power my soul can sev-er? Shall life, or death, or earth, or hell? No I am His for-ev-er.

Tác giả: J.G.Small

 

178 -Nguyện Cầu

Fill My Eyes

1. Lạy Jê-sus, hướng dẫn tôi lên thập giá trên nơi đồi xưa; Lạy Jê-sus, xin khiến tôi yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Jê-sus ước mong sao tôi được hát ca ngợi Chúa luôn, Chúa Jê-sus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.

2. Lạy Jê-sus, hướng dẫn tôi không lạc bước trong nơi tội ô; Lạy Jê-sus, xin khiến tôi bằng lòng cuộc sống Chúa ban. Lạy Jê-sus ước mong sao tôi được sống an lạc vững tin, Chúa Jê-sus, xin làm Vua suốt cả đời tôi.

Fill my eyes, oh my God, with a vi-sion of the cross, Fill my heart with love for Je-sus the Naz-a-rene. Fill my mouth with thy praise, let me sing through end-less days, Take my will, let my life be whol-ly thine.

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

 

179 -Giai Ðiệu Trong Tâm Hồn

He Keeps Me Singing

1. Tâm tôi hằng văng vẳng linh âm giai điệu, Lời Jê-sus êm ái khuyên lơn: ôÐừng kinh sợ chi, có Ta đang lo liệu,ọ Trầm bổng trên cuộc thế thăng trầm. Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus, Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

2. Ðôi khi Ngài đưa dắt qua cơn ba đào, Dọc đường gặp thử thách lao đao; Dầu băng đèo, lên dốc, xuống thác, qua hào, Nhìn dấu chân Ngài bước theo vào. Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus, Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

3. Nay mai Jê-sus đến tiếp rước tôi về, Vượt trùng trùng tinh tú bay tới, Cùng nhau vào vương quốc sáng chói trên trời, Cùng Chúa cai trị đến muôn đời. Jê-sus, Jê-sus, Jê-sus, Tốt đẹp bấy hồng danh! Ngài làm cho tôi thỏa tình, Mừng hát trong mọi bước thiên trình.

There's with-in my heart a mel-o-dy Je-sus whis-pers sweet and low, ôFear not, I am with thee, peace be still,ọ In all of life's ebb and flow. Je-sus, Je-sus, Je-sus Sweet-est name I know, Fills my ev-ery long-ing, Keeps me sing-ing as I go. Soon He's com-ing back to wel-come me Far be-yond the star-ry sky; I shall wing my flight to worlds un-known, I shall reign with Him on high.

Tác giả: L.B. Bridgers

 

180 -Yêu Thương Chúa Thêm

More Love To Thee

1. Lòng nguyện càng yêu Jêsus, Mến yêu Ngài thêm! Thành tâm quì xem chăm chú, Mến yêu Ngài thêm! Mối sở ước chẳng chi hơn: Yêu thương Jêsus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm, Mến yêu Ngài thêm!

2. Mùi tục trần xưa lôi cuốn, Kiếm nơi bình yên; Giờ duy Ngài tôi mong muốn, Kiếm ơn thượng thiên. Nỗi khẩn thiết chẳng chi hơn: Yêu thương Jêsus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm, Mến yêu Ngài thêm!

3. Nào ngại sầu than, lao lý, Ðắng cay biệt ly, Là ơn lành ban theo ý, Của Cha từ bi; Giữa thử thách hát cao hơn: Yêu thương Jêsus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm, Mến yêu Ngài thêm!

4. Hồi ngọn đèn tôi sắp tắt, Vẫn khen ngợi thôi; Ðiệu nhạc lòng tôi reo rắt, Tiếng ca mừng vui, Vẫn cứ khẩn Chúa thêm ơn. Yêu thương Jêsus keo sơn; Lòng nguyện ngày đêm, Mến yêu Ngài thêm!

Tác giả: Elizabeth P. Prentiss

 

181 -Bước Ði Vinh Diệu

It Is Glory Just To Walk With Him

1. Thật hạnh vinh khi đi bên Ðấng mua chuộc tôi bởi huyết quí báu bấy, Khiến tôi luôn luôn vui tươi thỏa lòng này; Trọn đường tâm linh tôi vui thỏa ngập tràn vì Chúa ở với sớm tối, Ngợi khen Ðấng ban vinh hạnh đời sống tôi! Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi, Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi; Ngài gìn chân tôi đi trung chính, Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

2. Thật hạnh vinh khi trong tăm tối tôi nhận biết có Cứu Chúa ở với, Phước bấy tâm đơn sơ tin Chúa trọn đời; Mừng vui khi không gian tươi sáng huy hoàng, tôi ẩn dưới cánh Chúa thánh, Ðời tôi ở trong Jê-sus đầy hiển vinh. Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi, Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi; Ngài gìn chân tôi đi trung chính, Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

3. Thật hạnh vinh khi tôi đi đến thiên đàng, chung với Chúa bước sáng láng, Chúa với tôi đi song song chỗ bờ vàng; Thật hạnh vinh cho tôi trong nước trên trời được sống với Chúa thỏa bấy, Ngài luôn ở bên tôi, thật hạnh phước thay! Thật hạnh vinh đồng đi cùng Chân Chúa tôi, Thật hạnh vinh đồng đi bên Chúa không thôi; Ngài gìn chân tôi đi trung chính, Vượt vùng sâu lên nơi sơn đỉnh, Phước bấy cho tôi đi cùng Thần vĩnh sinh!

It is glo-ry just to walk with Him whose blood has ran-somed me; It is rap-ture for my soul each day. It is joy di-vine to feel Him near where-e'er my path may be; Bless the Lord, it's glo-ry all the way! It is glo-ry just to walk with Him, It is glo-ry just to walk with Him, He will guide my steps a-right, Through the vale and o'er the height; It is glo-ry just to walk with Him.

'Twill be glo-ry when I walk with Him on heav-en's gold-en shore, Nev-er from His side a-gain to stray. 'Twill be glo-ry, won-drous glo-ry with the Sav-ior ev-er-more, Ev-er-last-ing glo-ry all the way! It is glo-ry just to walk with Him, It is glo-ry just to walk with Him, He will guide my steps a-right, Through the vale and o'er the height; It is glo-ry just to walk with Him.

Tác giả: Avix M. Christiansen

 

182 -Yêu Chúa Hơn

My Jesus, I Love Thee

1. Lòng tôi kính mến Jêsus, biết nay Ngài thuộc tôi; Vì Chúa quyết bỏ hết mọi ác khiên, Jêsus ôi! Nguyền luôn kính mến Jêsus là Cứu Chúa khoan hồng; Từ trước đã kính mến Ngài, nay mến yêu càng nồng.

2. Lòng tôi mến Chúa bởi Ngài mến tôi thật từ lâu; Vì tôi, huyết Chúa đổ, thật cứu ân, Ngài rộng sâu; Lòng yêu Chúa thêm mãi nhơn Ngài đã đính mão gai; Từ trước đã kính mến Ngài, nay vẫn kính yêu hoài.

3. Lòng tôi mến Chúa, dẫu tại đất hay về nhà Cha; Ðời tôi tán mỹ Chúa nguyền hát vang bài thần ca; Dầu khi ốm đau, lúc trên giường sắp trút hơi tàn, Từ trước đã mến Chúa rày yêu mến thêm nồng nàn.

4. Lòng tôi rất thỏa thích vì sắp vô miền lạc khương, Là nơi nước sáng láng hằng chúc tôn thờ Hoàng Vương; Mừng vui cứ hát xướng luôn đội mão hiển vinh hoài; Từ trước đã mến Chúa, Lòng nay vẫn mến yêu Ngài.

My Je-sus, I love Thee, I know Thou art mine, For Thee all the fol-lies of sin I re-sign; My gra-cious Re-deem-er, my Sav-iour art Thou, If ev-er I loved Thee, my Je-sus, 'tis now. I love Thee be-cause Thou hast first lov-ed me, And pur-chased my par-don on Cal-va-ry's tree; I love Thee for wear-ing the thorns on Thy brow; If e-ver I loved Thee, my Je-sus, 'tis now.

Tác giả: William Relf Featherson

 

183 - Ái Tâm Chúa

In Tenderness He Sought Me

1. Kìa, lòng yêu thương Chúa phi thường, Tìm tôi, tội nhân đáng thương, Vì lòng bác ái Chúa ra đi, Ðem tôi về nơi chuồng Ngài; Thần sứ hát vang, Ha-lê-lu-gia. Thiên đình rền tiếng hoan ca nhịp hòa. Tìm tôi do ái tâm Ngài, Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài, Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên, Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

2. Rượu, dầu xoa trên vết thương tôi, Hồn mê mệt nay tỉnh hồi; Ðầy lời bảo đảm vững tâm tôi; “Nay con thuộc ta đây rồi.” Lời quí ấy tôi chưa nghe ai truyền, Nghe được hàn gắn vết thương tâm liền. Tìm tôi do ái tâm Ngài, Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài, Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên, Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

3. Ngài gọi tôi xem dấu đinh gai, Vì tôi từng tuôn huyết đầy, Kìa là chiếc mão kết thương đau, Vua cam chịu mang trên đầu; Thầm nghĩ chẳng xứng đáng chi thân này, Vua liều mạng báu mang đau thương đầy. Tìm tôi do ái tâm Ngài, Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài, Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên, Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

4. Lịch thời gian qua, suốt bao ngày, Giờ đây bình yên thỏa thay! Chờ đợi Sao Mai chiếu chân quang, Muôn tia bình minh huy hoàng; Rồi Chúa sẽ kêu ta lên bên ngai, Không còn tì vít nên tân nương Ngài. Tìm tôi do ái tâm Ngài, Chuộc mua tôi, huyết tuôn dài, Ân điển Chúa đưa tôi vào trong chuồng chiên, Ân lớn lao đưa chiên vô chuồng nghỉ yên.

1. In ten-der-ness He sought me, Wea-ry and sick with sin, And on His shoul-ders brought me Back to His fold a-gain, While an-gels in His pres-ence sang Un-til the courts of heav-en rang. Oh, the love that sought me! Oh, the blood that bought me! Oh, the grace that brought me to the fold, Won-drous grace that brought me to the fold!

2. So while the hours are pass-ing, All now is per-fect rest; I'm wait-ing for the morn-ing, The bright-est and the best, When He will call us to His side To be with Him, His spot-less Bride. Un-til the courts of heav-en rang. Oh, the love that sought me! Oh, the blood that bought me! Oh, the grace that brought me to the fold, Won-drous grace that brought me to the fold!

Tác giả: W.Spencer Walton

 

184 -Tình Thương Cứu Chúa

1. Thần nhân Jêsus thương yêu chúng sinh vô ngần, Lìa ngôi cao sang, vui giáng sanh nơi hồng trần, Ðền tội cho ta, thân Chúa phải cam hy sinh, Hỡi ôi, huyết thánh tràn tuôn láng lai ở trên thập hình. Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình.

2. Nguyền yêu Jêsus nhơn trước Chúa đã thương tôi, Nhờ Ngài nay tôi thoát tử vong, ô tội rồi, Cùng ban thêm ơn, vui vẻ, thỏa thích, an bình, Chúa ôi, phước ấy từ hông lũng thân Chúa trên thập hình. Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình.

3. Lạy Jêsus ôi, tôi nay đáng chi Chúa yêu, Mà Ngài hi sinh, thân báu phải đau thương nhiều, Trời cao bao nhiêu, nhân ái của Chúa bấy nhiêu, Cứu tôi nên Chúa chịu gai, giáo, đinh khổ đau trăm chiều. Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình.

4. Kìa nợ yêu thương, ta há dám lánh gian lao, Truyền rao công lao của Chúa ra cho đồng bào, Hầu ai tin theo danh Chúa cả sáng hiển vinh, Chút lòng báo đáp tình thương Chúa xưa phải mang thập hình. Ôi tình thương! Ôi tình thương! Tình thương khiến Chúa hy sinh, Thế tôi thân Chúa đầy thương, Cam chết trên thập hình.

Tác giả: Daniel Towner

 

185 -Hồng Ân Cứu Chuộc

Grace Greater Than Our Sin

1. Vinh diệu bao ân hồng nơi Chúa khoan nhân! Tràn ngập trên cả lòng đầy tội đen tối, Nơi đồi Gô-gô-tha ban xuống tuôn tràn, Là nguồn do huyết Chiên Con xưa trào dâng. Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi; Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

2. Ôi tội khiên dâng tràn như sóng lấp vùi, Cuồn cuộn ngăm đe dìm hồn mình trong biển; Nhưng thật không sao thuật cho hết ơn trời, Ðem tôi nương náu nơi thập tự bình yên. Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi; Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

3. Ôi tội ô đen đậm trông rõ muôn ngàn, Dùng gì mong rửa lòng đầy tội ác ấy? Xem kìa, nơi sông hồng, ơn cứu tuôn tràn, Gội sạch trong trắng cả tâm hồn từ đây. Ân hồng Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi; Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

4. Ô lạ lùng ân Ngài sông núi cao dày! Người nào tin chắc nhận được hồng ân ấy; Ai thật tâm hy vọng mong thấy mặt Ngài, Còn chờ chi, hãy tiếp ơn Ngài từ đây. Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân buông tha hết bao tội lỗi tôi; Ân hồng! Cứu ân! Thiên ân sung mãn lấp che căn tội tôi. (A-men.)

Mar-vel-ous grace of our lov-ing Lord, Grace that ex-ceeds our sin and our guilt, Yon-der on Cal-va-ry's mount out-poured, There where the blood of the Lamb was split. Grace, grace, God's grace, Grace that will par-don and cleanse with-in; Grace, grace, God's grace, Grace that is great-er than all our sin.

Mar-vel-ous, in-fi-nite, match-less grace Free-ly be-stowed on all who be-lieve; You that are long-ing to see His face, Will you this mo-ment His grace re-ceive? Grace, grace, God's grace, Grace that will par-don and cleanse with-in; Grace, grace, God's grace, Grace that is great-er than all our sin.

Tác giả: Julia H.Johnston

 

186 -Ơn Sâu

Wide Wide As The Ocean

Ôi, cao, cao hơn thiên đàng, Rộng, rộng vượt đại dương lai láng, Sâu như vực không đáy, Là tình yêu Cứu Chúa tôi nay. Chúa vốn biết tôi lạc loài, Mà còn nhận làm con thân ái, Do lời Kinh Thánh chỉ minh, Tôi nhận tình yêu Jêsus chẳng nhạt phai.

Wide, wide as the o-cean High as the heav-ens a-bove, Deep, deep as the deep blue sea is my Sav-ior's love. I, though so un-worth-y, Still am a child of His care; For His Word teach-es me That His love reach-es me ev-'ry where.

Tác giả: C. Austin Miles

 

187 - Ân Ðiển

God's Grace

1. Diệu bấy! Núi ân điển cao, cao vượt trời, Diệu bấy! Thẳm sâu thay dòng ân điển, Diệu bấy! Biển ân điển kia rộng tuyệt vời, Ô, ân điển trên tôi thật vô biên. Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển: Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

2. Diệu bấy! Tiếng ân điển nghe vui lạ kỳ, Diệu bấy! Láng lai muôn trùng ân điển, Diệu bấy! Bởi ân điển đâu công lao gì, Nhờ ân điển tôi được chuộc bình yên. Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển: Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

3. Diệu bấy! Bởi ân điển tuôn vui vượt trần, Diệu bấy! Nếm say bao mùi ân điển; Diệu bấy! Quả ân điển ban cho vô ngần, Ô ân điển trên tôi thật vô biên. Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển: Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

4. Diệu bấy! Bởi ân điển tôi canh đợi hoài, Diệu bấy! Mãi tươi vui nhờ ân điển, Diệu bấy! Bởi ân điển tôi gặp mặt Ngài, Thật ân điển xui tôi ngợi trường thiên. Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban cho tâm hồn tôi bao ân điển: Diệu thay! Lạ bấy! Chúa ban ơn cho tôi từ thượng thiên.

1. God's Grace is higher far than the heav-ens, God's Grace deep-er far than the sea, God's Grace broad-er far than the o-cean, God's Grace is suf-fi-cient for me.God's Grace, God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me, for me, God's Grace, God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me.

2. God's Grace far a-bove earth-ly pleas-ure; God's Grace is for all, taste and see. God's Grace is His gift with-out meas-ure; God's Grace is suf-fi-cient for me. God's Grace, God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me, for me, God's Grace, God's Grace, God's Grace is suf-fi-cient for me.

Tác giả: Richard J.Oliver

 

188 -Con Trời Thương Thế Gian

Give Me Jesus

1. Lòng luôn tưởng Con Trời thương thế gian, Ðã giáng sanh chịu bao khổ nàn; Thập tự giá thân Jêsus huyết chan, Bởi chính tôi Ngài bỏ mạng vàng. Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành, Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh! Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh, Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

2. Tội nhân thế trăm ngàn xưa Chúa mang, Cứu những ai lòng tin vững vàng; Nhìn xem chỗ hông Ngài xưa huyết chan, Chữ tín trung nguyền giữ vẹn toàn. Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành, Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh! Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh, Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

3. Kìa, hông huyết xưa vì ta đổ ra, Ðể tẩy thanh tội ô ác tà; Ngài luôn gõ, mong vào tâm khảm ta, Tiếp Chúa mau, đừng cứ dần dà. Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành, Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh! Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh, Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

4. Cùng ai đó đôi lời khuyên khá nghe, Tỉnh thức canh nhìn quanh bốn bề; Ðừng như kẻ đêm ngày luôn ngủ mê, Chúa tái lâm Ngài rước ta về. Ôi ân điển bởi Thượng Ðế nhân lành, Nhắc đến ơn, càng yêu Chúa Thánh! Thập tự giá dâng mình thay chúng sinh, Bởi cớ tôi Ngài phải chịu hình.

Tác giả: John R. Sweney

 

189 -Lòng Tin Yêu

1. Lòng tôi vẫn tin Chúa Trời thánh, Là Cha ái từ chân thành; Trời, sao, đất, sông, núi bể khơi, Làm ra bởi quyền năng trời. Tin Jê-sus lìa bỏ ngôi vàng, Thương nhân gian đành chết huyết chan, Tôi tin chắc Ðức Thánh Linh lâm trần, Cả ba hiệp một Chân Thần.

2. Lòng tôi chỉ trông nước Trời thánh, Là nơi bất dạ thiên thành; Ngàn muôn thuở Chân Chúa sáng soi, Vào đây phỉ tình vui hoài. Nay Jê-sus gần tái lâm rồi, Tôi trông mong ngày Chúa của tôi, Mau mau đến cất chúng ta lên trời, Sống vui mừng ngàn muôn đời.

3. Lòng tôi mãi thương những người thánh, Là con của một Cha lành; Lòng thương tưởng cho đến mãi luôn, Hồi vui vẻ, hồi lo buồn. Anh em ta đồng ý chung tình, Giao thông trong một Ðức Thánh Linh, Khi đau đớn, lúc hiểm nguy thương cùng, Chúa lai hồi được tương phùng.

Tác giả: Phan Ðình Liệu

 

190 -Jesus Yêu Tôi

Jesus Loves Me

1. Chúa yêu tôi lòng tôi vui thay! Kia Kinh Thánh đã tỏ cho hay; Các con thơ thuộc Jê-sus đây, Chúng yếu nhưng Ngài khỏe mạnh nầy. Jêsus yêu tôi lắm, Phải tôi được Chúa yêu; Jêsus yêu tôi lắm, Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

2. Chúa yêu tôi Ngài hằng yêu luôn, Tuy tôi yếu đuối vẫn yêu thương; Nơi thập tự Ngài chịu hi sinh, Ðể cứu tôi sạch hết tội tình. Jêsus yêu tôi lắm, Phải tôi được Chúa yêu; Jêsus yêu tôi lắm, Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

3. Chúa yêu tôi hằng ngự bên tôi, Luôn nâng đỡ dẫn dắt không thôi; Bởi tôi xưa Ngài chịu gai đinh, Quyết nhất sinh hầu Chúa trung thành. Jêsus yêu tôi lắm, Phải tôi được Chúa yêu; Jêsus yêu tôi lắm, Chính trong lời Chúa dạy nhiều.

1. Je-sus loves me! this I know, For the Bi-ble tells me so; Lit-tle ones to Him be-long; They are weak but He is strong. Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, The Bi-ble tells me so.

2. Je-sus loves me! He who died Heav-ve's gates to o-pen wide. He will wash away my sin, Let His little child come in. Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, The Bi-ble tells me so.

3. Je-sus loves me! He will stay Close be-side me all the way; Thou hast bled and died for me; I will hence-forth live for Thee. Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, Yes, Je-sus loves me, The Bi-ble tells me so.

Tác giả: Anna B. Warner

 

191 -Jêsus Yêu Mến Tôi

Jesus Loves Even Me

1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha minh chánh, Ơn yêu thương cao sâu Ngài Sách Thánh ghi tường; Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh, Ơn Jê-sus yêu tôi thật quí báu phi thường. Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời, Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi; Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài, Jê-sus hằng yêu mến tôi.

2. Lòng thường dặn lòng đừng hồi nào quên yêu Chúa, Xưa Jê-sus yêu tôi đành chết thế tôi rồi; Ngài vì loài người chịu nhục hình trên cây gỗ; Ôi, Jê-sus yêu tôi, Ngài cứ mến yêu hoài. Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời, Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi; Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài, Jê-sus hằng yêu mến tôi.

3. Dù lòng này từng bội bạc, lìa xa Chân Chúa, Tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài; Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn thuở, Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời, Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi; Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài, Jê-sus hằng yêu mến tôi.

4. Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái, Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mặt Ngài; Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi, Ôi, sao Jê-sus yêu được kẻ khốn nạn này! Jê-sus yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời, Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi; Jê-sus yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài, Jê-sus hằng yêu mến tôi.

1. I am so glad that our Fa-ther in heaven Tells of His love in the Book He has giv'n. Won-der-ful things in the Bi-ble I see; This is the dear-est, that Je-sus loves me. I am so glad that Je-sus loves me, Je-sus loves me, Je-sus loves me! I am so glad that Je-sus loves me, Je-sus loves e-ven me!

2. Oh, if there's on-ly one song I can sing When in His beau-ty I see the great King. This shall my song in e-ter-ni-ty be: “Oh, what a won-der that Je-sus loves me!” I am so glad that Je-sus loves me, Je-sus loves me, Je-sus loves me! I am so glad that Je-sus loves me, Je-sus loves e-ven me!

Tác giả: Phillip Bliss

 

192 -Thỏa Vui Thuộc Chúa

1. Jê-sus yêu thương tôi, vui bỏ thiên đài, Tìm chuộc tôi, nên tôi nay chỉ thuộc Ngài, Nguyện tôi luôn theo Jê-sus bước khắp nơi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời! Lòng tôi vui thỏa bấy! Chúa ôi, tôi thuộc Ngài nay, vui thỏa thay! Tôi vui bấy! thỏa thay! Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui đêm ngày!

2. Ðược Ngài xem tôi như châu báu thiên đài, Trọn đời tôi duy mong vui thỏa tâm Ngài, Vì tình yêu Jê-sus sâu quá bể khơi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

3. Dù gặp khi quanh tôi đau đớn, tai nạn, Ðời ngập trong câu bi ai, tiếng cơ hàn, Kìa, ơn thiêng nơi tâm linh phấn chấn tôi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

4. Ðược Ngài khuyên, tôi dâng thân thể, tâm thần, Hầu việc Cha, tâm tôi vui thỏa vô ngần! Dù gian lao, vui trông lên Cứu Chúa tôi; Ôi, tôi thuộc Jê-sus thỏa vui muôn đời!

Tác giả: Ada R.Haborshon

 

193 -Dù Có Cả Trần Gian

1. Tuy tôi có cả thiên hạ nhưng mất Jêsus, Vui chăng sống bơ vơ một ngày vô chủ? Tâm khao khát an ninh và yên ủi đêm ngày, Nhưng trong thế gian đây tìm được gì nay? Nếu có thế gian mà thiếu Chúa trong tâm hồn, Sao cân xứng vinh hoa cuộc đời mê mãi? Các thú vui trong trần thế có đem so bằng, Ðôi giây phút an vui bình tịnh Chúa ban?

2. Tuy tôi có trong tay đầy châu báu ngọc ngà, Trăm muôn kẻ yêu danh vọng lừng vang cả. Nhưng thân bách vô hy vọng cập bến thiên hà, Linh đinh mãi trong thiên ngàn mịt mù xa. Nếu có thế gian mà mất chính Vua thiên đàng, Xưa lưu huyết thay tôi thập hình không quản, Thử hỏi cả thiên hạ có thấy nơi an bằng, Cho tôi núp khi ba đào lôi cuốn chăng?

3. Nay tôi sống ở trên đời gian ác ưu sầu, Ôi không có Jêsus thật là mộng ảo! Tương lai đến nơi vô tận thâm thẳm đen mù, Ðau thương, khóc than, ân hận nghìn nghìn thu. Có thể nay sanh hoạt thiếu Jêsus Con Trời, Nhưng trong phút lâm chung rồi ra sao hỡi; Ðứng trước cảnh đen mờ có Jêsus đâu nào, Ôi, không Chúa muôn thu rùng rợn biết bao!

4. Vui thay có muôn muôn sự trong Chúa bây giờ, Ðây phương thuốc linh thiêng rịt lòng tan vỡ; Không gian ác chi Jêsus không thể tha rày, Jêsus cảm thương hết mọi lòng sầu cay. Nếu có Jêsus thật có Chúa Jêsus rồi, Không chi đáng kể trong cuộc đời mây nổi, Lúc ấy muôn muôn sự có cả trong Jêsus, Vui thay thỏa thay thân, hồn tôi phỉ phu.

Tác giả: Anna Olander

 

194 -Mến Yêu Jêsus

Mến yêu Jêsus đêm ngày, Càng yêu thiết tha từ nay; Yêu Ngài thành thật chan chứa, Lòng tôi từ nay xin hứa: Mến yêu Jêsus đêm ngày, Càng yêu thiết tha từ nay; Vì Chúa đã mến tôi đây. Mến Yêu Jêsus

 

195 -Ðếm Phước Chúa Ban

Count Your Blessings

1. Khi bao cơn sóng gió bủa khắp chung quanh bạn đây. Hoặc khi anh cảm thấy mất cả mọi điều đời này. Xin anh mau mau đếm các phước lành Thiên Phụ ban, Rồi anh ngạc nhiên thấy phước ơn Chúa luôn tuôn tràn. Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban, Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, Hãy kể tên linh ân! Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

2. Anh đang đau thương với các gánh nặng trên đời chăng? Hoặc cây thập tự của anh mang thật là nặng chăng? Anh nên mau mau đếm các phước lành trên trời ban, Mọi hồ nghi tiêu tán, chắc anh sẽ hát suốt đàng. Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban, Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, Hãy kể tên linh ân! Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

3. Anh trông mong nơi của cải với giàu sang đời này? Kìa kim ngôn Cha hứa ban kho vô tận ngày mai. Xin anh ghi ơn phước Chúa vẫn hằng ban đầy dư, Dù bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào. Xin anh đếm bao ơn lành Cha luôn ban, Xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên. Hãy đếm ơn trên, Hãy kể tên linh ân! Chắc chắn anh sẽ thấy các công tác Cha đang làm.

1. When up-on life's bil-lows you are tem-pest tossed, When you are dis-cour-aged, think-ing all is lost. Count your man-y bless-ings name their one by one, And it will sur-prise you what the Lord hath done. Count your bless-ings, Name them one by one; Count your bless-ings, see what God hath done; Count your bless-ings, Name them one by one; Count your man-y bless-ings, see what God hath done.

2. When you look at oth-ers with their lands and gold, Think that Christ has prom-ised you His wealth un-told: Count your man-y bless-ings mon-ey can-not buy, Your re-ward in heav-en nor your home on high. Count your bless-ings, Name them one by one; Count your bless-ings, see what God hath done; Count your bless-ings, Name them one by one; Count your man-y bless-ings, see what God hath done.

Tác giả: Edwin O. Excell

 

196 -Lẽ Sống Ðời Tôi

Jesus Means Everything to Me

Jê-sus lẽ sống cuộc đời tôi mãi, Jê-sus trong tôi cuộc đời tươi mới, Tôi nay được Ngài hằng đưa dắt tôi, Chúa dắt dẫn vào nơi đã hứa ban, Mỗi phút Jê-sus luôn sẽ là lẽ sống cuộc đời tôi mãi, Jê-sus trong tôi tràn đầy tươi mới, đời tôi từ nay dâng hiến trọn trong tay Cứu Chúa Jê-sus mà thôi.

Je-sus means ev-'ry-thing to me, Je-sus means ev-'ry -thing to me, I've placed my fu-ture in His hand, He'll lead me to the Pro-mised Land when day is done, For Je-sus means ev-'ry-thing to me, Je-sus means ev-'ry-thing to me, My life from earth to glo-ry, Yes, He means ev-'ry-thing to me.

Tác giả: Merrill Dunlop

 

197 -Ðiều Này Thật Sao

Amazing Love

1. Ðiều này thật sao chính tôi lại được Chúa yêu, Dự phần trong giao ước huyết Con Trời? Ngài tự hy sinh vì tôi chết thay, Vì tôi Ngài chịu đau đớn muôn điều. Chính tôi được yêu! Sao có thể được, Vì Ngài, Thượng Ðế lại chết vì tôi; Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt? Ngài Ðấng Chí Tôn chết thay tội tôi.

2. Thật mầu nhiệm thay Chúa đã vì tôi xả thân, Ðường Ngài sâu xa khó ai đo được; Ngàn muôn thiên binh đành không kiếm ra, Chiều sâu của tình yêu Chúa Thiên Thượng. Chính đây tình yêu! Khắp đất suy tôn, Xin đoàn thần binh đừng hỏi tìm thêm; Tình Chúa thẳm sâu, trời đất cúi tôn, Ðoàn sứ thánh kia thôi đừng tìm thêm.

3. Ngài rời ngôi cao ở thiên đàng đầy hiển vinh, Thần huệ bao la, lớn lao tuyệt vời; Ngài tự ban cho tình yêu tối cao, Chịu chết cho dòng A-đam khổ đau. Chính đây tình yêu! Bao quát lớn lao, Vì này tình yêu tìm kiếm được tôi; Tình Chúa lớn lao, đầy dẫy khắp nơi, Vì Chúa kiếm ra tôi bằng tình yêu.

4. Từ ngày xa xưa sống trong tù ngục đớn đau, Bị trói buộc do tối tăm đêm dày; Ngài buông tha tôi bằng ánh sáng tươi, Vùng lên tù ngục tan biến muôn đời. Xích đây đập tan, Chính Chúa buông tha, Vùng dậy tìm thấy đường lối tự do; Xiềng xích đứt tung, lòng sống thỏa vui, Vùng thức bước theo Chúa tôi từ nay.

5. Nào còn ai lên án hay dọa nạt chúng ta, Jê-sus hiến tất cả cho tôi rồi; Từ nay tôi sinh hoạt trong Chúa luôn, Mặc lấy công bình như áo Chúa ban. Ðến ngôi trời cao, Ân phước chứa chan, Nhờ Ngài nhận lãnh triền thiên diệu vinh; Gần Chúa Chí Tôn, Ngài hứa tiếp nghênh, Ðiều Chúa hứa ban mãi thuộc về tôi.

1. And can it be that I should gain An in-t'rest in the Sav-ior's blood? Died He for me, who caused His pain? For me, who Him to death pur-sued, A-maz-ing love! How can it be That Thou, my God, shouldst die for me?

2. 'Tis mys-tery all! Th'Im-mor-tal dies! Who can ex-plore His strange de-sign? In vain the first-born ser-aph tries To sound the depths of love di-vine! 'Tis mer-cy all! Let earth a-dore, Let an-gel minds in-quire no more.

Tác giả: Thomas Campbell

 

198 -Vưong Tin Nơi Chúa

1. Lòng tôi tin và sẽ không lo hay sợ. Dẫu giữa khổ đau đêm tối hay trời sáng tươi. Vì Jêsus cùng với tôi đi suốt đời. Chúa dắt dẫn tôi qua mỗi nẻo đường khó nguy. Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối. Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được. Cứu Chúa của tôi, Ðấng dắt chăn tôi mọi nơi.

2. Rồi khi tôi vượt hết phong ba trong đời. Cứ mãi thỏa vui với Chúa thái bình của tôi. Lòng tôi tin và sống với muôn hy vọng. Giữa cảnh khó khăn tôi chẳng lo phiền lòng chi. Lòng tôi vui hoan ca dầu rằng đời đương đen tối. Tôi luôn có Cứu Chúa bên mình mọi khi cô đơn. Dầu vạn muôn tiền cũng không sao mua được. Cứu Chúa của tôi, Ðấng dắt chăn tôi mọi nơi.

 

199 -Tình Yêu Muôn Ðời

Love with Everlasting Love

1. Ðược Ngài yêu sâu sắc thắm tươi, Nhờ ân điển giúp tôi biết Ngài, Thần Linh ban hơi sống khiết tinh, Chúa đã mở con đường tươi mới. Sống trong nguồn bình an tuyệt đối! Nếm biết sông thỏa vui từ trời, Tình Ngài yêu sẽ không chấm dứt, Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn; Ðược Ngài yêu bằng tình yêu mới, Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

2. Bầu trời xanh thêm bóng dáng xanh, Ngàn hoa lá kết thêu sắc màu, Từng cành cây như náo nức vui, Không có Chúa, mắt trần không thấy. Chim chung giọng hòa ca tuyệt khúc, Ánh sáng tươi tô thêm huy hoàng, Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc, Chúa của tôi, tôi yêu Ngài luôn; Lòng tôi nay tự nhiên biết chắc, Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

3. Ðược Ngài yêu luôn mỗi phút giây, Thuộc Ngài luôn ai sẽ chia rời? Nguồn vui thỏa yên tĩnh Chúa ban, Sẽ thỏa thích mỗi lòng yêu Chúa. Cả vũ trụ tàn phai dời đổi, Ánh sáng tan mất trong đêm dày, Dầu vậy tôi còn trong tay Chúa, Chúa của tôi, tôi vâng phục luôn; Ðời đời tôi còn trong tay Chúa, Chúa của tôi, tôi luôn thuộc Ngài.

1. Loved with ev-er-last-ing love, Led by grace that love to know; Gra-cious Spir-it from a-bove, Thou hast taught me it is so! O, this full and per-fect peace! O, this trans-port all di-vine! In a love which can-not cease, I am His, and He is mine, In a love which can-not cease, I am His, and He is mine.

2. His for-ev-er, on-ly His; Who the Lord and me shall part? Ah, with what a rest of bliss Christ can fill the lov-ing heart! Heav'n and earth may fade and flee, First-born light in gloom de-cline; But while God and I shall be, I am His, and He is mine. But while God and I shall be, I am His, and He is mine.

Tác giả: George W.Robinson

 

200 -Từ Nay Thuộc Chúa

1. Jê-sus Chúa tôi Ngài cứ tríu mến tôi luôn, Nương thân trong tay Ngài cứ vững trí tâm luôn, Chúa đã hiến thân cho chính lẽ sống tôi, Tôi nay luôn thuộc về Chúa. Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus, Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi, Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời, Dù trần gian có thay dời.

2. Trong khi tâm tôi còn khắc khoải trong tội tình, Jê-sus yêu thương NgàI hiến chính tấm thân mình, Ðể xóa hết bao đau khổ của chính tôi, Tôi nay luôn thuộc về Chúa. Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus, Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi, Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời, Dù trần gian có thay dời.

3. Tôi luôn ca vang mừng đón phước lớn Chúa ban, Jê-sus đem tôi vượt thoát khỏi ách ác vương, Huyết báu Chúa tuôn rơi đã cứu sống tôi, Tôi nay luôn thuộc về Chúa. Từ nay tôi luôn thuộc Jê-sus, Chúa Jê-sus luôn thuộc tôi, Chúa vẫn mến yêu tôi luôn cả đời, Dù trần gian có thay dời.

1. Je-sus my Lord will love me for-ev-er, From Him no pow'r of ev-il can sev-er, He gave His life to ran-som my soul, Now I be-long to Him. Now I be-long to Je-sus, Je-sus be-longs to me, Not for the years of time a-lone, But for e-ter-ni-ty.

2. Joy floods my soul for Je-sus has saved me, Freed me from sin that long had en-slaved me, His pre-cious blood He gave to re-deem, Now I be-long to Him. Now I be-long to Je-sus, Je-sus be-longs to me, Not for the years of time a-lone, But for e-ter-ni-ty.

 

201 -Con Thuộc Về Ta

I Love to Hear His Voice

Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa, êm ái nhắc tôi nay thuộc Ngài “Ta đã cam hy sinh, đã chết thay cho con cho nên con rày thuộc về Ta.” Tôi vui mừng được nghe tiếng Chúa “Ta cứu con do ân khoan hồng.” Và khi về nơi thiên cung, phước thay tôi càng mừng vui chứa chan, được nhìn xem Vua Vinh Quang.

Oh, I love to hear His voice, Say-ing, ôYou be-long to Me, You are not your own, With a price you're bought, And you're mine e-ter-nal-ly,ọ And I love to hear Him say, “I have saved you by My grace,” And When I get to glo-ry it will then be grand-er still, for I shall see His face.

Tác giả: Wendell P.Loveless

 

202 -Thà Có Jêsus

I'd Rather Have Jesus

1. Thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Jê-sus, Làm con yêu thương Chúa quí gấp mấy kho tàng; Nghìn muôn dinh cơ cao ngất nào dám đem so, Bàn tay mang đinh đóng, dìu tôi bước vui mừng. Dù mang vị vua chúa, dù mang vinh quang trần, Mà xích tội khiên vẫn còn vương. Dù bao vinh hoa say đắm trần thế cuốn lôi, Lòng quyết trung kiên trọn đời.

2. Thật hơn vinh hoa nhân thế là Chúa Jê-sus, Thà luôn luôn trung tín với chứng cớ thiên đàng; Lời ban khen nơi dương thế nào đáng đem so, Lòng trung kiên theo Chúa, thờ tôn Ðấng nhân từ.

3. Ngài tinh anh hơn bao vẻ đẹp cõi thiên nhiên, Lòng yêu thương nhân ái biết sẽ lấy lấy chi so; Lòng tôi say mê khao khát gần Chúa Jê-sus, Hồn tôi mong nương náu, gần bên suối ân hồng.

1. I’d rath-er have Je-sus than sil-ver or gold; I’d rath-er be His than have rich-es un-told; I’d rath-er have Je-sus than hous-es or lands, I’d rath-er be led by His nail-pierced hands. Than to be the king of a vast do-main Or be held in sin's dread sway. I’d rath-er have Je-sus than an-y-thing This world af-fords to-day.

2. I’d rath-er have Je-sus than men's ap-plause; I’d rath-er be faith-ful to His dear cause; I’d rath-er have Je-sus than world-wide fame, I’d rath-er be true to His ho-ly name. Than to be the king of a vast do-main Or be held in sin's dread sway. I’d rath-er have Je-sus than an-y-thing This world af-fords to-day.

Tác giả: Rhea F. Miller

 

203 -Giờ Dịu Êm

Sweet Hour Of Prayer

1. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Cứu tôi thoát khỏi buồn lo đắng cay, Giục tôi quì nơi bệ Cha yêu dấu, Dốc tuôn thay thảy nguyện ước nhu cầu; Trong lúc đau đớn xót xa buồn than, Ngài đến nâng đỡ tâm linh nhẹ nhàng, Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới, Ấy do những phút cầu xin sáng tươi; Hằng được xa nơi tà ma bẫy lưới, Ấy do những phút cầu khẩn rạng ngời.

2. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Vút bay đem theo lời tôi khẩn đây, Trình lên cho Cha thành thật tín ái, Ðấng chắc ban ơn người ngóng trông Ngài; Vì Chúa khuyên kiếm tôn nhan Ngài nay, Tin chắc Kinh Thánh, trông ơn cao dày, Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối, Hiến lên trông mong cầu xin trước ngôi; Vậy nên tôi đem phiền lo, bối rối, Hiến lên trông mong cầu trước ngôi trời.

3. Giờ tôi cầu xin, giờ dịu êm bấy, Ước ơn an ủi giờ kia xuống đây, Tận khi chơn tôi đặt trên núi thánh, Ngắm trông quê hương nhẹ cánh thiên thành; Lột vút chiếc áo hay hư nầy đi, Mặc áo vinh thưỡng vĩnh sanh vô kỳ, Vượt qua không trung, tôi hô vĩnh quyết, Những phút khẩn đảo giờ xin vĩnh biệt; Vượt qua không trung, tôi hô vĩnh quyết, Những phút khẩn đảo giờ mãi vĩnh biệt. (Vượt qua không trung, đem tôi đến Chúa, Phước thay những phút cầu xin trước ngôi. Vượt qua không trung, đem tôi đến Chúa, Phước thay những phút cầu khẩn bên Ngài.)

1. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, That calls me from a world of care, And bids me at my Fa-ther's throne, Make all my wants and wish-es known. In sea-sons of dis-tress and grief, My soul has oft-en found re-lief, And oft es-caped the tempt-er's snare, By thy re-turn, sweet hour of prayer! 2 Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, May I thy con-so-la-tion share Till, from Mount Pis-gah's loft-y height, I view my home and take my flight. This robe of flesh I'll drop, and rise To seize the ev-er-last-ing prize, And shout, while pass-ing through the air, Fare-well, fare-well, sweet hour of prayer!

Tác giả: William W. Walford

 

204 -Giờ Thánh

Take Time To Be Holy

1. Lo biệt giờ nên thánh ra, Hằng nói chuyện cùng Cha; Sống với Ngài luôn mỗi giây, Linh lương nuôi ta đây; Tương giao thân tình muôn mối, Giúp kẻ góa, già, côi, Luôn trong mọi sự chớ quên Kiếm phước ơn từ trên.

2. Lo biệt giờ nên thánh ra, Ngăn sóng đời tràn qua; Kiếm hết dịp tiện ở riêng, Thông công Cha thiêng liêng; Chăm xem Jê-sus ta hóa, Giống Cứu Chúa diệu vinh, Trông ta, bạn bè thấy ngay, Giống Jê-sus lạ thay.

3. Lo biệt giờ nên thánh ra, Nhờ Chúa đưa đường ta; Không nên chạy theo lối riêng, Theo Jê-sus keo sơn; Ðinh ninh vâng lệnh sai phái, Ðắc thắng hay sầu cay, Nối gót Jê-sus bước hoài, Thánh Linh luôn cầm tay.

4. Lo biệt giờ nên thánh ra, Yên tĩnh linh hồn ta; Bao tâm sự, bao lý do, Giao ngay Jê-sus lo; Ðức Thánh Linh dìu ta tới Suối bác ái nào vơi, Ðây ơn Ngài dầm thấm ta, Xứng lo việc nhà Cha. A-men.

1. Take time to be ho-ly Speak oft with thy Lord; A-bide in Him al-ways, And feed on His Word; Make friends of God's chil-dren, Help those who are weak, For-get-ing in noth-ing His bless-ing to seek.

2. Take time to be ho-ly Be calm in thy soul, Each thought and each mo-tive Be-neath His con-trol; Thus, led by His Spir-it To foun-tains of love, Thou soon shalt be fit-ted For serv-ice a-bove.

Tác giả: William D.Longstaff

 

205 -Jêsus Là Bạn Thật

What A Friend We Have In Jesus

1. Ôi, Jêsus Chúa ta là Bạn thật, Bằng lòng gánh tội lỗi chúng ta; Ban ơn chúng ta hôm mai thân mật, Trình cho Chúa ban tâm sự ta; Bao lần ta bối rối ngập sầu tư, Lắm lúc tâm hồn bổng bồi hồi, Nguyên do chúng ta chẳng đem tâm sự, Trình ra trước Jêsus mà thôi.

2. Ai trong chúng ta đang chịu thử rèn, Hồn linh luống sầu não đảo điên; Bao nhiêu khúc nôi không nao không thẹn, Trình lên Chúa chẳng nên trì diên. Ta tìm đâu thiết hữu bằng Ngài nay, Sẳn xẻ chia đoạn khổ chẳng phiền? Duy Jêsus rõ khúc nôi ta rày, Vậy mau khẩn đảo nơi bệ thiêng.

3. Ai trong chúng ta bên lòng trìu trịu, Nghìn sầu não chồng chất ngỗn ngang? Ta mau đến xin Jêsus lo liệu, Ngài vui xuống phước, ban bình an. Khi bạn anh chán bỏ và cười chê, Khá đến khai trình hết cho Ngài, Duy Jêsus ban an nhiên trăm bề, Hằng che chở dưới tay quyền oai.

1. What a friend we have in Je-sus, All our sins and grief to bear! What a priv-i-lege to car-ry Ev-ery-thing to God in prayer! Oh, what peace we oft-en for-feit, Oh, what need-less pain we bear, All be-cause we do not car-ry Ev-ery-thing to God in prayer!

2. Are we weak and heav-y-la-den, Cum-bered with a load of care? Pre-cious Sav-iour, still our re-fuge Take it to the Lord in prayer! Do thy friends de-spise, for-sake thee? Take it to the Lord in prayer! In His arms He'll take and shield Thee; Thou wilt find a sol-ace there.

Tác giả: Charles C. Converse

 

206 -Xin Dừng Chân

Pass Me Not

1. Chúa, xin đừng lìa con phận cùng nhân, Ðang kêu cầu van khẩn; Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, Mong Ngài nhớ đến con. Cứu Chúa! Xin Ngài, Nguyền nghe tiếng cầu xin; Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, Mong Ngài nhớ đến con.

2. Chúa, con luôn nguyện nơi ngôi hồng ân, Tâm linh được hưng phấn; Trước ngôi hiền từ ăn năn, cầu xin, Mong Ngài giúp đức tin. Cứu Chúa! Xin Ngài, Nguyền nghe tiếng cầu xin; Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, Mong Ngài nhớ đến con.

3. Chúa, con luôn cậy công Ngài chuộc mua, Trông mong gặp mặt Chúa; Vết đau thương lòng con mong lành nay, Nương nhờ cứu ân Ngài. Cứu Chúa! Xin Ngài, Nguyền nghe tiếng cầu xin; Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, Mong Ngài nhớ đến con.

4. Chúa, Jê-sus Nguồn ủy lạo đời con, Con yêu Ngài vô đối; Ở trong đời nay hay tại trời cao, Duy Ngài có ai nào. Cứu Chúa! Xin Ngài, Nguyền nghe tiếng cầu xin; Lúc bao người được thăm gọi mừng vui, Mong Ngài nhớ đến con. A-men.

1. Pass me not, O gen-tle Sav-iour, Hear my hum-ble cry; While on oth-ers Thou art call-ing, Do not pass me by. Sav-iour, Sav-iour, Hear my hum-ble cry; While on oth-ers Thou art call-ing, Do not pass me by.

2. Thou the Spring of all my com-fort, More than life to me, Whom have I on earth be-side Thee? Whom in heav'n but Thee? Sav-iour, Sav-iour, Hear my hum-ble cry; While on oth-ers Thou art call-ing, Do not pass me by.

Tác giả: Fanny J.Crosby

 

207 -Cần Chúa Luôn

I Need Thee Every Hour

1. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn, Chân Chúa nhân lành, Dịu êm bấy duy lời Chúa Giúp con an bình. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, Nương nhờ cánh Jêsus hoài, Xin ban phước cho con từng giây, Con đến đây Ngài!

2. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn, Xin Chúa luôn gần, Tà ma hết phương lừa dối Khi Chúa ở gần. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, Nương nhờ cánh Jêsus hoài, Xin ban phước cho con từng giây, Con đến đây Ngài!

3. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn, Khi vui hay buồn, Ðời con nếu ra ngoài Chúa, Hư hỏng luông tuồng. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, Nương nhờ cánh Jêsus hoài, Xin ban phước cho con từng giây, Con đến đây Ngài!

4. Ôi Chúa, Ðấng con cần luôn, Chân chánh duy Ngài; Nguyền luôn khiến con thuộc Chúa, Cứu Chúa thiên đài. Mỗi phút cần Chúa giúp đỡ con, Nương nhờ cánh Jêsus hoài, Xin ban phước cho con từng giây, Con đến đây Ngài!

1. I need Thee ev-ery hour, Most gra-cious Lord; No ten-der voice like Thine Can peace af-ford. I need Thee, oh, I need Thee; Ev-ery hour I need Thee! Oh, bless me now, my Sav-iour, I come to Thee!

2. I need Thee ev-ery hour, Most Ho-ly One; Oh, Make me Thine in-deed, Thou bless-ed Son! I need Thee, oh, I need Thee; Ev-ery hour I need Thee! Oh, bless me now, my Sav-iour, I come to Thee!

Tác giả: Mrs. Annie S. Hawks

 

208 -Thưa Với Jêsus

Tell It To Jesus

1. Anh có bất an tâm trí đang nặng nề chăng? Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus; Anh có đớn đau, đang mất vui mừng rồi ư? Mau thưa với duy một Jê-sus. Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus, Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta; Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu, Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

2. Bao nước mắt anh tuôn láng lai dầm dề chăng? Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus; Tội lỗi của anh không mắt ai nhìn được ư? Mau thưa với duy một Jê-sus. Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus, Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta; Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu, Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

3. Anh bối rối khi trông đám mây hoạn nạn chăng? Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus; Anh bối rối lo sau sẽ ra thế nào ư? Mau thưa với duy một Jê-sus. Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus, Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta; Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu, Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

4. Anh rối trí khi suy nghĩ sẽ từ-trần chăng? Mau thưa với Jê-sus, kíp nói với Jê-sus; Anh nóng nảy trông mong Chúa mau trở lại ư? Mau thưa với duy một Jê-sus. Mau thưa với Jê-sus, thưa ngay Chúa Jê-sus, Ấy chính Thiết Hữu bên cạnh ta; Anh chẳng có ai hơn Jê-sus bạn nghìn thu, Thưa ngay với Jê-sus, Chúa ta.

1. Are you wea-ry, are you heav-y-heart-ed? Tell it to Je-sus, Tell it to Je-sus; Are you griev-ing o-ver joys de-part-ted? Tell it to Je-sus a-lone. Tell it to Je-sus, tell it to Je-sus, He is a friend that's well known; You've no oth-er such a friend or broth-er, Tell it to Je-sus a-lone.

2. Are you troub-led at the thought of dy-ing? Tell it to Je-sus, Tell it to Je-sus; For Christ's com-ing King-dom are you sigh-ing? Tell it to Je-sus a-lone Tell it to Je-sus, tell it to Je-sus, He is a friend that's well known; You've no oth-er such a friend or broth-er, Tell it to Je-sus a-lone.

Tác giả: J.E. Rankin

 

209 -Buổi Mai Với Jêsus

In The Garden

1. Tôi đi một mình vào nơi thanh vắng Lúc sương đêm chưa ráo trên ngàn bông hồng Và văng vẳng tiếng ai Giọng khoan nhơn thân ái Chính Jêsus Christ Con Trời hiển lai Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về Này hòa khúc Chúa ban dội thanh âm mỗi lúc, Khiến nơi ái tâm chung hòa giọng ca. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

2a. Jêsus chuyện trò cùng tôi thân thiết Khiến muôn chim reo hát khi hừng đông về Giờ tôi thỏa mãn thay, giờ tương giao với Chúa Lánh xa tối tăm đau buồn trần gian Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi Và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi Thật sung sướng thỏa vui khi gần bên Jêsus Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn

1. I come to the gar-den a-lone, While the dew is still on the ros-es; And the voice I hear, fall-ing on my ear, The Son of God dis-clos-es. And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I am His own, And the joy we share as we tar-ry there, None oth-er has ev-er known.

2. I'd stay in the gar-den with Him Though the night a-round me be fall-ing, But He bids me go; through the voice of woe, His voice to me is call-ing. And He walks with me, and He talks with me, And He tells me I am His own, And the joy we share as we tar-ry there, None oth-er has ev-er known.

Tác giả: Austin C. Miles

 

210 -Xin Vào Tâm Hồn

Into My Heart

Xin vô tâm hồn, Xin vô tâm hồn, Xin Chúa kíp vô lòng, Chúa chí tôn! Xin hãy đến ngay, Ngự trong tôi nay, Ngự vào lòng tôi suốt cả đêm ngày.

In-to my heart, In-to my heart, Come in-to my heart Lord Je-sus. Come in to-day, Come in to stay, Come in-to my heart Lord Je-sus.

Tác giả: Harry D. Clarke

 

211 -Phục Hưng Tâm Hồn

Revive Us Again

1. Ngợi tôn Cha thiêng liêng, Hằng yêu thương tôi vô biên, Từng ban Jê-sus chết thay, Ðã sống sau thăng thiên. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Dức dấy chúng tôi hoài.

2. Ngợi tôn Cha cao sang, Từng ban Thánh Linh chân quang, Dạy Jê-sus cho chúng tôi, Ðuổi tối tăm tiêu tan. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Dức dấy chúng tôi hoài.

3. Ngợi tôn Cha cao minh, Về Chiên Con xưa hi sinh, Từng mang bao gian ác tôi, Phiếu trắng trong tâm linh. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Dức dấy chúng tôi hoài.

4. Phục hưng tâm tôi luôn, Cầu Cha ban ơn yêu thương, Hằng nhen tâm tôi cháy thêm, Tỏa ngát bao thiên hương. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Ha-lê-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia! Kính khen Jê-sus, Dức dấy chúng tôi hoài.

1. We praise Thee, O God, for the Son of Thy love, For Je-sus who died and is now gone a-bove. Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry, Ha-le-lu-jah! A-men; Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry; Re-vive us a-gain.

2. Re-vive us a-gain, fill each heart with Thy love; May each soul be re-kin-dled with fire from a-bove. Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry, Ha-le-lu-jah! A-men; Ha-le-lu-jah! Thine the glo-ry; Re-vive us a-gain.

Tác giả: William. P. Mackay

 

212 -Tôn Vinh Chúa Chí Tôn

We're Marching To Zion

1. Khi trước tôi là tội nhơn, Ðâu đáng gì Chúa ban ơn, Xưa đã chất chứa biết bao tội tình, Tôi đáng chết mất ở trong tội mình, Mà Jêsus Christ chí nhân Cứu tôi ra khỏi trầm luân. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài, Jêsus là Chúa chí tôn chân ái, Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi, Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

2. Ôi Chúa tôi là tội nhơn, Mỗi phút cần Chúa ban ơn, Tôi chẳng đủ sức bước đi một mình, Xin Chúa dẫn dắt tôi trên thiên trình, Lần theo chơn Chúa tín trung, Dẫu cho đất chuyển trời rung. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài, Jêsus là Chúa chí tôn chân ái, Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi, Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

3. Ơn Chúa vô lượng vô biên, Tôi nỡ nào sống ý riêng; Xin Cha sai khiến, con lo việc Ngài, Con xin vâng ý thánh Cha dạy hoài; Dầu cho lao khổ, đắng cay, Tớ trung chuyên giử lòng ngay. Ôi Chúa, tôi tôn vinh Ngài, Jêsus là Chúa chí tôn chân ái, Sống bao lâu tôi tôn vinh Chúa mãi, Quyết chí nhứt tâm theo Ngài.

Tác giả: Robert Lowry

 

213 -Ra Khơi

Launch Out

1. Kìa thật hồng ân Cha mêng mông như biển lớn lao, Thăm thẳm bát ngát ai đo được nào! Lên thuyền cùng đoạn neo, ra khơi biến tăm ngay, Trong dòng hồng ân kia thẳm sâu thay. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

2. Nhiều người vì đa nghi hôm nay đương đứng ngẩn ngơ, Trông biển bát ngát loanh quanh dọc bờ, Chưa hề bạo gan ra nơi sâu thẳm thử đâu, Hay vượt luồng ân điển đến nơi sâu. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

3. Nhiều người toan ra khơi mong cho thỏa chí ước mơ, Nhưng cứ lẩn quẩn trôi theo dọc bờ, Ba đào dồi dập đưa bao ô uế tấp vô, Con thuyền giật lui, mũi, lái nhấp nhô. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

4. Nầy cùng chèo ra ngoài khơi anh em ta thủy thủ ơi, Nơi nước cứu rỗi mênh mông tuyệt vời; Chôn vùi vào tình yêu, ôi sâu thẳm láng lai, Cho tường nguồn sung mãn ở trong Ngài. Chèo ra ngoài biển thẳm sâu, Dứt hết neo dằng bấy lâu; Bạn chèo ta hỡi, cùng chèo ra biển thiêng liêng, Chỗ nguồn ân điển vẹn tuyền.

1. The mer-cy of God is an o-cean di-vine, A bound-less and fath-om-less flood; Launch out in the deep, cut a-way the shore- line, And be lost in the mer-cy of God. Launch out in-to the deep, Oh, let the shore-line go; Launch out, launch out in the o-cean di-vine, Out where the full tides flow.

2. Oh, let us launch out on this o-can so broad, Where floods of sal-va-tion e'er flow; Oh, let us be lost in the mer-cy of God, Till the depths of His full-ness we know. Launch out in-to the deep, Oh, let the shore-line go; Launch out, launch out in the o-cean di-vine, Out where the full tides flow.

Tác giả: A.B.Simpson

 

214 -Tâm Hồn Bùng Cháy

It's Burning In My Soul

1. Thần quyền từ thần phụ ban, Vào tâm ác uế nguy nàn, Từng giờ hộ trì không thôi, giúp ơn nhu cầu đời tôi; Từ hồi thần Ngài ngự lai, Cầm quyền thống quản tâm hoài, Lửa tình yêu thương bốc cháy, Nung nấu thúc giục hồn đây. Tâm hồn tôi đang cháy nay, Tâm hồn cháy luôn đêm ngày, Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây; Khi thần linh đã giáng lai, Ôi thật hiển vinh danh Ngài, Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

2. Quì tại thập tự tôi dâng, Hồn linh, thể phách, tâm thần, Trên bàn thờ Ngài giờ nay, Quyết tâm dâng trọn đời đây; Nhờ Ngài chuộc hồn, thân an, Gọi tôi cách rất dịu dàng, Lửa từ thiên cung linh chiếu, Cho của lễ được toàn thiêu. Tâm hồn tôi đang cháy nay, Tâm hồn cháy luôn đêm ngày, Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây; Khi thần linh đã giáng lai, Ôi thật hiển vinh danh Ngài, Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

3. Nào cậy việc lành tôi đâu, Nhờ lời Chúa hứa nhiệm mầu, Công nhận một mình Jêsus, Cứu tôi bởi ơn nghìn thu; Nguyện đồng lòng ngợi khen Cha, Tụng ca Ha-lê-lu-gia; Ôi từ bi cao sâu bấy! Ôi lửa đốt hực lòng đây. Tâm hồn tôi đang cháy nay, Tâm hồn cháy luôn đêm ngày, Lửa lòng yêu thương thiên quốc cháy rực cả tâm linh đây; Khi thần linh đã giáng lai, Ôi thật hiển vinh danh Ngài, Lửa lòng yêu thương thiên quốc đốt tâm linh nóng hực thay.

God sent His might-y pow'r To this poor, sin-ful heart, To keep me ev-'ry hour, And need-ful grace im-part; And since His Spir-it came, To take su-preme con-trol, The love-en-kin-dled flame Is burn-ing in my soul. ỏ ’Tis burn-ing in my soul, ’Tis burn-ing in my soul; The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul, The Ho-ly Spir-it came, All glo-ry to His name! The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul.

No good that I have done, His prom-ise I em-brace; Ac-cept-ed in the Son, He saves me by His grace. All glo-ry be to God! Let ha-le-lu-jahs roll; His love is shed a-broad, The fire is in my soul. ’Tis burn-ing in my soul, ’Tis burn-ing in my soul; The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul, The Ho-ly Spir-it came, All glo-ry to His name! The fire of heav'n-ly love is burn-ing in my soul.

Tác giả: Delia T. White

 

215 -Cung Hiến Cuộc Ðời

Take My Life, And Let It Be

1. Nguyền cung hiến Chúa cả đời con, Thành tâm dâng Chúa cả lòng son; Cũng đem hết bao nhiêu năm ngày, Ðể tôn ngợi Chân Chúa con đây.

2. Bạc con đó với cả vàng đây, Nguyền dâng luôn chẳng giữ một mảy; Bao nhiêu trí não dâng thay thảy, Ðể được dùng theo ý thánh Ngài.

3. Cầu xin Chúa lấy cả miệng môi, Hành vi theo thánh chỉ mà thôi; Tâm linh cũng hiến luôn cho Ngài, Ðể làm đền Vua Thánh lâu dài.

4. Lòng tôn kính với cả tình yêu, Nguyện dâng như tế lễ toàn thiêu; Xin cung hiến tâm linh lên Ngài, Ðể thuộc quyền Chân Chúa lâu dài.

Take my life and let it be Con-se-scrat-ed, Lord, to Thee; Take my hands and let them move At the im-pulse of Thy love. At the im-pulse of Thy love.

Take my love, my God, I pour At Thy feet its treas-ure store; Take my-self and I will be Ev-er, on-ly, all for Thee.

Tác giả: Frances R. Havergal

 

216 -Chính Ngài

Himself

1.Xưa tìm theo ơn phước hoài, Quyết nay chăm mặt Ngài; Mài miệt xưa theo cảm tình, Nay kim ngôn Thánh Minh; Xưa tôi muốn ơn trên trời, Nay mong Cứu Chúa thôi; Bệnh tình xưa mong phép tài, Nay cầu chính thân Ngài. Luôn tụng ca Jê-sus ta Duy Ngài ban ơn cả, Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi, Trong Chúa có muôn sự rồi.

2. Xưa hằng tu thân khổ nàn, Quyết nay tin vẹn toàn; Thần huệ xưa hưởng bán phần, Nay dinh sung cứu ân; Xưa tôi giữ tôi bao hồi, Nay ơn Chúa giữ tôi; Dồn dập xưa bao sóng dồi, Nay được vững neo rồi. Luôn tụng ca Jê-sus ta Duy Ngài ban ơn cả, Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi, Trong Chúa có muôn sự rồi.

3. Xưa hằng đêm mưu tính hoài, Quyết nay kêu cầu Ngài; Phiền lự xưa khôn đứng ngồi, Nay giao cho Chúa thôi; Xưa lo thiếu ơn bồn chồn, Nay trông chính phán ngôn; Trằn trọc xưa luôn khẩn nguyền, Nay ngợi Chúa linh quyền. Luôn tụng ca Jê-sus ta Duy Ngài ban ơn cả, Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi, Trong Chúa có muôn sự rồi.

4. Xưa hằng trông mong chí tình, Biết Chúa nay thuộc mình; Ðèn tôi xưa như sắp tàn, Nay luôn luôn sáng soi; Xưa thần chết theo tôi hoài, Nay trông Chúa tái lai; Hoài vọng tôi nay vững vàng, Neo từ phía trong màn. Luôn tụng ca Jê-sus ta Duy Ngài ban ơn cả, Chỉ Jê-sus vạn hữu thôi, Trong Chúa có muôn sự rồi.

1. Once it was the bless-ing, Now it is the Lord; Once it was the feel-ing, Now it is His Word; Once His gift I want-ed, Now the Giv-er own; Once I sought for heal-ing, Now Him-self a-lone. All in all for-ev-er, Je-sus will I sing; Ev-ery-thing in Je-sus, And Je-sus ev-ery-thing.

2. Once I hoped in Je-sus, Now I know He's mine; Once my lamps were dy-ing, Now they bright-ly shine; Once for death I wait-ed, Now His com-ing hail; And my hopes are an-chored Safe with-in the vail. All in all for-ev-er, Je-sus will I sing; Ev-ery-thing in Je-sus, And Je-sus ev-ery-thing.

Tác giả: A.B.Simpson

 

217 -Tận Hiến

Fully Surrendered

1. Xin nguyện dâng chính con, Chúa đoái nhậm lời, Jê-sus thân ái ôi, quyết dâng trọn đời; Muôn sự dâng ở bàn thờ, Xin vui dâng Chúa bây giờ, Huyết Chúa mua thân, hồn này, Nguyện đầu phục Ngài.

2. Xin nguyện dâng chính con: sức khỏe, năng tài, Muôn sự do Chúa ban, hiến Chúa thiên đài; Mong được nghe Chúa ban lời, Vui nguyện theo Chúa không rời, Quyết vâng kim ngôn hiện thời, Và trọn cuộc đời.

3. Xin nguyện dâng chính con, cả đến bạc, vàng, Cho Jê-sus, Ðấng ban của cải vô ngần; Muôn sự thuộc Chúa trên trời, Do Jê-sus cứu con rồi; Hiến cả thân con từ rày, Ðời đời thuộc Ngài.

4. Xin nguyện dâng chính con, thảy thuộc về Ngài; Xin toàn dâng chính con, Cứu Chúa thiên đài; Trong Ngài con sống vui vầy, Ơn lành nơi Chúa tuôn đầy, Chúa sống trong con hoài hoài, Mọi sự là Ngài.

Ful-ly sur-ren-dered, Lord, I would be, Ful-ly sur-ren-dered, dear Lord, to Thee. All on the al-tar laid, Su-ren-der ful-ly made, Thou hast my ran-som paid; I yield to Thee.

Ful-ly sur-ren-dered Lord, I am Thine; Ful-ly su-ren-dered, Sav-iour di-vine! Live Thou Thy life in me; All full-ness dwells in Thee; Not I, but Christ in me, Christ all in all.

Tác giả: A.C. Snead

 

218 -Tiếng Chúa Hướng Dẫn

Where He Leads Me

1. Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa tuyên, Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa truyền, Hiện tôi nghe rõ tiếng Cứu Chúa khuyên: Hãy vui vác thập giá mình theo Ngài liền. Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo, Dầu đi đâu con quyết đi theo thường, Con không kể khoảng khoát hay cheo leo, Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

2. Ðồng chết với Cứu Chúa, cứ chết nay, Ðồng chết chung cạnh Chúa, tôi chết rày, Ðồng chết với Cứu Chúa, cứ chết đây, Nguyện đi với Ngài, với Ngài luôn mọi ngày. Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo, Dầu đi đâu con quyết đi theo thường, Con không kể khoảng khoát hay cheo leo, Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

3. Hiện nay có Chúa sống trong tôi đây, Thật hiện nay Ngài sống trong tôi hoài, Hiện nay có Cứu Chúa, mãi sống đây, Ngài đi với mình, với mình luôn mọi ngày. Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo, Dầu đi đâu con quyết đi theo thường, Con không kể khoảng khoát hay cheo leo, Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

4. Rồi đây lãnh mão quí báu vinh quang, Rồi đây mão công nghĩa ban huy hoàng, Rồi đây lãnh mão quí, sống vẻ vang, Mừng vui hát bài, hát bài ca khải hoàn. Cầu xin Chúa dẫn dắt, con xin theo, Dầu đi đâu con quyết đi theo thường, Con không kể khoảng khoát hay cheo leo, Nguyện đi với Ngài, với Ngài chung một đường.

1. I can hear my Sav-iour call-ing, I can hear my Sav-iour call-ing, I can hear my Sav-iour call-ing, “Take thy cross and fol-low, fol-low Me.” Where He leads me I will fol-low, Where He leads me I will fol-low, Where He leads me I will fol-low, I’ll go with Him, with Him all the way.

2. He will give me grace and glo-ry, He will give me grace and glo-ry, He will give me grace and glo-ry, And go with me, with me all the way. Where He leads me I will fol-low, Where He leads me I will fol-low, Where He leads me I will fol-low, I’ll go with Him, with Him all the way.

Tác giả: E.W.Blandy

 

219 -Theo Ý Chúa

Is Thy Heart Right With God?

1. Bao nhiêu tư niệm mình đã treo trên cây gỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Bao nhiêu tư lợi vì Jêsus coi như lỗ, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

2. Mau xem trong lòng sạch tinh không chi lên án, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm trung ta thành đền thờ Jêsus cai quản, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

3. Nay trên thiên trình được đi trong chân quang thánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Tâm linh ta mặc bạch y không chi so sánh, Ðể thích hiệp ý Chúa chưa? Nay ta theo ý Chúa chưa? Băng tâm do suối hồng xưa, Thánh khiết với tinh anh, Khiêm cung thêm hiền lành, Ðoan trang theo mắt Chúa chưa?

1. Have thine af-fec-tions been nailed to the cross? Is thy heart right with God? Dost thou count all things for Je-sus but loss? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crim-son flood, Cleansed and made ho-ly, hum-ble and low-ly, Right in the sight of God?

2. Are you now walk-ing in heav-en's pure light? Is thy heart right with God? Is thy soul wear-ing the garment of white? Is thy heart right with God? Is thy heart right with God? Washed in the crim-son flood, Cleansed and made ho-ly, hum-ble and low-ly, Right in the sight of God?

Tác giả: Elisha A. Hoffman

 

220 -Lại Gần Hơn

Draw Me Nearer

1. Nghe tiếng Jê-sus tuyên, yêu mến tôi vẹn tuyền, Ôi tôi đã thuộc Ngài như nguyền; Tay đức tin giơ cao, tôi quyết không sờn nào, Càng gần Chúa khoái lạc dường bao. Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân; Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

2. Ôi Chúa, xin ban sai, tôi quyết lo việc Ngài, Do nơi quyền lực hồng ân hoài; Tôi ngước chăm chăm đây, mong ước linh hồn nầy, Phục theo ý Chúa trọn đời nay. Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân; Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

3. Giây phút tươi vui đây, tinh khiết không gì tày, Trước ngôi Ngài lòng được giải bày; Tôi, Chúa luôn giao thân, đem khúc nôi tường trần, Dường như thỏ thẻ cùng bạn thân. Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân; Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

4. Sâu bấy đức yêu thương tôi chẳng sao dò lường, Qua tử hà rồi lòng sẽ tường; Bao thú vui siêu cao, chưa nếm qua phần nào, Cho đến lúc bước vào lạc giao. Xin hãy kéo tôi, kéo tôi cho càng gần nơi thập tự xưa Chúa xả thân; Cho tôi khắng khít, khắng khít, khít nơi hông trào huyết, Khít hông trào dòng huyết bất tuyệt.

1. I am Thine, O God, I have heard Thy voice, And it told Thy love to me; But I long to rise in the arm of faith And be clos-er drawn to Thee. Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died; Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre-cious, bleed-ing side.

2. Oh, the pure delight of a single hour That before Thy throne I spend, When I kneel in prayer, and with Thee my God. I commune as friend with friend! Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died; Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre-cious, bleed-ing side.

3. There are depths of love that I can-not know Till I cross the nar-row sea; There are heights of joy that I may not reach Till I rest in peace with Thee. Draw me near-er, near-er, bless-ed Lord, to the cross where Thou hast died; Draw me near-er, near-er, near-er, bless-ed Lord, to Thy pre-cious, bleed-ing side.

Tác giả: Fanny J. Crosby

 

221 -Dâng Chúa Thủy Chung

Take my life and let it be

1. Nguyện đời con dâng Chúa thủy-chung Duy mong Chúa Jêsus đẹp lòng Này bàn tay con quyết hiến lai Siêng-năng giúp mỗi công việc Ngài Trọn đời con nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc thượng thiên

2. Này bàn chân con quyết hiến lai, Ði đây đó chăm lo việc Ngài Này giọng con xin cũng hiến dâng, Luôn luôn tán-mỹ danh Chân Thần Trọn đời con nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc thượng thiên

3. Này miệng môi xin Chúa tẩy thanh, Dâng lên Chúa để rao Tin Lành; Bạc vàng xin dâng hết Chúa ơi, Ðem chi phí để rao Ðạo Trời. Trọn đời con nguyền cung hiến, Ðể chuyên tâm lo việc thượng thiên.

4. Dục vọng con dâng hết bữa nay, Không dám giữ ý riêng từ rày Nguyện lòng con xin Chúa quản cai, Ðem biến hóa nên ngôi ngự Ngài Trọn đời con nguyện cung hiến Ðể chuyên tâm lo việc thượng thiên

Tác giả: Frances R. Havergal

 

222 -Chốn Cao Hơn

Higher Ground

1. Lòng nầy nôn nả Chúa ban cho mình, Tiến trên thiên trình thêm sức mạnh chân; Nhiệt thành tâm khẩn lướt sông băng ngàn; “Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn” Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao, Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân, Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

2. Dầu bị ma quỉ bắn tên rào rạt, Vẫn mong sinh hoạt vượt quá phàm nhân; Nhờ lòng tin lớn, vẳng nghe cung đàn, Thánh dân nhịp nhàng trên chốn cao hơn. Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao, Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân, Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

3. Lòng nguyện tranh tiến chốn cao tuyệt vời, Ngắm xem trên trời quang cảnh diệu chân; Lòng hằng van khấn thẳng lên thiên đàng; “Chúa giúp chân càng lên chốn cao hơn.” Nguyện Cha nâng bước, bước lên càng cao, Lòng tin không núng, chốn cao đặt chân, Chỗ đã đạt rày, dám yên vui nào, Chúa đỡ chân vào ngay chốn cao hơn.

1. I'm press-ing on the up-ward, way, New height I'm gain-ing ev-ery day; Still pray-ing as I on-ward bound, “Lord, plant my feet on high-er ground” Lord, lift me up, and let me stand By faith on heav-en's ta-ble land; A high-er plane than I have found, Lord, plant my feet on high-er ground.

2. I want to scale the ut-most height And catch a gleam of glo-ry bright; But still I'll pray till heaven I've found, “Lord, lead me on to high-er ground.” Lord, lift me up, and let me stand By faith on heav-en's ta-ble land; A high-er plane than I have found, Lord, plant my feet on high-er ground.

Tác giả: Johnson Oatman

 

223 -Uớc Ao Nhìn Jêsus

We Would See Jesus

1. Ước ao nhìn Jê-sus, trong khi màn đen bủa vây, Dầy đặc thêm mãi trên đời gang tấc tôi rày; Ước ao nhìn Chúa, để đức tin tăng cường dẫy đầy; Bạc nhược nay hóa tranh hùng trận chót ai tày.

2. Ước ao nhìn Jê-sus, đây Thạch Bàn kiên cố thay, Nhờ hồng ân Chúa tôi hằng đặt vững chân rày, Sống hay là chết, nhất nhất mưu sâu cùng kế dày Làm gì được nếu tôi nhìn mặt Chúa đêm ngày.

3. Ước ao nhìn Jê-sus, bao nhiêu hào quang trước tôi, Ngày ngày vui ngắm, nay dần mờ tối đi rồi; Dẫu bao hạnh phúc lữ thứ tiêu tan nào tiếc đời, Một ngày tôi sẽ đi về cùng Chúa trên trời.

4. Ước ao nhìn Jê-sus, đây nhu cầu tôi trước nay, Ðược nhìn xem Chúa, vui mừng, mạnh khỏe hầu Ngài, Ước ao nhìn Ðấng chết, sống, đang biện hộ mỗi ngày, Từ biệt ma chết, đêm trường, mừng rước ban ngày.

1. We would see Je-sus, for the shad-ows length-en A-cross this lit-tle land-scape of our life; We would see Je-sus, our weak faith to strength-en For the last wea-ri-ness, the fi-nal strife.

2. We would see Je-sus, oth-er lights are pal-ing, Which for long years we have re-joiced to see; The bless-ing of our pil-grim-age are fail-ing, We should not mourn them, for we go to Thee.

Tác giả: Anna B.Warner

 

224 -Ðến Theo Chúa

Jesus, I Come

1. Xa rời xiềng xích, đau thương, đêm kinh hoàng, Jê-sus con đến, Jê-sus con đến; Vào cuộc đời mới, tươi vui dương quang tràn, Jê-sus con đến theo Ngài. Con bệnh tật đến nơi Ngài là nguồn sống, Con nghèo nhưng Chúa giàu có ban rời rộng, Muôn tội tình đến xin nương ơn khoan hồng, Jê-sus con đến theo Ngài.

2. Xa rời phù thế hư hoa ô tội này, Jê-sus con đến, Jê-sus con đến; Vào miền thập giá, vinh quang hân hạnh đầy, Jê-sus con đến theo Ngài; Nơi trần đau đớn, trong Ngài đầy từ ái, Xa đời giông tố, về Chúa an tịnh hoài, Ðâu còn buồn bã, thi thiên ca ngợi Ngài, Jê-sus con đến theo Ngài.

3. Xa rời mộ tối khiếp kinh ghê rợn nầy, Jê-sus con đến, Jê-sus con đến; Vào nhà lạc phước, sáng tươi nơi thiên đài, Jê-sus con đến theo Ngài; Ra khỏi nơi đáy hư hoại, miền trần thế, Vô chuồng chiên Chúa được thảnh thơi muôn bề, Trông mặt Ngài sáng rỡ, vinh quang rạng ngời, Jê-sus con đến theo Ngài.

4. Ra khỏi ngạo khí bâng khuâng trong cuộc đời, Jê-sus con đến, Jê-sus con đến; Vô tận trong ý Cha cao minh trên trời, Jê-sus con đến theo Ngài; Ra khỏi tư ý, vô lòng đầy từ ái, Tuyệt vọng nay biến thành có hi-vọng hoài, Như bồ câu thánh vút bay lên thiên đài, Jê-sus con đến theo Ngài.

Out of my bond-age, sor-row, and night, Je-sus, I come, Je-sus, I come; In-to Thy free-dom, glad-ness, and light, Je-sus, I come to Thee; Out of my sick-ness in-to Thy health, Out of my want and in-to Thy wealth, Out of my sin and in-to Thy-self, Je-sus, I come to Thee.

Out of the fear and dread of the tomb, Je-sus, I come, Je-sus, I come; In-to the joy and light of my home, Je-sus, I come to Thee; Out of the depths of ru-in un-told, In-to the peace of Thy shel-ter-ing fold, Ev-er Thy glo-rious face to be-hold, Je-sus, I come to Thee.

Tác giả: W.T.Sleeper

 

225 -Cơn Mưa Phước Lành

There Shall Be Shower Of Blessing

1. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Lời vàng từ lòng yêu hứa ban, Dồi dào nguồn phước mát mẻ hồn linh, Do Jê-sus tuôn tràn lai láng. Chính mưa phước ơn hồng, Chúng con đang mong chờ mưa ấy; Chúa biết rõ chúng con đang chờ trông. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

2. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Ðượm nhuần lòng này bao phước thiêng; Tràn trề từ trũng chảy quanh đồi xanh, Cơn mưa to nghe ầm vang tiếng. Chính mưa phước ơn hồng, Chúng con đang mong chờ mưa ấy; Chúa biết rõ chúng con đang chờ trông. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

3. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Nhiệt thành cầu Ngài mau đổ mưa; Tràn đầy lòng suối phước hạnh diệu vinh, Ban mưa cho như lời tuyên hứa. Chính mưa phước ơn hồng, Chúng con đang mong chờ mưa ấy; Chúa biết rõ chúng con đang chờ trông. Nguyền Ngài dội trận mưa lớn đây.

4. Từ trời dội một cơn mưa phước lành, Vào lòng nào ngày đêm tín trung; Gội nhuần nguồn phước mát mẻ hồn linh, Luôn kêu xin Cha, đừng nao núng.

1. There shall be show-ers of bless-ing, This is the prom-ise of love; There shall be sea-sons re-fresh-ing, Sent from the Sav-iour a-bove. Show-ers of bless-ing, Show-ers of bless-ing we need; Mer-cy drops round us are fall-ing, But for the show-ers we plead.

2. There shall be show-ers of bless-ing, If we but trust and o-bey; There shall be sea-sons re-fresh-ing, If we let God have His way. Show-ers of bless-ing, Show-ers of bless-ing we need; Mer-cy drops round us are fall-ing, But for the show-ers we plead.

Tác giả: Daniel W. Whittle

 

226 -Chờ Mong Thiên Ân

Bring Your Vessels, Not A Few

1. Này anh đang trông mong thiên ân dư dật từ Jê-sus ban xuống ngay, Ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn Cha ta truyền lưu trong Kinh Thánh đây, Noi Thánh xưa, theo qui điều chung. Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

2. Bạn thân ơi, hôm nay mau đem cho Ngài bình đất sạch trong, trống không, Tẩy thanh từ dòng huyết Jê-sus, Quì bên ngôi vinh quang, anh em khiêm cung, thành tâm dâng lên ngửa trông, Ngài rót xuống chứa chan thần năng. Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

3. Ngài ban cho linh ân sung dinh như nguồn dầu bất tuyệt thanh khiết thay, Ái tâm Ngài nào có đổi thay; Ngài ban luôn linh ân, linh năng cho như lời vàng trong Kinh Thánh đây, Ðầy dẫy tâm linh trong giờ đây. Kìa, Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn Như Thánh Ngôn nay đang còn vang: “Ðem đến ngay bao nhiêu bình không;” Thật Ngài sẽ chắc chắn đổ phước xuống tâm linh anh liền, Ðược sung mãn Thánh Linh năng quyền.

1. Are you long-ing for the full-ness of the bless-ing of the Lord In your heart and life to-day? Claim the prom-ise of your Fa-ther, come ac-cord-ing to His Word In the bless-ed old-time way. He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing, As the Lord com-mand-eth you, “Bring your ves-sels not a few;” He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing With the Ho-ly Ghost and power.

2. Like the cruse of oil un-fail-ing is His grace for-ev-er-more, And His love un-chang-ing still; And ac-cord-ing to His prom-ise with the Ho-ly Ghost and power, He will ev-ery ves-sel fill. He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing, As the Lord com-mand-eth you, “Bring your ves-sels not a few;” He will fill your heart to-day to o-ver-flow-ing With the Ho-ly Ghost and power.

Tác giả: L.N.Morris

 

227 -Sống Cho Chúa

Quyết sống cho Christ, Quyết sống cho Ngài, Vì Ngài đã cứu linh hồn tôi; Quyết sống cho Christ, Quyết sống cho Ngài, Vì Ngài đã cứu linh hồn rồi.

 

228 -Khi Chúa Vô Lòng

Teach Me to Pray

1. Lòng con luôn thiết tha ước mong tâm hồn được tương giao với Cha Thánh trên trời cao; Dọn tâm linh trống không khát khao trông mong, Hỡi Cha Thánh vô lòng thắp lên lửa hồng. Lửa thiêng liêng cháy bùng trong giờ thông công, Lời con như thức hương dâng Ngài mùi thơm; Mọi đau thương vấn vương biến trong thinh không, Từ khi Chúa vô lòng ấm êm vô cùng.

2. Dạy con không bỏ qua phút giây bên Ngài cầu xin theo ý Cha với lòng hăng say; Ðời lo âu đắng cay đớn đau khôn khuây, Nguyền Cha Thánh đêm ngày giữ con trong Ngài. Lửa thiêng liêng cháy bùng trong giờ thông công, Lời con như thức hương dâng Ngài mùi thơm; Mọi đau thương vấn vương biến trong thinh không, Từ khi Chúa vô lòng ấm êm vô cùng.

3. Nguyện Cha ban móc sương tưới trên tâm hồn làm con tươi mới luôn thấm nhuần tình thương; Lòng đơn sơ khát khao Thánh Linh trên cao, Truyền năng sức dạt dào giúp con kêu Ngài. Lửa thiêng liêng cháy bùng trong giờ thông công, Lời con như thức hương dâng Ngài mùi thơm; Mọi đau thương vấn vương biến trong thinh không, Từ khi Chúa vô lòng ấm êm vô cùng.

1. Teach me to pray, Lord, teach me to pray; This is my heart-cry, day un-to day; I long to know Thy will and Thy way; Teach me to pray, Lord, teach me to pray. Liv-ing in Thee, Lord, and Thou in me; Con-stant a-bid-ing, this is my plea; Grant me Thy pow-er, bound-less and free: Pow-er with men and pow-er with Thee.

2. Teach me to pray, Lord, teach me to pray; Thou art my Pat-tern, day un-to day; Thou art my Sure-ty, now and for aye; Teach me to pray, Lord, teach me to pray. Liv-ing in Thee, Lord, and Thou in me; Con-stant a-bid-ing, this is my plea; Grant me Thy pow-er, bound-less and free: Pow-er with men and pow-er with Thee.

Tác giả: Albert Simpson Reitz

 

229 -Theo Ý Cha

Have Thy Own Way, Lord!

1. Con nguyện theo ý Cha, Vâng phục luôn luôn, Cha là Thợ gốm thiêng, Ðất sét là con. Con nguyện theo ý Cha, Xin Ngài nung đúc, Con chỉ biết yên lặng, Ðợi chờ vâng phục.

2. Con nguyện theo ý Cha, Vâng phục luôn luôn, Xin Ngài tra xét con, Thử con, rèn con. Tâm này xin tẩy thanh, Tinh sạch hơn tuyết, Con cúi dưới chân Ngài, Khiêm nhường chân thật.

3. Con nguyện theo ý Cha, Vâng phục luôn luôn, Ðương bị thương mỏi mê, Khẩn Cha dìu con; Bao quyền năng dưới trên, Qui về Cha thánh, Xin hãy đưa tay rờ, Con được yên lành.

4. Con nguyện theo ý Cha, Vâng phục luôn luôn, Xin Ngài cai quản con, Cả thân, hồn con; Ban đầy ơn Thánh Linh, Cho người ta thấy, Duy Cứu Chúa Jê-sus, Cai trị tâm này.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way! Thou art the Pot-ter, I am the clay. Mold me and make me af-ter Thy will, While I am wait-ing Yield-ed and still.

Have Thine own way, Lord! Have Thine own way! Hold o'er my be-ing Ab-so-lute sway! Fill with Thy Spir-it Till all shall see Christ on-ly, al-ways Liv-ing in me!

Tác giả: Adelaide A. Pollard

 

230 -Biết Chúa Tận Tường

More About Jesus

1. Nguyền ngày càng tường minh Jêsus đây,

Cao rao thiên ân giúp kẻ khác thấy; Muốn rõ bửu huyết cứu ta không thôi, Lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Jê-sus, Mong sao biết rõ Jê-sus; Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi, Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

2. Càng thuộc nhiều lời Jê-sus ban trao, Luôn luôn thâm giao với Vua trên cao; Tiếng Chúa chí ái khuyên lơn thâm sâu, Dạy tôi mấy câu Thánh ngôn diệu cao. Biết nhiều hơn về Jê-sus, Mong sao biết rõ Jê-sus; Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi, Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

3. Càng tường Jê-sus trên ngôi cao sang, Vinh quang trên thiên quốc chiếu sáng láng; Biết chắc nước Chúa lớn trong nhân gian, Jê-sus đến đem kỷ nguyên bình an. Biết nhiều hơn về Jê-sus, Mong sao biết rõ Jê-sus; Ước thấy huyết báu Jê-sus tuôn rơi, Tường minh Ðấng đã chết thay vì tôi.

1. More a-bout Je-sus would I know, More of His grace to oth-ers show, More of his sav-ing full-ness see, More of His love who died for me. More, more a-bout Je-sus, More, more, a-bout Je-sus! More of His sav-ing full-ness see, More of His love who died for me!

2. More a-bout Je-sus on His throne, Rich-es in glo-ry all His own; More of His King-dom's sure in-crease; More of His com-ing, Prince of Peace. More, more a-bout Je-sus, More, more, a-bout Je-sus! More of His sav-ing full-ness see, More of His love who died for me!

Tác giả: John R.Sweeney

 

231 -Danh Y Ðộc Nhất

The Great Physician

1. Vui thay ta được hằng gần bên nơi Danh y độc nhất là Jê-sus; Tiếng Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui, Mau nghe lời phán từ Jê-sus. Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ, Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu, Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus, Chính mình Jê-sus.

2. Bao nhiêu tội tình đều được buông tha, Mau nghe lời phán từ Jê-sus; Khoan thai lên đường đồng về nhà Cha, Nâng kim miện đứng cùng Jê-sus. Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ, Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu, Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus, Chính mình Jê-sus.

3. Chiên Con Thiên Phụ hằng được tôn vinh, Tôi tin nhận chính mình Jê-sus; Danh Jê-sus lòng này luôn hoan nghênh, Tôi yêu chuộng mỹ hiệu Jê-sus. Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ, Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu, Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus, Chính mình Jê-sus.

4. Bao nhiêu kinh sợ tội ô quăng xa, Do tâm hồn đã nhờ Jê-sus; Tâm linh vui mừng được nghe hoan ca, Danh y tuyệt đối là Jê-sus. Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ, Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu, Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jê-sus, Chính mình Jê-sus.

1. The great Phy-si-cian now is near, The sym-pa-thiz-ing Je-sus; He speaks the droop-ing heart to cheer, Oh, hear the voice of Je-sus. Sweet-est note in ser-aph song, Sweet-est name on mor-tal tongue, Sweet-est car-ol ev-er sung, Je-sus, bless-ed Je-sus.

2. His name dis-pels my guilt and fear, No oth-er name but Je-sus; Oh, how my soul de-lights to hear The charm-ing name of Je-sus. Sweet-est note in ser-aph song, Sweet-est name on mor-tal tongue, Sweet-est car-ol ev-er sung, Je-sus, bless-ed Je-sus.

 

232 -Bình An Diệu Kỳ

Blessed Quietness

1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây, Vui mừng dường dòng sông tuôn chảy, Ai mời Ngài nay, Chúa vô lòng ngay, Tâm hồn này nên đền Chúa xây. Diệu vinh Diệu vinh thay bình an! Thánh khiết thay bình an! Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng; Cơn ba đào tràn lan, Chúa chúc câu bình an, Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

2. Kìa, thật Thần Linh giáng lâm lòng tôi, Như mưa dồi từ trời tuôn xối; Như mặt trời soi sáng không hề thôi, Ôi, trọn đời an bình thỏa vui. Diệu vinh Diệu vinh thay bình an! Thánh khiết thay bình an! Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng; Cơn ba đào tràn lan, Chúa chúc câu bình an, Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

3. Thật lạ lùng thay, bởi ơn chuộc nay, Quanh đêm ngày, nhìn Ngài vui bấy; Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây, Vui mừng này không hề đổi thay. Diệu vinh Diệu vinh thay bình an! Thánh khiết thay bình an! Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng; Cơn ba đào tràn lan, Chúa chúc câu bình an, Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.

1. Joys are flow-ing like a riv-er, Since the Com-fort-er has come; He a-bides with us for-ev-er, Makes the trust-ing heart His home. Bless-ed qui-et-ness, ho-ly qui-et-ness, What as-sur-ance in my soul! On the storm-y sea, He speaks peace to me, How the bil-lows cease of roll!

2. What a won-der-ful sal-va-tion, Where we al-ways see His face; What a per-fect hab-i-ta-tion, What a qui-et rest-ing place! Bless-ed qui-et-ness, ho-ly qui-et-ness, What as-sur-ance in my soul! On the storm-y sea, He speaks peace to me, How the bil-lows cease of roll!

Tác giả: Manie Payne Ferguson

 

233 -Dâng Ðiều Tốt Nhất

Give of Your Best to the Master

1. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Thời thanh xuân luôn cả năng lực, Ðem tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, Giảng Tin Lành chẳng nao lòng. Jê-sus khi xưa treo gương lạ lùng, Rất mực can đảm, rất anh hùng; Bạn khá dâng tâm yêu thương chẳng phai, Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Thời thanh xuân luôn cả năng lực, Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, Ðấu tranh vì lẽ Tin Lành.

2. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Ðiều cao hơn hết của tâm lực, Bao nhiêu công tác, trước vì Chúa Thánh, Hãy vui tận hiến trung thành, Vì chính anh Jê-sus đành bỏ mình, Chúa vì anh chết trên thập hình; Lòng biết ơn nên lo phục sự hoài, Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Thời thanh xuân luôn cả năng lực, Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, Ðấu tranh vì lẽ Tin Lành.

3. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Nào chi so nhân ái Chúa được, Cam tâm xa chốn thiên đàng chói sáng, Cứu anh Ngài bỏ thân vàng. Ngài chẳng thở than vui chịu nhục hình, Ðể chuộc anh thoát ly tội tình; Vậy hãy dâng tâm linh thờ Ngài hoài, Dâng điều chi tốt nhất cho Ngài. Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất, Thời thanh xuân luôn cả năng lực, Mang nhung trang cứu rỗi nhờ sức thánh, Ðấu tranh vì lẽ Tin Lành.

1. Give of your best to the Mas-ter, Give of the strength of your youth; Throw your soul's fresh, glow-ing ar-dor In-to the bat-tle for truth: Je-sus has set the ex-am-ple, Daunt-less was He, young and brave; Give Him your loy-al de-vo-tion, Give Him the best that you have. Give of your best to the Mas-ter, Give of the strengh of your youth; Clad in sal-va-tion’s full ar-mor, Join in the bat-tle for truth.

2. Give of your best to the Mas-ter, Naught else is wor-thy His love; He gave Him-self for your ran-som, Gave up His glo-ry a-bove; Laid down His life with-out mur-mur, You from sin's ru-in to save; Give Him your heart's ad-o-ra-tion, Give Him the best that you have. Give of your best to the Mas-ter, Give of the strengh of your youth; Clad in sal-va-tion’s full ar-mor, Join in the bat-tle for truth.

 

234 -Tận Hiến Cho Chúa

I Surrender All

1. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi, Tình nguyện hiến chính thân thể này; Luôn yêu mến, trông mong nơi Chúa thôi, Hằng ngày sống trong ân điển Ngài. Hiến dâng lên cho Ngài, Hiến dâng lên cho Ngài, Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây, Hiến dâng lên cho Ngài.

2. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi, Nguyện quì xuống khiêm nhu trước Ngài, Xem vui thú thế gian rơm rác thôi, Nguyện được Chúa tiếp tôi phút này. Hiến dâng lên cho Ngài, Hiến dâng lên cho Ngài, Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây, Hiến dâng lên cho Ngài.

3. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi, Ðược thuộc ở trong tay Chúa hoài, Xin ban Thánh Linh luôn luôn sáng soi, Vào lòng tối tăm nay có Ngài. Hiến dâng lên cho Ngài, Hiến dâng lên cho Ngài, Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây, Hiến dâng lên cho Ngài.

4. Xin dâng hiến cho Vua Jê-sus tôi, Lòng nhận biết lửa thiêng cháy hoài, Trong ơn cứu rỗi ôi, vui quá vui, Ðời đời hiển vinh danh thánh Ngài. Hiến dâng lên cho Ngài, Hiến dâng lên cho Ngài, Lạy Jê-sus, tôi hiến tất cả đây, Hiến dâng lên cho Ngài.

1. All to Je-sus I sur-ren-der; All to Him I free-ly give. I will ev-er love and trust Him, In His pres-ence dai-ly live. I sur-ren-der all, I sur-ren-der all, All to Thee, my bless-ed Sav-iour, I sur-ren-der all.

2. All to Je-sus I sur-ren-der; Now I feel the sa-cred flame. Oh, the joy of full-sal-va-tion! Glo-ry, glo-ry to His name! I sur-ren-der all, I sur-ren-der all, All to Thee, my bless-ed Sav-iour, I sur-ren-der all.

Tác giả: Winfield S. Weeden

 

235 -Nhìn Vua Vinh Hiển

Turn Your Eyes Upon Jesus

1. Khi linh hồn ta đớn đau với bất an, Tìm đâu đường tươi sáng trong trần thế. Duy trong tình yêu Jêsus thấy ánh dương, Lòng ta vui sướng tự do hoàn toàn. Mau mau đến nơi chân Jêsus, Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần. Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

2. Jêsus nguồn an ủi những chốn bất an, Tình yêu rộng sâu thế gian nào sánh. Hy sinh mạng cho thế nhân thấy ánh dương, Tìm nơi bóng Chúa nguồn vui tâm hồn. Mau mau đến nơi chân Jêsus, Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần. Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

3. Nương trong Jêsus dẫu trong bóng tối tăm, Lòng tin Ngài luôn giữ ta mọi lối. Bao ô tội xông hãm quanh ta không nao, Thật trong bóng Chúa bình an hoàn toàn. Mau mau đến nơi chân Jêsus, Nhìn lên Vua vinh hiển cao tuyệt vời. Mọi sự trên dương gian tối tăm dần mờ dần. Nhờ vinh hiển quyền năng của Vua muôn đời.

1. O soul, are you wea-ry and trou-bled? No light in the dark-ness you see? There's light for a look at the Sav-ior, and life more a-bun-dant and free! Turn your eyes up-on Je-sus, Look full in His won-der-ful face, And the things of earth will grow strange-ly dim In the light of His glo-ry and grace.

2. His word shall not fail you He pro-mised; Be-lieve Him and all will be well: Then go to a world that is dy-ing, His per-fect sal-va-tion to tell! Turn your eyes up-on Je-sus, Look full in His won-der-ful face, And the things of earth will grow strange-ly dim In the light of His glo-ry and grace.

Tác giả: Helen H. Lemmel

 

236 -Vâng Theo Chúa

Submission

1. Tháng năm đi trên đường trần. Bước tôi theo Chúa thật gần. Qua nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn. Tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương. Không chọn đường riêng cho tôi. Mà vâng theo Jêsus thôi. Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi. Dù khiếp kinh vây quanh tôi. Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

2. Chúa trao tôi cây thập tự. Với bao âu yếm dặn dò. Trên đường cam go, đừng quên yêu Chúa. Theo Chúa vai mang thập tự. Kiên nhẫn bươn theo Jêsus. Hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Không chọn đường riêng cho tôi. Mà vâng theo Jêsus thôi. Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi. Dù khiếp kinh vây quanh tôi. Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

3. Bước theo Jêsus trọn đời. Chúa ban thêm sức từng hồi. Ðau buồn không lui, cùng Ngài đi tới. Theo Chúa không e lạc đường. Theo Chúa không lo cô đơn. Còn gì cho tôi vui hơn Chúa thương. Không chọn đường riêng cho tôi. Mà vâng theo Jêsus thôi. Dù đường muôn lối sớm tối Ngài đưa dắt tôi. Dù lối đi bao xa xôi. Dù khiếp kinh vây quanh tôi. Ðược bên Chúa thỏa lòng rồi Chúa ơi!

Tác giả: C.Austin Miles

 

237 -Tất Cả Cho Jêsus

All for Jesus

1. Trọn cho Jê-sus, dâng cho Jê-sus, Nguyên cả người với bao tài năng; Mọi suy tư lời nói hay công việc, Hiến dâng Jê-sus cả cuộc đời.

2. Bàn tay quyết vâng theo khi nghe lệnh, Chân bước vào lối đi từ trên; Trọn đời mắt chăm chú nơi Jê-sus, Lưỡi môi say sưa ca ngợi Ngài.

3. Hồi đôi mắt tôi trông nơi Jê-sus, Không có gì khác mê hoặc tôi; Lòng đầu phục theo Chúa trong huy hoàng, Ngắm vinh quang chiếu trên thập tự.

4. Tại sao Jê-sus yêu tôi sâu đậm, Ðem chính mình để mua chuộc tôi? Vì tình yêu thu hút tôi theo Ngài, Bắt tâm tôi thuận phục trọn thành. A-men.

1. All for Je-sus, all for Je-sus! All my be-ing's ran-somed powers, All my thoughts and words and do-ings, All my days and all my hours.

2. Oh, what won-der! How a-maz-ing! Je-sus, glo-rious King of kings, Deigns to call me His be-lov-ed, Lets me rest be-neath His wings.

Tác giả: Mary D.James

 

238 -Trông Mong Thiên Ân

They That Wait Upon the Lord

1. Ðồng thiêng ai kia đang gặt thâu hoa màu, Non yếu thưa thớt đến đâu, Lại ngay nơi Jê-sus quyền năng nương náu, Ắt linh lực thêm dồi dào. Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, Như chim ưng lước từng mây tung trên không, Bay cao không mỏi cánh hồng; Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai, Bước luôn không mệt càng hăng hái; Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai, Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài; Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào, Bước luôn sức thêm dào.

2. Dầu ta bao phen bị mệt nhọc nao lòng, Thêm nỗi thân thế long đong, Ðừng quên ta tin Jê-sus Christ đang sống, Nỗi chi mà như tuyệt vọng. Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, Như chim ưng lước từng mây tung trên không, Bay cao không mỏi cánh hồng; Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai, Bước luôn không mệt càng hăng hái; Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai, Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài; Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào, Bước luôn sức thêm dào.

3. Mừng lên nay Jê-sus gần bên ta hoài, Cho đến nhắm mắt tắt hơi, Nhìn lên nơi cao kia cùng chạy hăng hái, Chúa ban mọi ơn rộng rời. Kìa, Chúa hứa giúp sức cho người nào trông mong ơn chí cao, Như chim ưng lước từng mây tung trên không, Bay cao không mỏi cánh hồng; Dầu chạy mấy sức vẫn dẻo dai, Bước luôn không mệt càng hăng hái; Dầu chạy mất sức vẫn dẻo dai, Bước đi, đi luôn chơn mạnh hoài; Dầu chạy mấy sức kém suy đâu nào, Bước luôn sức thêm dào.

1. Ho! Reap-ers in the whit-ened har-vest, Oft fee-ble, faint and few, Come wait up-on the bless-ed Mas-ter; Our strength He will re-new. For they that wait up-on the Lord shall re-new their strength, They shall mount up with wings,they shall mount up with wings as ea-gles; They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint; They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint; They shall run and not be wea-ry, shall walk and not faint.

2. Re-joice, for He is with us al-ways, Lo, e-ven to the end! Look up, take cour-age, and go for-ward; All need-ed grace He'll send. For they that wait up-on the Lord shall re-new their strength, They shall mount up with wings,

they shall mount up with wings as ea-gles; They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint; They shall run and not be wea-ry, they shall walk and not faint; They shall run and not be wea-ry, shall walk and not faint.

Tác giả: James McGranahan

 

239 -Ngày Cứu Chúa Bước Ðến

‘Tis Marvelous and Wonderful

1. Ngày Cứu Chúa bước đến đầy hiển vinh năng quyền, Tiếng yên vui thắm khắp tâm hồn. Từ nay qua giây phút Chúa thăm gọi đậm đà, Lòng tôi hân hoan vâng phục Chúa Bước theo quyền chỉ huy tay Ngài. Ôi vinh quang! Ôi vinh quang! Cất tiếng hát vút trong không gian, Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi, Trổi lên bao thanh âm nhân thế! Chiếu lên như ngàn mặt trời Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus, Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

2. Nguồn ánh sáng Cứu Chúa dìu dắt thêm huy hoàng, Sống trong ân phước tuôn dồi dào. Bình minh quanh tôi điểm tô muôn màu tuyệt vời, Giục tôi đi theo chân Ngài bước Sát theo đường lối vinh quang Ngài. Ôi vinh quang! Ôi vinh quang! Cất tiếng hát vút trong không gian, Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi, Trổi lên bao thanh âm nhân thế! Chiếu lên như ngàn mặt trời Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus, Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

3. Giờ nếu mối thắm thiết cùng Chúa ta đậm đà, Tiến sâu trong bóng yêu thương trời. Rồi khi qua đôi mắt ngước xem Ngài tận mặt, Nhìn ngôi cao sang soi rực rỡ, Có chi trần thế đem so được? Ôi vinh quang! Ôi vinh quang! Cất tiếng hát vút trong không gian, Ðiều Jêsus ban cho tâm tôi, Trổi lên bao thanh âm nhân thế! Chiếu lên như ngàn mặt trời Tràn ngập muôn thanh âm ca chúc Jêsus, Ân phước Cứu Chúa ban cho tâm hồn đầy dẫy Tuyệt đối biến thay tôi vẹn toàn.

1. The Sav-ior has come in His might-y pow'r, And spo-ken peace to my soul, And all of my life from that ver-y hour I've yield-ed to His con-trol, I've yield-ed to His con-trol. Won-der-ful, won-der-ful, Mar-vel-ous and won-der-ful, What He has done for my soul! The half has nev-er been told; Oh it is won-der-ful, It is mar-vel-ous and won-der-ful, What Je-sus has done for this soul of mine! The half has nev-er been told.

2. 'Twas on-ly a fore-taste of joys di-vine In Ca-naan wait-ing for me, Where sweet-est of hon-ey and milk and wine Were drip-ping from ev-'ry tree, Were drip-ping from ev-'ry tree. Won-der-ful, won-der-ful, Mar-vel-ous and won-der-ful, What He has done for my soul! The half has nev-er been told; Oh it is won-der-ful, It is mar-vel-ous and won-der-ful, What Je-sus has done for this soul of mine! The half has nev-er been told.

Tác giả: Mrs C.H.Morris

 

240 -Gần Lòng Từ Ái

Near To the Heart Of God

1. Trong nơi hồn thân được an tịnh thay Gần lòng từ ái Chúa Cha Nơi bao tội khiên gian ác đều xa Gần Chúa yêu thương muôn đời Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi Chúa Cha đã ban xuống trần Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài Nguyền đưa dắt tôi trọn đời

2. Ðâu nơi dịu êm lòng luôn bình an Gần lòng từ ái Chúa Cha Nơi ta gặp Jêsus Chúa nhân ái Gần Chúa yêu thương muôn đời Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi Chúa Cha đã ban xuống trần Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài Nguyền đưa dắt tôi trọn đời

3. Ðâu nơi mọi ô dơ xóa bôi hết Gần lòng từ ái Chúa Cha Nơi bao mừng vui và an tịnh thay Gần Chúa yêu thương muôn đời Lạy Jêsus là Cứu Chúa tôi Chúa Cha đã ban xuống trần Lòng tôi luôn ngóng trông nơi Ngài Nguyền đưa dắt tôi trọn đời

1. There is a place of qui-et rest Near to the heart of God, A place where sin can-not mo-lest, Near to the heart of God. O Je-sus, blest Re-deem-er Sent from the heart of God, Hold us who wait be-fore Thee Near to the heart of God.

2. There is a place of confort sweet Near to the heart of God, A place where we our Saviour meet, Near to the heart of God. O Je-sus, blest Re-deem-er Sent from the heart of God, Hold us who wait be-fore Thee Near to the heart of God.

3. There is a place of full re-lease Near to the heart of God, A place where all is joy and peace, Near to the heart of God. O Je-sus, blest Re-deem-er Sent from the heart of God, Hold us who wait be-fore Thee Near to the heart of God.

Tác giả: Cleland B. McAfee

 

241 -Ðến Bên Dòng Sông

Cause Me to Come

1. Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông, Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông, Xin cho hồn con, đến mãi nơi dòng sông, Ðến nơi dòng sông, nước trong ngọt ngon, thắm tươi hồn linh.

2. Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông, Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông, Xin cho hồn con, uống thỏa nơi dòng sông, Ðến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, thắm tươi hồn linh.

3. Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông, Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông, Xin cho hồn con, sống mãi bên dòng sông, Ðến nơi dòng sông, nước sông sạch trong, tẩy thanh đời con.

1. Cause me to come to Thy riv-er, O Lord, Cause me to come to Thy riv-er, O Lord, Cause me to come to Thy riv-er, O Lord, Cause me to come, Cause me to drink, Cause me to live.

2. Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord, Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord, Cause me to drink from Thy riv-er, O Lord, Cause me to come, Cause me to drink, Cause me to live.

3. Cause me to live by Thy riv-er, O Lord, Cause me to live by Thy riv-er, O Lord, Cause me to live by Thy riv-er, O Lord, Cause me to come, Cause me to drink, Cause me to live.

Tác giả: Edward R. Miller

 

242 -Khát Khao Dòng Nước

As The Deer

1. Nhìn nai kia khát khao dòng nước mát Như con thèm khát chính Chúa Cha toàn năng Lòng con đây chỉ mong chờ Ðược đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài Vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày Lòng con đây chỉ mong chờ Ðược đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời

2. As the deer pant-eth for the wa-ter, so my soul long-eth af-ter Thee. You a-lone are my heart's de-sire, and I long to wor-ship Thee. You a-lone are my strength, my shield; To you a-lone may my spir-it yield. You a-lone are my heart's de-sire, and I long to wor-ship Thee.

3. I want you more than gold or sil-ver, on-ly You can sa-tis-fy. You a-lone are the real joy giv-er, and the ap-ple of my eyes. You a-lone are my strength, my shield; To you a-lone may my spir-it yield. You a-lone are my heart's de-sire, and I long to wor-ship Thee.

Tác giả: Martin Nystrom

 

243 -Luyện Lòng Con

Change My Heart, O God

Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài Phận con đất sét đây, nắn theo ý Ngài Nhờ Ngài khuôn đúc con thánh ý Cha được nên Cầu xin Cha đổi lòng làm tâm linh trắng trong Cầu xin Cha đổi lòng khiến con nên giống Ngài

Change my heart, O God, make it ev-er true, Change my heart, O God, may I be like You. You are my pot-ter, I am the clay, Mold me and make me, this is what I pray: Change my heart, O God, make it ev-er true, Change my heart, O God, may I be like You.

Tác giả: Eddie Espinosa

 

244 -Xin Mở Mắt Chúng Con

Open Our Eyes Lord

1. Cầu xin Chúa Chí Nhân, rủ lòng thương đến chúng con, Mở rộng đôi mắt tối tăm, để được trông thấy thánh nhan. Dạy con biết lắng nghe để được thông biết ý Cha.

2. Mở đôi mắt chúng con, để ngày đêm thấy thánh nhan, Và quỳ dâng tiếng hát ca, thành thật thân mến kính yêu. Mở tâm trí chúng con, để ngày đêm biết lắng nghe, Cầu xin Chúa chí nhân, mở rộng đôi mắt chúng con.

3. Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus, To reach out and touch Him, and say that we love Him. Op-en our ears, Lord, and help us to lis-ten, Op-en our eyes, Lord, we want to see Je-sus.

Tác giả: Robert Cull

 

245 -Như Ý Cha

In His Time

1. Nguyền lối đi được sáng soi. Cuộc sống hôm nay hay tương lai thuận ý Cha. Cầu xin Chúa dẫn lối mỗi ngày, Dạy con biết sống giữa cảnh đời, Dù giông tố sóng gió thay dời con vững tin.

2. Việc khắp nơi thuận ý Cha. Cuộc sống nơi đây nay ra so đừng quá lo. Việc ta thấy trước mắt mỗi ngày, Ðều do Thánh ý Chúa an bài, Ngày mai ý nghĩa sẽ tinh tường như ý Cha.

3. Quỳ kính dâng lời chúc tôn. Quyền Chúa bao la trên không gian nào đổi thay. Nguyện dâng tiếng nói của tâm hồn, Lời yêu mến khúc hát ân tình, Ðược tươi mới thắm thiết trong lành như ý Cha.

4. In His time, in His time, He makes all things beau-ti-ful in His time. Lord, please show me ev-'ry day, As You're teach-ing me Your way, That You do just what You say in Your time.

5. In Your time, in Your time, You make all things beau-ti-ful in Your time. Lord, my life to you I bring, May each song I have to sing Be to You a love-ly thing in Your time.

Tác giả: Diane Ball

 

246 -Chốn Nương Thân

You Are My Hiding Place

Thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa! Vững tin vào Chúa luôn, Hỡi tâm hồn đớn đau,Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng! Thật Chúa là chốn nương thân, Ngài đến giải phóng tâm linh đau buồn dẫu đời sống gian nan Tâm hồn này nhiều khi héo hắt, đặt niềm tin nơi Chúa! Vững tin vào Chúa luôn, Hỡi tâm hồn đớn đau,Hy vọng nơi Chúa ta, nơi sức thiêng! Ðặt niềm tin nơi Chúa!

You are my hid-ing place, You al-ways fill my heart with songs of de-li-ver-ance, When ev-er I am a-fraid I will trust in you. I will trust in you, Let the weak say “I am strong in the strength of the Lord.” You are my hid-ing place, You al-ways fill my heart with songs of de-li-ver-ance, When ev-er I am a-fraid I will trust in you. I will trust in you, Let the weak say “I am strong in the strength of the Lord, I will trust in you.”

Tác giả: Michael Ledner

 

247 -Tâm Hồn Trong Trắng

Create In MeA Clean Heart

Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi, Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu. Tạo nên trong con trái tim thật trắng trong Chúa ôi, Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu. Thánh Chúa chớ xua con rời xa mắt Chúa đêm ngày, Và chớ cất Thánh Linh ra xa lòng đau xót. Làm mới trái tim con niềm vui cứu ân luôn tuôn tràn, Cho tâm linh con tươi mới, sắt son tình yêu.

Cre-ate in me a clean heart, O God, And re-new a right spi-rit with-in me. Cre-ate in me a clean heart, O God, And re-new a right spi-rit with-in me. Cast me not a-way from Thy pre-sence, O Lord, And take not Thy Ho-ly Spi-rit from me. Re-store un-to me the joy of Thy sal-va-tion, And re-new a right spi-rit with-in me.

 

248 -Khi Chúa Chinh Phục Tôi Make Me a Captive, Lord

1. Khi tôi yên trong tay Chúa, chính khi tôi bay nhảy xa, Tận khi tôi thua buông xuống khí giới, hùng mạnh hát khúc khải ca. Chìm sâu trong bao cuồng điên, Trọn lúc quá khích tự do; Lạy Chúa nắm chắc tôi trong tay Ngài, Ðể tôi được trở nên mạnh.

2. Chân tôi lang thang vơ vẩn, mải mê đi theo thế gian, Ðường tôi không sao đi thẳng tới đích, đành mặc gió cuốn trôi giạt. Thật không sao tôi bừng lên, Ngoài lúc Chúa bắt phục tôi; Buộc trói ý muốn trong tay yêu thương, Ðể tôi bừng sống mãnh liệt.

3. Trong tôi hăng say tiêu mất, chất thêm bao nhiêu chán chê, Lòng tôi trông mong hăng hái bốc cháy, chờ đợi gió phất ngọn cờ. Vượt trên âm thanh trần gian, Nguồn sống Chúa khích động tôi; Cờ phấp phới dưới bóng dáng hiên ngang, Cuốn theo ngọn gió từ Ngài.

1. Make me a cap-tive, Lord, And then I shall be free; Force me to ren-der up my sword, And I shall con-queror be. I sink in life's a-larms When by my-self I stand; Im-pris-on me with-in Thine arms, And strong shall be my hand.

2. My heart is weak and poor Un-til its mas-ter find; It has no spring of ac-tion sure, It va-ries with the wind. It can-not free-ly move Till Thou hast wrought its chain; En-slave it with Thy match-less love, And death-less it shall reign.

Tác giả: George Matheson

 

249 -Nương Cánh Chúa

Under His Wings

1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ, Chúa tôi, Dầu đêm tăm tối phong ba vang dậy cuộn sôi; Lòng tin Jêsus luôn giương cánh bao quanh tôi hoài, Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài. Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái, Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài; Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, Ðược thơ thái, an bình lâu dài.

2. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an, Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ba; Ðời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu, Ðược phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu. Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái, Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài; Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, Ðược thơ thái, an bình lâu dài.

3. Thật hân hoan thay, an ninh trong cánh Ngài thẳng xông, Kịp hồi rèn thử trong nhân gian nầy tận chung, Còn đâu tai ương Sa tan bó tay khôn khoe hùng, Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng. Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái, Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài; Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài, Ðược thơ thái, an bình lâu dài.

1. Un-der His wings, I am safe-ly a-bid-ing; Through the night deep-ens and tem-pests are wild, Still I can trust Him, I know He will keep me; He has re-deemed me, and I am His child. Un-der His wings, un-der His wings, Who from His love can sev-er? Un-der His wings my soul shall a-bide, Safe-ly a-bide for-ev-er.

2. Un-der His wings, oh what pre-cious en-joy-ment! There will I hide till life's tri-als are o'er; Shel-tered, pro-tect-ed, no e-vil can harm me; Rest-ing in Je-sus I'm safe ev-er more. Un-der His wings, un-der His wings, Who from His love can sev-er? Un-der His wings my soul shall a-bide, Safe-ly a-bide for-ev-er.

Tác giả: W.O. Cushing

 

250 -Dựa Trên Lời Hứa

Standing On The Promises

1. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Jê-sus hứa phán, Nguyền đời đời tôi tán mỹ Vua thành thật, hoàn toàn; Tôi hoan ca mãi trên từng trời danh Cha cả sáng, Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bình an. Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, Ðứng trên lời ấy, Ðứng an nhiên luôn trên hứa ngữ Jê-sus đây.

2. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Jê-sus hứa phán, Thật đời đời tôi với Chúa đây yêu thương buộc ràng, Tôi luôn luôn thắng do tay cầm gươm Linh chói sáng, Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bình an. Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bình an. Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, Ðứng trên lời ấy, Ðứng an nhiên luôn trên hứa ngữ Jê-sus đây.

3. Tôi nay đang đứng trên mọi lời Ngài như đá tảng, Hằng ngày lòng lặng nghe Thánh Linh khuyên lơn dịu dàng; Tâm tôi yên nghỉ trong lời Ngài được luôn thỏa mãn, Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bình an. Chính hứa ngôn đây chỗ đứng thật bình an. Ðứng trên lời đây, Tôi nay luôn hân hoan kiên lập trên hứa ngôn nào lay, Ðứng trên lời ấy, Ðứng an nhiên luôn trên hứa ngữ Jê-sus đây.

1. Stand-ing on the prom-is-es of Christ, my King, Through e-ter-nal a-ges let His prais-es ring; Glo-ry in the high-est, I will shout and sing, Stand-ing on the prom-is-es of God. Stand-ing, stand-ing, Stand-ing on the prom-is-es of God, my Sav-iour; Stand-ing stand-ing I'm stand-ing on the prom-is-es of God.

2. Stand-ing on the prom-is-es I can-not fall, Lis-tening ev-ry mo-ment to the Spir-it's call, Rest-ing in my Sav-iour as my all in all, Stand-ing on the prom-is-es of God. Stand-ing on the prom-is-es of God. Stand-ing, stand-ing, Stand-ing on the prom-is-es of God, my Sav-iour; Stand-ing stand-ing I'm stand-ing on the prom-is-es of God.

Tác giả: R. Kelso Carter

 

251 -Vầng Ðá Muôn Ðời

Rock Of Ages

1. Xin nấp trong Vầng Ðá muôn đời, Từ xưa đã nứt ra vì tôi, Lòng mong suối huyết kia trào phun, Từ hông vỡ Chúa xưa tràn tuôn, Ðem đến linh dược chữa muôn tội, Trừ căn ác vốn hay hành tôi.

2. Không bởi công nghiệp chính tay này, Làm phu phỉ pháp luật Ngài nay; Dầu cho khắc khổ thân hình tôi, Dầu đau đớn, mắt tuôn lệ rơi, Ôi, hẳn không chuộc tôi khỏi tội, Cầu Chúa cứu, chỉ một Ngài thôi.

3. Bên gốc thập tự giá tôi quì, Bàn tay trắng chẳng bạc vàng chi; Nguyền ban áo phủ thân trần tôi, Cầu ơn cứu giúp kẻ mồ côi; Ðem ác tâm lại suối linh gội, Bằng không, chết mất đi, Ngài ôi!

4. Trong lúc tôi còn chút hơi tàn, Giờ sắp nhắm mắt xa trần gian Ðặng bay đến nước chưa từng hay, Nhìn lên Chúa ở thiên tòa đây; Vầng Ðá muôn đời nứt bởi tôi, Nguyện tôi chỉ núp trong Ngài thôi.

1. Rock of A-ges, cleft for me, Let me hide my-self in Thee; Let the wa-ter and the blood, From Thy riv-en side which flowed, Be of sin the dou-ble cure; Save me from its guilt and power.

2. Noth-ing in my hand I bring, Sim-ply to Thy cross I cling; Na-ked, come to Thee for dress, Help-less, Look to Thee for grace, Foul, I to the foun-tain fly; Wash me, Sav-iour, or I die.

Tác giả: Thomas Hastings

 

252 -Gần Chúa Hơn

Nearer, My God, To Thee

1. Chúa ôi, cho tôi càng gần, Gần nơi Chúa hơn; Dẫu phải mang cây thập tự, Càng gần Chúa hơn; Trong lúc đau thương sầu u, Tôi vẫn luôn xin Jê-sus: Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

2. Dẫu khi kim ô lặn rồi, Lạc nơi hiểm nham, Ðá thiêng tôi kê đầu nằm, Hồi trời tối tăm; Trong giấc chiêm bao nguyện mong, Mong Chúa cho nương bên lòng; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

3. Ðến lúc tôi bay về trời, Thật khoan khoái thay! Bỏ xa trăng sao, mặt trời, Vùn vụt lướt bay; Tôi vẫn hoan ca dậy rân, Xin Chúa đem tôi được gần; Chúa ôi, cho tôi gần Ngài, Càng gần Chúa nay.

Tác giả: Sarah F. Adams

 

253 -Gần Thập Tự

Nearer the Cross

1. Ước ao gần thập tự Jê-sus hơn, Tiến hơn lên cho thêm gần; Ước ao gần thập tự nơi nương thân, Tiến hơn lên cho càng gần; Gần thập tự Chúa chịu hình thảm thiết, Càng gần bên suối tuôn trào nước, huyết, Ðến sát hông lủng Jê-sus bội phần, Tiến hơn lên cho thêm gần, Tiến hơn lên cho càng gần.

2. Muốn được gần hơn bên ngôi thi ân, Tiến hơn lên cho thêm gần; Muốn nuôi hồn bằng ma-na cam trân, Tiến hơn lên cho càng gần; Càng mạnh thêm đức tin lòng thấy rõ, Ngài vì ta phó sinh mạng quí báu; Ước mong gần Jê-sus hơn bội phần, Vẫn mong sao cho thêm gần, Tiến hơn lên cho càng gần.

3. Ước nguyện gần hơn bên ngôi thiên ân, Tiến hơn lên cho thêm gần; Ước mong tình yêu trong ta sâu hơn, Tiến hơn lên cho càng gần; Càng gần giây phút lo buồn chấm dứt, Càng gần lên cõi vui mừng náo nức, Sắp vui nhận mão vinh quang dự phần, Tiến hơn lên cho thêm gần, Tiến hơn lên cho càng gần.

1. “Near-er the cross!” my heart can say. I am com-ing near-er; Near-er the cross from day to day, I am com-ing near-er; Near-er the cross where Je-sus died, Near-er the foun-tain's crim-son tide, Near-er my Sav-ior's wound-ed side, I am com-ing near-er, I am com-ing near-er.

2. Near-er in prayer my hope as-pires, I am com-ing near-er; Deep-er the love my soul de-sires, I am com-ing near-er; Near-er the end of toil and care, Near-er the joy I long to share, Near-er the crown I soon shall wear, I am com-ing near-er, I am com-ing near-er.

Tác giả: Fanny J.Crosby

 

254 -Chúa Yêu Thương Tôi

Jesus, Lover Of My Soul

1. Jêsus Ðấng hằng yêu thương tôi, Tôi mong đến nghiêng trên ngực Ngài; Lúc sóng bủa ầm bên chơn tôi, Trong khi bão tố đang vang dội, Xin che tôi, xin giấu kín luôn, Cho qua cơn mưa ác, gió ôn; Thẳng đến bến bình yên thiên môn, Mong ơn Chúa tiếp rước linh hồn.

2. Có những chốn nào an ninh hơn. Trong tau Chúa quyết không nao sờn; Chúa chớ bỏ mình tôi cô đơn, Xin an ủi, bổ dưỡng tâm hồn. Tôi trông mong nơi Chúa nhứt tâm, Jêsus ban ơn sức giúp thêm; Chỗ hiểm yếu dầu tôi nan kham, Xin thương lấy cánh phủ che giùm.

3. Ơn cao sâu từ Jêsus tôi, Ơn bôi xóa khỏa lấp muôn tội; Suối cứu rỗi nguyền xin tuôn sôi, Cho tôi sống thánh khiết trọn đời. Jêsus duy sông nước sống tôi, Ban nhưng không, tôi uống thỏa thôi; Khiến ở đáy lòng tôi phun sôi, Tuôn lai láng lưu thông muôn đời.

1. Je-sus, Lov-er of my soul, Let me to Thy bloss-om fly, While the near-er wa-ters roll, While the tem-pest still is high, Hide me, O my Sav-ior, hide Till the storm of life is past; Safe in-to the ha-ven guide; Oh, re-ceive my soul at last!

2. Thou, O Christ, art all I want; More than all in Thee I find; Raise the fall-en, cheer the faint, Heal the sick, and lead the blind. J ust and ho-ly is Thy name; I am all un-right-eous-ness. False and full of sin I am; Thou art full of truth and grace.

Tác giả: Charles Wesley

 

255 -Tin Cậy Vâng Lời

Trust And Obey

1. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, Lời Kinh Thánh sáng soi đây, Ðược sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời; Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, Và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

2. Tuyệt nhiên chẳng chút mây mù, Nầy không bóng tối âm u, Nụ cười Christ đánh tan mọi lớp sương đời; Còn đâu thổn thức bơ thờ, Còn đâu khóc lóc nghi ngờ, Hồi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

3. Phàm nhân chẳng thể suy lường, Niềm vui của Ðấng yêu thương, Thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời; Nhờ ân điển Chúa tuôn tràn, Niềm vui lớn Chúa luôn ban, Thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

4. Thần linh ấn chứng trong lòng, Cùng Jêsus Christ giao thông, Ðược Ngài vui ở bên mình mãi không rời; Ngài sai khiến quyết vâng hoài, Dạ! tôi đây đang trông Ngài, Nào hề sợ, cứ luôn tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, Nào nhờ cách gì trong đời, Muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi! Hằng duy tin cậy vâng lời.

1. When we walk with the Lord In the light of His Word, What a glo-ry He sheds on our way! While we do His good will, He a-bides with us still And with all who will trust and o-bey. Trust and o-bey, for there's no oth-er way To be hap-py in Je-sus, But to trust and o-bey.

2. Then in fel-low-ship sweet We will sit at His feet, Or we'll walk by His side in the way; What He says we will do, where He sends we will go Nev-er fear, on-ly trust and o-bey. Trust and o-bey, for there's no oth-er way To be hap-py in Je-sus, But to trust and o-bey.

Tác giả: J.H. Sammis

 

256 -Tôi Biết Ðấng Tôi Tin

I Know Whom I Have Believed

1. Vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay, Thật không phương thế phô bày, Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hoang mê, Mà Christ đem huyết mua về. Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

2. Vì sao Chân Chúa ban đức tin đây, Mà tôi được cứu thể này, Lúc tin Kinh Thánh lòng thấy an khương, Thật tôi không thể am tường. Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

3. Thật tôi không hiểu họa phước ra sao, Rồi đây xảy đến thể nào, Bước tôi trên quãng mờ tối gian nan, Hoặc trong quang cảnh ngày vàng. Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

4. Thật tôi không biết ngày Chúa quang lâm, Hoặc khuya hay giữa ban ngày, Biết đâu tôi sẽ phải ngủ nay mai, Hoặc lên không trung gặp Ngài. Dầu vậy, bởi biết chính Ðấng tôi đang tin, Nên quyết không e thẹn, nguyền dâng thân, linh này, Kìa, Ðấng ấy vẫn đủ linh năng gìn Trọn đời sống tôi đến ngày ấy.

1. I know not why God's won-drous grace To me He hath made known, Nor why un-wor-thy Christ in love Re-deemed me for His own.  “I know whom I have be-liev-ed, And am per-suad-ed that He is a-ble To keep that which I've com-mit-ted Un-to Him a-gainst that day.”

2. I know not when my Lord may come, At night or noon-day fair, Nor if I walk the vale with Him Or meet Him in the air. “I know whom I have be-liev-ed, And am per-suad-ed that He is a-ble To keep that which I've com-mit-ted Un-to Him a-gainst that day.”

Tác giả: Daniel W. Whittle

 

257 -Chúa Nắm Tôi

He Will Hold Me Fast

1. Khi hiểm nguy làm lòng bất an, Ngài nắm tôi thật chặt; Tuy quỉ vương mưu hại lắm cơn, Ngài giữ gìn tôi thật chắc. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

2. Khi thấy khôn bề tự bảo thân, Ngài nắm tôi thật chặt; Tuy ái tâm tôi nguội xuống lần, Ngài giữ gìn tôi thật chắc. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

3. Do Chúa tôi được trọng quí thay, Ngài nắm tôi thật chặt; Mua chính thân tôi bằng giá cao, Ngài giữ gìn tôi thật chắc. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

4. Vua chẳng buông hồn này đắm trôi, Ngài nắm tôi thật chặt; Ðem giá mua tôi trọn cả rồi, Ngài giữ gìn tôi thật chắc. Chúa nắm tôi thật chặt, Ngài nắm tôi thật chặt, Ngài yêu thương tôi rất thiết tha Ngài nắm tôi thật chặt.

1. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast; When the tempt-er would pre-vail, He can hold me fast. He will hold me fast, He will hold me fast; For my Sav-ior loves me so, He will hold me fast.

2. He'll not let my soul be lost, Christ will hold me fast; Bought by Him at such a cost, He will hold me fast.

He will hold me fast, He will hold me fast; For my Sav-ior loves me so, He will hold me fast.

Tác giả: Ada R.Habershon

 

258 -Chiếc Neo V?ng Chắc

My Anchor Holds

1. Khi giông tố xô hồn mạnh thay, Sa-tan tức muốn hủy phá ngay, Nương trong Chúa chí tôi bền vững, Dẫu sóng gió thét gầm cuốn xoáy, Neo tôi chắc thật an ninh bấy, Quyết cứ neo vững tâm hồn đây. Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm, Bao giông tố khó thế đánh đắm, Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, Không trôi trác, lắc chao chòng chành, Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

2. Khi giông tố xô giạt thuyền tôi, Neo thiêng giữ chắc chắn chẳng trôi; Neo thiêng ấy mắt không nhìn thấy, Giữ chiếc bách giữa dòng vững bấy, An nhiên lướt sóng gió, bão tố, Lướt đến khi sóng không còn nhô. Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm, Bao giông tố khó thế đánh đắm, Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, Không trôi trác, lắc chao chòng chành, Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

3. Bao reng rối đang trùm bọc tôi, Cơn bi đát lướt đến cuốn lôi, Cơn giông tố khiến ban ngày tối, Ðứa cám dỗ lắm lời phỉnh dối, Tôi luôn đứng vững bởi Ðá Khối, Ấy chính neo giữ thân, hồn tôi. Neo tôi chắc, rất chắc, chắc lắm, Bao giông tố khó thế đánh đắm, Tuy thân bách nhỏ bé mong manh, Không trôi trác, lắc chao chòng chành, Neo tôi chắc, chắc, chắc, chắc chắn an lành.

1. Though the an-gry sur-ges roll On my tem-pest-driv-en soul, I am peace-ful, for I know, Wild-ly though the winds may blow, I've an an-chor safe and sure That can ev-er-more en-dure. And it holds my an-chor holds: Blow your wild-est, then, O gale, On my bark so small and frail: By His grace I shall not fail, For my an-chor holds, my an-chor holds.

2. Trou-bles al-most 'whelm the soul; Griefs like bil-lows o'er me roll; Tempt-ers seek to lure a-stray; Storms ob-scure the light of day: But in Christ I can be bold, I've an an-chor that shall hold. And it holds my an-chor holds: Blow your wild-est, then, O gale, On my bark so small and frail: By His grace I shall not fail, For my an-chor holds, my an-chor holds.

Tác giả: W.C. Martin

 

259 -Ðừng Sợ

Ðừng sợ chi, Hãy tin Ngài, Ðừng suy nghĩ đến thế gian hay thân mình; Quyết cứ nhìn xem Chúa, chăm nhìn hoài, Ngài sẽ đưa vào nơi trường sinh.

 

260 -Nương Trên Jêsus

My Hope Is Built On Nothing Less

1. Hồn tôi chỉ quyết neo luôn trong nơi, Công nghĩa với huyết Jêsus mà thôi; Thật tôi không dám ỷ sở năng tôi, Duy đứng vững chắc trên Jêsus thôi. Nương trên Jêsus như tảng đá khối, Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

2. Dầu khi bóng tối khuất lấp Thiên nhan, Tôi quyết đứng vững trên ơn Ngài ban; Dầu gặp giông tố phong ba kinh thiên, Tôi quyết nắm chắc lấy neo bình yên. Nương trên Jêsus như tảng đá khối, Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

3. Nhờ giao ước với huyết báu tuôn rơi, Tôi đứng vững giữa cơn ba đào sôi; Trời kia tuy cuốn, đất kia tiêu tan, Tôi núp bóng Chúa luôn luôn bình an. Nương trên Jêsus như tảng đá khối, Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

4. Kìa khi Chúa đến với tiếng loa vang, Tôi sẽ đứng với Chúa trong hào quang; Mình tôi khoác áo trắng Chúa ban cho, Ðứng trước Ðấng Thánh tôi không sợ lo. Nương trên Jêsus như tảng đá khối, Các chỗ đứng khác dường cát lún thôi, Thật bao nơi kia giống như sa bồi.

1. My hope is built on noth-ing less Than Je-sus' blood and right-eous-ness; I dare not trust the sweet-est frame, But whol-ly lean on Je-sus' name. On Christ, the sol-id rock I stand; All oth-er ground is sink-ing sand, All oth-er ground is sink-ing sand.

2. When He shall come with trum-pet sound, Oh, may I then in Him be found; Dressed in His right-eous-ness a-lone, Fault-less to stand be-fore the throne! On Christ, the sol-id rock I stand; All oth-er ground is sink-ing sand, All oth-er ground is sink-ing sand.

Tác giả: E. Mote

 

261 -Tin Cậy Chúa Jêsus

‘Tis So Sweet To Trust In Jesus

1. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus! Lòng tôi quyết chỉ tin Ngài thôi, Nghỉ yên trên bao lời hứa muôn đời, Tin chắc Ngài phán tuyên cùng tôi. Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi, Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn, Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

2. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus! Nhờ huyết Chúa thứ tha tội nay; Bởi đức tin tôi dầm dưới sông hồng, Tâm thánh sạch, ốm đau lành ngay. Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi, Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn, Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

3. Thỏa thích thay tin cậy Chúa Jê-sus! Diệt tư kỷ, lánh xa tội khiên; Chúa cho tôi vui mừng sống an bình, Trong cõi trần cũng như thượng thiên. Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi, Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn, Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

4. Thỏa thích thay kinh nghiệm tin cậy Ngài! Là Thiết hữu của tôi từ lâu; Vững tâm tin Ngài thuộc tôi mọi giờ, Trong cõi trần cũng như đời sau. Jê-sus, Jê-sus nương cậy Chúa thôi, Mong biết rõ Chúa tôi càng hơn, Jê-sus, Jê-sus quí trọng tuyệt vời, Tin quyết Ngài đổ ơn thượng thiên.

1. 'Tis so sweet to trust in Je-sus, Just to take Him and His word; Just to rest up-on His prom-ise; Just to know, “Thus saith the Lord.” Je-sus, Je-sus, how I trust Him, How I've proved Him o'er and o'er; Je-sus, Je-sus, pre-cious Je-sus! Oh, for grace to trust Him more.

2. I'm so glad I learned to trust Thee, Pre-cious Je-sus, Sav-iour, Friend, And I know that Thou art with me, Will be with me to the end. Je-sus, Je-sus, how I trust Him, How I've proved Him o'er and o'er; Je-sus, Je-sus, pre-cious Je-sus! Oh, for grace to trust Him more.

Tác giả: Mrs. Louis M.R. Stead

 

262 -Hốc Ðá Vững An

He Hideth My Soul

1. Chỉ có Jê-sus siêu-phàm là chính Cứu-Chúa tôi, Cứu Chúa thật lạ-lùng muôn muôn đời; Chỗ hóc Ðá thiêng kia đem hồn, linh tôi yên giấu, Ở đây tôi vui xem sông linh mầu. Hồn tôi Jêsus đem đặt chỗ hốc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn; Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Jêsus che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

2. Chỉ có Jêsus siêu phàm là chính Cứu Chúa tôi, Cất gánh ác khiên ra khỏi tôi rồi; Chúa đỡ nâng tâm tôi không dời lay, không nao núng, Bổ thêm cho tôi linh năng vô cùng. Hồn tôi Jêsus đem đặt chỗ hốc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn; Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Jêsus che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

3. Mỗi phút phước thiêng vô tận Ngài đổ xuống biết bao, Mỗi phút ơn lành dường suối tuôn trào; Bởi thế trước ngôi tôn vinh lòng tôi vui ca xướng, Ðấng yêu thương mua tôi cách lạ thường. Hồn tôi Jêsus đem đặt chỗ hốc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn; Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Jêsus che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

4. Lúc cất lên cao tôi được cùng khoác áo trắng tinh, Rước Chúa quang lâm từ trên thiên đình; Với cả thiên dân chung hòa giọng hoan ca cung kính, Cứu ân cao siêu yêu thương trọn tình. Hồn tôi Jêsus đem đặt chỗ hốc Ðá vững an, Bóng linh thạch che dài đất khô hạn; Ngài lấy ái đức phủ tôi trong chỗ thâm uyên thay, Cánh tay Jêsus che an ninh nay, Cánh thiêng che trùm khiến bình tịnh thay.

1. A won-der-ful Sav-iour is Je-sus my Lord, A won-der-ful Sav-iour to me; He hid-eth my soul in the cleft of the rock, Where riv-ers of pleas-ure I see. He hid-eth my soul in the cleft of the rock, That shad-ows a dry, thrist-y land; He hid-eth my life in the depths of His love, And cov-ers me there with His hand, And cov-ers me there with His hand.

2. A won-der-ful Sav-iour is Je-sus my Lord, He tak-eth my bur-den a-way, He hold-eth me up, and I shall not be moved, He giv-eth me strength as my day. He hid-eth my soul in the cleft of the rock, That shad-ows a dry, thrist-y land; He hid-eth my life in the depths of His love, And cov-ers me there with His hand, And cov-ers me there with His hand.

Tác giả: Fanny J. Crosby

 

263 -Trao Cho Chúa

Cares Chorus

Nguyện trao bao mối lo cho Jê-sus, Nguyện hiến Ngài bao gánh nặng nề của tâm hồn này. Rồi khi bước đi dường không lối ra, cuộc sống quay cuồng, thì con xin dâng hết lên Cha toàn năng. thì con xin dâng hết lên Cha toàn năng.

I cast all my cares up-on You, I lay all of my bur-dens down at Your feet. And an-y time that I don't know what to do I will cast all my cares up-on You. I cast all of my cares up-on You. I will cast all my cares up-on You.

Tác giả: Kelley Willard

 

264 -Lo Gì

1. Cuộc đời bon chen giữa muôn con người. Cùng niềm lo lắng áo cơm bạc tiền, Này người bạn ơi! Chớ quá buồn lo Hãy cứ tin yêu Cha quan phòng là Thiên Chúa. Chẳng gặt chẳng gieo lũ chim trên trời, Chẳng dệt chẳng may, đóa hoa ngoài đồng. Ngày ngày chim ca hát xướng cùng hoa, Thấy lũ chim no, hoa kia đẹp hơn áo vua. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì? Lo tìm, tìm cho ta nước Cha. Này bạn ta quí hơn là loài chim đóa hoa thì băn khoăn ngày mai làm chi?

2. Ngày ngày cầu xin, giống xưa Cha dạy: “Hằng ngày đủ no” áo cơm thơm lành, Và này bạn ơi! Biết quí cần lao Nếu cứ ăn thôi không lo làm là không đáng. Việc làm bạn ơi phúc an vinh dự Dự phần của Cha, tác sinh muôn loài, Thợ thuyền thành tâm chính Chúa ngày xưa Chúa đã cho ta gương lao động của chính Ngài. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì? Lo tìm, tìm cho ta nước Cha. Hòa mồ hôi đất hoang hồn lệ kinh nước khô, bàn tay chia cần lao. Lòng vui?

3. Việc nhỏ đừng khinh hãy luôn trung thành Ðể được ủy cho chức cao sang nhiều, Phụng sự vì Cha Thánh Lễ là đây, Ðám đất Chúa ban cho con người để vun tưới. Mệt mỏi của ta, hóa nên kinh cầu Là làn hương thơm trước tôn nhan Ngài. Việc làm của ta khúc hát ngợi ca, Hãy yêu mến Cha luôn tâm hồn luôn xác ta. Lo gì? Ngày mai mai sẽ lo, lo gì? Lo gì mặc chi ăn uống chi? Lo gì? Lo tìm, tìm vui công chính Cha, Lo gì? Lo tìm, tìm cho ta nước Cha.

Tác giả: Ðức Dũng

 

265 -Dòng Sông Thái An

Like a River Glorious

1. Ðược bình an trong Jê-sus, Như trên một dòng thu, Thật là con sông thái an, Long lanh in trăng vàng; Sông kia ai hay đón ngăn, Chảy mãi thêm trong ngần; Láng nước trông êm đềm thay, Lớn suốt đêm luôn ngày. Tâm ta nương nơi Chúa Cha, Hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta Sống thỏa vui an bình.

2. Ðặt mình trong tay Jê-sus, Tiêu tan mọi sầu u, Thù nghịch không sao dối tôi, Ma vương dan xa rồi; Không lo âu hay đớn đau, Cũng chẳng vương ưu sầu; Bóng tối không gieo sợ kinh, Chúa giữ cho an bình. Tâm ta nương nơi Chúa Cha, Hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta Sống thỏa vui an bình.

3. Ðược mừng vui hay bối rối, Do Cha đời đời thôi; Mặt trời yêu thương chiếu soi, Lao đao hay an nhàn; Ta tin Jê-sus mến thương, Ðã gánh vác trăm đường; Hễ quyết tin theo Ngài luôn, Chắc sẽ không lo buồn.

Tâm ta nương nơi Chúa Cha, Hưởng biết bao ơn lành; Chúa hứa ban cho lòng ta Sống thỏa vui an bình.

1. Like a riv-er glo-rious Is God's per-fect peace, O-ver all vic-to-rious In its bright in-crease; Per-fect, yet it flow-eth Full-er ev-'ry day; Per-fect, yet it grow-eth Deep-er all the way. Stayed up-on Je-ho-vah, Hearts are ful-ly blest; Find-ing, as He prom-ised, Per-fect peace and rest.

2. Ev-'ry joy or tri-al Fall-eth from a-bove, Traced up-on our di-al By the Sun of Love. We may trust Him ful-ly, All for us to do; They who trust Him whol-ly Find Him whol-ly true. Stayed up-on Je-ho-vah, Hearts are ful-ly blest; Find-ing, as He prom-ised, Per-fect peace and rest.

Tác giả: Frances R.Havergal

 

266 -Nơi Ẩn Nấp Lúc Phong Ba

A Shelter In The Time Of Storm

1. Nhờ Jêsus ngăn che như Tảng đá, Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba; Bình an trong cơn tai ương công phá, Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn; Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

2. Ngày đêm Jêsus che tôi yên thỏa, Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba; Thù xưa hăm he không phương hủy phá, Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn; Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

3. Cuồng phong vây quanh muôn phương công phá, Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba; Nguyện tôi luôn luôn không xa Tảng Ðá, Nơi ẩn núp lúc mưa quỉ gió ma. Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn; Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

4. Thật an ninh thay nương trên tảng đá, Nơi tôi nương thân trong lúc phong ba; Gần Jêsus tâm tôi luôn vui thỏa, Nơi ẩn núp lúc mưa quỷ gió ma. Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Quạnh hiu, thâm u, cô tịch rùng rợn; Ôi, Jêsus vốn Tảng Ðá giữa chốn bao nguy nan, Nơi trú ẩn đó lòng không nao sờn.

1. The Lord's our rock, in Him we hide, A shel-ter in the time of storm; Se-cure what-ev-er ill be-tide, A shel-ter in the time of storm. Oh, Je-sus is a rock in a wea-ry land, A wea-ry land, a wea-ry land; Oh, Je-sus is a rock in a wea-ry land, A shel-ter in the time of storm.

2. O Rock di-vine, O Ref-uge dear, A shel-ter in the time of storm; Be Thou our help-er ev-er near, A shel-ter in the time of storm. Oh, Je-sus is a rock in a wea-ry land, A wea-ry land, a wea-ry land; Oh, Je-sus is a rock in a wea-ry land, A shel-ter in the time of storm.

Tác giả: Vernon J. Charlesworth

 

267 -Không Ai Bằng Chúa

Nothing Is Too Hard for Jesus

1. Kìa, nhiều phen ta thấy như tuyệt vọng, Bỗng tai nghe Phúc Âm lạ lùng, Dường một điệu nhạc du dương trong lòng, Giữa bầu trời mờ ám hãi hùng; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Xưa nay ai bằng Jê-sus; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Không người nào bằng Jê-sus.

2. Hồi đường tôi bao áng mây che sầm, Ðối phương luôn tấn công bạo tàn, Thì tại trận tiền chợt nghe vang ầm, Khúc nhạc thần hùng tráng khải hoàn; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Xưa nay ai bằng Jê-sus; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Không người nào bằng Jê-sus.

3. Lòng nhận tin bao hứa ngôn ngọc vàng, Kíp nhen lên đuốc thiêng gần tàn, Hiệp cùng bạn mình tâm linh hân hoan, Hát điệu nhạc hùng tráng khải hoàn; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Xưa nay ai bằng Jê-sus; Nào việc chi Jê-sus không thể làm, Không người nào bằng Jê-sus.

1. Oft there comes a won-drous mes-sage When my hopes are grow-ing dim, I can hear it through the dark-ness Like some sweet and far-off hymn. Noth-ing is too hard for Je-sus, No man can work like Him; Noth-ing is too hard for Je-sus, No man can work like Him.

2. Let us claim the might-y prom-ise, Let us light the torch-es dim, Let us join the might-y cho-rus, Let us swell the glo-rious hymn. Noth-ing is too hard for Je-sus, No man can work like Him; Noth-ing is too hard for Je-sus, No man can work like Him.

Tác giả: A.B.Simpson

 

268 -Cánh Vĩnh Sinh

Leaning On The Everlasting Arms

1. Phước bấy mối giao thân, phước bấy mối vui thần, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh; Thỏa thích chốn an thân, thắm thiết phước siêu trần, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Quyết nương, nương vào, Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh; Quyết nương, nương vào, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

2. Cứ tiến bước vững an, lướt đến chốn thiên đàng, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh; Lối chánh Chúa sẵn ban, bước tới thấy huy hoàng, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Quyết nương, nương vào, Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh; Quyết nương, nương vào, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

3. Chẳng khiếp, chẳng phân vân, quyết cứ vững tâm thần, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh; Phước Chúa thắm tâm thần lúc có Jêsus gần, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh. Quyết nương, nương vào, Bình an vượt bao nguy biến khiếp kinh; Quyết nương, nương vào, Giờ mà tôi dựa nương tay Chúa vĩnh sinh.

1. What a fel-low-ship, what a joy di-vine, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms; What a bless-ed-ness, what a peace is mine, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms. Lean-ing, lean-ing, Safe and se-cure from all a-larms; Lean-ing, lean-ing, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms.

2. What have I to dread, what have I to fear, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms; I have bless-ed peace with my Lord so near, Lean-ing on Je-sus, lean ing on Je-sus, Lean-ing, lean-ing, Safe and se-cure from all a-larms; Lean-ing, lean-ing, Lean-ing on the ev-er-last-ing arms.

Tác giả: Elisha A. Hoffman

 

269 -Ði Ðường Ngài

Teach Me Thy Way, O Lord

1. Xin cho con đi đường Ngài, dạy con lối đi Xin Cha ban ơn điều động, dạy con lối đi Dạy con theo lối đường Ngài, Lòng tin nơi Chúa hoàn toàn Dìu theo ánh sáng từ trời, dạy con ý Cha

2. Khi con ưu tư buồn lòng, dạy con lối đi Khi hân hoan ô trần tàn, dạy con lối đi Nhằm khi đơn chiếc một mình, Hoặc khi đau đớn cùng đường Thành công hay thất bại nặng, dạy con ý Cha

3. Khi con lo âu ngờ vực, dạy con lối đi Khi phong ba tung ngập trời, dạy con lối đi Bừng soi qua đám mịt mù Màn đau thương khó nhọc nhằn Dìu con theo lối đường bằng, dạy con ý Cha

4. Bao lâu quanh theo đường trần, dạy con lối đi Nơi đâu chân con ngập ngừng, dạy con lối đi Tận khi xong hết đường đời, Tận khi chấm dứt hành trình Tận khi con thấy mặt Ngài, dạy con ý Cha

1. Teach me Thy way, O Lord, Teach me Thy way! Thy guid-ing grace af-ford, Teach me Thy way! Help me to walk a-right, More by faith, less by sight; Lead me with heav'n-ly light, Teach me Thy way!

2. When I am sad at heart, Teach me Thy way! When earth-ly joys de-part, Teach me Thy way! In hours of lone-li-ness, In times of dire dis-tress, In fail-ure or suc-cess, Teach me Thy way!

3. Long as my life shall last, Teach my Thy way! Whe-e'er my lot be cast, Teach me Thy way! Un-til the race is run, Un-til the jour-ney's done, Un-til the crown is won, Teach me Thy way!

Tác giả: B. Mensell Ramsey

 

270 -Chúa Là Tất Cả

He’s Everything to Me

1. Nhìn bầu trời hàng triệu vì sao trong đêm, Thoảng nhẹ lời Ngài thì thầm thật oai nghiêm; Ngài ngự trong nơi đất thấp vùng trời cao, Lời Ngài thật nhiệm mầu. Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài, Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài, Xin cho tôi luôn luôn băng qua, Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy, Nguyện lòng càng được gần bên Chúa; Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi, Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi, Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai, Luôn luôn trong suốt đời tôi.

2. Lòng rộn ràng chào mừng Ngài vào nhân gian, Ðể mọi người nhận được tình thương Cha ban; Từ trời Jêsus xuống thế chuộc tội tôi, Ðể Trời người thuận hòa. Sao trong đêm khi tôi rưng rưng gặp Ngài, Nghe trong tim nao nao bao ân điển Ngài, Xin cho tôi luôn luôn băng qua, Trên con đường dài chập chùng hiểm nguy, Nguyện lòng càng được gần bên Chúa; Xin cho tôi luôn luôn đi với Chúa tôi, Jêsus luôn nâng niu dẫn dắt không thôi, Chúa dắt tôi băng qua con đường chông gai, Luôn luôn trong suốt đời tôi.

1. In the stars His hand-i-work I see, On the wind He speaks in maj-es-ty, Though He rul-eth o-ver land and sea, What is that to me? Till by faith I met Him face to face, And I felt the won-der of His grace, Then I knew that He was more than just a God who did-n't care, Who lived a-way out there, And now He walks be-side me day by day, Ev-er watch-ing o'er me lest I stray, Help-ing me to find that nar-row way, He's ev-ery-thing to me.

2. I will cel-e-brate na-tiv-i-ty For it has a place in his-to-ry, Sure, He came to set His peo-ple free, What is that to me? Till by faith I met Him face to face, And I felt the won-der of His grace, Then I knew that He was more than just a God who did-n't care, Who lived a-way out there, And now He walks be-side me day by day, Ev-er watch-ing o'er me lest I stray, Help-ing me to find that nar-row way, He's ev-ery-thing to me.

Tác giả: Ralph Carmichael

 

271 -Lòng Cứ Yên Lặng

Be Still, My Soul

1. Yên tâm bình lặng vì Jê-sus đi cạnh bên; Mang chịu kiên nhẫn thập tự đau đớn buốt tê; Giao cho Ngài định đường đi chăm nom cung cấp, Trong mỗi thay dời, Ngài không thất hứa với ta. Lòng cứ yên lặng, bạn thân yêu mãi đi bên, Qua bao gai chông Ngài dẫn đến nơi vui mừng.

2. Yên đi bình lặng, bàn tay Cha đang lo toan, Ðưa đường tương lai như trong năm tháng đã qua; Nhen hy vọng càng bừng lên, không chi lay chuyển, Mọi bí mật rồi ngày mai sẽ sáng tỏ ra. Lòng cứ yên lặng, nhìn bao sóng gió thổi qua, Sẽ vâng lệnh Ngài truyền phán như trong ngày nào.

3. Yên đi lòng này, thời gian đang trôi qua mau, Như hẹn hò ta bên kia với Chúa mãi luôn; Khi thất vọng, buồn, đau thương thôi không vương vấn, Từ giã u sầu, về quê hương sáng hân hoan. Lòng cứ yên lặng, dời thay, nước mắt sẽ thôi, Khi ta vui mừng gặp gỡ nhau trong huy hoàng.

1. Be still, my soul: the Lord is on thy side; Bear pa-tient-ly the cross of grief or pain; Leave to thy God to or-der and pro-vide; In ev-ery change He faith-ful will re-main. Be still, my soul: thy best, thy heav'n-ly Friend Through thor-ny ways leads to a joy-ful end.

2. Be still, my soul: the hour is hasten-ing on; When we shall be for-e-ver with the Lord, When dis-ap-point-ment, grief, and fear are gone, Sor-row for-got, love's pu-rest joys re-stored. Be still, my soul: when change and tears are past, All safe and bless-ed we shall meet at last.

Tác giả: K.Von Scheigel

 

272 -Cứu Chúa Siêu Việt

Our Great Savior

1. Jêsus, bạn thiết của muôn tội nhân, Jêsus yêu tôi ngàn muôn phần. Bè bạn lừa dối tôi, ác nhân phục quanh, Chúa giữ tôi luôn được vẹn lành. Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

2. Jê-sus, Thần năng kẻ suy nhược nay, Suốt nhất sinh tôi nguyện nương Ngài; Hồi rèn luyện cơn thử thách sầu cay, Chúa thắng ban linh lực dư đầy. Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

3. Jêsus, nguồn nâng đỡ bao sầu tâm, Giúp tôi khi ba đào vang ầm. Dầu khi lòng tan vỡ muôn sầu sanh, Cứu Chúa Jêsus Ngài rịt lành. Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên tôi trọn đời.

4. Jêsus, giờ con tiếp nghinh Ngài đây, Chính Chúa nơi con nhận ơn đầy; Thật tôi con ơn Chúa tha tội nay, Chúa của con, con thuộc Chúa rày. Ha-lê-lu-gia! Cứu Chúa siêu việt; Ha-lê-lu-gia! Chúa bạn hiền; Cứu rỗi giúp đỡ yêu thương chẳng rời, Jêsus ở bên con trọn đời.

1. Je-sus! what a friend for sin-ners! Je-sus! Lov-er of my soul; Friends may fail me, foes as-sail me, He, my Sav-ior, makes me whole. Ha-le-lu-jah! what a Sav-iour! Ha-le-lu-jah! what a friend! Sav-ing, help-ing, keep-ing, lov-ing, He is with me to the end.

2. Je-sus! what a strength in weak-ness! Let me hide my-self in Him; Tempt-ed, tried, and some-times fail-ing, He, my strength, my vic-t'ry wins. Ha-le-lu-jah! what a Sav-iour! Ha-le-lu-jah! what a friend! Sav-ing, help-ing, keep-ing, lov-ing, He is with me to the end.

Tác giả: J. Wilbur Chapman

 

273 -Chúa Che Giấu Tôi

1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn, Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn, Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn, Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, Thật yên ổn không họa tai chuyển lay, Ngài che kín tôi, thật an thái thay, Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

2. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn, Càng giục tôi mong đến thiên đàng; Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng, Nào đâu phải cơn giận Ngài chan. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, Thật yên ổn không họa tai chuyển lay, Ngài che kín tôi, thật an thái thay, Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

3. Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành, Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh, Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn, Trở nên phước miên trường hân hoan. Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, Thật yên ổn không họa tai chuyển lay, Ngài che kín tôi, thật an thái thay, Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

4. Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình, Gặp phong ba tôi vẫn an bình, Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng, Là con Chúa, ai hại được chăng? Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay, Thật yên ổn không họa tai chuyển lay, Ngài che kín tôi, thật an thái thay, Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.

1. When the storms of life are rag-ing, Tem-pests wild on sea and land, I will seek a place of ref-uge In the sha-ow of God's hand. He will hide me, He will hide me, Where no harm can e'er be-tide me; He will hide me, safe-ly hide me, In the shad-ow of His hand.

2. So, while here the cross I'm bear-ing, Meet-ing storms and bil-lows wild, Je-sus for my soul is car-ing, Naught can harm His Fa-ther's child. He will hide me, He will hide me, Where no harm can e'er be-tide me; He will hide me, safe-ly hide me, In the shad-ow of His hand.

Tác giả: Mary E.Servoss

 

274 -Luôn Mỗi Phút

1. Ngày đêm luôn chết với Jê-sus thật tôi chết, Sống chung cùng Jê-sus trong cuộc đời thuần khiết; Nhìn Jê-sus quang vinh trong tâm linh tha thiết, Phút giây trong đời tôi trao về Chúa riêng biệt. Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

2. Hồi tôi lâm thử thách Jê-sus nào xa bỏ, Gánh tôi nặng nhưng Jê-sus đêm ngày liệu lo; Còn khi tâm tôi đau thương, Jê-sus băng bó, Mỗi phút vui mừng thay, tôi được Chúa hộ phò. Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

3. Tuyệt nhiên không chút khổ não, bất bình, rên siết, Sẽ không phiền lo đắng cay ưu sầu, buồn tiếc; Mọi gian nguy Jê-sus trên ngôi luôn rõ biết, Phút giây trên đường tôi, Jê-sus nhớ đặc biệt. Luôn mỗi phút ơn yêu thương Ngài gìn châu đáo, Luôn mỗi phút sức thiêng tuôn tràn từ trên cao; Nhìn Jê-sus trông mong khi chiếu ánh vinh quang, Mỗi phút trong đời tôi luôn thuộc Chúa châu toàn.

1. Dy-ing with Je-sus, by death reck-oned mine; Liv-ing with Je-sus, a new life di-vine; Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine, Mo-ment by mo-ment, O Lord, I am Thine. Mo-ment by mo-ment Ím kept in His love; Mo-ment by mo-ment Íve life from a-bove; Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine; Mo-ment by mo-ment, O Lord, I am Thine.

2. Nev-er a heart-ache and nev-er a groan, Nev-er a tear-drop and nev-er a moan, Nev-er a dan-ger but there on the throne, Mo-ment by mo-ment, He thinks of His own. Mo-ment by mo-ment Ím kept in His love; Mo-ment by mo-ment Íve life from a-bove; Look-ing to Je-sus till glo-ry doth shine; Mo-ment by mo-ment, O Lord, I am Thine.

Tác giả: D.W.Whittle

 

275 -Xin Chúa Dẫn Dắt Guide Me, O Thou Great Jehovah

1. Chúa Thánh vô hạn, xin dắt đưa đường, Lúc trải trần thế khô hạn nay; Tôi dẫu yếu nhưng Chúa dư sức thần, Xin hãy lấy tay thánh đỡ nâng; Bánh của thiên thượng, tôi cúi xin Ngài, Khiến thỏa lòng đói vượt trần ai.

2. Chúa cứ tuôn dòng sông sống linh trị, Phát khởi từ suối chân từ bi; Cây lửa, áng mây dắt tôi suốt đàng, Trông nước Chúa, dong ruổi vững an; Chúa hẳn năng lực khiên thuẫn tôi rồi, Ðấng cứu chuộc rất oai hùng ôi!

3. Lúc bước tôi đạp trên mé Giô-đanh, Mối lo sợ cúi xin trừ thanh, Ðưa dẫn lướt trên sóng ma phũ phàng, Yên ổn bước lên Ca-na-an; Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy, Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

4. Thống khổ, nghi sợ, tăm tối, ưu sầu, Với hổ thẹn quyết không còn đâu; Bao nẻo tối tăm Chúa đi trước rồi, Biết có đức tin chẳng biết mai; Lúc đó tôi cùng dân thánh vui vầy, Tán mỹ Ngài khúc bất tuyệt đây.

1. Guide me, O Thou great Je-ho-vah, Pil-grim through this bar-ren land; I am weak, but Thou art might-y; Hold me with Thy power-ful hand; Bread of heav-en, Bread of heav-en, Feed me till I want no more. Feed me till I want no more.

2. When I tread the verge of Jor-dan, Bid my anx-ious fears sub-side; Death of death, and hell's de-struc-tion, Land me safe on Ca-naan's side; Songs of prai-es, songs of prais-es I will ev-er give to Thee. I will ev-er give to Thee.

Tác giả: William Williams

 

276 -Chúa Sẽ Lo Toan

God Will Take Care Of You

1. Giờ bạn gặp gian truân chớ hoang mang, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn cần dựa nương trong cánh yêu đương, Nhờ Chúa lo liệu bảo an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

2. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu, Nhờ Chúa lo liệu bảo an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

3. Mọi điều cần nhu do Chúa cấp chu, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn hằng cậy trông Chúa ắt phỉ phu, Nhờ Chúa lo liệu bảo an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

4. Dầu gặp rèn thử đau đớn đến đâu, Nhờ Chúa lo liệu châu toàn; Bạn mệt, dựa ngực Chân Chúa mau mau, Nhờ Chúa lo liệu bảo an. Chúa sẽ luôn luôn lo toan, Trong mỗi năm, ngày, qua cả đời nầy; Ngài lo chu cấp thích đáng, Chúa sẽ lo sẵn từng giây.

1. Be not dis-mayed what-e'er be-tide, God will take care of you; Be-neath His wings of love a-bide, God will take care of you. God will take care of you, Through ev-ery day, O'er all the ways; He will take care of you; God will take care of you.

2. No mat-ter what may be the test, God will take care of you; Lean, wea-ry one, up-on His breast, God will take care of you. God will take care of you, Through ev-ery day, O'er all the ways; He will take care of you; God will take care of you.

Tác giả: C.D. Martin

 

277 -Dòng Bình Tịnh

His Yoke Is Easy

1. Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiên đến hoài, Ðời tôi xin quyết nương cậy Ngài; Ðồng cỏ xinh tươi ngọt bùi ngon thay, Ơn Ngài vô cùng láng lai. Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây, Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài; Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi, Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

2. Vì đường hẹp hòi cúi xin Ngài hộ tôi hoài, Cho tôi đủ sức theo kịp Ngài; Vì cớ thánh danh Ngài đưa tôi nay, Tâm hồn ca tụng Chúa đây. Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây, Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài; Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi, Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

3. Dầu gặp chặng đường khó đương đầu cùng tử thần, Ngài đưa tôi bước không ngại ngần; Nhờ Chúa ủy lao trọn đời hân hoan, Gậy gìn, roi dạy chí nhân. Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây, Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài; Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi, Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.

1. The Lord is my Sheph-erd, I shall not want, He mak-eth me down to lie In pas-tures green, He lead-eth me, the qui-et wa-ters by. His yoke is eas-y, His bur-den is light; I've found it so, I've found it so, He lead-eth me by day and by night, Where liv-ing wa-ters flow.

2. My soul cri-eth out, res-tore me a-gain, And give me the strength to take The nar-row path of right-ous-ness e'en for Thine own name's sake. His yoke is eas-y, His bur-den is light; I've found it so, I've found it so, He lead-eth me by day and by night, Where liv-ing wa-ters flow.

3.Yea tho' I should walk, In the valley of death, Yet what should I fear from ill? For Thou art with me, and Thy rod and staff me com-fort still. His yoke is eas-y, His bur-den is light; I've found it so, I've found it so, He lead-eth me by day and by night, Where liv-ing wa-ters flow.

Tác giả: R.E. Hudson

 

278 -Nguồn An Bình

Be Still and Know

1. Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng, Qua những đau thương Ngài luôn ở gần; Trên mọi nẻo đường Ngài trông thấy ta, Dắt đưa ta không một bước sai lạc. Ngài là Thượng Ðế, Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng? Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta, Hãy vững tin yêu và sống an bình, Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

2. Khi mọi hy vọng như những làn mây, Bóng tối phủ vây buồn tan nát lòng; Hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin, Bóng đêm sẽ qua ngày sáng tươi về. Ngài là Thượng Ðế, Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng? Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta, Hãy vững tin yêu và sống an bình, Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

3. Cho dù sóng cuồng, giông tố hiểm nguy, Không thế đổi thay tình yêu của Ngài; Khi lòng đau buồn hoặc khi đắng cay, Ðến nơi yên lặng quỳ gối bên Ngài; tâm tư quì gối bên Ngài. Ngài là Thượng Ðế, Vua khắp muôn vua, là Chúa muôn loài. Người ơi hay chăng? Chúa nghe lời nguyện Ngài trông thấy ta, Hãy vững tin yêu và sống an bình, Hằng ngày gần Ngài cuộc đời tươi mới.

1. That He is God, be still and know, Tho' storm-swept be thy wea-ry soul, Thy deep-est grief to Him is woe, And o-ver all He hath con-trol. Be still and know, be still and know, That He is God, be still and know; He sees and feels thy deep-est woe, That He is God, be still and know, That He is God, be still and know.

2. No depth of storm nor strength of gale Can move thee from thy place se-cure; His pow'r o'er these doth e'en pre-vail, His bound-less love doth e'er en-dure. Be still and know, be still and know, That He is God, be still and know; He sees and feels thy deep-est woe, That He is God, be still and know, That He is God, be still and know.

Tác giả: Mrs. Hal Buckner

 

279 -Chúa Hướng Dẫn

Je-Sus, Savior, Pilot Me.

1. Chúa Jê-sus, nguyện dẫn đưa đường, Giữa biển khổ đang cơn cuồng phong; Trông ghê thay kia ba đào xao, Chung quanh tôi đầy rạng, ghềnh, lao; Chúa ban cho đồ biểu, la bàn, Ðể hướng dẫn tôi đi bình an.

2. Chúa phán ra, cuồng hải lặng liền, Giống ái mẫu ru con nằm yên; Cơn phong ba đều phục quyền uy, Khi Jê-sus truyền rằng: ôLặng đi!ọ Chúa tể trên đại hải lạ kỳ, Chúa hướng dẫn tôi trọn đường đi.

3. Chiếc bách tôi gần đến bờ rồi, Dẫu giữa khoảng an ninh và tôi Phong ba đang cuồn cuộn gầm vang, Tôi nương nơi ngực Ngài cầu an, Quyết xin nghe Ngài phán một lời, “Chớ bối rối, ta đang dìu ngươi!”

1. Je-sus, Sav-ior, pi-lot me O-ver life's tem-pest-uous sea; Un-known waves be-fore me roll, Hid-ing rock and treach-'rous shoal; Chart and com-pass came from Thee; Je-sus, Sav-ior, pi-lot me.

2. As a moth-er stills her child, Thou canst hush the o-cean wild; Boist-'rous waves o-bey Thy will When Thou say'st to them, “Be still.” Won-drous sov-'reign of the sea, Je-sus, Sav-ior, pi-lot me.

 

280 -Lời Hứa Quí Báu

Precious Promise

1. Này là kim ngôn Chúa hứa đời đời, Cùng ai đang trên đường tăm tối, Từ nhân gian lên thiên quốc sáng tươi, “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn người”. Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi, Ta chăm chú theo ngươi nào lơi; Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng, Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

2. Dầu khi thua mưu cám dỗ buồn phiền, Bạn thân không yêu thương thăm viếng, Mau nghe câu kim ngôn Chúa nhắc khuyên: “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi”. Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi, Ta chăm chú theo ngươi nào lơi; Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng, Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

3. Hồi ngươi nghe hơi thở đã gần tàn, Kìa, vị Hoa Tiêu vẫn tuyên phán, Bằng câu kim ngôn thương mến chứa chan: “Mắt Ta nhìn mà dìu chơn ngươi”. Chính Ta đưa đường, dìu dắt bước ngươi, Ta chăm chú theo ngươi nào lơi; Từ nhân gian lên thiên cung tươi sáng, Mắt Ta hằng dắt ngươi trọn đời.

1. Pre-cious prom-ise God hath gi-ven To the wea-ry pass-er-by, On the way from earth to heav-en, “I will guide thee with mine eye,” I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with mine eye; On the way from earth to heav-en, I will guide thee with mine eye.

2. When the shades of life are fall-ing, And the hour has come to die, Hear the trust-y Pi-lot call-ing, “I will guide thee with mine eye,” I will guide thee, I will guide thee, I will guide thee with mine eye; On the way from earth to heav-en, I will guide thee with mine eye.

Tác giả: Nathaniel Niles

 

281 -Chúa Ở Bên Tôi

1. Ðường đời lắm lúc trải bước chông gai, Nhằm hồi thử thách giữa cơn bi ai, Có tiếng quí báu nhắc nhở không thôi; Jêsus hằng ở bên tôi. Jêsus cùng đi suốt đàng, Tôi không buồn lo thở than. Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Jêsus thường nhớ đến tôi.

2. Luồng sầu, sóng chết muốn phủ che tôi, Quyền đời bóng tối hãm xông không thôi, Có Chúa tiếp cứu quyết không lo âu, Jêsus nào bỏ tôi đâu. Jêsus cùng đi suốt đàng, Tôi không buồn lo thở than. Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Jêsus thường nhớ đến tôi.

3. Gặp ngày tỏ sáng hay đêm u minh, Nhằm hồi bối rối hay khi an ninh, Chí quyết lướt tới ngó Cha quang minh, Nương bóng toàn thắng quang vinh. Jêsus cùng đi suốt đàng, Tôi không buồn lo thở than. Biết chắc có Chúa tôi không bồi hồi, Jêsus thường nhớ đến tôi.

Tác giả: Edmund S. Lorenz

 

282 -Chúa Dìu Dắt Tôi

He Leadeth Me

1. Phước thay trong lòng suy nghĩ về lời: Jêsus dẫn dắt đường lối của tôi! Ở đâu. làm gì, khi sáng hoặc tối, Có tay Jêsus dìu dắt trọn đời. Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi, Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi: Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời, Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

2. Dẫu có khi gặp nguy cảnh nghịch thời, Cũng như lúc ở thuận cảnh thú vui, Khúc sông êm lặng, nơi biển gầm sóng, Nắm tay Jêsus thật chẳng nao lòng. Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi, Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi: Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời, Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

3. Ước ao hằng cầm tay Chúa đồng hành, Quyết không bối rối, sầu não, khiếp kinh; Dẫu phước hay họa, tôi vững lòng tiến, Có tay Jê-sus dìu dắt vẹn tuyền. Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi, Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi: Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời, Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

4. Ðến khi công việc trên đất vẹn toàn, Bởi ơn Cứu Chúa dạo khúc khải hoàn, Chẳng nao đêm dài giông tố ầm tiếng, Bởi tay Jêsus dìu dắt mọi đường. Jêsus dắt tôi, Jêsus dắt tôi, Chính tay Jêsus hằng dẫn dắt tôi: Nguyện làm môn đồ tín trung suốt đời, Bởi tay Jêsus dìu dắt không rời.

1. He lead-eth me: Oh, bless-ed thought! Oh, words with heaven-ly com-fort fraught! What-e'er I do, where-e'er I be, Still 'tis God's hand that lead-eth me. He lead-eth me, He lead-eth me, By His own hand He lead-eth me; His faith-ful fol-lower I would be, For by His hand He lead-eth me.

2. And when my task on earth is done, When by Thy grace, the vic-tory's won, E'en death's cold wave I will not flee, Since God through Jor-dan lead-eth me. He lead-eth me, He lead-eth me, By His own hand He lead-eth me; His faith-ful fol-lower I would be, For by His hand He lead-eth me.

Tác giả: J.H. Gilmore

 

283 -Chúa Nhớ Ðến Tôi

Thou Thinkest, Lord, of Me

1. Mọi sự thử thách bủa vây tôi nay, Ðường đời hiểm hóc vấp bao chông gai, Lóe sáng trong tôi ý an ninh đây: Chân Chúa hằng nhớ đến tôi! Tôi đây Jê-sus nhớ hoài, Jê-sus hằng luôn nhớ tôi, Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi, Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

2. Ðời đầy những mối khổ ưu nguy kinh, Toàn ngập bóng tối phủ che tâm linh, Giữa cảnh âm u nhắc tôi đinh ninh, Chân Chúa hằng nhớ đến tôi! Tôi đây Jê-sus nhớ hoài, Jê-sus hằng luôn nhớ tôi, Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi, Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

3. Dầu màn hắc ám cuốn lên hay buông, Cuộc đời sáng láng hay trong thê lương, Quyết cứ an tâm nhớ câu kim ngôn: Chân Chúa hằng nhớ đến tôi! Tôi đây Jê-sus nhớ hoài, Jê-sus hằng luôn nhớ tôi, Chúa ấp yêu tôi quyết không bồi hồi, Chân Chúa hằng nhớ đến tôi!

1. A-mid the tri-als which I meet, A-mid the thorns that pierce my feet, One thought re-mains su-preme-ly sweet, Thou think-est, Lord, of me! Thou think-est, Lord, of me, Thou think-est, Lord, of me, What need I fear since Thou art near, And think-est Lord, of me.

2. Let shad-ows come, let shad-ows go, Let life be bright or dark with woe, I am con-tent, for this I know, Thou think-est, Lord of me! Thou think-est, Lord, of me, Thou think-est, Lord, of me, What need I fear since Thou art near, And think-est Lord, of me.

Tác giả: E.D.Mund

 

284 -Chúa Biết Từng Cánh Chim

His Eyes Are On The Sparrow

1. Ngày đêm khắng khít với tôi, Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ, Sao tôi còn e mây mờ, Sao thấy lòng những quạnh hiu nay, Mong ước về cõi trời ngay? Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Về phần tôi Jê-sus bỏ sao? Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Thì Ngài có quên tôi khi nào? Lòng đầy thư thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào Thì Ngài có quên tôi khi nào.

2. Nghe tiếng yêu thương Ngài khuyên bảo, “Ðừng nên bối rối, khóc than!" Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, Không e sợ chi, vui hoài; Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi, Tôi thấy từng bước một thôi; Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Về phần tôi Jê-sus bỏ sao? Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Thì Ngài có quên tôi khi nào? Lòng đầy thư thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào Thì Ngài có quên tôi khi nào.

3. Trong lúc chung quanh đầy mây tối, Hồi Sa-tan cám dỗ tôi; Dẫu khi giọng hát thành tiếng than, Khi hi vọng ra tro tàn, Tôi quyết càng đến gần Jê-sus, Nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu; Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Về phần tôi Jê-sus bỏ sao? Chim sẻ Chúa vẫn chú ý vào, Thì Ngài có quên tôi khi nào? Lòng đầy thư thái hằng mừng hát, Lòng đầy vui sướng mừng hát Bởi giống sẻ mắt Chúa vẫn chú ý vào Thì Ngài có quên tôi khi nào.

1. Why should I feel dis-cour-aged Why should the shad-ows come, Why should my heart be lone-ly And long for heav'n and home, When Je-sus is my por-tion? My con-stant Friend is He: His eye is on the spar-row, And I know He watch-es me; His eye is on the spar-row, And I know He watch-es me; I sing be-cause I'm hap-py I'm hap-py I sing be-cause I'm free I'm free, For His eye is on the spar-row, And I know He watch-es me.

2. When-ev-er I am temp-ted, When-ev-er clouds a-rise, When songs give place to sigh-ing, When hope with-in me dies, I draw the clos-er to Him, From care He sets me free: His eye is on the spar-row, And I know He cares for me; His eye is on the spar-row, And I know He cares for me; I sing be-cause I'm hap-py I'm hap-py I sing be-cause I'm free I'm free, For His eye is on the spar-row, And I know He watch-es me.

Tác giả: Mrs. C.D Martin

 

285 -Người Chăn Dẫn Dắt

Saviour, Like A Shepherd Lead Us

1. Jêsus như người chăn chiên dắt tôi, Lòng tôi nguyện Chúa chăn nuôi hoài; Ðem tôi ra vào trong nơi cỏ tươi, Dòng bình tịnh thỏa thích lâu dài. Jêsus ơn phước! Jêsus nhơn lành! Ngài từng dùng huyết mua tôi rồi; Jêsus nhân ái! Jêsus từ ái! Từ nay tôi quyết dâng trọn đời.

2. Tôi nay thuộc Ngài, nguyền chăn giữ tôi, Cầu Ngài đừng để tôi luông tuồng; Xin luôn đưa đường chiên đi khỏi sai, Từ rừng rậm dẫn đưa về chuồng. Jêsus ơn phước! Jêsus nhơn lành! Xin nghe lời thiết tha chân tình; Jêsus nhân ái! Jêsus từ ái! Nguyện Ngài vui lắng nghe tôi cầu.

3. Tuy thanh xuân, nguyện tìm ân điển Ngài, Gìn mình trong thánh ý Chúa hoài; Hỡi Cứu Chúa Jêsus vô đối tôi, Lòng tôi càng sắt son yêu Ngài. Jêsus ơn phước! Jêsus nhơn lành! Tôi xin Ngài cứ yêu tôi hoài; Jêsus nhân ái! Jêsus từ ái! Cầu xin Chúa cứ yêu tôi hoài.

1. Sav-iour, like a shep-herd, lead us, Much we need Thy ten-derest care; In Thy pleas-ant pas-tures feed us, For our use Thy folds pre-pare; Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus, Thou hast bought us, Thine we are; Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus, Thou hast bought us, Thine we are.

2. Ear-ly let us seek Thy fa-vor, Ear-ly let us do Thy will; Bless-ed Lord and on-ly Sav-iour, With Thy love our bos-oms fill; Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus, Thou hast loved us, love us still; Bless-ed Je-sus, bless-ed Je-sus, Thou hast loved us, love us still.

Tác giả: Dorothy A. Thrupp

 

286 -Xin Dắt Ðưa Tôi

Guide Me, O Thou Great Jehovah

1. Cầu xin Ngài đưa tôi theo lối đi, Suốt chặng đường lữ thứ cô quạnh; Lòng run sợ nhưng tin nơi sức thiêng, Xin nắm chắc tôi trong tình yêu. Lời đầy linh quyền, Lời đầy năng quyền, Nuôi tâm tôi luôn luôn no nê, Nuôi linh hồn chẳng khi nào vơi.

2. Cầu xin dòng pha lê khơi chảy tuôn, Nước từ trời chữa muôn bệnh tình; Dìu trọn đường quanh co theo đám mây, Theo ánh lửa cháy soi đường đi. Hùng mạnh trong Ngài, Hùng mạnh trong Ngài, Che nâng tôi trong tay vô song, Chúa là nguồn sức lực đời tôi.

3. Hồi chân lần đi trong nơi khó nguy, Chúa cho lòng bối rối an bình; Thù địch càng ngăm đe trong bóng đêm, Xin dẫn lối tôi về nhà Cha. Bài ca khen ngợi, bài ca khen ngợi, Tôi hân hoan tôn vinh danh Cha, Tôi ca ngợi chúc tôn Ngài luôn.

1. Guide me, O Thou great Je-ho-vah, Pil-grim through this bar-ren land; I am weak, but Thou art might-y; Hold me with Thy pow'r-ful hand; Bread of heav-en, Bread of heav-en, Feed me till I want no more, (want no more,) Feed me till I want no more.

2. When I tread the verge of Jor-dan, Bid my anx-ious fears sub-side; Death of death, and hell's de-struc-tion, Land me safe on Ca-naan's side; Songs of prais-es, Songs of prais-es, I will ev-er give to Thee, I will ev-er give to Thee.

Tác giả: John Hughes

 

287 -Bên Kia Bóng Mờ

Beyond The Shadows

1. Trong những phiền ưu ta, hào quang Chúa soi lòa, Dù lệ tràn trên má đức tin không nhòa; Dù phong ba tối trời khi sóng xô tơi bời, Trong Chúa muôn điều ấy sẽ như hoa cười. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối, Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi! Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa, Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

2. Trong bóng mờ gian nan, đầy giông tố phũ phàng, Lòng thường nghe êm ấm tiếng Vua thiên đàng; Ngài xua tan tố giông ban đức tin can trường, Trong khó nguy thử thách Chúa luôn luôn gần. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối, Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi! Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa, Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

3. Ðêm tối đầy thương đau, lệ hoen mắt u sầu, Ðều cùng nhau qua hết lúc ban mai về; Ngày vinh quang bất tận sẽ đến trong huy hoàng, Sung sướng ta cùng Chúa sống nơi thiên đàng. Mặt trời hằng sáng soi trên tầng mây tối, Lời nghẹn ngào vướng môi Chúa đã nghe rồi! Người ơi, đưa đức tin nhìn lên Thiên Chúa, Vì bên kia bóng mờ, tay Ngài dẫn đưa.

Of all our troub-les, God makes a rain-bow, Thro' all our tears, hope will shine a-gain; If God be for us, there's naught can harm us, He turns our sor-row to joy a-gain. Be-yond the sha-dows, the sun still shines, And God will ans-wer that prayer of thine; Look up in faith then, not in des-pair, Be-yond the sha-dows, God still is there.

The night of sor-row, the time of weep-ing Will soon be o-ver and morn will come; Oh glor-ious dawn-ing of day un-end-ing, When with our Sav-ior we'll dwell at Home. Be-yond the sha-dows, the sun still shines, And God will ans-wer that prayer of thine; Look up in faith then, not in des-pair, Be-yond the sha-dows, God still is there.

Tác giả: Dale Schulz

 

288 -Ðấng Chăn Hồn Tôi

The Lord’s My Shepherd, I’ll Not Want

1. Bàn tay nhân ái dắt chăn hồn tôi Ðưa tôi vào nơi an nghỉ; Trong nơi cỏ xanh tươi tay Chúa hướng dẫn tôi Bên dòng nước êm đềm trôi

2. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi Ðưa tôi vào nơi công chính; Trong danh Chúa nhân từ tôi chẳng thiếu thốn chi Duy Ngài dắt chăn hồn tôi

3. Hầu khi bóng chết hiểm nguy kề bên Tôi không sợ lo nao núng, Có Chúa mãi ở cùng Ngài an ủi tâm tôi An bình dưới tay toàn năng

4. Hạnh phước thương xót của Cha Thượng Thiên Theo tôi vào nơi an nghỉ; Trong danh Giê-hô-va tôi vui thỏa thảnh thơi Trong nhà Chúa tôi bạn tôi.

1. The Lord my Shep-herd, I'll not want; He makes me down to lie In pas-tures green; He lead-eth me The qui-et wa-ters by.

2. Yea, though I walk through death's dark vale, Yet will I fear no ill; For Thou art with me, and Thy rod And staff me com-fort still.

3. Good-ness and mer-cy all my life Shall sure-ly fol-low me; And in God's house for-ev-er-more My dwell-ing place shall be.

Tác giả: Jessie S. Irvine

 

289 -Bên Tôi Là Chúa Jêsus

All the Way Along

1. Một người bạn đường thân mật. Một người bạn đường yêu dấu. Ở luôn bên cạnh tôi. Xẻ chia bao buồn vui. Một người đầy lòng nhân từ, Tràn đầy lòng thương xót. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

2. Ngài làm ngừng trận ba đào. Ngài làm ngừng cơn bão. Chúa đưa tay quyền năng. Giữ tôi trong bình an. Hồi gặp hoạn nạn lo buồn, Ngài dịu dàng nâng đỡ. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

3. Trọn đời lòng nầy ngưỡng mộ, Trọn đời ngợi ca Chúa. Hát lên câu tình thương. Tiếng ca vang ngàn phương. Rồi ngày nào về thiên đường, Ðời đời còn vui hát. Ở luôn bên cạnh tôi chính là Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi là Cứu Chúa Jêsus. Luôn luôn bên cạnh tôi Chúa ban niềm vui. Bao nhiêu ô tội tôi, Chúa đã gánh thay rồi. Yêu thương tôi trọn đời là Chúa Jêsus.

1. There is One who loves me, One who is my friend All the way a-long, all the way a-long; He is ev-er near me, read-y to de-fend; All the way a-long it is Je-sus, All the way a-long it is Je-sus, Al the way a-long bless-ed Je-sus; He's my joy and song, All the way a-long; All the way a-long it is Je-sus.

2. I will sing the prais-es of His won-drous love All the way a-long, all the way a-long; I will sing more sweet-ly in my home a-bove: All the way a-long it is Je-sus. All the way a-long it is Je-sus, All the way a-long it is Je-sus, Al the way a-long bless-ed Je-sus; He's my joy and song, All the way a-long; All the way a-long it is Je-sus.

Tác giả: Ada Blenkhorn

 

290 -Ði Với Chúa

Just a Closer Walk With Thee Thee

1. Tôi tuy yếu mà Vua năng quyền Vua năng quyền, Jê-sus đưa đường tôi khỏi chông trong gai đời; Mỗi phút bước gần bên Chúa yêu Ngài yêu thương thương, Luôn mọi đường tràn ngập vui mừng không thôi vui không thôi. Ði với Chúa lòng luôn an bình luôn an bình, Jê-sus Christ là chân lý muôn ngàn muôn đời đời; Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui mừng vui luôn luôn, Xin Jê-sus hằng ngày đi gần bên tôi luôn bên tôi.

2. Bao tăm tối cuồng phong trong đời phủ che đời, Chúa vẫn luôn gần tôi lúc gian nguy nan nan; Gánh vác hết buồn lo đắng cay trọn đời tôi tôi, Không ai bằng Ngài là Ðấng hằng yêu tôi Chúa bên tôi. Ði với Chúa lòng luôn an bình luôn an bình, Jê-sus Christ là chân lý muôn ngàn muôn đời đời; Sống với Chúa ngày đêm thỏa vui mừng vui luôn luôn, Xin Jê-sus hằng ngày đi gần bên tôi luôn bên tôi.

1. I am weak but Thou art strong (Thou art strong), Je-sus keeps me from all wrong (from all wrong); I’ll be sat-is-fied as long (just as long), As I walk let me walk close to Thee (close to Thee). Just a clos-er walk with Thee (walk with Thee), Grant it, Je-sus, is my plea (hum-ble plea); Dai-ly walk-ing close to Thee (close to Thee), Let it be, dear Lord, let it be (let it be).

2. When my fee-ble life is o'er (life is o'er), Time for me will be no more (be no more); Guide me gen-tly, safe-ly o'er (safe-ly o'er), To Thy king-dom shore, to Thy shore (to Thy shore). Just a clos-er walk with Thee (walk with Thee), Grant it, Je-sus, is my plea (hum-ble plea); Dai-ly walk-ing close to Thee (close to Thee), Let it be, dear Lord, let it be (let it be).

Tác giả: Arr. for John T.Benson

 

291 -Trước Rạng Ðông

1. Bạn ơi đừng chán nữa, hãy quên đi buồn đau Hãy phó bao thương đau lên Chúa nhân từ Ngày vui sẽ sớm đến, bóng đêm sẽ dần tàn Ánh sáng của ban mai tỏa sau đêm dài Dù đời nầy tối đen, chớ nên lo ngại chi Chúa ở với ta luôn, không thiếu thốn gì Ðừng quên lời hứa xưa, trước khi lên trời cao Chúa phán: ôChớ lo chi, có Ta ở cùngọ

2. Nhìn lên nơi Cứu Chúa, hãy tin theo Ngài đi, Phó hết cả tương lai cho Chúa dẫn đường. Ngài không xa cách mãi, dẫu không ai nhìn thấy, Có Chúa ta vui thay, hát ca đêm ngày. Ngày mai trời sáng tươi, Chúa đem ta đời mới, Bởi vững tin Jêsus, Ca hát vui mừng. Rồi đây dù chiến tranh, Tố giông ngăn đường đi, Vẫn thấy tâm an vui, Chúa ta ở gần.

Tác giả: Lời Hoàng Bích

 

292 -Danh Quí Trọng

Jêsus là danh quí trọng nay! Jêsus nghìn thu không đổi thay! Jêsus, Thiết hữu công bình bấy! Ha-lê-lu-gia, đời tôi xin dâng Chúa đây!

 

293 - An Tâm Bên Chúa

Be Still, My Soul

1. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa, Những ngày thương khó với bao nỗi buồn ray rứt, Trông lên Thiên Chúa, nhờ Ngài lo toan và dìu dắt, Giữa muôn đổi thay, tình Ngài luôn luôn sắt đá; An tâm bên Chúa, người bạn thân yêu và toàn năng, Bước qua nẻo gai vào miền an vui đời đời.

2. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa, Xin Ngài dẫn dắt mỗi một bước vào tương lai, Trông mong nơi Chúa, đừng vì phong ba mà chồn bước, Ánh dương tình yêu, đời đời vinh quang chói sáng; An tâm bên Chúa mặc dù sóng gió và hiểm nguy, Tiếng xưa còn vang, vạn vật muôn dân phục tùng.

3. Linh hồn ta hỡi, hãy luôn đến gần bên Thiên Chúa, Không còn lâu nữa, chúng ta sẽ về Thiên Quốc, Khi bao thương khó nhọc nhằn lo âu dần lià xa, Hát ca mừng vui mọi người hân hoan tiếp đón; Không ai than khóc, sầu lòng đau thương và buồn chán, Sống trong tình yêu, mọi người anh em một nhà.

1. Be still, my soul! The Lord is on thy side; Bear pa-tient-ly the cross of grief or pain; Leave to thy God to or-der and pro-vide; In ev-ery change He faith-ful will re-main. Be still, me soul! Thy best, thy heav'n-ly Friend Thro' thorn-y ways leads to a joy-ful end.

2. Be still, my soul! The hour is has-t'ning on When we shall be for-ev-er with the Lord, When dis-ap-point-ment, grief, and fear are gone, Sor-row for-got, love's pur-est joys re-stored. Be still, my soul! When change and tears are past, All safe and bless-ed we shall meet at last.

Tác giả: Jean Sibelius

 

294 -Xin Sống Cho Chúa Jêsus

Living For Jesus

Xin sống cho Chúa Jêsus trọn đời tôi. Quyết đem hết khả năng phục sự Chúa không thôi. Trao Chúa bao nỗi niềm sung sướng cùng cay đắng. Nguyền bước theo chân Jêsus Christ suốt cả đời. Lạy Jêsus Christ Cứu Chúa tôi. Trọn đời quyết hiến dâng Ngài. Xưa Ngài chẳng tiếc ngôi cao sang, đã bỏ thân vàng cứu tôi. Trọn đời chẳng có ai duy Ngài. Lòng này rước Chúa quản cai. Ðời tôi từ nay dâng Chúa mãi mãi. Chúa Thánh duy một Ngài thôi.

Liv-ing for Je-sus a life that is true, Striv-ing to please Him in all that I do; Yield -ing al-le-giance, glad-heart-ed and free, This is the path-way of bless-ing for me. O Je-sus, Lord and Sa-viour, I give my-self to Thee, For Thou, in Thy a-tone-ment, Didst give Thy-self for me; I own no oth-er Mas-ter, My heart shall be Thy throne; My life I give, hence-forth to live, O Christ, for Thee a-lone.

Tác giả: C. Harold Lowry

 

295 -Ngài Biết Rõ

He Well Knows

Ngài biết rõ những nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi, Ngài biết rõ mỗi lòng, cùng những ước mơ thầm, Và Ngài hằng liệu lo chu đáo, Ngài biết rõ những ưu phiền ràng buộc thế nhân, Ngài biết rõ những tấm lòng nặng nề vỡ tan, Ngài biết rõ ước vọng, thầm kín nhất trong đời, Và Ngài hằng chu cấp cho vẹn toàn. Ðời tôi nguyện là bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, Ðời tôi nguyện là mùi hương cho danh Chúa thơm hơn, Ðời tôi trọn vẹn đời tôi xin dâng Chúa Ba Ngôi, Ðời tôi nguyện hằng truyền rao tình yêu Chúa tuyệt đối. Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống ta, Bạn hãy phó thác cho Ngài mọi điều ước mong, Ngài biết rõ mỗi lòng, bạn hãy vững tâm thần, Hằng nhờ cậy nơi Chúa trong mọi đàng.

He well knows all the needs of my life. He well knows ev'-ry small need of mine, He knows ev'-ry heart and my si-lent hope and He will take care of me, He well knows all the wor-ries of man. He well knows all my bur-den and my tears, He knows my de-sires and can read my mind and He a-lone will meet my needs, Let me be a new song prais-ing my dear Lord, Let me, a wit-ness be-fore His pre-cious name. Let my life, my whole life, be al-ways His, a-lone With my mouth, will I make known to the lost His love. Je-sus knows ev'-ry need of our lives, Let Him take all our heav-y loads a-way. He knows ev'-ry heart, set your mind on Him, en-trust all your ways to Him.

Tác giả: Le Ngoc Vinh

 

296 -Chúa Dẫn Ðưa Tôi

All The Way My Sav-Ior Leads Me

1. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi, Lòng có nên buồn bực lo rối? Hôm nay chính Chúa đêm ngày dắt chăn, Tôi nên nghi ngờ lòng Chúa sao? Ngày càng đi đức tin càng đậm sâu, Gần bên Chúa cuộc sống thanh cao; Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay, Quyết không ngoài linh ý nghiêm khuyến; Lòng tin chắc dẫu muôn sự đổi thay, Quyết không ngoài linh ý ban truyền.

2. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi, Dầu lối đi gập ghềnh đen tối, Ban ân điển giữa cơn rèn thử tôi, Cho ma-na ngày ngày chẳng thôi; Tuy mệt mê lắm khi chân trượt nghiêng, Lòng khao khát thèm nước thiêng liêng, Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, Chảy ra dòng vui vẻ vô biến; Nhìn Vầng Ðá trước tôi một suối thiêng, Chảy ra dòng vui vẻ châu tuyền.

3. Có Cứu Chúa dẫn đưa luôn đời tôi, Thật Chúa tôi từ bi vô đối! Ðinh ninh hứa dẫn tôi vào nghỉ ngơi Trong thiên cung cực kỳ thảnh thơi. Khi hồn tôi thoát ly đời lầm than, Vụt bay bổng vào nước vinh quang: Bài ca mới thánh dân cùng hát vang, Chúa đưa vào trong lối tươi sáng; Này điệp khúc ý tôi nguyền hát vang, Chúa đưa vào trong lối huy hoàng.

1. All the way my Sav-ior leads me; What have I to ask be-side? Can I doubt His ten-der mer-cy, Who thro' life has been my guide? Heav'n-ly peace, di-vin-est com-fort, Here by faith in Him to dwell! For I know what-e'er be-fall me, Je-sus do-eth all thing well; For I know what-e'er be-fall me, Je-sus do-eth all things well;

2. All the way my Sav-ior leads me; Oh, the full-ness of His love! Per-fect rest to me is prom-ised In my Fa-ther's house a-bove: When my spir-it clothed im-mor-tal, Wings its flight to realms of day, This my song thro' end-less a-ges: Je-sus led me all the way; This my song thro' end-less a-ges: Je-sus led me all the way;

Tác giả: Fanny Crosby

 

297 -Chim, Hoa Và Người

1. Trời cao thênh thang vỗ cánh chim lượn bay, Lòng không lo toan cũng chẳng khi gặt gieo, Loài chim ra chi Chúa vẫn đêm ngày nuôi, Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài chim? Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con Suốt chặng đường âu lo thở than, Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, Bóng cuộc đời không vương lối con.

2. Ðồng xanh muôn hoa sắc thắm ôi đẹp xinh, Lòng không lo toan kéo chỉ hay dệt tơ, Loài hoa ra chi áo tốt vua nào so, Còn anh hay tôi há chẳng hơn loài hoa? Cúi xin Ngài đưa dắt chúng con Suốt chặng đường âu lo thở than, Cúi dâng Ngài ngày mai tính toan, Bóng cuộc đời không vương lối con.

Tác giả: Lê Trung Thành

 

298 -Chúa Hiểu Tâm Trạng

1. Hồi cùng cực, cơn phong ba, Chúa rõ tâm trạng, Phán êm dịu bên tai ta: “Con khá bình an, Ðừng phàn nàn hay lo âu;” Giao hết đớn đau cho Ngài, Chúa chắc cứu không chậm đâu, Giúp ta được thỏa vui hoài.

2. Hồi cùng đường khi phân tâm, Chúa biết tinh tường, Thánh ngôn Ngài là phương châm, Ta bước bình khương Tùy thì giờ ban thêm ơn, Ðưa dắt lối ta không lầm, Do Ðức Thánh Linh dìu chân, Chẳng lo hoàn cảnh thăng trầm.

3. Hồi mình lầm lạc chơi vơi, Chúa biết ngay rồi; Chúa nghiêm nghị khuyên: “Con ơi, Sao dám phạm tội? Ðừng liều mình, ăn năn ngay, E nhớp thánh y công bình, Nên tỉnh thức xưng tội nay, Có Ta biện thế minh tình.”

4. Hồi tuyệt vọng, khi băn khoăn, Chúa rõ trăm đường, Dắt ta bằng tay linh năng, Nhắc đến tình thương; Mọi điều hồ nghi tiêu tan, Vui sống, vững tin trung thành, Ði với Chúa vui mừng thay, Nhắm ngay mục đích tiến hành.

 

299 -Bước Lên Si-ôn

We're Marching To Zion

1. Yêu Chúa ta họp tại đây, Ai nấy lộ vẻ vui thay, Cùng nhau ta hát thánh ca nhịp nhàng, Cùng nhau tâu khúc thánh ca dịu dàng, Hồi ta đương nhóm dưới ngai, Nhóm chung quanh Ðấng quyền oai. Ta bước lên Si-ôn nào, Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ, Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

2. Bao kẻ không chịu tụng ca, Do chẳng nhận biết Chúa Cha; Nhưng ta con cái của Vua trên trời, Thật con yêu quí của Vua muôn đời, Thuật ơn vui vẻ khắp nơi, Chứng ơn vui vẻ nào thôi. Ta bước lên Si-ôn nào, Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ, Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

3. Nay hãy ca tụng không thôi, Ðôi mắt lệ hết tuôn rơi, Ta băng qua xứ Em-ma-nu-ên, Cùng băng qua xứ Em-ma-nu-ên, Ðồng lên thiên quốc hiển vinh, Ðến nơi thiên quốc đẹp xinh. Ta bước lên Si-ôn nào, Tiến lên ngọn núi Si-ôn đẹp đẽ, Ngắm Si-ôn ta hăng hái bước tới Thủ đô thiêng liêng vinh quang muôn đời.

1. Come, we that love the Lord, And let our joys be known; Join in a song with sweet ac-cord, Join in a song with sweet ac-cord, And thus sur-round the throne, And thus sur-round the throne. We're march-ing to Zi-on, Beau-ti-ful, beau-ti-ful, Zi-on; We're march-ing up-ward to Zi-on, The beau-ti-ful ci-ty of God.

2. Let those re-fuse to sing Who nev-er knew our God; But chil-dren of the heaven-ly King, But chil-dren of the heaven-ly King, May speak their joys a-broad, May speak their joys a-broad. We're march-ing to Zi-on, Beau-ti-ful, beau-ti-ful, Zi-on; We're march-ing up-ward to Zi-on, The beau-ti-ful ci-ty of God.

Tác giả: Isaac Watts

 

300 -Tội Lỗi Cất Xa

Since Jesus Took All My Sins Away

Lòng hân hoan dấn thân trên con đường vạn lý, Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội ô tội ô; Từ muôn lối, tiếng ca trong tâm luôn dội vang dội vang, Cho bước đường luôn thắm tươi êm đềm êm đềm. Kìa bao tội xa xưa, Chúa cất đi rồi đi rồi, Từ nay nguyện bước tới dưới bóng Cha toàn năng dắt chăn, Mọi đau buồn tăm tối khuất xa như mây đen mờ tan mờ tan, Khi Jê-sus bôi xóa hết bao tội tình.

I’m walk-ing a-long a heav-en-ly road, Since Je-sus took all my sins a-way; And some-where there rings a heav-en-ly song That bright-ens my path-way each day. The sins that bound me bind me no more, And now I’m bound for a heav-en-ly shore, And all the dark-ness of night has turned to day, Since Je-sus took all my sins a-way.

 

301 -Ði Từng Bước

Step By Step

1. Nhẹ nhàng thay bước theo chơn Jêsus, Ngày đêm bước, bước đi vững an; Hằng noi theo dấu chân Ngài chăm chú, Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng. Ði từng bước, bước bước đi, Theo Jêsus tôi băng sương, Ðêm ngày bước, cứ bước đi, Theo gót Jêsus trọn đường.

2. Cùng Jêsus bước đi an bình thay, Hằng nương sát cánh tay Jêsus; Ngài đưa đi đến đâu nguyền theo đấy, Tuyệt chẳng vương ác mưu kẻ thù. Ði từng bước, bước bước đi, Theo Jêsus tôi băng sương, Ðêm ngày bước, cứ bước đi, Theo gót Jêsus trọn đường.

3. Cùng Jêsus bước đi không nhìn quanh, Từng giây phút quyết vui bước theo; Vượt đồi cao, dẫu thân này không cánh, Từng bước đi chẳng than hiểm nghèo. Ði từng bước, bước bước đi, Theo Jêsus tôi băng sương, Ðêm ngày bước, cứ bước đi, Theo gót Jêsus trọn đường.

4. Nguyện gần hơn với Jêsus bạn thân, Ngày đêm cứ bước đi vững an; Nhìn chăm chăm dấu chơn Ngài đi tới, Ðồng bước đi, bước đi suốt đàng. Ði từng bước, bước bước đi, Theo Jêsus tôi băng sương, Ðêm ngày bước, cứ bước đi, Theo gót Jêsus trọn đường.

1. ’Tis so sweet to walk with Jesus, step by step and day by day; stepping in His very footprint, walking with Him all the way. Step by step, step by step, I would walk with Jesus, All the day, all the way, Keeping step with Jesus.

2. ’Tis so sweet to walk with Jesus, Leaning hard upon His arm, Following closely where He leads us, None can hurt and naught can harm. Step by step, step by step, I would walk with Jesus, All the day, all the way, Keeping step with Jesus.

Tác giả: A.B. Simpson

 

302 -Dương Quang Thiên Quốc

Heavenly Sunlight

1. Ðường đời nay tôi đi, có mặt trời soi thấu, Qua núi non u tịch, dốc cao, vực sâu; Kìa lời Jêsus xưa hứa: ôTa hằng đi vớiọ Ôi hứa ngôn muôn đời cao quí tuyệt vời. Dương quang thiên quốc nầy, Thần quang chiếu đêm ngày, Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi; Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái, Tôi có Jêsus hoài, luôn hát khen Ngài.

2. Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên trần tăm tối, Không khuất Jêsus được, Ðấng đưa đường tôi; Ngài là chân quang soi tỏa muôn hào quang ánh. Tôi bước đi theo Ngài như bóng theo hình. Dương quang thiên quốc nầy, Thần quang chiếu đêm ngày, Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi; Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái, Tôi có Jêsus hoài, luôn hát khen Ngài.

3. Cùng đi trong chân quang, bước đi hằng tươi sáng, Mong sớm vô thiên đàng, chốn muôn hào quang; Lòng nầy luôn vui tươi bước trên đường phơi phới, Trông ánh yêu thương trời vui vẻ muôn đời. Dương quang thiên quốc nầy, Thần quang chiếu đêm ngày, Ánh sáng thánh tỏa soi ở linh hồn mãi; Ha-lê-lu-gia! Khiến tôi hằng khoan khoái, Tôi có Jêsus hoài, luôn hát khen Ngài.

1. Walk-ing in sun-light, all of my jour-ney, O-er the moun-tains, though the deep vale; Je-sus has said, “I'll nev-er for-sake thee,” Pro-mise di-vine that nev-er can fail. Heav-en-ly sun-light, heav-en-ly sun-light, Flood-ing my soul with glo-ry di-vine; Hal-le-lu-jah! I am re-joic-ing, Sing-ing His prais-ed, Je-sus is mine.

2. In the bright sun-light, ev-er re-joic-ing, Press-ing my way to man-sions a-bove; Sing-ing His prais-es, glad-ly I'm walk-ing, Walk-ing in sun-light, sun-light of love. Heav-en-ly sun-light, heav-en-ly sun-light, Flood-ing my soul with glo-ry di-vine; Hal-le-lu-jah! I am re-joic-ing, Sing-ing His prais-ed, Je-sus is mine.

Tác giả: H.J. Zelly

 

303 -Bàn Tay Mang Dấu Dinh

The Nail-Scarred Hand

1. Bạn thân mến! Ðừng ngã lòng khi giông tố nỗi lên, Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến! Ðừng thất vọng khi đau đớn chất thêm, Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh. Ði trên lối những nẻo đường gió mưa, Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

2. Bạn thân mến! đừng run sợ khi muôn phía tối đen, Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến! Ðừng nghi ngờ khi thử thách đảo điên, Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh. Ði trên lối những nẻo đường gió mưa, Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

3. Bạn thân mến! Ðừng vấp phạm khi xao xuyến đức tin, Bạn nắm ngay bàn tay mang dấu đinh. Bạn thân mến! Ðừng yếu mềm khi cám dỗ đến bên, Bạn nắm ngay bàn tay Chúa chịu đinh. Ði trên lối những nẻo đường gió mưa, Hãy lấy tay bạn đặt trong tay Chúa. Ngài đưa dắt đời sống bạn vượt mọi cơn nguy khó. Hãy bước đi, cầm tay Chúa đừng lo.

Have you failed in your plan of your storm-tossed life? Place your hand in the nail-scarred hand; Are you wea-ry and worn from its toil and strife? Place your hand in the nail-scarred hand. Place your hand in the nail-scarred hand;

He will keep to the end, He's your dear-est Friend, Place your hand in the nail-scarred hand.

Is your soul bur-dened down with its load of sin? Place your hand in the nail-scarred hand; Throw your heart o-pen wide, let the Sav-ior in, Place your hand in the nail-scarred hand. Place your hand in the nail-scarred hand. Place your hand in the nail-scarred hand; He will keep to the end, He's your dear-est Friend, Place your hand in the nail-scarred hand.

Tác giả: B.B. McKinney

 

304 -Ngài Cứu Tôi

1. Ngài cứu tôi từ tăm tối u buồn giữa đời. Ngài cứu tôi tình yêu Chúa không hề vơi. Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẽ loi. Lời tha thiết êm đềm Chúa gọi từ nơi thiên cung sáng tươi. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài kiếm tôi về bên Chúa yên nghỉ thôi. Vượt bến bờ, Tình yêu Chúa ai dò bến bờ. Tình yêu Chúa không gì xóa mờ, đã cứu tôi tự do.

2. Ngài giữ tôi trọn trên lối đi về cỏi đời. Ngài giữ tôi vượt qua hiểm nguy mọi nơi. Ngài dắt tôi từng năm tháng trong đời bấp bênh. Từng giây phút lên đèo xuống ghềnh Ngài đưa chân tôi bước nhanh. Ngài đón tôi, từ phương hướng đơn độc trở về. Ngài lắng nghe lời tôi hát trong trời khuya. Dù yếu mềm, Ngài thương xót tâm hồn yếu mềm. Ngài thêm sức tôi càng vững bền, sống vui tươi hồn nhiên.

 

305 -Về Nhà Chúa

Hãy kíp về! Mau mau về! Lạc lối mãi làm chi? Ðức Chúa Cha mong anh về nhà, Giang tay tiếp rước anh. Về Nhà Chúa

 

306 -Mỗi Quãng Ðường

Surely Goodness And Mercy

1. Trần gian đau thương tối tăm chôn vùi ta. Màn đêm hư vong ô tội kinh khiếp. Tìm tôi Jêsus dắt đưa theo đường thánh, Cứu tôi thoát nơi hư hoại tử vong. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước. Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay, Chúa đưa từng bước Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng. Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời, Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước, Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng, Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

2. Từ nay tâm linh thỏa vui an bình thay. Ngài ban cho thêm tinh thần tươi mới, Dìu tôi trong nơi cỏ xanh bên giòng suối, Chúa luôn xót thương bao bọc chăn nuôi. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước. Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay, Chúa đưa từng bước Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng. Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời, Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước, Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng, Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

3. Dù khi chân tôi bước đi trên hiểm nguy. Ngài đi bên tôi linh quyền nâng đỡ, Ðời tôi vươn lên với bao hy vọng mới, Áng mây tối tăm ô tội tiêu tan. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay Chúa đưa từng bước. Suốt tháng năm qua phong ba cùng đau đớn như sóng cuồng. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường từ nay, Chúa đưa từng bước Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng. Trên thiên cung cao ở với Chúa đến muôn đời, đến muôn đời, Quên bao đau thương bao chông gai trần gian thuở xưa. Bước đi với Ngài mỗi quãng đường, từ nay Chúa đưa từng bước, Suốt tháng năm qua phong ba đến thiên đàng, Mãi mãi ta gần bên Chúa nơi thiên đàng.

1. A pil-grim was I, and a-wan-d'ring, In the cold night of sin I did roam, When Je-sus the kind Shep-herd found me, And now I am on my way home. Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life; Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord for-ev-er, And I shall feast at the ta-ble spread for me; Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life, All the days, all the days of my life.

2. When I walk thro' the dark, lone-some val-ley, My Sav-ior will walk with me there; And safe-ly His great hand will lead me To the man-sions He's gone to pre-pare. Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life; Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord for-ev-er, And I shall feast at the ta-ble spread for me; Sure-ly good-ness and mer-cy shall fol-low me All the days, all the days of my life, All the days, all the days of my life.

Tác giả: J.W. Petterson

 

307 -Ðấng Nắm Giữ Tương Lai

I Know Who Holds Tomorrow

1. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, Tôi chỉ sống, nếp sống mỗi ngày, Tôi không mơ nơi sang giàu huy hoàng, Chân trời tím đổi thay nào hay, Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, Tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ khuyên: Ta đang đi với con trong cuộc đời, Vì Ta biết trước con mọi điều. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, Và tôi biết Người đi trước tôi.

2. Ðời tôi nay, ngày tươi sáng hơn nhiều, Chân dường như bước nơi thiên thành, Trên vai tôi bao gánh nặng vơi dần, Mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, Không còn tiếng khóc than đau buồn, Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, Tình yêu Chúa thắm thiết dâng tràn. Tương lai tôi còn có bao Tương lai tôi còn có bao lo buồn, Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, Và tôi biết Người đi trước tôi.

3. Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, Sẽ nghèo đói? Hay luôn no lành? Như chim kia Chúa đêm ngày dắt dìu, Tâm tình Chúa trên tôi đẹp sao! Ðường tôi đi dù gặp lắm nguy nàn, Trong lửa cháy, nước tuôn ngập tràn, Nhưng Jê-sus giúp tôi trong mỗi đường, Ðời tôi luôn sống trong an lành. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, Nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an, Vì tôi biết Chúa nắm tương lai mình, Và tôi biết Người đi trước tôi.

1. I don't know a-bout to-mor-row, I just live from day to day. I don't bor-row from it's sun-shine, for it's skies may turn to gray. I don't wor-ry o'er the fut-ure, for I know what Je-sus said, And to-day Íll walk be-side Him, For He knows what is a-head. Ma-ny things a-bout to-mor-row I don't seem to un-der-stand; But I know who holds to mor-row, And I know who holds my hand.

2. I don't know a-bout to-mor-row, It may bring me po-ver-ty, But the One who feeds the spar-row, is the One who stands by me. And the path that be my por-tion, May-be through the flame or flood, But His pres-ence goes be-fore me, And I’m cov-ered with His blood. Ma-ny things a-bout to-mor-row I don't seem to un-der-stand; But I know who holds to mor-row, And I know who holds my hand.

Tác giả: Ira Stanphill

 

308 -Ði Với Jêsus

Walking With Jesus

Nào bước cùng Jêsus Hằng ngày hằng giây phút Dọc đường về thiên quốc Nào bước cùng Jêsus Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời Dù gặp hồi trời nắng hồng Dù gặp hồi trời bão bùng Hằng ngày hằng giây phút Dọc đường về thiên quốc Dù gặp hồi trời nắng hồng Dù gặp hồi trời bão bùng Nguyện đồng hành với Chúa suốt đời

Walking with Jesus, walking ev’ry day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone.

Tác giả: Unknown

 

309 -Trên Ðồi Hoàng Hôn

1. Một đêm theo giấc mơ tôi về, Ðồi hoàng hôn gió lê thê, Chập chùng sương trắng giăng lưng đồi, Nhạc chiều ngân khúc ca không lời. Nhắn theo gió nhẹ rung tiếng tơ lòng, Dâng lời tôi cầu Chúa thương; Chúa ơi chính vì con lỗi muôn vàn Bao ngày đua đòi theo thế gian.

2. Từ nay bao tháng năm trên đời, Dù gặp nguy khó nơi nơi, Mặc ma-vương phá tôi bao hồi, Một lòng theo Chúa luôn không dời. Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi, Thiên thần ca chào đón tôi; Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười, Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

3. Ngày nào bươn gót vui lên đường, Nhẹ nhàng tôi bước thong dong, Sầu than không vấn vương trong lòng, Ðồi hoàng hôn sáng tươi huy hoàng. Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi, Thiên thần ca chào đón tôi; Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười, Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

4. Rồi đây mây tối sẽ không còn, Nhọc nhằn đau đớn tiêu tan, Mừng vui quăng hết bên chân đồi, Mọi điều chi vấn vương trên đời. Ðến khi Chúa gọi tôi bước lên đồi, Thiên thần ca chào đón tôi; Giữa mây Chúa hiện ra, nét tươi cười, Trong vòng tay Ngài, ôi thỏa vui.

1. O-ver the sun-set moun-tains Some day I’ll soft-ly go, In-to the arms of Je-sus He who has loved me so. O-ver the sun-set moun-tains Heav-en a-waits for me; O-ver the sun-set moun-tains, Je-sus my Sav-ior I’ll see.

2. Toil-ing will all be end-ed, Shad-ows will flee a-way; Sor-row will be for-got-ten O what a won-der-ful day! O-ver the sun-set moun-tains Heav-en a-waits for me; O-ver the sun-set moun-tains, Je-sus my Sav-ior I’ll see.

Tác giả: John W.Peterson

 

310 -Ðường Lối Chúa

1. Chúa hằng đưa dắt lối tôi, tôi nào biết tỏ tường. Bao cuồng phong thử thách kia đang vây quanh bên tôi. Vốn biết tôi bao lỗi lầm, Chúa tẩy tôi sạch trong, Với đức tin tôi nương Ngài, Jêsus Cứu Chúa tôi. Jêsus hằng đưa dắt tôi vào đường lối chánh minh Ngài. Quyết vững tin Ngài chẳng thôi, bước đi luôn theo Ngài.

2. Tôi hằng đi theo Chúa luôn, xin gần gũi tôi hoài. Nương mình nơi cánh Chúa thôi, tâm tôi yên ninh thay. Chẳng có chi gây nao sờn, Chốn thái an lạ thay. Tôi đi bên Ngài suốt đời, còn gì quí báu hơn. Jêsus hằng đưa dắt tôi vào đường lối chánh minh Ngài. Quyết vững tin Ngài chẳng thôi, bước đi luôn theo Ngài.

Tác giả: Lida Shivers Leech

 

311 -Quê Hương Thiên Quốc

This World Is Not My Home

1. Trần thế chẳng phải quê hương Chính tôi đây thân lữ hành Nhà Cha trên nơi thiên quốc Chất chứa bao châu báu tôi Sứ thánh hát xướng tưng bừng Xuống lên trên thang chờ mong Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài Hồn tôi nơi nao nương náu Nếu chẳng mong lên nước Cha Quyết chí bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy

2. Tại chốn đất thánh vinh quang Sống yên vui muôn muôn đời Ðoàn quân xưa đang ca khúc Chiến thắng vang vang khắp nơi Biết chắc sứ thánh đang chờ đón tôi, nên luôn cầu thay Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy Chúa biết tỏ tường thiết hữu tôi ai ngoài Ngài Hồn tôi nơi nao nương náu Nếu chẳng mong lên nước Cha Quyết chí bước tới theo Ngài mỗi khi đi lên càng cao Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian ô dơ nầy

1. This world is not my home, I'm just a pass-ing thru, My treas-ures are laid up some where be-yond the blue; The an-gels beck-on me from heav-en's o-pen door, And I can't feel at home in this world an-y-more. O Lord, you know I have no friend like you, If heav-en's not my home then Lord what will I do; The an-gels beck-on me from heav-en's o-pen door And I can't feel at home in this world an-y-more.

2. Just up in glo-ry land we'll live e-ter-nal-ly, The saints on ev-'ry hand are shout-ing vic-to-ry, Their song of sweet-est praise drift back home heav-en's shore, And I can't feel at home in this world an-y-more. O Lord, you know I have no friend like you, If heav-en's not my home then Lord what will I do; The an-gels beck-on me from heav-en's o-pen door And I can't feel at home in this world an-y-more.

Tác giả: Albert E. Brumley

 

312 -Nguyện Theo Jêsus

1. Lòng nguyện theo Jêsus. Con quyết đi theo Ngài. Jêsus yêu thương ơi, Con quyết đi theo Ngài. Lòng nguyện theo Jêsus, Con quyết đi theo Ngài. Con quyết không lui. Nguyện theo Jêsus.

2. I have de-cid-ed to fol-low Je-sus, I have de-cid-ed to fol-low Je-sus, I have de-cid-ed to fol-low Je-sus, No turn-ing back, no turn-ing back.

3. The world be-hind me, the cross be-fore me; The world be-hind me, the cross be-fore me; The world be-hind me, the cross be-fore me; No turn-ing back, no turn-ing back.

4. Tho' none go with me, I still will fol-low, Tho' none go with me, I still will fol-low, Tho' none go with me, I still will fol-low, No turn-ing back, no turn-ing back.

5. Will you de-cide now to fol-low Je-sus? Will you de-cide now, to fol-low Je-sus? Will you de-cide now, to fol-low Je-sus? No turn-ing back, no turn-ing back. Traditional

 

313 -Tình Yêu Vững Bền

1. Tôi không ước mơ thấy rõ con đường, Bàn chân tôi bước trong sương, Tôi chỉ tin cậy Chúa nuôi linh hồn, Biết rằng Ngài luôn xót thương. Tôi không cầu xin trông thấy xa hơn Dù sương mù giăng bốn phương, Tôi biết suốt đường Chúa đang đi cùng, Mặc cho gió mưa bão bùng. Jê-sus Yêu thương không phai, Jê-sus yêu hoài chẳng thay; Hồn tôi mỗi ngày Chúa cho no đầy Tình yêu vững bền của Ngài.

2. Tuy tôi mong manh yếu đuối vô cùng, Bàn chân trên lối gai chông, Tôi vẫn vui mừng hát ca vang lừng, Giữa mùa hè hay tiết đông. Trên muôn nẻo đường heo hút mênh mông bàn tay Ngài luôn dắt chăn, Tôi thấy ấm lòng sống nơi dương trần, Vì tôi biết Ngài ở gần. Jê-sus Yêu thương không phai, Jê-sus yêu hoài chẳng thay; Hồn tôi mỗi ngày Chúa cho no đầy Tình yêu vững bền của Ngài.

3. Tôi đang trải qua những bước trong đời, Bàn chân ướt đẫm sương rơi, Trên lối xa vời khó nguy bao hồi, Chúa từng ngày chăm sóc tôi. Cho tôi lặng nghe chim hót vang trên vùng đầy màu hoa thắm tươi, Qua hết cõi đời bước tôi xong rồi, Nhìn tôi Chúa âu yếm cười. Jê-sus Yêu thương không phai, Jê-sus yêu hoài chẳng thay; Hồn tôi mỗi ngày Chúa cho no đầy Tình yêu vững bền của Ngài.

Tác giả: E.S.Hall

 

314 -Nguyền Theo Bước Chân Người

I Will Serve You

1. Nguyền theo bước chân Người vì lòng mến yêu Người, cho lẽ sống khi tôi lầm than, Ðời tôi có ra gì mà Người đã đưa về, cho lẽ sống mến yêu chân tình. Thấy đời người là chuỗi đau buồn, đầy tang tóc đắng cay sầu than, Người hy sinh cứu mọi người còn vương vấn trong cuộc đời, Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

2. Từ nay sống cho Người vì lòng mến yêu Người, Người đã đến cho tôi niềm tin, Ðời tôi có ra gì mà Người đã thương tình, cho lẽ sống mến yêu hy vọng. Chúa vào đời vì nỗi đau buồn, vì tang tóc đắng cay sầu than, Người hy sinh cứu mọi người còn vương vấn trong cuộc đời, Cho lẽ sống mến yêu hy vọng.

3. I will serve You be-cause I love Thee, You have giv-en life to me, I was noth-ing un-til You found me, You have giv-en life to me. Heart-aches, bro-ken peo-ple, ru-ined lives are why You died on Cal-v'ry. Your touch is what I long for, You have giv-en life to me.

Tác giả: William J.Gaither

 

315 -Chúa Hằng Chăn Giữ

My Father Watches Over Me

1. Tôi vẫn tin Ngài dầu khi gặp cảnh khổ nào, Hoặc nơi an tỉnh hay chìm trong bể thẳm sâu, Tôi sống mỗi ngày, nương Chúa không thôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

2. Cha chúng ta hằng chăm nom gìn giữ bông hồng, Ngài đưa dắt lối cho từng chim nhỏ bé kia, Tôi vẫn tin Ngài, luôn nhớ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi. Lòng này hằng tin có Chúa luôn luôn đi cùng, Trên nơi non cao, hay trong đại dương sâu thẳm, Ngài hằng là Chúa, chăn giữ thân tôi, Chúa Cha trên trời hằng chăm nom tôi mọi nơi.

1. I trust in God wher-ev-er I may be, Up-on the land or on the roll-ing sea, For, come what may, from day to day, My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me. I trust in God, I know He cares for me, On moun-tain bleak or on the storm-y sea; Tho' bil-lows roll, He keeps my soul, My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

2. The val-ley may be dark, the sha-dows deep, But O, the Shep-herd guards His lone-ly sheep; And thru the gloom He'll lead me home, My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me. I trust in God, I know He cares for me, On moun-tain bleak or on the storm-y sea; Tho' bil-lows roll, He keeps my soul, My heav'n-ly Fa-ther watch-es o-ver me.

Tác giả: Rev. W.C. Martin

 

316 -Tiến Bước Với Chúa

I Just Keep Trusting My Lord

1. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, mỗi lối đi trên đời. Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, với tiếng ca rộn vang. Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, suốt lối đi trần gian. Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, biết Chúa không thay dời. Jêsus là bạn thân, sống mãi mãi với tôi. Tôi không còn lo âu, khi tôi bước theo Ngài. Dầu bầu trời mây ám với bóng tối, Suốt lối đi trần gian. Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Biết Chúa không thay dời. (2). Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, dẫu lối đi khổ nạn, Hằng ngày tôi tiến bước với Chúa, cứ vững tin Ngài luôn. Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, dẫu bước đi buồn đau. Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời. Tôi không còn sợ chi, Chúa dẫn lối bước tôi, Qua bao đường gian nguy, Tâm tôi vẫn an bình. Dầu đường đời gai vướng mắc chắn lối, Dẫu bước đi buồn đau. Tôi đã quyết tiến bước với Chúa, Chúa dẫn đưa trọn đời.

I just keep trust-ing my Lord as I walk a-long. I just keep trust-ing my Lord, and He gives a song; Though the storm-clouds dark-en the sky o'er the heav'n ly trail, I just keep trust-ing my Lord, He will nev-er fail! He's a faith-ful Friend, such a faith-ful Friend. I can count on Him to the ve-ry end. Though the storm-clouds dark-en the sky o'er the heav'n ly trail, I just keep trust-ing my Lord, He will nev-er fail!

Tác giả: John W.Peterson

 

317 -Chúa Ðang Gọi

'Tis Far Better to Follow Jesus

1. Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi; Ðời biết bao nhiêu là khổ vương vấn lòng, Theo Chúa tôi nguyền dứt mọi sầu bi. Nhờ Chúa nên tôi được đầy bao hiển vinh, Và biết bao nhiêu là tình âu yếm; Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi.

2. Dù phải xông pha nơi nghìn muôn hiểm nghèo, Hay chốn ngục tù với đầy sầu thương; Nhìn Chúa nên tôi ngập tràn bao hy vọng, Lòng quyết theo Ngài chẳng sợ cheo leo. Vì Chúa mang bao nhiêu tội của chính tôi, Mang hết thay tôi trên thập tự giá; Vì Chúa yêu tôi nên tôi theo gót Ngài, Nề chi nơi nào Chúa gọi tôi đi.

3. Dù phải bước theo đến Ghết-xê-ma-nê, Nơi Chúa âm thầm nín chịu sầu cay; Dầu phải bước lên trên Gô-gô-tha, Thì tôi cũng một lòng chết vì Ngài thôi. Vì Chúa yêu thương vì tội tôi chết rồi, Vì Chúa hy sinh mua chuộc thân tôi; “Hồn thể con xin đem dâng cho Chúa giờ, Nguyện Chúa vui lòng đón nhận con đây.”

'Tis bet-ter far to fol-low Je-sus No mat-ter where His hand may lead; Than with the world's vain fleet-ing pleas-ures Our souls' im-mor-tal long-ings feed; For He has made us for His glo-ry And His are joys that nev-er die; 'Tis sweet-er far to fol-low Je-sus, For He a-lone can sat-is-fy. What mat-ter if I stand at Cal-v'ry And lay my life down for the lost? 'Twas on-ly what He did be-fore me, I'll fol-low Him at an-y cost; Then from the pain, and shame, and dy-ing, In glo-rious pow'r I'll rise a-gain To share the glo-ry of His king-dom And ev-er more with Je-sus reign.

Tác giả: May A.Stephens

 

318 -Phúc Âm Muôn Thuở

Faith of Our Fathers

1. Phước âm Jêsus muôn thuở còn nguyên, Lửa, gươm , lao, tù không hề lay chuyển, Mối hoan tâm tôi chi sánh kịp đây, Khi nghe ai truyền rõ Thánh đạo nầy. Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới, Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

2. Thánh dân xưa tuy lao lý, đòn roi, Lương tâm thanh sạch, tinh thần khoan khoái, Chúng ta hôm nay con cháu thuộc linh, Ước như họ được chết trong Tin Lành. Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới, Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

3. Bởi Phúc Âm ta tranh đấu hiện nay, Không phân bạn, thù, yêu thương thay thảy; Phúc âm ta nay yêu mến truyền ra, Nói năng ôn hòa, ở ăn thật thà. Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới, Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

4. Phước âm ta nguyền tranh đấu vì ngươi, Khiến muôn dân đều qui phục ngươi thôi; Chỉ do nguồn chân lý Trời ban, Cả nhân loại được phóng thích vẹn toàn. Hát khúc phước âm muôn thu tươi mới, Dẫu chết ta nguyền trung tín với ngươi!

1. Faith of our fa-thers, liv-ing still In spite of dun-geon, fire, and sword! Oh, how our hearts beat high with joy When-e'er we hear that glo-rious word: Faith of our fa-thers, ho-ly faith! We will be true to thee till death.

2. Faith of our fa-thers! We will love Both friend and foe in all our strife; And preach thee, too, as love knows how By kind-ly words and vir-tuous life. Faith of our fa-thers, ho-ly faith! We will be true to thee till death.

Tác giả: Frederick Faber

 

319 -Thắng Nhờ Ðức Tin

Faith Is The Victory

1. Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ, Nên xông trận tuyến bây giờ, Trước lúc trời tà giao tranh cực hùng, Gươm thiêng diệt kẻ thù chung; Ta đem toàn lực xuống trũng giao phong, Dẫu kẻ thù mạnh và đông; Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây, Thắng hơn toàn thế gian nầy. Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian nầy.

2. Chúa phất ngọn cờ mến yêu vẹn tuyền, Gươm đây lời Chúa linh huyền, Nhắm dấu tiền đồ, bước không nại hà, Noi tiên hiền, khải hoàn ca; Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi, Ðã quét thù nghịch, tội khôi; Do lòng tin ấy họ thắng âm ti, Ðối ta là thuẫn hiện thì. Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian nầy.

3. Biết mấy cường địch phủ vây trại mình, Dương oai hùng hổ đáng kinh; Hãy kíp dẹp trại thảnh thơi dọc đường, Xông vô phòng tuyến địch phương. Mau mau đội vào mão cứu ân đây, Lấy lẽ thật nịch lưng ngay, Vang dội đây đó hành khúc quân ta, Tiến binh động rúng sơn hà. Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian nầy.

4. Chúa phán: “Người nào thắng quân thù nghịch, Ta ban một áo trinh bạch; Kẻ ấy được gọi chính tên họ mình Trước các thiên sứ diệu vinh.” Nhân danh Jêsus, Ðấng thắng ma vương, Nóng nảy vì tình yêu thương. Can trường ta tiến lòng quyết hy sinh, Bởi tin phần thắng thuộc mình. Ta thắng nhờ đức tin đây! Ta thắng nhờ đức tin đây! Ô, ta cứ đắc thắng vinh thay! Thắng luôn trên thế gian nầy.

1. En-camped a-long the hills of light, Ye Christ-ian sol-diers, rise, And press the bat-tle ere the night Shall veil the glow-ing skies. A-gainst the foe in vales be-low, Let all our strength be hurled; Faith is the vic-to-ry, we know, That o-ver-comes the world. Faith is the vic-to-ry! Faith is the vic-to-ry! Oh, glo-ri-ous vic-to-ry That o-ver-comes the world.

2. To him that o-ver-comes the foe White rai-ment shall be given; Be-fore the an-gels he shall know His name con-fessed in heaven. Then on-ward from the hills of light, Our hearts with love a-flame, We'll van-quish all the hosts of night In Je-sus con-quering name. Faith is the vic-to-ry! Faith is the vic-to-ry! Oh, glo-ri-ous vic-to-ry That o-ver-comes the world.

Tác giả: John H. Yates

 

320 -Ngắm Jêsus

Ta cứ tiến bước ngắm Jêsus đừng xao, Lâm cơn tranh chiến không hề nao; Chúa vừa giúp, chớ sợ chỉ tin cậy vâng lời, Ta thắng nhờ Vua muôn đời.

 

321 -Tinh Binh Jêsus

Onward, Christian Solders

1. Tinh binh Jêsus tiến lên! Xung phong vào trận tuyến, Cờ thập tự Chúa Jêsus, Phất lãnh đạo binh thiêng; Kìa, Ðại tướng Christ trước ta, Thêm can đảm ta tiến; Nhứt tâm nhìn xem lá cờ, Quyết xông pha trận tiền! Xông lên tinh binh Jêsus! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

2. Như tinh binh anh dũng kia, Ta nay Hội Thánh Christ, Rập chơn noi dấu thánh xưa, Thẳng tiến cùng nhau đi; Trong ta chỉ hiệp nhứt thân, Yêu thương lẫn tâm chí, Ðức tin, cậy trông, tín điều, Thảy chung nhau một lòng. Xông lên tinh binh Jêsus! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

3. Xưa nay bao phen bể dâu, Trên muôn nghìn đế quốc, Mà Hội Thánh Chúa Jê-sus, Ðứng vững nghìn muôn thu; Ðịa ngục dẫu gầm thét vang, Không sao thắng Hội Thánh; Biết bao lời tuyên hứa vàng, Chúa yêu ta trọn thành. Xông lên tinh binh Jêsus! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

4. Ôi, muôn dân vui tiến mau, Tham gia đoàn tranh đấu, Ðồng thanh ta hát với nhau, Khúc khải hoàn hòa tâu; Tôn vinh, chúc tụng, tán dương, Vua Jêsus vạn tuế! Chúng ta cùng thiên sứ thường hát khúc hoan lạc hề. Xông lên tinh binh Jêsus! Ði như xông trận tuyến, Cờ thập giá luôn phất cao, Quyết tiến ra trận tiền.

1. On-ward, Chris-tian sol-diers, March-ing as to war, With the cross of Je-sus Go-ing on be-fore: Christ, the roy-al Mas-ter, Leads a-gainst the foe; For-ward in-to bat-tle, See His ban-ners go. On-ward, Chris-tian sol-diers, March-ing as to war, With the cross of Je-sus Go-ing on be-fore.

2. On-ward, then, ye peo-ple, Join our hap-py throng, Blend with ours your voic-es In the tri-umph song; Glo-ry, laud, and hon-or Un-to Christ the King; This through count-less a-ges Men and an-gels sing. On-ward, Chris-tian sol-diers, March-ing as to war, With the cross of Je-sus Go-ing on be-fore.

Tác giả: S. Baring Gould

 

322 -Hư Không

Ðông hư không, Tây hư không! Nam hư không, Bắc hư không! Thay thảy luống hư không; Chỉ linh công còn hoài.

 

323 -Tinh Binh Thập Tự

Stand Up For Jesus

1. Nầy tinh binh của quân thập tự, Vâng lệnh trên mau đứng lên! Cờ thiêng ta quyết dương cao hoài, Ra trận xông giáo lướt tên: Dẹp tan quân thù ta cứ tiến, Trong Christ lãnh đạo tấn công; Kỳ cho đến lúc ca khải hoàn, Christ làm Chân Chúa vô song.

2. Này tinh binh Chúa hãy vững vàng, Năng lực duy mong Chúa ban; Phàm ai nương cánh tay nhân loại, Chắc bị ma quỉ đánh tan: Kìa, giáp Tin Lành mau khoác lấy, Tỉnh thức, khẩn nguyện đêm ngày; Dầu Cha sai đến đâu không nài, Vâng lời ta quyết đi ngay. (2a). Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, nghe kèn vang mau tiến sang! Tiền phong ta quyết không nao sờn, Ô ngày đắc thắng vinh quang: Cùng nhau nương cậy Jêsus Christ, Cương quyết đánh bại Sa-tan; Gặp gian nguy sẽ không nao lòng, Tin cậy ơn sức Chúa ban.

3. Nầy tinh binh Chúa hãy vững vàng, Cơn giặc không lâu sẽ thôi; Ngày nay tranh chiến trên sa trường, Khải hoàn mai hát khắp nơi: Kìa, ai thắng được mưu quỉ dữ, Sẽ lãnh kim miện ở trời, Cùng Vua vinh hiển trên thiên đàng, Cai trị vinh hiển muôn đời.

1. Stand up, stand up for Je-sus, Ye sol-diers of the cross; Lift high His roy-al ban-ner, It must not suf-fer loss. From vic-tory un-to vic-tory His ar-my shall He lead, Till ev-ery foe is van-quished And Christ is Lord in-deed.

2. Stand up, stand up for Je-sus, The strife will not be long; This day the noise of bat-tle, The next the vic-tor's song. To him that o-ver-com-eth A crown of life shall be; He with the King of glo-ry Shall reign e-ter-nal-ly.

Tác giả: G. Duffield

 

324 -Sẵn Sàng

Ready

1. Sẵn nếm trải mỗi gian lao tai ương, Sẵn chịu luyện tập trăm đường; Sẵn nghỉ ở nhà, lo cho ai đi, Sẵn phục linh ý mọi khi. Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài; Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, Sẵn phục linh ý mọi khi.

2. Sẵn để khởi hành không nao truân chuyên, Sẵn sàng canh giữ khẩn nguyền; Sẵn nghỉ để nhường cho ai thay tôi, Sẵn chờ Cha mở đường thôi. Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài; Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, Sẵn phục linh ý mọi khi.

3. Sẵn để giảng luận hay suy tư đây, Sẵn sàng dâng tâm, thân này; Sẵn đứng vững chắc nơi Cha sai tôi, Sẵn chịu đau khổ nào lui. Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài; Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, Sẵn phục linh ý mọi khi.

4. Sẵn để cảnh cáo hay rao Kim ngôn, Sẵn vực muôn muôn linh hồn; Sẵn sống, sẵn chết, luôn luôn an tâm, Sẵn sàng nghinh Chúa phục lâm. Sẵn tiến sẵn thoái theo ơn Cha sai, Sẵn trọn phận tôi tớ Ngài; Sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, Sẵn phục linh ý mọi khi.

1. Read-y to suf-fer grief or pain, Read-y to stand the test; Read-y to stay at home and send Oth-ers if He sees best. Read-y to go, read-y to stay, Read-y my place to fill; Read-y for serv-ice, low-ly or great, Read-y to do His will.

2. Read-y to speak, read-y to warn, Read-y o'er souls to yearn; Read-y in life, read-y in death, Read-y for His re-turn. Read-y to go, read-y to stay, Read-y my place to fill; Read-y for serv-ice, low-ly or great, Read-y to do His will.

Tác giả: Charlie D. Tillman

 

325 -Tại Trận Tiền

At the Battle’s Front

1. Ðời tôi nay đà tình nguyện ký tên gia nhập thập tự đoàn, Dầu giao chiến còn trường kỳ, Dầu tranh đấu gay go, nguy nàn; Mặc áo giáp nịt gọn gàng, Tuốt gươm trần thẳng tiến quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền. Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung; Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

2. Cờ yêu thương nhuộm giọt hồng phất tung lên rợp một vùng trời, Lòng hăng hái truyền đạo trời cho muôn kẻ luân vong trong đời; Dầu địch quân mạnh bực nào, lướt tên đạn quyết tiến, quyết chiến, Nếu anh tìm, ắt sẽ thấy tôi tại chốn trận tiền. Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung; Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

3. Bạn thân mến chần chờ gì ký tên gia nhập thập tự đoàn, Cùng quân thánh đồng một lòng tận trung với Jêsus vẹn toàn? Bạn theo tôi, nhập đội nầy, trước Chúa cùng kết ước quyết chiến, Nếu ai tìm, ắt thấy chúng ta tại chốn trận tiền. Tiếng chơn rậm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Xua đối phương tan rồi, Ca khúc thắng oai hùng; Tiếng chơn rầm rập quân ta mạnh mẽ vô cùng, Nổi khúc thắng ca nơi tận trung; Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân thánh đây, Giê-hô-va vạn quân giúp tôi mạnh mẽ đây! Vinh diệu thay tên tôi liệt vào quân linh chiến, Muốn kiếm tôi anh phải đi ngay vào chốn trận tiền.

1. I've en-list-ed for life in the ar-my of the Lord, Tho' the fight may be long and the strug-gle fierce and strong; With the ar-mor of God and the Spir-it's trust-y sword, At the front of the bat-tle you will find me. Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my, The tri-umph shout-ing, the foe we're rout-ing; Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my, March-ing on to vic-to-ry, I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my, And the God of bat-tles will de-fend me, I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my, At the front of the bat-tle you will find me.

2. Is your name, friend, en-rolled with the loy-al ones and true? Will you dare now to stand with the Sa-viour's faith-ful few? Will you join with me now and the cov-e-nant re-new, At the front of the bat-tle you will find me. Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my, The tri-umph shout-ing, the foe we're rout-ing; Hear the tramp! tramp! tramp-ing of the ar-my, March-ing on to vic-to-ry, I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my, And the God of bat-tles will de-fend me, I'm in this ar-my, this glo-rious ar-my, At the front of the bat-tle you will find me.

Tác giả: Mrs. C.H. Morris

 

326 -Trung Thành Tín Nghĩa

True-Hearted, Whole-Hearted

1. Trung, thành, tín, nghĩa, bầy tôi con hứa nguyện vuông tròn, Nhờ ơn Vua Thánh giúp chúng tôi vẹn lòng son; Trông cờ phấp phới, đội binh thiêng đứng chờ nghe lệnh, Nhờ linh năng Jê-sus, đấu tranh cho thiên đình. Khẩu hiệu ta quyết hô, Theo nhịp chân tiến binh, Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh; Khẩu hiệu ta quyết hô: “Trung thành luôn nhất sinh, Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

2. Trung, thành, tín, nghĩa, phận quân nhân quyết tạc tâm hồn, Lạy Vua vinh hiển, nay xin vâng phục Ngài luôn; Do lòng yêu mến, tình nguyện vâng huấn lệnh Vua truyền, Ngày đêm tươi vui, can đảm xông pha trận tiền. Khẩu hiệu ta quyết hô, Theo nhịp chân tiến binh, Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh; Khẩu hiệu ta quyết hô: “Trung thành luôn nhất sinh, Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

3. Ơn Jê-sus dắt dìu ta sắp nghỉ yên, trông kìa, Cờ thiêng chói lói phất phới trên khung trời kia; Anh chị em hỡi, cùng nhau ta ngước mặt lên trời, Hòa thanh ca khúc can đảm yêu thương đời đời. Khẩu hiệu ta quyết hô, Theo nhịp chân tiến binh, Hát khúc tự do và mừng vui đầy tâm linh; Khẩu hiệu ta quyết hô: “Trung thành luôn nhất sinh, Chúa Vua đầy ơn, lòng chúng tôi xin trung thành.”

1. True-heart-ed, whole -heart-ed, faith-ful and loy-al, King of our lives, by Thy grace we will be; Un-der the stand-ard ex-alt-ed and roy-al, Strong in Thy strength we will bat-tle for Thee. Peal out the watch-world! Si-lence it nev-er! Song of our spir-its, re-joic-ing and free; Peal out the watch-world! Loy-al for ev-er! King of our lives, By Thy grace we will be.

2. True-heart-ed, whole -heart-ed, Sav-iour all-glo-rious! Take Thy great pow-er and reign there a-lone, O-ver our wills and af-fec-tions vic-to-rious, Free-ly sur-ren-dered and whol-ly Thine own. Peal si-lence Song re-joic-ing Peal loy-al King Si-lence it nev-er! Song of our spir-its, re-joic-ing and free; Peal out the watch-world! Loy-al for ev-er! King of our lives, By Thy grace we will be.

Tác giả: Frances R.Havergal

 

327 -Sức Lực Từ Chúa

All Things Through Christ

Chúa ban năng lực hầu tôi hăng hái lo công việc Ngài, Sức lực tôi nhận từ nơi Chúa luôn đắc thắng khó khăn; Từng ngày qua, từng giờ qua, nguyện nương trong quyền năng Chúa, Chúa ban sức mới, hằng ngày tôi quyết trông mong Ngài.

I can do all things through Christ who strength-en-eth me; I can do all things through Christ who strength-en-eth me. Day by day, hour by hour, I am kept in His pow'r; I can do all things through Christ who strength-en-eth me.

Tác giả: Homer W.Grimes

 

328 -Vẹn Lòng Trung Tín

Be True

Dặn lòng trung tín, anh em hô chính khẩu hiệu nầy, Tận trung gìn lòng tin, Tận trung theo Vua vinh hiển nay; Dặn lòng trung tín, Tuy anh em dối ta gạt thầy, Dầu trường hợp nghịch bấy, nên nương Ngài từng giây, Nguyện Chúa thấy ta tín trung đây.

Be true! Be true! Let the ho-ly watch-word ring; Be true! to your trust, Be true to your glo-rious King; Be true! Be true! Wheth-er friends be false or few; What-so-e'er be-tide, ev-er at His side, Let Him al-ways find you true.

Tác giả: A.B.Simpson

 

329 -Chọn Ðứng Bên Ngài

Who Is on the Lord's Side

1. Nào ai chọn đứng bên Ngài? Nào ai thờ kính Vua Trời? Nào ai vui dâng đời cứu sống kẻ đang hư vong? Có ai ly cách ô trần, dám ra ngăn quân thù? Nào ai nguyện đi vào những miền Chúa muốn sai đi? Do yêu thương Vua kêu ta, Do thiên ân Vua ban, Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

2. Từ ly mọi ánh huy hoàng, Từ ly mọi hiển vinh trần, Nguyện bước tới theo đoàn chiến sĩ của Vua quang vinh; Chúa khi xưa đã hy sinh, chết thay bao cuộc đời, Nào ai nguyện dâng lòng khi Ngài muốn ta theo Ngài? Do yêu thương Vua kêu ta, Do thiên ân Vua ban, Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

3. Cuộc chinh phục sẽ lâu dài, Ðịch quân càng tấn công mạnh, Ðoàn lính chiến Vua Trời mỗi bước chiến công ca vang; Sát vai nhau dưới quân kỳ, quyết tâm luôn trung thành, Cùng nhau vì lẽ thật hết lòng đấu tranh trọn đời. Do yêu thương Vua kêu ta, Do thiên ân Vua ban, Hãy đứng lên đoàn quân thánh mau vui sống cho Ngài.

1. Who is on the Lord's side? Who will serve the King? Who will be His help-ers, Oth-er lives to bring? Who will leave the world's side? Who will face the foe? Who is on the Lord's side? Who for Him will go? By Thy call of mer-cy, By Thy grace di-vine, We are on the Lord's side, Sav-ior, we are Thine.

2. Fierce may be the con-flict, Strong may be the foe, But the King's own ar-my None can o-ver-throw. Round His stand-ard rang-ing; Vic-t'ry is se-cure; For His truth un-chang-ing Makes the tri-umph sure. Joy-ful-ly en-list-ing By Thy call of mer-cy, By Thy grace di-vine, We are on the Lord's side, Sav-ior, we are Thine.

Tác giả: C.Luise Reichardt

 
330 -Khi Bình Minh Ðến

Sunset Is Coming, But the Sunrise We'll See

1. Mừng vui ca hát lên hỡi người khách nơi trần gian, Làm bao công tác ngay trong giờ ban mai mới sang; Mừng vui ca hát lên hỡi người lữ khách xa gần, Bóng tối biến nhanh khi bình minh nắng sáng huy hoàng. Ðêm tối qua khi trời bình minh thắm sắc ngàn hoa, Ánh sáng thiên cung xô giạt bóng mây đen khuất xa, Ta ước mơ mong chờ một ngày Cứu Chúa hiện ra: Bóng tối sẽ qua khi bình minh nắng ấm chan hòa.

2. Người ơi, ta hát vang lên rộn rã trong vườn nho, Làm bao công tác hăng say dù khi đang giữa trưa; Người ơi ta gắng công lên vì Cứu Chúa mong chờ, Bóng tối biến nhanh khi bình minh Chúa đến không ngờ. Ðêm tối qua khi trời bình minh thắm sắc ngàn hoa, Ánh sáng thiên cung xô giạt bóng mây đen khuất xa, Ta ước mơ mong chờ một ngày Cứu Chúa hiện ra: Bóng tối sẽ qua khi bình minh nắng ấm chan hòa.

3. Dù cho mưa nắng phong sương cùng khó khăn người ơi! Làm mau công tác giữa khi hoàng hôn rơi khắp nơi; Ngày mai bao đớn đau lo buồn sẽ hết trong đời, Bóng tối bay đi khi bình minh chói lói khung trời. Ðêm tối qua khi trời bình minh thắm sắc ngàn hoa, Ánh sáng thiên cung xô giạt bóng mây đen khuất xa, Ta ước mơ mong chờ một ngày Cứu Chúa hiện ra: Bóng tối sẽ qua khi bình minh nắng ấm chan hòa.

1. Pil-grims for Je-sus in a low-land of sin, Hop-ing that we at last the life-crown may win; Serv-ing the Mas-ter thru the morn-ing are we. Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see. Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see, Heav-en-ly beau-ty makesthe sha-dows to flee; Glo-ry is wait-ing when the spir-it is free; Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see.

2. Wea-ry and foot-sore ere that bat-tle is won, Trust-ing the prom-ise that we'll hear His ôwell done;ọ Serv-ing the Mas-ter all the ev-'ning are we. Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see. Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see, Heav-en-ly beau-ty makesthe sha-dows to flee; Glo-ry is wait-ing when the spir-it is free; Sun-set is com-ing, but the sun-rise we'll see.

Tác giả: J.R.Baxter Jr.

 

331 -Ðời Con

Ðời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Ðời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Ngài bao phủ chăn dắt đêm ngày khắp cả mọi nơi. Ðược an bình trong cánh tay Ngài đưa dắt. Thể hiện tình yêu Chúa cho đời con. Ðời con đây xin Chúa sai dùng con trong việc Ngài. Ðời con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con hoài trong công việc Chúa. Ðược vui sướng trong cánh tay Ngài chính Cha toàn năng.

Tác giả: Việt Nữ

 

332 -Có Gì Dâng Chúa

Must I Go, And Empty-Handed?

1. Mai đây tôi về với Chúa trên trời, Mang tay không gặp Chúa thôi sao? Bao nhiêu công việc nếu bỏ qua hoài, Chiến thắng đâu? Lấy chi dâng Ngài? Ðến với Ðấng thay tôi huyết tuôn trào, Ðến với Chúa tay trắng thôi sao? Mai đây tôi về với Chúa muôn loài, Chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?

2. Tôi không lo sự chết đến trong đời, Khi Jêsus chuộc cứu tôi rồi! Nhưng tay không gặp Chúa thôi sao đành, Biết nói chi với Ðấng yêu mình! Ðến với Ðấng thay tôi huyết tuôn trào, Ðến với Chúa tay trắng thôi sao? Mai đây tôi về với Chúa muôn loài, Chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?

3. Ai ơi! Nên làm gấp mỗi công việc, Ngay khi còn giữa ban ngày. Ðêm buông mau là hết bao cơ hội, Hãy gắng lo cứu linh hồn người. Ðến với Ðấng thay tôi huyết tuôn trào, Ðến với Chúa tay trắng thôi sao? Mai đây tôi về với Chúa muôn loài, Chẳng lẽ không có chi dâng Ngài?

1. “Must I go, and emp-ty-hand-ed,” Thus my dear Re-deem-er meet? Not one day of serv-ice give Him, Lay no tro-phy at His feet?  “Must I go, and emp-ty-hand-ed?” Must I meet my Sav-iour so? Not one soul with which to greet Him: Must I emp-ty-hand-ed go?

2. Not at death I shrink nor falter, For my Saviour saves me now; But to meet Him empty-handed, Thought of that now clouds my brow. “Must I go, and emp-ty-hand-ed?” Must I meet my Sav-iour so? Not one soul with which to greet Him: Must I emp-ty-hand-ed go?

3. O ye saints, a-rouse, be ear-nest, Up and work while yet 'tis day; Ere the night of death o'er-take thee, Strive for souls while still you may. “Must I go, and emp-ty-hand-ed?” Must I meet my Sav-iour so? Not one soul with which to greet Him: Must I emp-ty-hand-ed go?

Tác giả: C.C.Luther

 

333 -Con Hứa Theo Ngài

O Jesus, I Have Promised

1. Jê-sus con xin hứa đi theo Ngài phục vụ tận tâm đến cùng. Nguyền xin Ngài sát con chẳng rời, là Bạn và Chủ của con; Con chẳng nao sợ giữa chiến trường nếu Chúa luôn luôn cạnh bên. Con chẳng khi nào đi tách đường, vì Ngài dắt chăn chiên mình.

2. Nguyện cho con cảm biết chính Ngài giữa đời tăm tối phủ chặt. Nhìn xem quang cảnh đang quyến dụ, rền nghe tiếng cám dỗ vang. Bao kẻ tử thù đang vây chặt ở quanh và ngay nội tâm. Xin Chúa Jê-sus xin đến gần, gìn con khỏi sa vào tội.

3. Lạy Jê-sus Chúa đã hứa ban cho mọi người theo gót Ngài. Một nơi vinh hiển Ngài đang ngự, rồi họ cũng sẽ đến nơi. Chúa ôi con nguyện hứa suốt đời hiến tấm thân hầu việc Ngài. Hỡi Chúa con, Bạn con hãy thương, dùng ơn dắt con theo Ngài.

4. Nguyện cho con lắng nghe tiếng Ngài bằng lời trong sáng rõ ràng. Vượt trên giông tố của khát vọng, và âm thanh của ý riêng. Phán cho tâm hồn trở nên lắng dịu nhắc khuyên con hay giục con. Xin phán, đem lòng con lắng nghe, vì Ngài dắt chăn linh hồn.

1. O Je-sus, I have prom-ised To serve Thee to the end; Be Thou for-ev-er near me, My Mas-ter and my Friend: I shall not fear the bat-tle If Thou art by my side, Nor wan-der from the path-way If Thou wilt be my guide.

2. O Je-sus, Thou hast prom-ised To all who fol-low Thee, That where Thou art in glo-ry, There shall Thy ser-vant be; And, Je-sus, I have prom-ised To serve Thee to the end; O give me grace to fol-low, My Mas-ter and my Friend.

Tác giả: John E. Bode

 

334 -Khi Ban Mai Ðến

When the Morning Comes

1. Trần gian bao phong ba vây quanh, bao tối tăm đang chôn vùi ta. Nhờ Cứu Chúa dắt dẫn mỗi bước ta vào chốn thiên cung nơi hứa ban. Ngài chăn dắt giúp lúc yếu đuối, nên đức tin ta không sờn nao. Cùng đi với Cứu Chúa chúng ta vui sống bên Ngài. Ði với Ngài khi ban mai lộ ra. Khi Chúa kêu gọi ta mau lên nước Cha. Trình ra cho Chúa tỏ tường bao nhiêu công việc ta. Cùng đi với Chúa mãi chúng ta vui sống cho Ngài.

2. Cuồng phong cám dỗ vây quanh ta, ma quỉ đang khuyên ta chạy xa. Và lòng ta bao phen xa nơi Ngài vì đức tin ta luôn chuyển lay. Nhờ Jêsus giúp sức chiến thắng, bao khó khăn gian nguy đều qua. Cùng đi với Cứu Chúa chúng ta vui sống bên Ngài. Ði với Ngài khi ban mai lộ ra. Khi Chúa kêu gọi ta mau lên nước Cha. Trình ra cho Chúa tỏ tường bao nhiêu công việc ta. Cùng đi với Chúa mãi chúng ta vui sống cho Ngài.

1. Tri-als dark on ev-ery hand, And we can-not un-der-stand All the ways that God would lead us to that bless-ed prom-ised land; But He'll guide us with His eye, And we'll fol-low till we die; We will un-der-stand it bet-ter by and by. By and by, when the morn-ing comes, When the saints of God are ga-thered home, We will tell the sto-ry How we've o-ver-come; We will un-der-stand it bet-ter by and by.

2. Temp-ta-tions, hid-den snares, Of-ten take us un-a-wares, And our hearts are made to bleed for some tho't-less word or deed, And we won-der why the test When we try to do our best, But we'll un-der-stand it bet-ter by and by. By and by, when the morn-ing comes, When the saints of God are ga-thered home, We will tell the sto-ry How we've o-ver-come; We will un-der-stand it bet-ter by and by.

Tác giả: B. B. McKinney

 

335 -Chúa Với Tôi

1. Chúa với tôi trên đường trò chuyện. Trong bao lời nguyện trong mối tương giao Cha cho con an bình dạt dào. Cha cho con bao lời ngọt ngào. Ðời dù nghèo nhưng giàu thương yêu “Ta đi sắm sẵn cho con. Nơi Cha chỗ ở trên trời Ta yêu con yêu đến đời đời chẳng lìa chẳng bỏ con ơi! Ta đi sắm sẵn cho con. Nơi Cha chỗ ở trên trời Ta yêu con yêu đến đời đời chẳng lìa chẳng bỏ con ơi!ọ

2. Chúa với tôi trên đường trò chuyện. Ði trên đường hẹp theo Chúa không thôi Con yêu Cha dâng cả cuộc đời. Con yêu Cha môi nở nụ cười. Ðời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui “Ôi con yêu dấu Ta ơi. Trung kiên gìn giữ theo lời Không đam mê say đắm cuộc đời Một lòng làm theo ý thánh! Ôi con yêu dấu Ta ơi. Trung kiên gìn giữ theo lời Không đam mê say đắm cuộc đời Một lòng làm theo ý Cha.”

Tác giả: Trần Thượng Trí

 

336 -Nào Ði Lên

The Fight Is On

Nào ta đi lên! Ðoàn lính tiên phong của Chúa Jêsus! Cùng nhau hô vang: Ðấu tranh hy sinh tận cùng, Vì Vua Jêsus thân chinh cùng với chúng ta chiến thắng quân thù nơi nơi, Cùng tiến lên dâng tuổi xanh. Cờ bay phất phới khắp nơi chờ ta, Chờ đoàn quân dũng mãnh tiến ra trận tiền. Ðừng ngại ta yếu đuối, Ðừng lo thiếu khí giới, Thuần phục theo gót Jêsus khắp nơi. Nhờ Lời Kinh Thánh thanh gươm đại năng, Và thật lòng yêu thương đưa dắt muôn người, Chìm ngập trong đau thương, dạt trôi trong bể khổ, Về cùng một nhà hát khúc khải ca.

The fight is on, the trump-et sound is ring-ing out, The cry “To arms!” is heard a-far and near; The Lord of hosts is march-ing on to vic-to-ry, The tri-umph of the Christ will soon ap-pear. The fight is on, O Chris-tian sol-dier, And face to face in stern ar-ray, With ar-mor gleam-ing, and col-ors stream-ing, The right and wrong en-gage to-day! The fight is on, but be not wea-ry; Be strong and in His might hold fast; If God be for us, His ban-ner o'er us, We'll sing the vic-tor's song at last!

Tác giả: Mrs. C.H.Morris

 

337 -Bàn Tay Dâng Lên

1. Ðây đoàn dân đông đang đói mệt, Bàn tay này trông thật nghèo nàn; Duy còn đây năm chiếc bánh này, Và cá chỉ một cặp thôi.

2. Trao vào tay Jê-sus tiếc gì? Bàn tay này nay được đầy tràn; Nhanh nhẹn em phân phát bánh rồi, Mười mấy thúng đầy còn dư.

 

338 -Triều Thiên Vinh Hiển

Wear A Crown

1. Cùng lặng nghe khi tiếng loa truyền, Giục ta mau tiến bước đi lên; Kìa nhìn xem chiến thắng đang chờ, Tiến bước vào thánh chiến vinh quang. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện; Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem. Thật vinh quang! Thật vinh quang! Khi ta bước qua Giô-đanh. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

2. Cùng nhau ta ngăn bước quân thù, Ðạo quân dũng mãnh quyết đi lên; Nhờ Jê-sus danh tướng đi đầu, Ta vui mừng hát khúc khải ca. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện; Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem. Thật vinh quang! Thật vinh quang! Khi ta bước qua Giô-đanh. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

3. Nhờ yêu thương thêm với đức tin, nhìn xem Vua ta thắng âm binh. Ðoàn quân chiến đấu không sờn. Jê-sus hằng chiến thắng giúp ta. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện, Ta sẽ lãnh kim miện; Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem. Thật vinh quang! Thật vinh quang! Khi ta bước qua Giô-đanh. Rồi khi cơn giao tranh chấm dứt, Ta sẽ lãnh kim miện, Lúc sống trong Giê-ru-sa-lem.

1. Bu-gle calls are ring-ing out, “For-ward” is the bat-tle shout, See where floats the con-qu'ring sign, On-ward to the war di-vine! And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown, We shall wear a crown, We shall wear a crown, And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown In the new Je-ru-sa-lem! Wear a crown, wear a crown, A-way o-ver Jor-dan! And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown In the new Je-ru-sa-lem!

2. Fight the fight of faith and love, Look-ing un-to Him a-bove; Loy-al sol-diers, do and dare, Your Com-man-der's joy to share. And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown, We shall wear a crown, We shall wear a crown, And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown In the new Je-ru-sa-lem! Wear a crown, wear a crown, A-way o-ver Jor-dan! And when the bat-tle's o-ver We shall wear a crown In the new Je-ru-sa-lem!

Tác giả: Harriette Waters

 

339 -Mặt Ðối Mặt

Face To Face

1. Khi tôi đối mặt cùng Cứu Chúa tôi, Phút hân hoan kia thuật sao rồi? Ôi vui vẻ thay nhìn Chân Chúa kìa, Jêsus Christ chết thế tôi kìa. Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Xa tít bên kia tinh cầu nầy; Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển, Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

2. Tôi xem Chúa tôi dường ngắm bóng thôi, Giữa Chúa tôi một màng đen dày; Nhưng vui bấy một ngày ơn phước kìa, Vinh quang Ngài thấy rõ muôn tia. Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Xa tít bên kia tinh cầu nầy; Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển, Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

3. Ôi, sung sướng thay ngày thấy Chúa tôi, Lúc đau thương lo buồn qua rồi, Khi muôn lối quanh quẹo trang thẳng bằng, Mọi điều mờ tối rõ vô ngần. Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Xa tít bên kia tinh cầu nầy; Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển, Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

4. Ôi, khi đối mặt Ngài phước biết bao, Ngắm xem Jêsus tường mực nào; Ôi, tôi đối mặt cùng Cứu Chúa rày, Yêu tôi trời bể sánh khôn tày. Khi tôi đối mặt cùng Ngài vui bấy, Xa tít bên kia tinh cầu nầy; Ôi, tôi đối mặt cùng Ngài đầy vinh hiển, Mặt gặp mặt hưởng phước vô biên.

1. Face to face with Christ, my Sav-iour, Face to face what will it be? When with rap-ture I be-hold Him, Je-sus Christ, who died for me. Face to face shall I be-hold Him, Far be-yond the star-ry sky; Face to face in all His glo-ry, I shall see Him by and by!

2. Face to face! Oh, bliss-ful mo-ment! Face to face to see and know; Face to face with my Re-deem-er, Je-sus Christ, who loves me so. Face to face shall I be-hold Him, Far be-yond the star-ry sky; Face to face in all His glo-ry, I shall see Him by and by!

Tác giả: Frank A. Breck

 

340 -Niềm Vinh Hạnh

Oh, That Will Be Glory

1. Hồi thử thách lao lực đời nầy đều chung tất, Chính tôi cập bến thiên đàng hiển vinh an dật, Vui mừng gần Jêsus, Ðấng yêu tôi duy nhất, Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời. Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối! Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi! Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy, Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

2. Giờ Cứu Chúa đem ân huệ tràn đầy sung mãn, Cấp cho phần của tôi một chỗ trên thiên đàng, Ðây được nhìn mặt Chân Chúa ngày ngày tươi sáng, Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời. Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối! Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi! Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy, Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

3. Lòng thỏa mãn thay khi gặp bạn bè thân ái, Nỗi vui mừng giống sông dài chảy quanh tôi hoài, Ðây thoạt nhìn Jêsus mỉm cười đầy thân ái, Vinh hiển thay cho tôi, thật hiển vinh muôn đời. Vinh quang cho tôi vinh diệu vô đối! Vinh quang cho tôi, vinh hiển đời tôi! Lúc bởi ơn Ngài tôi sẽ thấy mặt Ngài đấy, Phút vinh diệu lạ bấy, ấy vinh diệu mãi đây.

1. When all my la-bors and tri-als are o'er, And I am safe on that beau-ti-ful shore, Just to be near the dear Lord I a-dore, Will thro' the a-ges be glo-ry for me. Oh, that will be glo-ry for me, Glo-ry for me, glo-ry for me When by His grace I shall look on His face, That will be glo-ry, be glo-ry for me.

2. Friends will be there I have loved long a-go; Joy like a riv-er a-round me will flow; Yet, just a smile from my Sav-iour, I know. Will thro' the a-ges be glo-ry for me. Oh, that will be glo-ry for me, Glo-ry for me, glo-ry for me When by His grace I shall look on His face, That will be glo-ry, be glo-ry for me.

Tác giả: Chasles H.Gabriel

 

341 -Bên Kia Hoàng Hôn

Beyond the Sunset

1. Hoàng hôn buông khắp nơi, Ô bình minh sáng tươi, Là khi ở với Cha sống vui muôn đời. Nhọc nhằn cùng khổ đau chấm dứt khắp nơi nơi, Bình minh sẽ sáng tươi khi đêm qua rồi.

2. Trời mai ô sáng tươi, Ðâu còn vương vấn mây, Hoặc phong ba tố giông nát tan cuộc đời. Ngày Jê-sus tái lâm chói ánh sáng vinh quang, Là khi bóng tối tan thỏa vui thiên đàng.

3. Bình minh lan khắp nơi, khi Jê-sus dắt tôi Vào nơi nước Chúa Cha sáng tươi rạng ngời. Ðược Vua vui đón tôi đến hưởng nước thái an. Còn đâu bóng tối tăm! thỏa vui ngập tràn.

Be-yond the sun-set, O bliss-ful morn-ing, When with our Sav-iour heav'n is be-gun; Earth's toil-ing end-ed, O glo-rious dawn-ing; Be-yond the sun-set, when day is done. Be-yond the sun-set, O glad re-un-ion, With our dear loved ones who've gone be-fore; In that fair home-land we'll know no par-ting, Be-yond the sun-set for ev-er-more!

Tác giả: Virgil P. Brook

 

342 -Giờ Xướng Danh

When The Roll Is Called Up Yonder

1. Thời gian sẽ chấm dứt lúc tiếng loa rao tin Chúa quang lâm từ trời, Bình minh sẽ chiếu ánh sáng láng hiển vinh đẹp tươi; Mọi dân đắc cứu dưới đất, lúc bay lên vui nhóm bên kia bờ rồi, Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jê-sus gọi tôi. Giờ danh sách tuyên độc, vui quá vui! Khi danh sách tuyên độc vui quá vui! Giờ danh sách xướng lên thật mừng vui! Lúc danh sách khởi xướng, mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

2. Bình minh sáng rỡ lúc kẻ chết trong Jê-sus sống bước ra mộ phần, Ðược vinh hiển giống Chúa đã sống thắm tươi hồng ân; Mọi con cái Chúa cứu, thảy nhóm nhau hân hoan ở thiên cung rạng ngời, Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

3. Từ mai sớm đến lúc sẩm tối ta luôn hăng hái chăm lo việc Ngài, Truyền ra ái đức Chúa đoái đến chúng ta lạ thay; Rồi đây sẽ đến lúc kết thúc bao nhiêu công tác bao nhiêu cuộc đời, Giờ danh sách khởi xướng, mừng nghe Jê-sus gọi tôi.

1. When the trum-pet of the Lord shall sound and time shall be no more, And the morn-ing breaks e-ter-nal, bright and fair; When the saved of earth shall gath-er o-ver on the oth-er shore, And the roll is called up yon-der, I'll be there. When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, I'll be there.

2. Let us la-bor for the Mas-ter from the dawn to set-ting sun, Let us talk of all His won-drous love and care; Then when all of life is o-ver, and our work on earth is done, And the roll is called up yon der, We'll be there. When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, When the roll is called up yon-der, I'll be there.

Tác giả: James M.Black

 

343 -Qua Ðời Seo Ðến Ðâu?

Giờ này qua đời anh sẽ đến đâu? Về cõi phước hay vực sâu? Nên nhớ khánh phước, tai ương luôn còn, Giờ này anh khá mau chọn.

 

344 -Bất Dạ Thành

No Light There

1. Tại miền kia, nơi chẳng hề tối, Là nơi Chúa lập thiên thành; Thành tinh kim muôn thuở sáng tươi, Thành vinh quý lập trên trời. Chiên con lau sạch nước mắt tôi, Ðây không đau, già, chết như người đời, Không ai tính tháng, tính năm đâu, Chốn đây nào còn đêm sầu.

2. Thành cao sang muôn sắc ngời sáng, Mười hai cửa ngọc huy hoàng; Ðường tinh kim giăng sáng khắp nơi, Thành vinh quý lập trên trời. Chiên con lau sạch nước mắt tôi, Ðây không đau, già, chết như người đời, Không ai tính tháng, tính năm đâu, Chốn đây nào còn đêm sầu.

3. Thành môn kia không lúc nào đóng, Thành vuông bốn mùa xuân nồng; Dòng trường sinh trong vắt sáng tươi, Thành vinh quý lập trên trời. Chiên con lau sạch nước mắt tôi, Ðây không đau, già, chết như người đời, Không ai tính tháng, tính năm đâu, Chốn đây nào còn đêm sầu.

4. Thành cao sang muôn thuở ngời chói, Là nơi chẳng cần mặt trời; Vì Chiên Con soi sáng khắp nơi, Thành vinh quý lập trên trời. Chiên con lau sạch nước mắt tôi, Ðây không đau, già, chết như người đời, Không ai tính tháng, tính năm đâu, Chốn đây nào còn đêm sầu.

1. In the land of fade-less day Lies the cit-y four-square; It shall nev-er pass a-way And there is no night there. God shall wipe a-way all tears; There's no death, no pain, no fears; And they count not time by years, For there is no night there.

2. There they need no sun-shine bright In that cit-ty four-square, For the Lamb is all the light, And there is no night there. God shall wipe a-way all tears; There's no death, no pain, no fears; And they count not time by years, For there is no night there.

 

345 -Chung Nhóm Ở Thiên Hà

Shall We Gather At the River?

1. Phải chăng sau này họp trên sông vàng, Nơi muôn thiên sứ hay lai vãng; Sông kia tuôn dòng lưu ly muôn đời, Lưu ra từ ngôi Ðức Chúa Trời. Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Ðức Chúa Trời.

2. Kìa, song song bờ vàng nơi thiên hà, Tua lên muôn ức tia bạc tỏa; Chân ngao du, lòng tôn vinh hát vang, Bên ngôi Thần trong ánh ngày vàng. Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Ðức Chúa Trời.

3. Khi ta qua dòng sông nước sáng ngời, Như gương soi ảnh Chúa tươi cười; Nơi đây dân Ngài được hưởng vĩnh sinh, Hoan ca về ân điển cứu mình. Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Ðức Chúa Trời.

4. Nay mai lên bờ sông muôn muôn hình, Nay mai chung kết bước linh trình; Bên sông kia lòng ta luôn sáng ngời, Thiên thanh bình reo suốt muôn đời. Vâng, ta sẽ chung nhóm ở thiên hà, Là sông đẹp xinh, đẹp xinh không thể thuật ra; Sông đây nơi họp của thánh dân muôn đời, Sông tràn từ ngôi Ðức Chúa Trời.

1. Shall we gath-er at the riv-er, Where bright an-gel feet have trod; With its crys-tal tide for ev-er Flow-ing by the throne of God? Yes, we'll gath-er at the riv-er, The beau-ti-ful, the beau-ti-ful riv-er, Gath-er with the saints at the riv-er, That flows by the thorne of God.

2. Soon we'll reach the shin-ing riv-er, Soon our pil-grim-age will cease; Soon our hap-py hearts will quiv-er With the mel-o-dy of peace. Yes, we'll gath-er at the riv-er, The beau-ti-ful, the beau-ti-ful riv-er, Gath-er with the saints at the riv-er, That flows by the thorne of God.

Tác giả: Robert Lowry

 
346 -Miền Vinh Hiển

Sweet By and By

1. Miền vinh hiển kia rạng soi trong huy hoàng, Nhờ lòng tin ta trông thấy cảnh hiển vinh; Vì Cha ở bên kìa mong ta trọn đàng; Ngài đang sắm cho phần ta nơi đẹp xinh. Trong chốn ấy rất êm dịu, Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau; Trong chốn ấy rất êm dịu, Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

2. Bờ bên đó ta ngợi tôn Vua Thiên Ðàng, Ðiệu thiên ca du dương của kẻ hiển vinh; Tại nơi đó không sầu bi hay cơ hàn, Lòng hoan hỉ, môi miệng ca ơn trường sinh. Trong chốn ấy rất êm dịu, Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau; Trong chốn ấy rất êm dịu, Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

3. Cùng nhau hiến thiên trường ca ta tụng ngợi, Ðồng tâu lên Cha nhân ái chốn cao sang, Về ân điển do tình yêu Cha đời đời, Làm nên thánh bao ngày ta trong trần gian. Trong chốn ấy rất êm dịu, Bờ bên đó thỏa mãn bấy ta gặp nhau; Trong chốn ấy rất êm dịu, Bên bờ đẹp nơi chúng ta mong gặp nhau.

1. There's a land that is fair-er than day, And by faith we can see it a-far; For the Fa-ther waits o-ver the way To pre-pare us a dwell-ing place there. In the sweet by and by, We shall meet on that beau-ti-ful shore; In the sweet by and by, We shall meet on that beau-ti-ful shore.

2. To our boun-ti-ful Fa-ther a-bove, We will of-fer the trib-ute of praise; For the glo-ri-ous gift of His love, And the bless-ings that ha-low our days. In the sweet by and by, We shall meet on that beau-ti-ful shore; In the sweet by and by, We shall meet on that beau-ti-ful shore.

Tác giả: S. Filmore Bennett

 

347 -Nơi Vĩnh Phúc

When We All Get To Heaven

1. Jê-sus nhân ái từ bi vô ngần, Ta nên ca ngợi ân điển Ngài; Nay Chúa sắm dành trên chốn phước ân, Nhà vinh quang muôn đời an vui. Hồi dân thánh thảy cất lên trời, Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng; Cùng chiêm bái Vua muôn đời, Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

2. Ta nên tin Chúa tận trung, chân thành, Chuyên tâm hầu việc luôn mỗi ngày; Khi thoáng thấy Jê-sus, Ðấng hiển vinh, Bù đắp nỗi lao lực đời nay. Hồi dân thánh thảy cất lên trời, Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng; Cùng chiêm bái Vua muôn đời, Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

3. Ta trông mong lãnh phần thưởng thiên đàng, Xem tôn nhan diệu vinh sáng ngời; Kìa, cửa bích ngọc thiên quốc mở toang, Cùng nhau lên đường trời khoan thai. Hồi dân thánh thảy cất lên trời, Là ngày ta hân hoan vui tươi đầy sung sướng; Cùng chiêm bái Vua muôn đời, Khải hoàn ca reo vang đền Thiên Vương.

1. Sing the won-drous love of Je-sus, Sing His mer-cy and His grace: In the man-sions bright and bless-ed, He'll pre-pare for us a place. When we all get to heav-en, What a day of re-joic-ing that will be! When we all see Je-sus, We'll sing and shout the vic-to-ry.

2. On-ward to the prize be-fore us! Soon His beau-ty we'll be-hold; Soon the pearl-y gates will o-pen; We shall tread the streets of gold. When we all get to heav-en, What a day of re-joic-ing that will be! When we all see Je-sus, We'll sing and shout the vic-to-ry.

Tác giả: E.E. Hewitt

 

348 -Khúc Thiên Ca

1. Ðoạn thiên ca vô song, âm điệu réo rắt thánh thót mang Linh khúc tụng ca Cứu Chúa vinh quang; Dội lên trong tâm tôi muôn ngàn tiếng trũng núi hát vang, Thật khó so kịp tuyệt khúc thánh ca trên thiên đàng. Tuyệt khúc vút lên cao chúc Hoàng Vương tiếng trầm bổng, Chung tiếng với thiên binh hát hòa ca khen ơn hồng.

2. Hùng oai thay thiên ca như nghìn suối nước cất tiếng vang, Ôi, khúc trường ca trổi trên thiên đàng, Nghìn muôn thiên dân đang ca ngợi chúc Ðấng Cứu Thế đây, Tràn dẫy vui mừng quyện lên khúc ca êm dịu này. Tuyệt khúc vút lên cao chúc Hoàng Vương tiếng trầm bổng, Chung tiếng với thiên binh hát hòa ca khen ơn hồng.

3. Nhờ ơn Cha ban cho nên người mới đứng trước Thánh Vương, Chung hát hòa thanh khúc ca thiên đường; Từng tin vua Jê-sus danh độc nhất, Chúa Cứu Thế đây, Thật chính tân phụ được trông Thánh nhan ca vui vầy. Tuyệt khúc vút lên cao chúc Hoàng Vương tiếng trầm bổng, Chung tiếng với thiên binh hát hòa ca khen ơn hồng.

Tác giả: Edgren

 

349 -Làm Con Vua Thánh

I Belong to the King

1. Làm con Vua Thánh trên trời, Tình yêu ấy không hề phai. Ðức nhân từ thương xót có dư dật luôn. Dầu tôi đi tới nơi nào, Ðường giông tố hay hiểm nguy. Cánh tay Ngài dẫn đưa an toàn nào sai. Tôi yêu Jêsus muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao, Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ; Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi, Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

2. Làm con Vua Thánh trên trời, Lòng tin hứa ngôn ngàn xưa. Chúng ta cùng nhau sống mãi trong nhà Cha. Là trong nước thánh trên trời, Ngày vui ấy không còn lâu. Khi cuộc đời khó khăn dương trần tận chung. Tôi yêu Jêsus muôn đời, Tôi thuộc về Vua Chí Cao, Trong tay Chúa tôi không còn bị bơ vơ; Ngày kia tôi sẽ sẵn sàng, Mừng nghe Chúa kêu gọi tôi, Lên thiên đàng sống bên ngôi Ngài vinh quang.

I be-long to the King, I'm a child of His love, I shall dwell in His pal-ace so fair; For He tells of its bliss in yon heav-en a-bove, And His chil-dren in splen-dor shall share. I be-long to the King, I'm a child of His love, And He nev-er for-sak-eth His own; He will call me some day to His pal-ace a-bove, I shall dwell by His glo-ri-fied throne.

Tác giả: Maurice Clifton

 

350 -Vương Quốc Rạng Ngời

1. Từng nghe nước Ðức Chúa Trời, Rạng lòa hơn sao sáng soi, Tường thành xây trân châu, kim bích trong ngời; Hiển vinh muôn muôn đời, Lạ lùng kinh đô Chúa tôi, Là Giê-ru-sa-lem mới trên trời. Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

2. Từng nghe nước Ðức Chúa Trời, Cực kỳ vinh quang khắp nơi, Ðường thành xây tinh kim xinh tốt tuyệt vời; Cửa bao quanh trong ngời, Toàn ngọc châu nguyên khối thôi, Kỳ quan thay nơi Vua Chúa muôn đời. Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

3. Từng nghe nước Ðức Chúa Trời, Tự mình Chiên Con sáng soi, Nào cần trăng, sao hay tia sáng mặt trời; Vì đêm đen qua rồi, Thành môn vinh quang sáng tươi, Còn nơi đâu vui như cảnh trên trời. Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

4. Từng nghe nước Ðức Chúa Trời, Một dòng sông lưu khắp nơi, Dọc bờ cây xanh tươi sai trái tư thời; Mọi đau thương qua rồi, Thật ngàn muôn thu thỏa vui, Ồ, vinh thay, nơi yên nghỉ muôn đời.

Tôn nghiêm bấy, sáng láng bấy! Nước Chúa ta vinh quang thay! Thuật chẳng hề hết nghe dường muốn bay; Ta sẽ đến nước ấy, Chung trị vì cùng Ngài, Này ta đến, đến cùng nhau chúc tôn Ngài.

Tác giả: F.A.F.White

 

351 -Lòng Yêu Giáo Hội

I Love Thy Kingdom, Lord

1. Lòng tôi yêu giáo hội thay, Chỗ Chúa cư trú xưa nay; Ấy do ân điển Ngài cao sâu bấy, Tuôn huyết cứu mua Hội nầy.

2. Lòng tôi yêu giáo hội thay, Trước Chúa vách thánh chẳng lay, Chúa khắc danh thánh vào tay nhân ái, Săn sóc giống con ngươi Ngài.

3. Lòng tôi nhân giáo hội đây, Tuôn nước mắt khẩn đảo nay; Bởi yêu thương giáo hội tôi lo lắng, Cho đến lúc hết nhọc nhằn.

4. Ðiều vui hơn hết lòng ưa: Hội thánh noi dấu Chúa xưa, Cảm thông, giao kết, ngọt ngào cao quí, Ca khúc yêu thương muôn thì.

5. Thật như Kinh Thánh bền lâu, Hội thánh rực rỡ kém đâu, Hiển vinh, hạnh phúc nghìn thu vô đối, Trên đất cũng như trên trời.

1. I love Thy King-dom, Lord, The house of Thine a-bode, The Church our blest Re-deem-er saved With His own pre-cious blood.

2. I love the Church, O God! Her walls be-fore Thee stand, Dear as the ap-ple of Thine eye, And grav-en on Thy hand.

3. Be-yond my high-est joy I prize her heaven-ly ways, Her sweet com-mun-ion, sol-emn vows, Her hymns of love and praise.

Tác giả: Timothy Dwight

 

352 -Nền Hội Thánh

Built on the Rock

1. Nền Hội Thánh trên Bàn Thạch kiên cố, Dù cho có khi lầu chuông sập rồi; Mọi hình thức trên địa cầu xiêu đổ, Mà chuông thánh vẫn lừng vang khuyên mời Hỡi nhân loại đang cô đơn vô vọng, Dù trong tuổi xuân, cao niên, nhi đồng, Vẫn ước mong được nghỉ yên vô cùng.

2. Ðền thờ bởi tay người ta xây cất, Thần cao khiết trên trời không ngự vào; Ðền Ngài tối linh tuyệt vô trên đất, Ðền hoa mỹ nhân tạo so kịp nào; Cả khung trời không bao dung được Ngài, Lạ thay Chúa thích ở trong nhân loại, Ðể cất một đền ở thân đây hoài.

3. Ðền là chúng ta lập nguyên đá sống, Làm nơi trú cư Ngài trên dương trần; Ngài chuộc chúng ta bằng thân đinh đóng, Làm con kế nghiệp thừa hưởng linh phần; Nếu hai người chung nhân danh Jê-sus, Ngài tất giáng lâm với ơn Thiên Phụ, Lấy ái tâm thường chở che hộ phù.

4. Ðền này chúng ta hiện xây trên đất, Là nơi nhóm nhau ngợi khen, phụng thờ, Là nhà Chúa ưa vào ra duy nhất, Ngài vui bế nâng, bồng con dại khờ; Biết bao điều hay ta nghe nơi này, Là nơi kết ước Chúa ta sum vầy, Khiến chúng ta thừa hưởng phước cao dày.

5. Này hồ báp-têm dạy ta nên biết, Một qui tắc ban truyền nên tuân hành; Kìa tòa giảng phô bày bao chân lý, Bàn tiệc thánh liên hiệp ta một nhành; Ở đây là nơi cao rao Tin Lành, Ngày nay chúng ta kính yêu chân thành, Ðể Chúa ta đầy hiển vinh thiên thành.

1. Built on the Rock the church doth stand, E-ven when stee-ples are fall-ing; Crum-bled have spires in ev-ery land, Bells still are chim-ing and call-ing, Call-ing the young and old to rest, But a-bove all the soul dis-tressed, Long-ing for life ev-er-last-ing.

2. Now we may gath-er with our King E’en in the low-li-est dwell-ing; Prais-es to Him we there may bring, His won-drous mer-cy forth-tell-ing. Je-sus His grace to us ac-cords; Spir-it and life are all His words; His truth doth hal-low the tem-ple.

 

353 -Chúa Duy Nhất

Only Jesus

1. Một Jê-sus xưa là chân sứ mạng, Jê-sus, Ðạo ta hằng rao giảng; Lòng nguyện tôn cao Jê-sus mỗi đàng, Duy mong một Jê-sus vinh quang. Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí, Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì, Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

2. Một Jê-sus xưa là Chân Chúa mình, Mang tội tình ta trên thân thánh; Lại còn xưng ta công nghĩa tốt lành, Thêm năng lực cho thân, hồn, linh. Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí, Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì, Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

3. Một Jê-sus cho ta nên thánh rày, Rửa tội tình tư dục thay thảy, Dùng Thần Linh ban cho như suối đầy, Tâm vui ngợi ca đầy hăng say. Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí, Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì, Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

4. Một Jê-sus xưa, Danh y lẫy lừng, Mang tật bệnh ta thật linh ứng, Nguồn phục sinh kia tuôn chảy chẳng ngừng, Tâm linh, hồn thân luôn phục hưng. Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí, Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì, Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

5. Một Jê-sus, ta chờ trông suốt đời, Nghe kèn truyền vang: ôJê-sus tới,ọ Thì một Jê-sus xưa vẫn chẳng dời, Ðấng muôn sự, muôn đời không thôi. Jê-sus: Cứu Chúa, Thánh toàn, Danh y, Vua vị lai, Chân Chúa vinh quí, Ngài hàm bao mọi sự cai quản các thì, Ca ngợi Vị Ðộc tôn cõi trường hi.

1. Je-sus on-ly is our mes-sage, Je-sus all our theme shall be; We will lift up Je-sus ev-er, Je-sus on-ly will we see. Je-sus on-ly, Je-sus ev-er, Je-sus all in all we sing, Sav-ior, Sanc-ti-fi-er, and Heal-er, Glo-rious Lord and com-ing King.

2. Je-sus on-ly is our Sav-iour, All our guilt He bore a-way, All our right-eous-ness He gives us, All our strength from day to day. Je-sus on-ly, Je-sus ev-er, Je-sus all in all we sing, Sav-ior, Sanc-ti-fi-er, and Heal-er, Glo-rious Lord and com-ing King.

Tác giả: A.B.Simpson

 

354 -Ðồng Cỏ Thiên Thượng

1. Nay chúng ta quay quần với nhau an thỏa vui trong đồng cỏ xanh, Bên Ðấng chăn hiền lành yêu thương dạy nuôi chăm sóc. Tâm nghỉ ngơi bênh dòng suối thiêng Say đắm theo lẽ thật Chúa ban. Nghe tiếng kêu gọi lòng hân hoan chào đón vâng phục. Ôi vui thỏa trong giòng tình yêu mới. Nguồn sự sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời Thánh Kinh. Bên Ðấng chăn nhu mì bảo khuyên, Khao khát tâm hồn chờ mong đón nhận tiếng thân yêu.

2. Xa lánh bao quay cuồng bủa vây đang cản ngăn trong đời chúng ta, Thư thái quây quần gần bên nhau ngợi ca chiêm ngưỡng. Nghe tiếng yêu thương Ngài nhủ khuyên, Tâm thỏa vui đón nhận lấy ngay. Sung sướng thay được Ngài gọi tên thuộc mãi về Ngài. Ôi vui thỏa trong giòng tình yêu mới. Nguồn sự sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời Thánh Kinh. Bên Ðấng chăn nhu mì bảo khuyên, Khao khát tâm hồn chờ mong đón nhận tiếng thân yêu.

Tác giả: G.F.Root

 

355 -Cùng Họp Nhau

Cùng họp nhau dưới chân Chúa Chúng ta hòa theo nhịp đàn Hát vang tôn vinh Jêsus Chúa yêu thương Cùng đợi chờ dưới chân Chúa Lắng nghe lời từ Ngôi Trời ban Sống bên nhau trong danh Ngài vui thỏa hoài. Cùng Họp Nhau Dưới Chân Chúa

 

356 -Quây Quần Bên Chúa

There's A Quiet Understanding

1. Tâm tư chúng ta hòa nhịp cảm thông Mong sao Thánh Linh vào từng tấm lòng Y như lúc xưa lời Ngài phán truyền Bên Chúa Cha quây quần thân ái Trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương Mọi lòng khát khao tràn lời phước lành Y như lúc xưa Ngài từng phán truyền Bên Chúa Cha quây quần với nhau

2. Nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng Bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn Bên Chúa Cha chan hòa thân ái Dâng lên Chúa Cha Ngàn lời cám ơn Bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống nầy Lời dạy chân tình từng ngày trong đời Ghi khắc ơn ngàn thu

There's a qui-et un-der-stand-ing, When we're gath-ered in the Spi-rit, It's a prom-ise that he gives us, When we gath-er in His name. There's a love we feel in Je-sus, There's a man-na that He feeds us, It's a prom-ise that He gives us, When we gath-er in His name.

And we know when we're to-geth-er, Shar-ing love and un-der-stand-ing, That our broth-ers and our sis-ters, Feel the one-ness that He brings. Thank You, thank You, thank You, Je-sus, For the way You love and feed us, For the man-y ways You lead us, Thank You, thank You, Lord.

Tác giả: Tedd Smith

 

357 -Bài Ca Hiệp Nhất

We Are One In The Spirit

1. Cùng họp nhau nơi bệ chân Chúa và hân hoan trong tình thương, Cùng nắm tay ta dìu nhau trên đường niềm tin không rời nhau; Lòng ước mong anh chị em ta không rời nhau trên trần gian. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

2. Cùng ra đi đem tình thương đến mọi miền xa trên trần gian, Cùng nắm tay ta cùng đi không khi nào lui, ta đừng quên; Dù khó nguy ta đừng quên bao người lầm than trong tội ô. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

3. Làm việc chung trong niềm tin hãy làm việc chung trong niềm tin, Cùng sát vai ta cùng chia nỗi niềm buồn vui trong đời ta; Lòng kính yêu ta dành cho mỗi anh chị em chung niềm tin. Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, Nhờ tình thương người dương thế biết ta thờ kính Vua trên trời cao.

We are one in the Spir-it, we are one in the Lord. We are one in the Spir-it, we are one in the Lord; And we pray that all un-i-ty may one day be re-stored. And they'll know we are Chris-tians by our love, by our love, Yes they'll know we are Chris-tians by our love.

We will work with each oth-er, we will work side by side. We will work with each oth-er, we will work side by side; And we'll guard each one's dig-ni-ty and save each one's pride: And they'll know we are Chris-tians by our love, by our love, Yes they'll know we are Chris-tians by our love.

Tác giả: Peter Scholtes

 

358 -Lời Chúa Vững Lập

1. Dầu thù nghịch tập trung sức tấn công, Lời Kinh Thánh chẳng giao động, Vì nhờ đại quyền tay Chúa phủ bao, Nên không thể chi mòn hao. Tuy hết cả oai quyền của ác ma, Cùng đạo binh hung hủy phá, Nhưng chẳng có thế lung lay được nào, Kinh Thánh vững nguyên dài lâu. Lời Chúa cứ đứng vững mãi, Cứ kiên lập ngàn năm không dời, Tràn khắp chốn chốn thế giới, Linh năng thực hữu mỗi nơi; Lời Chúa quyết cứ đứng vững, Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng, Trời qua, nhân gian tan như mây khói, Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

2. Dầu cừu địch dùng tên lửa tấn công, Lời Kinh Thánh vững như đồng; Người đời hằng hoài nghi Sách thánh kia, Như tên bắn ngay tròng bia; Kinh Thánh giống thạch bàn vững biết bao, Mặc đời khinh chê, vu cáo; Con cái Chúa luôn hưởng bao ơn lành, Duy Thánh Kinh ban trường sinh. Lời Chúa cứ đứng vững mãi, Cứ kiên lập ngàn năm không dời, Tràn khắp chốn chốn thế giới, Linh năng thực hữu mỗi nơi; Lời Chúa quyết cứ đứng vững, Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng, Trời qua, nhân gian tan như mây khói, Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

3. Ðồng lòng nguyện truyền Kinh Thánh khắp nơi, Tường tận cho mỗi người đời, Về lòng đại từ thương xót Chúa Cha, Công lao Chúa Con chuộc ta; Gươm báu Thánh Linh lòa ánh vinh quang, Quyền lực Sa-tan tiêu tán; Tuy cả trái đất qua đi mặc dầu, Kinh Thánh chẳng di dịch đâu. Lời Chúa cứ đứng vững mãi, Cứ kiên lập ngàn năm không dời, Tràn khắp chốn chốn thế giới, Linh năng thực hữu mỗi nơi; Lời Chúa quyết cứ đứng vững, Dẫu quân nghịch tràn vây như rừng, Trời qua, nhân gian tan như mây khói, Lời Kinh Thánh đứng y nguyên hoài.

 

359 -Lời Cha

Thi Thiên 19:11

1. Lời Cha giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày Làm tôi lánh xa tội, lánh xa con đường hư vong Lời Cha khuyên nhủ tôi, dạy tôi theo lối Ngài Lời Cha giấu trong lòng thấm tâm hồn ngày đêm

2. Cầu mong tiếng Cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày Làm tôi sống ngay lành, sống xa lìa trần gian Lòng tôi luôn vững tin, lòng tôi luôn thái an Vì tôi giấu trong lòng tiếng Cha dạy ngày đêm

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

 

360 -Lời Dịu Dàng

Wonderful Words of Life

1. Tôi xin anh hãy ca vang lên đi, Lời thiêng liêng của sinh mạng; Cho tôi nghe thấy ý nghĩa tinh vi, Lời thiêng liêng của sinh mạng. Lời dịu dàng ban vĩnh sinh, Lời giục lòng tin sắt đinh: Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh!

2. Jê-sus ban xuống giúp chúng ta nay, Lời thiêng liêng của sinh mạng; Nhân gian ai nấy hãy lắng nghe đây, Lời thiêng liêng của sinh mạng. Lời lạ lùng ban phát ra, Từ lòng Ngài thu hút ta: Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh!

3. Tai nghe văng vẳng tiếng Phúc Âm vang, Lời thiêng liêng của sinh mạng; Ban ơn tha thứ giúp sống khương an, Lời thiêng liêng của sinh mạng. Một Jê-sus Chân Chúa thôi, Toàn quyền làm nên thánh tôi: Ôi, lời dịu dàng, Ôi, lời dịu dàng, Quí thay lời ban trường sinh!

1.Sing them o-ver a-gain to me, Won-der-ful words of life! Let me more of their beau-ty see, Won-der-ful words of life! Words of life and beau-ty, Teach me faith and du-ty! Beau-ti-ful words! Won-der-ful words! Won-der-ful words of life!

2. Christ, the bless-ed One, gives to all Won-der-ful words of life! Sin-ner, list to the lov-ing call, Won-der-ful words of life! All so free-ly giv-en, Woo-ing us to Heav-en! Beau-ti-ful words! Won-der-ful words! Won-der-ful words of life!

 

361 - Âm Nhạc Kinh Thánh

1. Bao cơn sóng lo buồn lớp lớp tuôn, Khi đau đớn như dòng nước cuốn, Kia, nghe tiếng âm nhạc thánh quốc vang, Lòng tươi sáng sầu não tiêu tan. Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này, Tiên tri thánh dân nghe tường thay! Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao, Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

2. Nghe văng vẳng: “Ta hằng ở với ngươi,” Nghe lanh lánh: “Ngươi đừng bối rối;” Nương bên Ðấng ta toàn tín bấy lâu, Còn chi khiến lòng phải lo âu? Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này, Tiên tri thánh dân nghe tường thay! Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao, Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!  

3. Anh lâm phải con đường bế tắc chăng? Jê-sus lấy mắt hằng dắt dẫn; Nay anh có lo buồn núng đức tin? Jê-sus đáp lời trước khi xin. Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này, Tiên tri thánh dân nghe tường thay! Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao, Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

4. Anh mê mỏi chăng? Lời Chúa chớ quên: “Ai đang mỏi mê, này hãy đến,” Anh đang rối lo ngày sắp đến ư? Ngài ban sức càng sống dinh dư. Quí báu bấy âm nhạc Kinh Thánh này, Tiên tri thánh dân nghe tường thay! Khi đớn đau, ban hi vọng dường bao, Thánh Kinh âm nhạc rất thanh cao!

Tác giả: Flora Kirkland

 

362 -Xin Chúa Mở Mắt

Thi Thiên 119: 18, 89, 105

Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi, Ðặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài. Hỡi Ðức Chúa Trời, Lời Ngài Ðược vững lập đời đời trên trời, Ðược vững lập đời đời trên trời. Nên Lời Chúa là Ngọn Ðèn, Ngọn Ðèn cho chơn của tôi, Là Ánh Sáng cho đường lối của tôi, Sáng luôn cho đường lối tôi. Xin Chúa mở mắt tôi, Xin Chúa mở mắt tôi, Ðặng tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.

Tác giả: Paul Carlson

 

363 -Chúa Là Vầng Ðá

Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo Khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy, Thì nó bị sập, hư hại rất nhiều, bị sập, hư hại rất nhiều. Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập, Là Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðức Chúa Jêsus Christ. Vậy, kẻ nào nghe và làm, làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người, một người khôn ngoan, cất nhà mình trên hòn đá, cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, có nước chảy, có gió lay, xô động nhà ấy, Song nó chẳng sập đâu, vì đã cất trên hòn đá, vì đã cất trên hòn đá. Xin Chúa là hòn đá dùng làm chỗ ở cho tôi, hầu tôi được vào đó luôn luôn. Chúa đã ra lịnh, ra lịnh đặng cứu rỗi tôi, Kìa Chúa là hòn đá, hòn đá và đồn lũy tôi. Vì chẳng ai có thế lập một nền khác ngoài nền đã lập, Là Ðức Chúa Jêsus Christ, là Ðức Chúa Jêsus Christ.

Tác giả: P.E. Carlson

 

364 -Lời Chúa

Thy Word

Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước Chiếu vào lối đi cho con Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước Chiếu vào lối đi cho con

1. Nhiều lần lòng kinh hãi, xem dường như mất lối Ngài vẫn đi bên cạnh con hằng ngày Con sẽ không nao núng Chúa luôn gần con mỗi bước Nguyền xin đi gần con mãi mãi Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước Chiếu vào lối đi cho con Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước Chiếu vào lối đi cho con

2.Lòng hằng còn ghi nhớ Chúa thương dìu con mỗi bước Dù rằng lắm khi con còn đi lầm đường Jêsus xin dẫn dắt, tay cầm tay vững chắc Nguyện yêu Chúa từ nay mãi mãi Xin lời Ngài là đèn soi chân con mỗi bước Chiếu vào lối đi cho con Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path

3. When I feel afraid, think I've lost my way, still You're there right beside me, And nothing will I fear as long as You are near. Please be near me to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path

4. I will not forget Your love for me, and yet my heart forerver is wandering, Jesus be my guide and hold me to Your side, and I will love You to the end. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path

Tác giả: Amy Grant, Michael W. Smith

 

365 -Lắng Nghe Tiếng Chúa

1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi; Xin cho con cất tiếng lên Trả lời và vâng theo ý Chúa, Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bứơc; Lời Ngài đựơm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

2. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài truyền rao cho thế giới, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con suốt đời con; Xin cho con biết lắng nghe Ngàn đời, và truyền rao chân lý, Xin cho con biết lắng nghe Ngàn đời tình mến không nhạt phai. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bứơc; Lời Ngài đựơm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

3. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống, Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc khổ đau; Xin cho con biết cất lên Trả lời và vâng theo ý Chúa, Xin cho con biết thực hành Ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, Là đường để con hằng dõi bứơc; Lời Ngài đựơm chất ngất niềm vui, Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần gian!

Tác giả: Nguyễn Duy

 

366 -Ngày Vui

O Happy Day

1. Ngày vui hơn hết, ngày tôi tin Chúa, Tôn Chúa Jêsus làm Cứu Chúa mình! Từ đây tôi mãi mừng vui ca hát, Ði khắp mỗi nơi truyền bá Tin Lành. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường! Jêsus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài, Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày; Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

2. Ồ dây thân ái buộc tôi trong Chúa, Tôi Chúa sắt son hiệp nhất trọn đời; Nguyền trong nơi thánh ngợi ca ơn Chúa, Linh khúc hát vang đền Ðức Chúa Trời. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường! Jêsus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài, Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày; Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

3. Lòng nay trong trắng, nhờ ơn Jê-sus, Tôi của Chúa luôn, Ngài của tôi hoài; Ngài kêu tôi đến, mừng nghe chăm chú, Không trễ hôm mai, một quyết theo Ngài. Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường! Jêsus khuyên tôi tỉnh thức, khẩn nài, Cho tôi an ninh vui sống mỗi ngày; Ngày vui vẻ, ngày sung sướng, Khi Chúa rửa tôi sạch sẽ mọi đường!

1. O hap-py day that fixed my choice On Thee, my Sav-ior and my God! Well may this glow-ing heart re-joice, And tell its rap-tures all a-board. Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way! He taught me how to watch and pray, And live re-joic-ing ev-'ry day; Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way!

2. O hap-py bond, that seals my vows To Him who mer-rits all my love! Let cheer-ful an-thems fill His house, While to the sa-cred shrine I move. Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way! He taught me how to watch and pray, And live re-joic-ing ev-'ry day; Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way!

3. High heav'n, that heard the solemn vow, That vow renewed shall daily hear Till in life's latest hour I bow, And bless in death a bond so dear. Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way! He taught me how to watch and pray, And live re-joic-ing ev-'ry day; Hap-py day, hap-py day, When Je-sus washed my sin a-way!

Tác giả: Phillip Doddridge

 

367 -Viên Ngọc Ðẹp

Jewels

1. Jê-sus Vua ta, Jê-sus Vua ta Ðến thâu viên ngọc đẹp này, Ngọc châu vinh quang, ngọc châu cao sang, Chính ngọc thuộc về Ngài. Lóng lánh như tia sáng sao mai, Mão Ngài đầy ngọc soi chói; Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, Những châu ngọc thuộc Ngài.

2. Ngài vui thâu nay, Ngài vui thâu nay Những viên ngọc tuyệt vời này, Ngọc châu tinh anh, ngọc châu quang huy, Chính ngọc thuộc về Ngài. Lóng lánh như tia sáng sao mai, Mão Ngài đầy ngọc soi chói; Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, Những châu ngọc thuộc Ngài.

3. Bầy chiên thơ ngây, bầy chiên thơ ngây Mến yêu Jê-sus mặn nồng, Là ngọc châu đây, là ngọc châu đây, Chính ngọc thuộc về Ngài. Lóng lánh như tia sáng sao mai, Mão Ngài đầy ngọc soi chói; Những viên ngọc rực rỡ quanh ngai, Những châu ngọc thuộc Ngài.

1. When He com-eth, when He com-eth, To make up His jew-els, All His jew-els, pre-cious jew-els, His loved and His own: Like the stars of the morn-ing, His bright crown a-dorn-ing, They shall shine in their beau-ty, Bright gems for His crown.

2. He wil gather, He will gather The gems for His kingdom; All the pure ones, all the bright ones, His loved and His own. Like the stars of the morn-ing, His bright crown a-dorn-ing, They shall shine in their beau-ty, Bright gems for His crown.

3. Lit-tle chil-dren, lit-tle chil-dren, Who love their Re-deem-er, Are the jew-els pre-cious jew-els, His loved and His own: Like the stars of the morn-ing, His bright crown a-dorn-ing, They shall shine in their beau-ty, Bright gems for His crown.

Tác giả: Wm. O. Cushing

 

368 -Chúc Mừng Hôn Lễ

1. Mừng vui hôn nhân đôi lứa bởi Chúa đính duyên, Vườn Ê-đen kia nghe tiếng Chúa Cha rao truyền; Mừng vui hôn nhân đôi lứa bởi Chúa sánh duyên, Chúng ta ca hát hòa thanh chúc cho gái xuân trai lành. Thanh bình thay! Vui mừng thay! Mừng vui phước lớn Chúa ban, Chúc cho đôi lứa thành hôn cả hai thắm duyên vui tình.

2. Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh, Tình yêu thương nhau so với núi cao sông dài; Lời giao đinh ninh đôi lứa có Chúa chứng minh, Ðến khi trắng tóc mồi da lứa đôi cũng không sai lời. Thanh bình thay! Vui mừng thay! Mừng vui phước lớn Chúa ban, Chúc cho đôi lứa thành hôn cả hai thắm duyên vui tình.

3. Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu, Cầu Cha ban ơn êm ấm ở trong gia đình; Trời cao bao nhiêu ân ái khắng khít bấy nhiêu, Trăm năm ân sủng tình thương Chúa ban thủy chung song toàn.

Thanh bình thay! Vui mừng thay! Mừng vui phước lớn Chúa ban, Chúc cho đôi lứa thành hôn cả hai thắm duyên vui tình.

Tác giả: Stephen C.Foster

 

369 -Nguyện Cầu Cho Ðôi Lứa

1. Hai tâm hồn liên kết nhau trong ân tình tha thiết. Dìu nhau đồng đi với Chúa trên đường không tên. Ô! linh diệu thay lúa yêu nhau hai người vui bước Hiệp nên một nơi chân Chúa mãi luôn vững bền. Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn Ban bình an luôn trên muôn nẽo tối tăm nay. Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống, Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

2. Khi hai người vui sống bên nhau một lòng trung tín. Giàu hay nghèo khi vui khỏe lúc buồn đau nay. Nhưng muôn đời luôn mến yêu nhau trong niềm tin kính Cùng tôn thờ Jê-sus trước ngai vinh quang Ngài. Jê-sus bất biến, dầu vui sướng đau buồn Ban bình an luôn trên muôn nẽo tối tăm nay. Khi linh trình xong, bóng mát êm dịu Ngài ban xuống, Biến đêm nên ngày luôn muôn thu huy hoàng thay.

Tác giả: Oswald J.Smith

 

370 -Tiệc Thánh

1. Tiệc thánh Chúa ban mọi sứ đồ, Truyền đời đời nên ghi nhớ, Kìa Chúa chết thay vì chúng sinh, Thân báu phải chịu thập hình. Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

2. Thập giá Chúa xưa chịu khổ hình, Ðồ đệ, phụ thân xa lánh, Nhục nhã đớn đau nào thở than, Thân nát, huyết hồng giọt tràn. Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

3. Cầm bánh nhớ thân Ngài vỡ rồi, Thật vì tội ta nên nỗi, Cầm chén nhắc ta giọt huyết rơi, Ban giá cứu chuộc mọi người. Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

4. Lạy Chúa thứ tha mọi lỗi lầm, Từng phạm điều Cha răn cấm, Nguyền lấy huyết bôi sạch cả đây, Cho xứng đáng dự tiệc này. Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

5. Tiệc thánh nhắc ta ngày phước hạnh, Ngày dự tiệc Chiên Con Thánh, Lòng nóng nảy trong Ngài tái lâm, Chung kết cõi đời lạc lầm. Hồi niệm thân Chúa huyết tuôn vì ta, Nay rao truyền sự chết Chúa ra.

Tác giả: Nguyễn Văn Vạn

Nhạc: C.G. Liander

 

371 -Khúc Tình Ca Ngày Cưới

1. Dìu nhau vào thánh đường quỳ bên cạnh nhau, Cùng thành tâm thầm lắng nghe lời Chúa khuyên từng câu, Ôi giây phút thiêng Ngài xe tơ kết duyên, Họp ta nên đôi lứa êm đềm. Nhạc mơ màng lắng ngân một thiên tình ca, Nhạc hòa theo từng tiếng kinh cầu ấm êm lòng ta, Ðôi tim chúng ta cùng dâng lên thiết tha, Tình yêu thắm tươi như ngàn hoa. Khẽ nắm tay nhau tặng một chiếc nhẫn xinh, Chúa chứng cho ta lời thề ước sắt đinh, Kề vai lòng đắm say nhìn lên trời xa, Cùng thành tâm mời Jê-sus làm Chúa gia đình ta. Ôi sung sướng thay đời ta vang tiếng ca, Dìu nhau bước vui trên đường hoa.

2. Dìu nhau cùng bước trên đường mơ đầy hoa, Cùng đàn chim chào đón ta bằng khúc thương tình ca, Cây xanh cúi nghiêng mình khi ta bước qua, Ngàn hoa dâng hương sắc chan hòa. Nhạc êm đềm lắng ngân một thiên tình ca, Cùng điệu ru hồn ngất ngây mừng chúc duyên tình ta, Hôm nay biết bao người thân yêu chốn xa, Về đây hát vang vui cùng ta. Sánh bước ta đi vào cuộc sống lứa đôi, Nhớ mãi hôm nay ngày hạnh phúc thắm tươi, Hành trang ngày cưới ta là câu tình ca, Là tình yêu nồng thắm êm đềm suốt trong đời ta. Bao năm tháng qua tình ta không cách xa, Dù mưa nắng bên nhau cùng ca.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

372 -Bài Cầu Nguyện Chung

Lạy Cha chúng con ở trên trời, Danh Cha được tôn thánh, Nước Chúa Cha mau đến, Ý muốn Cha được nên, trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước, quyền, vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. A men.

Tác giả: Nguyễn Hữu Ái

 

373 -Chúa Ban Thêm Ơn

He Giveth More Grace

1. Ngài ban cho thêm ơn khi giao phó ta thêm trọng trách. Nào khi gian lao tăng, Christ thêm sức lực phi thường. Gặp thêm bao nhiêu khổ nạn, Ngài vẫn nhất thiết xót thương. Gặp thử thách như lửa hừng, Chúa ở bên trọn đường. Chúa yêu thương khôn kể xiết, Ngài ban ơn không chế tiết (như núi biếc), Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian. Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa Phước thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

2. Nào khi kho kiên tâm hao hết phương nhẫn nhục mãi, Việc Cha chưa xong xuôi bao hăng hái đã suy tàn. Kiệt luôn bao nhiêu sinh lực, nhiệt huyết phấn đấu rã tan. Thì ân điển Chúa dồi dào mới khởi sự tuôn tràn. Chúa yêu thương khôn kể xiết, Ngài ban ơn không chế tiết (như núi biếc), Công đức Ngài không giới cương tỏ cho trần gian. Y theo giàu sang vô cùng trong ân điển của Cứu Chúa Phước thêm nhiều, tăng lên hoài, cứ gia ơn vô hạn.

1. He giv-eth more grace when the bur-dens grow great-er; He send-eth more strength when the la-bors in-crease. To add-ed af-flic-tion He add-eth His mer-cy; To mul-ti-plied tri-als, His mul-ti-plied peace. His love has no lim-it, His grace has no meas-ure, His pow'r has no bound-ary known un-to men; For out of His in-fi-nite rich-es in Je-sus, He giv-eth, and giv-eth, and giv-eth a-gain.

2. When we have ex-haust-ed our store of end-u-rance, When our strength has failed ere the day is half done, When we reach the end of our hoard-ed re-sourc-es, Our Fa-ther's full giv-ing is on-ly be-gun. His love has no lim-it, His grace has no meas-ure, His pow'r has no bound-ary known un-to men; For out of His in-fi-nite rich-es in Je-sus, He giv-eth, and giv-eth, and giv-eth a-gain.

Tác giả: Annie Johnson Flint

 

374 -Thập Tự Xưa

The Old Rugged Cross

1. Thập tự xưa sừng sững cao Dựng tận trên sườn núi xa Như tiêu biểu cho muôn sầu khổ sỉ nhục Lòng tôi yêu thập giá xưa Nơi Vua Vinh Diệu Chí Cao Thay nhân thế hư hoại chết cách đau thương. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

2. Thập tự xưa hình xấu xa Toàn trần gian đều mỉa mai Nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm Vì Chiên Con từ Chúa Cha Rời trời cao đầy hiển vinh Mang gian ác đau buồn ở Gô-gô-tha Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

3. Thập tự xa lạ thuở xưa, Chìm ngập trong giòng huyết thiêng, Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trọng; Vì tại trên thập giá xưa, Jê-sus yên lặng khổ đau, Ðem tha thứ nguyên lành đến cho chính tôi. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

4. Từ nay trung thành mãi luôn, Phục tại chân thập giá xưa, Vui mang hết bao điều nhục nhã khinh bạc; Ngày tương lai bừng sáng tươi Jêsus kêu gọi chính tôi Hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa Vui lòng đầu phục tận hiến cả cuộc đời. Lòng ôm ấp mối quyến luyến với thập tự Sẽ biến nên mão vinh diệu cho chính tôi.

1. On the hill far a-way stood an old rug-ged cross, The em-blem of suf-fering and shame; And I love that old cross where the dear-est and best For a world of lost sin-ners was slain. So I'll cher-ish the old ru-ged cross, Till my tro-phies at last I lay down; I will cling to the old rug-ged cross, And ex-change it some day for a crown.

2. Oh, that old rug-ged cross, so de-spised by the world, Has a won-drous at-trac-tion for me; For the dear Lamb of God left His glo-ry a-bove To bear it to dark Cal-va-ry. So I'll cher-ish the old ru-ged cross, Till my tro-phies at last I lay down; I will cling to the old rug-ged cross, And ex-change it some day for a crown.

3. To the old rug-ged cross I will ev-er be true, Its shame and re-proach glad-ly bear; Then He'll call me some day to my home far a-way, Where His glo-ry for ev-er I'll share. So I'll cher-ish the old ru-ged cross, Till my tro-phies at last I lay down; I will cling to the old rug-ged cross, And ex-change it some day for a crown.

Tác giả: Rev. George Bennard

 

375 -Nhà Trên Trời

1. Hỡi các em bé ơi! Biết chăng nhà trên trời. Nơi hoa đẹp muôn lối, không bao giờ u tối. Mãi mãi ta sống vui, sống trong nhà trên trời, Gần bên Chúa không rời.

2. Jêsus đây lối đi. Chúng ta còn lo gì. Tôi anh cùng chung bước, vô nơi nguồn ơn phước. Jêsus đây lối đi, nắm tay Ngài lo gì, Nào ta hãy quay về.

3. Hãy đến đi với tôi, Ðến nơi nhà trên trời. Nơi muôn loài tươi mới, tôi anh cùng đi tới. Hãy đến đi với tôi, hát vang lừng khung trời Gần bên Chúa muôn đời.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

376 -Ðấng Chăn Lành

1. Ðàn chiên thơ ta nay, Nhờ Jêsus chăn nuôi đây, Ðược an ninh trong cánh tay Của Chúa ta, vui thay! Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

2. Người chăn yêu thương ta, Lìa nơi thiên cung nguy nga, Tìm chiên bơ vơ cách xa, Lướt núi non xông pha. Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

3. Nguyện Jêsus ban ơn, Hầu ta yêu Jêsus hơn, Nguyền đem thân, linh, tuổi non, Hiến Ðấng Chăn khoan nhân. Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

4. Vậy, ta mong không lâu, Toàn chiên ta trong năm châu Ðược tay Jêsus góp thâu, Mãi mãi yêu thương nhau. Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lăm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

Tác giả: John J. Husband

 

377 -Em Dầu Nhỏ

1. Em dầu có bàn tay thật nhỏ, Cũng vui lòng chịu khó; Xin dùng để hầu lo việc thánh, Ðúng ý Cha nhơn lành. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

2. Em dầu có bàn chơn thật nhỏ, Quyết đi cùng mọi chỗ, Mong Ngài dắt dìu em càng tới, Chỗ hiển vinh trên trời. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

3. Em dầu có miệng môi thật nhỏ, Ước Jê-sus dùng nó; Ðêm ngày giúp vào công việc thánh, Mãi giảng rao Tin-lành. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

4. Em dầu có cặp tai thật nhỏ, Lắng nghe Ngài dạy dỗ, Ðể thuật tích Jê-sus từ ái, Ðấng thiếu nhi yêu hoài. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

5. Em dầu trí hèn, thân còn nhỏ, Quyết dâng, không sợ khó, Mong Ngài đổi thành ra người mới, Sống giúp Cha muôn đời. Quyết tâm đem thân mọn nầy, Nguyền dâng Jê-sus đây.

Tác giả: Haldor Lillenas

 

378 -Lòng Em Vui

1. Lòng em vui vỗ là vỗ tay reo. Nhiều người vui vỗ là vỗ tay theo. Cùng giơ tay vỗ là vỗ tay cho kêu. Hãy vỗ tay cho đều.

2. Lòng em vui hát là hát êm êm. Nhiều người vui hát là hát theo em. Cùng vui lên hát là hát to thêm. Hát khúc vui êm đềm.

3. Ðời em do Chúa là Chúa sinh ra. Tội tình em Chúa là Chúa buông tha. Lòng yêu thương Chúa là Chúa bao la. Hát khúc vui chan hòa.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

379 -Một Tia Sáng

I'll Be A Sunbeam

1. Jê-sus dạy em ngày đêm lòa sáng, Vì Ngài chiếu khắp mọi nơi; Mọi sự mọi nơi, làm vui lòng Chúa, Nhà trường, chốn ở, nơi chơi. Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi; Một tia sáng ánh sáng trời, Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

2. Jê-sus dạy em tập theo nền nếp, Thuận hòa với mỗi một ai; Hoặc học, hoặc chơi, hoặc ăn, hoặc nói, Tỏ mình xứng danh con Ngài. Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi; Một tia sáng ánh sáng trời, Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

3. Hằng cầu nguyện xin Jê-sus vùa giúp, Cho lòng thánh khiết, Ngài ơi; Thường thường rọi ra lòng nhân từ Chúa, Rạng ngời Cứu Chúa khắp nơi. Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi; Một tia sáng ánh sáng trời, Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

4. Nguyện làm tia mặt trời luôn vì Chúa Rạng loà mỗi lúc mọi nơi; Làm được việc chi, nguyện vui làm hết, Rồi cùng Chúa sống trên trời. Một tia sáng, ánh sáng trời, Chúa muốn em làm tia sáng khắp nơi; Một tia sáng ánh sáng trời, Quyết vì danh Chúa soi trọn đời.

1. Je-sus wants me for a sun-beam, To shine for Him each day; In ev-'ry way try to please Him, At home, at school, at play. A sun-beam, a sun-beam, Je-sus wants me for a sun-beam; A sun-beam, a sun-beam, I'll be a sun-beam for Him.

2. Jesus wants me to be loving, And kind to all I see, Showing how pleasant and happy His little one can be. A sun-beam, a sun-beam, Je-sus wants me for a sun-beam; A sun-beam, a sun-beam, I'll be a sun-beam for Him.

3. I'll be a sun-beam for Je-sus; I can but I if try; Serv-ing Him mo-ment by mo-ment, Then live with Him on high. A sun-beam, a sun-beam, Je-sus wants me for a sun-beam; A sun-beam, a sun-beam, I'll be a sun-beam for Him.

Tác giả: Nellie Talbot

 

380 -Châu Báu Vua Jêsus

1. Ta thiếu nhi chính châu ngọc Vua Thánh đây, Ban phát cho chúng ta điều rất tốt nay: Cho tiếng trong trẻo luôn bàn chân hăng hái, Tiếng hát khen Vua, chân lần bước theo Ngài. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

2. Trai phải trong sạch, thật thà, trai đáng trai, Thân gái công, dung, ngôn, hạnh không kém ai, Ơn Chúa ban tuổi xuân càng thêm tươi sáng, Ðất trở nên Ê-đen, nhà hóa thiên đàng. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

3. Ta thiếu niên chính châu ngọc Vua Chí Cao, Nay hiến thân lo việc Ngài, phước biết bao; Tuy sức non nhưng ơn Ngài vui thâu thái, Khiến lúc chơi, khi học đều sáng danh Ngài. Ta là châu báu Vua Jê-sus từ nay, Vui mừng reo hát ơn yêu thương cao dầy; Tâm, hồn, thân ta nguyện dâng cho Ngài sai khiến, Hết thảy ta đây, châu ngọc Chúa nhân hiền.

Tác giả: Daniel B.Towner

 

381 -Ca Khúc Thanh Xuân

1. Thanh niên ơi hát ca lên cho đời đẹp tươi Ô vui thay ta thuộc về Jêsus Con Trời Trong tâm ta có dương quang thiên thượng ngời sáng Vui mừng thật chứa chan Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao Như phượng hoàng xòe cánh Tung bay khắp ngàn phương trời Ðời thanh xuân đẹp như bài ca Như hơi gió dưới nắng mai đào Ta chân thành quỳ dâng thân hồn Cho Jêsus đến muôn đời

2. Thanh niên ơi tuổi xuân ta như muôn đài hoa Ðem tươi vui hi vọng đi gieo khắp muôn nhà Hương thơm ta ấy chính Jêsus bạn hiền ái Hoa huệ chẳng héo phai Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao Như phượng hoàng xòe cánh Tung bay khắp ngàn phương trời Ðời thanh xuân đẹp như bài ca Như hơi gió dưới nắng mai đào Ta chân thành quỳ dâng thân hồn Cho Jêsus đến muôn đời

3. Thanh niên ơi hát ca lên cho lòng càng vui Tương lai ta huy hoàng như muôn ánh sao ngời Ta đi lên góp tay ta xây dựng hội thánh Dưới ngọn cờ vĩnh sanh Ðời thanh xuân đẹp như đài hoa Ðời thanh xuân đẹp như ánh sao Như phượng hoàng xòe cánh Tung bay khắp ngàn phương trời Ðời thanh xuân đẹp như bài ca Như hơi gió dưới nắng mai đào Ta chân thành quỳ dâng thân hồn Cho Jêsus đến muôn đời

Tác giả: Lida Shivers Leech

 

382 -Ánh Sáng Cho Ðời

1. Tôi sống vui khi tôi tìm ra ánh sáng cho đời Từ ngày Chúa đến trong tâm hồn vang tiếng ca Trong thế gian có ai tìm được một câu giải đáp Giữa khó nguy đầy cám dỗ phủ vây quanh mình Ðời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời

2. Tôi sống vui khi tôi tìm lên Vua thánh trên trời Ngài từng thấy bước tôi trong trần gian khổ đau Vui biết bao lúc tâm hồn tôi hào quang toả sáng Mỗi phút giây, đường tôi đi Chúa luôn đi cùng Ðời ta sẽ sáng tươi hơn từ khi biết Jêsus Mặc dù cơn gió đau thương vây cuốn tâm hồn Trong thế gian ta không tìm được một câu giải đáp Chúa Jêsus là ánh sáng toả soi cuộc đời

Tác giả: Joe E. Parks

 

383 -Chúa Vinh Quang

1. Kìa, trên thiên đàng bao trẻ nhóm nhau, Vui vẻ vòng quanh ngai thánh, Ơn Chúa thứ tha, tâm chúng trắng phau, Sung sướng ca vang thiên thành, Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

2. Kìa, bao nhi đồng khoác áo thướt tha, Nghìn muôn hào quang lấp lánh, Vui vẻ sống trong vinh hiển nước Cha, Muôn thuở ca vang thiên thành, Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

3. Nhờ Vua Jê-sus tuôn huyết báu ra, Làm cho tội nhân nên thánh, Nay thiếu nhi tin, ơn Chúa thứ tha. Trên đất như trên thiên thành, Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

4. Kìa, bao nhi đồng xưa mến Chúa ta, Ngày đêm tìm ơn phước thánh, Nay trước Chiên Con mặt chúng như hoa, Vui vẻ ca vang thiên thành, Hát rằng: “Vinh quang, vinh quang, Duy Cha Thánh đáng hưởng vinh quang!”

Tác giả: Anne H.Shepherd

 

384 -Ðêm Ðến

Work, For The Night Is Coming

1. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm việc hồi hừng đông ửng; Lo làm việc khi sương lấp lanh, Hồi hoa nở tưng bừng; Quyết tâm khi kim ô bóng cao, Siêng năng đang khi nắng chói; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

2. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi mặt trời cao kia; Nên tận lực đang khi giữa trưa, Giờ yên nghĩ kia kìa. Quang âm như thoi đưa chóng qua, Mong lưu linh công sáng chói; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

3. Lo làm việc mau đêm đến kia, Làm hồi trời chiều le lói; Lo làm việc trong giây chót đây, Tịch dương khuất non đoài; Làm việc vì hoàng hôn bủa giăng, Mau mau gia công kẻo tối; Lo làm việc mau, đêm đến kia, Mọi công tác xong rồi.

1. Work, for the night is com-ing, Work through the morn-ing hours; Work while the dew is spark-ling, Work 'mid spring-ing flowers; Work when the day grows bright-er, Work in the glow-ing sun; Work, for the night is com-ing, When man's work is done.

2. Work, for the night is com-ing, Un-der the sun-set skies; While their bright tints are glow-ing, Work, for day-light flies; Work till the last beam fad-eth, Fad-eth to shine no more; Work while the night is dark-ening, When man's work is o'er.

Tác giả: Anna L. Coghill

 

385 -Gánh Lúa Về

Bringing In The Sheaves

1. Ban mai hăng hái lên đường, Ta đem gieo giống thiên thượng, Luôn ban trưa, trải ban chiều, đến tối gieo cùng phương. Rồi trông cho lúa chín vàng, Vui đem lưỡi hái lên đàng, Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Ðem nộp hết trong kho.

2. Hanh thông hay chẳng gặp thời, Chuyên tâm gieo khắp phương trời, Tuy cơn mưa nắng đông hè, giá tuyết không hề ngơi; Mùa đây hoa quả ê-hề, Công lao ta hết nặng nề, Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Ðem nộp hết trong kho.

3. Ra đi nước mắt tuôn dài, Ta gieo cho Chúa Thiên đài; Ðôi khi lao khổ mệt nhọc lắm lúc tuôn mồ hôi, Chờ khi rhan vãn qua rồi, Jêsus nghinh tiếp lên trời. Gặt rồi bao bó lúa kia vui mừng gánh ngay về. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Bó lúa đem về đây. Cùng nhau ta hát vang, gặt lúa cánh đồng vàng, Lòng từ nay khoan khoái thay, Ðem nộp hết trong kho.

1. Sow-ing in the morn-ing, sow-ing seeds of kind-ness, Sow-ing in the noon-tide and the dew-y eves: Wait-ing for the har-vest and the time of reap-ing, We shall come re-joic-ing, bring-ing in the sheaves! Bring-ing in the sheaves! Bring-ing in the sheaves! We shall come re-joic-ing, bring-ing in the sheaves!

2. Sow-ing in the sun-shine, sow-ing in the shad-ows, Fear-ing nei-ther clouds nor win-ter's chill-ing breeze: By and by the har-vest and the la-bor end-ed, We shall come re-joic-ing, bring-ing in the sheaves! Bring-ing in the sheaves! Bring-ing in the sheaves! We shall come re-joic-ing, bring-ing in the sheaves!

Tác giả: Knowles Shaw

 

386 -Ca Khúc Bình An

1. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an, Dẫu đang ngục tù dù chốn rừng sâu, Kẻ thù chặn lối đêm đen tăm tối, Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi; Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an, Lo toan sầu muộn lệ đắng trào rơi, Lòng đầy hờn oán bóng tối vây quanh, Một mình tìm lối cô đơn nghèo nàn. Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi! Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an, Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi! Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an.

2. Khi tôi có Chúa lòng thật bình an, Dẫu sóng dập dồi thuyền giữa biển khơi, Kẻ thù hại tôi Sa-tan giăng lưới, Nhưng có Jê-sus an ninh cho tôi; Khi tôi xa Chúa lòng chẳng bình an, Chẳng có nguyện cầu, chẳng có niềm vui, Bùn lầy ngập lối bối rối tâm can, Cuộc đời mờ tối biết đâu bến bờ. Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi! Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an, Cảm tạ ơn Chúa, có Jê-sus rồi! Có Jê-sus rồi! Lòng thật bình an.

Tác giả: Trần Thượng Trí

 

387 -Ánh Sáng Hải Ðăng

Let The Lower Lights Be Burning

1. Lòng đại từ của Chúa Cha soi rạng, Từ Lời thánh, như vọng đăng sáng; Ngài giao việc ta trông đăng tháp nầy, Hằng đêm chiếu nơi biển trần đây. Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng, Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

2. Ðời tội nầy khác chi đêm đen mù, Cuồng nộ giống ba đào bao phủ; Nghìn muôn người linh đinh trên biển kìa, Mòn đôi mắt trông tháp đèn kia. Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng, Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

3. Ðèn lu mờ, kíp khêu cao, bạn nào! Kìa ngoài biển bao người gặp bão, Họ trông bờ, đang ra sức chống chèo, Hằng thoát sóng tăm tối rượt theo. Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng, Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

4. Ðời bạn nhờ Ðấng Hoa Tiêu đại quyền, Ðược toàn thắng ba đào nguy biến; Nguyện trong bạn lòa ra tia sáng thần, Thành đăng tháp soi kẻ trầm luân. Mọi đời sống hãy chiếu giống hải đăng, Chiếu sáng giữa ba đào hung hăng, Hầu rọi đường cho bao thủy thủ kìa, Vượt bao hiểm nguy lúc trời khuya.

1. Bright-ly beams our Fath-er's mer-cy, From His light-house ev-er-more, But to us He gives the keep-ing Of the lights a-long the shore. Let the low-er lights be burn-ing! Send a gleam a-cross the wave! Some poor faint-ing, strug-gling sea-man You may res-cue, you may save.

2. Trim your fee-ble lamp, my broth-er: Some poor sail-or tem-pest-tossed, Try-ing now to make the har-bor, In the dark-ness may be lost. Let the low-er lights be burn-ing! Send a gleam a-cross the wave! Some poor faint-ing, strug-gling sea-man You may res-cue, you may save.

Tác giả: Philip P. Bliss

 

388 -Ðưa Về Chúa

Bring Them In

1. Kìa, Người chăn bầy cất tiếng đau thương, Ngoài đồng cô tịch hắc ám, thê lương, Gọi bầy chiên lạc mất khắp trên đất, Ðã cách xa nơi chuồng Chúa chơn thật. Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra; Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

2. Người nào vui lòng giúp Ðấng chăn chiên, Tìm nhiều chiên còn rải rác đi riêng? Người nào vui lòng giúp đở chiên với, Cứu chúng xa nơi lạnh lẽo chơi vơi. Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra; Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

3. Còn nhiều chiên lạc mất vẫn kêu vang, Ngoài đồng, trên rừng khắp chốn, lang thang Kìa, Ngài đang còn phán với ta đấy, “Hãy kiếm chiên ta lạc mất đâu đây.” Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Giữa chốn ác tội kíp đem chiên ra; Dắt về Chúa, dắt về Chúa, Ráng dắt những chiên lạc đến nơi Cha.

1. Hark! 'tis the Shep-herd's voice I hear, Out in the des-ert dark and drear, Call-ing the sheep who've gone a-stray Far from the Shep-erd's fold a-way. Bring them in, bring them in, Bring them in from the fields of sin; Bring them in, bring them in, Bring the wand-ering ones to Je-sus.

2. Out in the des-ert hear their cry, Out on the moun-tains wild and high; Hark! 'tis the Mas-ter speaks to thee, “Go find my sheep wher-e'er they be.” Bring them in, bring them in, Bring them in from the fields of sin; Bring them in, bring them in, Bring the wand-ering ones to Je-sus.

Tác giả: Alexcenah Thomas

 

389 -Rao Tin Lành

1. Người đời ham vui trong thế gian, Thần hồn phân vân bất an, Lòng ta đau thương khôn xiết kể, Nước mắt tuôn dầm ủ ê; Người trời Jêsus, Con Chúa Cha, Ðộng lòng thương yêu chúng ta, Hi sinh đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành. Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sinh; Jêsus đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

2. Dầu mà ta lên trên núi cao, Dầu vượt qua nơi biển sâu, Dầu khi băng qua trong lửa cháy, Vững chí ta nào đổi thay; Dầu mà quân binh đương phủ vây, Quyền đời hăm ta giết đi, Tâm can vững chắc không kinh gì, Vì lo cứu bởi đương thì. Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sinh; Jêsus đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

3. Hồn người bên kia đương khóc la, Ðầu nầy kêu rên thiết tha, Vì đương luân vong nơi khổ hải, Não chí đau lòng lắm ai; Người người đương trong phương thoát ly, Ngoài Jêsus không phép chi, Nên ta quyết giảng rao trung thành, Về ân cứu bởi Tin Lành. Nầy ta kíp báo Tin Lành, Là ơn Chúa cứu chúng sinh; Jêsus đổ huyết thay dân mình; Nầy ta kíp báo Tin Lành.

Tác giả: Phan Ðình Liệu Nhạc: Frank M. Davis

 

390 -Xin Chúa Sai Con

Speak, My Lord

1. Hãy nghe tiếng tha thiết kìa Chủ mùa gặt truyền: “Có ai muốn đi giúp việc Ta đây liền? Ai nguyền đi dìu nâng người hấp hối vẩn vơ, Ai vui chỉ chúng biết chân lý bây giờ.” Cúi xin Ngài ban lệnh sai, Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái; Cúi xin Ngài vui sai phái, Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

2. Biết bao kẻ hấp hối vì ác khiên đọa đày, Hãy nghe chúng rên siết gào kêu đêm ngày; Anh chị ơi, cùng nhau chạy đi cứu chúng ngay, Mau mau đáp: ôCó chính con, hãy sai rày!ọ Cúi xin Ngài ban lệnh sai, Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái; Cúi xin Ngài vui sai phái, Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

3. Nay hoặc mai rồi đây mùa thâu hoạch tận cùng, Chúng ta sẽ thâu lúa vào kho trùng trùng; Mong được trông nụ tươi cười nơi Chúa chúng ta, Mong nghe Chúa ban khen, ôÐược lắm, con à!ọ Cúi xin Ngài ban lệnh sai, Lòng này nguyện vâng tiếng Ngài gọi thân ái; Cúi xin Ngài vui sai phái, Thưa: “Dạ có con đây, xin Chúa sai rày.”

1. Hear the Lord of har-vest sweet-ly call-ing, “Who will go and work for Me to-day? Who will bring to Me the lost and dy-ing? Who will point them to the nar-row way?” Speak, my Lord, speak, my Lord, Speak, and I’ll be quick to an-swer Thee; Speak, my Lord, speak, my Lord, Speak, and I’ll be an-swer, “Lord, send me.”

2. Soon the time for reap-ing will be o-ver; Soon we'll gath-er for the har-vest home; May the Lord of har-vest smile up-on us, May we hear His bless-ed, “Child, well done.” Speak, my Lord, speak, my Lord, Speak, and I’ll be quick to an-swer Thee; Speak, my Lord, speak, my Lord, Speak, and I’ll be an-swer, “Lord, send me.”

Tác giả: George Bennard

 

391 -Rao Phúc Âm

The Regions Beyond

1. Giờ đây tôi quyết đi đến chốn xa xăm mịt mù, Là nơi chưa ai truyền danh Jêsus; Nguyền lấy cổ tích hay truyền cho kẻ chưa am tường Tin Lành đạo ân điển, nguồn yêu thương. Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

2. Nguyền đi nơi Chúa sai, dẫu khó khăn trong mọi đường, Nào đâu quan tâm về sự vui sướng; Trần thế dẫu coi tôi người mộng ảo, tên điên cuồng, Miễn được đẹp lòng Chúa Jêsus luôn. Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

3. Còn bao chiên cách xa, Chúa đang lo đem về nhà, Cần ta rao Tin Lành cho chiên ấy; Hiện Chúa khiến tôi đi cùng nơi góp thâu chiên về, Vô chuồng được âu yếm hằng no nê. Nầy tôi quyết, rao Tin Lành, Miền xa xăm, vùng hẻo lánh, Ðể muôn dân nhận cứu ân, Nhờ Chân Chúa chuộc hồn, thân.

1. To the regions beyond I must go, I must go, Where the story has never been told; To the millions that never have heard of His love, I must tell the sweet story of old. To the regions beyond, I must go, I must go, Till the world, all the world, His salvation shall know.

2. There are other lost sheep that the Master must bring, And to them must the message be told; He sends me to gather them out of all lands And welcome them back to His fold. To the regions beyond, I must go, I must go, Till the world, all the world, His salvation shall know.

Tác giả: A.B. Simpson

 

392 -Ðổi Mới Tâm Tôi

Nhờ Chúa đổi mới tâm tôi, Từ nay trắng trong tuyệt vời; Xin hiến thân nầy cho Ðấng yêu thương, Quyết vâng thiêng ý mọi đường.

 

393 -Mong Làm Nguồn Phước

Make Me A Blessing

1. Muôn người đang gánh khổ đau rên siết đêm ngày, Tràn lan khắp lối trên thế gian. Mau rọi ánh dương vào những nơi đầy tối tăm, Dẹp tan bao mối lo khóc than. Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người, Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang. Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí. Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

2. Ðem tình yêu Chúa Jê-sus truyền bá cho đời, Và quyền năng thoát ách ma vương; Muôn người sẽ tin Ngài bởi môi miệng chúng ta, Và qua nếp sống mới trong chúng ta. Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người, Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang. Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí. Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

3. Ban lại bao phước thiêng ta nhận lãnh nơi Ngài, Và yêu như Chúa đã yêu ta, Vui lòng cứu giúp mọi thế nhân gặp khó khăn. Thành tâm cho đến vô Thiên cung. Nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người, Qua nếp sống tôi, Jê-sus vinh quang. Lòng mong được đổi mới, lạy Jê-sus yêu quí. Nguyền xin ơn phước Ngài phát lưu ra qua tôi.

1. Out in the high-ways and by-ways of life, Man-y are wea-ry and sad; Car-ry the sun-shine where dark-ness is rife, Mak-ing the sor-row-ing glad. Make me a bless-ing, Make me a bless-ing, Out of my life, May Je-sus shine; Make me a bless-ing, O Sav-iour, I pray, Make me a bless-ing to some-one to-day.

2. Give as 'twas giv-en to you in your need, Love as the Mas-ter loved you; Be to the help-less a help-er in-deed, Un-to your mis-sion be true. Make me a bless-ing, Make me a bless-ing, Out of my life, May Je-sus shine; Make me a bless-ing, O Sav-iour, I pray, Make me a bless-ing to some-one to-day.

Tác giả: Ira B. Wilson

 

394 -Jêsus Cứu Tôi

1. Tôi lang thang ngẩn ngơ bước chân trên đường đời tăm tối. Bao buồn lo đắng cay cô đơn vây chặt tôi. Ðau thương và tội lỗi, nhận chìm tôi trong cuộc đời. Chợt Jêsus tươi cười, đưa bàn tay cứu tôi. Jêsus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi. Ðem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời. Ðược nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.

2. Ðau thương tôi Ngài mang hết nên tôi nhẹ nhàng vui thỏa. Bao buồn lo đắng cay năm xưa xa dần xa. Jêsus là nguồn sống, là tình yêu thương tuyệt vời. Là ước mơ muôn đời, hi vọng tôi Chúa ôi. Jêsus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi. Ðem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời. Ðược nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.

3. Lâu nay tôi được bên Chúa di trên đường dài tươi sáng. Con đường đưa đến nơi muôn năm vui bình an. Tôi ra vào trong lối, gặp đồng cỏ xanh ngọt ngào, Dòng suối thiêng tuôn trào, Cho lòng thôi khát khao. Jêsus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi. Ðem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời. Ðược nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.

4. Hôm nay đây bạn ơi có nghe chăng lời mời êm ái. Jêsus tha thiết yêu thương đang mong chờ ai. Mau quay về cùng Chúa, mời Ngài đến trong lòng mình. Ngài thứ tha muôn tội, ban bình an thỏa vui. Jêsus lìa ngôi báu vui xuống dương gian tìm tôi. Ðem tôi từ tăm tối đến chốn hiển vinh rạng ngời. Ban cho niềm vui mới, từng ngày tháng trong cuộc đời. Ðược nghỉ yên tuyệt vời trong tình yêu Chúa tôi.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

395 -Ánh Sáng Phúc Âm

Speed The Light

1. Kìa, trông vực sâu đương lôi cuốn hằng bao linh hồn, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Sao ta đành ngơ tai bưng mắt mặc ai kêu dồn, Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên! Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang! Mau chiếu ra cho người trong tối mê man! Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh, Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

2. Muôn triệu người hiện đang tha thiết chờ mong Tin Lành, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Mau đi tìm họ, ta lơ lửng trì diên sao đành, Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên! Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang! Mau chiếu ra cho người trong tối mê man! Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh, Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

3. Ta tình nguyện đi nhơn danh Chúa Jêsus trên trời, Ðèn linh kia... mau chiếu lên! Rao truyền tình yêu thương, ơn cứu chuộc cho muôn người, Mau chiếu sáng, soi rạng bốn bên! Mau chiếu ra cho người xem Phúc âm quang! Mau chiếu ra cho người trong tối mê man! Họ rên siếc trong biển mênh mông lềnh bềnh, Trông ngóng ta khêu đèn thánh lên.

To the mil-lions liv-ing o'er the deep, deep sea, Speed the light, Speed the light; To their cry of pit-y dare we heed-less be? Speed the light, Oh, speed the light, Speed the light, the bless-ed Gos-pel light, To the lands which are in gloom and night; Souls are wait-ing, and the fields are white; Speed the light, Oh, speed the light.

We will go, and in our bless-ed Mas-ter's name Speed the light, speed the light; We will His sal-va-tion and His love pro-claim,

Speed the light, Oh, speed the light, Speed the light, the bless-ed Gos-pel light, To the lands which are in gloom and night; Souls are wait-ing, and the fields are white; Speed the light, Oh, speed the light.

Tác giả: Elisha A. Hoffman

 

396 -Hoa Huệ Trong Trung

The Lilly Of The Valley

1. Bạn thân tôi chính Vua Jêsus lo lắng cho tôi trọn đời, Ngài đẹp xinh, vui tươi thay quán quân trong muôn người, Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trũng hương thơm nhẹ nhàng, Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Jêsus an ủi lúc bối rối cho bình an, Bảo rằng mọi điều sầu thống nên giao ta mang. Thật Jêsus Christ như Hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người!

2. Jêsus Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy trào, Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào, Vì yêu thương Chúa tôi xin nguyện xa ném bao nhiêu tượng hình, Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình; Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi. Chỉ nhờ Jêsus đạt đích an ninh vẹn lành; Thật Jêsus Christ như Hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người!

3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin vâng ý Ba Ngôi trọn tình, Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình; Lữa linh bao phủ xung quanh tôi nên bổn tâm không bồi hồi, Nhờ ma na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi; Rồi khi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ Thiên Nhan đẹp xinh. Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy phô ra muôn hình. Thật Jêsus Christ như Hoa huệ, như chính sao mai rạng ngời, Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người!

1. I have found a friend in Je-sus, He's ev-'ry thing to me, He's the fair-est of ten thou-sand to my soul; The Li-ly of the Val-ley, in Him a-lone I see All I need to cleanse and make me ful-ly whole. In sor-row He's my com-fort, in troub-le He's my stay, He tells me ev-'ry care on Him to roll, He’s the Lily of the Val-ley, the bright and Morning Star,

He’s the fair-est of ten thou-sand to my soul.

2. He all my griefs has tak-en, and all my sor-rows borne; In temp-ta-tion He's my strong and might-y tow'r; I have all for Him for-sak-en, and all my i-dols torn From my heart, and now He keeps me by His pow'r. Tho' all the world for-sake me, and Sa-tan tempt me sore, Thro' Je-sus I shall safe-ly reach the goal, He’s the Lily of the Val-ley, the bright and Morning Star,

He’s the fair-est of ten thou-sand to my soul.

Tác giả: C.W.Fry

 

397 -Nhờ Huyết Chúa

All Because of Calvary

Biết bao điều gian ác, Bôi sạch do huyết Gô-gô-tha, Sống trong bài ca mới, Nhờ quyền năng huyết Gô-gô-tha; Chúa muôn đời luôn sống, Ðem tự do lại cho trần thế; Ngày Jê-sus tái lâm hiển vinh sáng tươi huy hoàng, Ðều do huyết Jê-sus trên Gô-gô-tha.

All my sins are gone, All be-cause of Cal-va-ry; Life is filled with song, All be-cause of Cal-va-ry; Christ my Sav-ior lives, Lives from sin to set me free; Some day He's com-ing, O wond-rous, bless-ed day, All, yes, all be-cause of Cal-va-ry.

Tác giả: Wendell P.Loveless

 

398 -Ngợi Ca Cứu Chúa

My Redeemer

1. Ngợi ca Cứu Chúa đã chuộc tôi nay, Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay! Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra, Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha. Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay, Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây; Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi, Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

2. Lòng mong nhắc đến mẩu chuyện yêu đương, Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương; Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không, Lòng nhân ái ví biển mênh mông. Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay, Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây; Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi, Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

3. Ngợi ca Cứu Chúa đã chuộc tôi nay, Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay! Ðược ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho Ở luôn với Thánh Tử Jêsus. Ngợi ca Chúa, Ðấng chuộc chính tôi nay, Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây; Tại thập giá, dấu hiệu Chúa tha tôi, Nợ xưa trả thảnh thơi trọn đời.

1. I will sing of my Re-deem-er, And His won-drous love to me; On the cru-el cross He suf-fered, From the curse to set me free Sing, oh, sing of my Re-deem-er With His blood He pur-chased me, On the cross He sealed my par-don, Paid the debt, and made me free.

2. I will tell the won-drous sto-ry, How my lost es-tate to save, In His bound-less love and mer-cy, He the ran-som free-ly gave. Sing, oh, sing of my Re-deem-er With His blood He pur-chased me, On the cross He sealed my par-don, Paid the debt, and made me free.

Tác giả: James McGranahan

 

399 -Ðau Thương Tan Biến

Burdens Are Lifted at Calvary

1. Thế gian đầy đau thương với ưu tư Sống buồn lo với nguy nan Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình Ðau thương v ở nơi Gô-gô-tha Gô-gô-tha, Gô-gô-tha Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình

2. Ném ưu sầu nơi Gô-gô-tha ngay Chúa vì ta gánh thay rồi Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình Ðau thương v ở nơi Gô-gô-tha Gô-gô-tha, Gô-gô-tha Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình

3. Những lo buồn Jêsus đã tinh tường Chúa hằng chăm sóc ta luôn Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình Ðau thương v ở nơi Gô-gô-tha Gô-gô-tha, Gô-gô-tha Ðau thương tan biến ở nơi Gô-gô-tha Jêsus ở luôn bên mình

1. Days are filled with sor-row and care, Hearts are lone-ly and drear; Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Je-sus is ver-y near. Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Cal-va-ry, Cal-va-ry; Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Je-sus is ver-y near.

2. Trou-bled soul, the Sav-iour can see. Ev-ery heart-ache and tear; Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Je-sus is ver-y near. Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Cal-va-ry, Cal-va-ry; Bur-dens are lift-ed at Cal-va-ry, Je-sus is ver-y near.

Tác giả: John M. Moore

 

400 -Bây Giờ Tôi Tin

1. Thương vì Vua tôi thân hình đẫm máu, Con Trời nay chết thế sao? Gẫm tấm thân tôi đáng giá con sâu, Chúa phải dâng Thánh Thủ sao. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết Jêsus tuôn huyết cứu tôi; Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi, Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

2. Thay vì tôi Jêsus chịu ác báo, Trên thập tự cam khổ đau; Biển ái, non ân quá đỗi cao sâu, Chẳng có chi sánh nổi đâu. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết Jêsus tuôn huyết cứu tôi; Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi, Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

3. Ðang giờ ban trưa mặt trời bóng tối, Che sự vinh quang Chúa ta; Ðấng hóa công xưa huyết phải tuôn rơi; Bởi cớ vật Chúa tạo ra. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết Jêsus tuôn huyết cứu tôi; Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi, Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

4. Tuy lệ tuôn rơi tôi nào trả nổi, Bao nợ tình yêu Chúa tôi; Cứu Chúa tôi đem toàn thể tâm thân, Tất cả dâng Cứu Chúa thôi. Bây giờ tôi tin, tin thật quả quyết Jêsus tuôn huyết cứu tôi; Cảm biết Chiên Con, bửu huyết tuôn rơi, Ác tích tôi Chúa xóa bôi.

Tác giả: Isaac Watts

 

401 -Nơi Gô-gô-tha

At Cal-va-ry.

1. Bao năm tôi trụy lạc, kiêu căng đáng khinh, Chẳng để ý Jê-sus đã bị đóng đinh; Ðâu hay do tôi Jê-sus đã xả sinh, Trên Gô-gô-tha. Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

2. Tôi nghe thiên đạo, được Thần Linh thuyết minh, Khủng khiếp bởi biết tôi giày đạp Thánh Kinh; Nay tôi quay đầu nhận tội danh đáng khinh, Trông Gô-gô-tha. Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

3. Ôi! tâm nhân từ trù hoạch phương cứu linh, Ôi! duy thiên ân thi hành chuộc chúng sinh; Ôi! sông sâu liền cầu thiên, nhân tiếp nghinh, Do Gô-gô-tha. Ấy nơi tỏ ân điển yêu thương dịu dàng, Ấy nơi Chúa tha thứ tôi được trắng án; Nơi này gánh nặng Chúa buông tha nhẹ nhàng Nơi Gô-gô-tha.

1. Years I spent in van-i-ty and pride, Car-ing not my Lord was cru-ci-fied, Know-ing not it was for me He died On Cal-va-ry. Mer-cy there was great, and grace was free; Par-don there was mul-ti-plied to me; There my bur-dened soul found lib-er-ty At Cal-va-ry.

2. Oh, the love that drew sal-va-tion's plan! Oh, the grace that brought it down to man! Oh, the might-y gulf that God did span At Cal-va-ry. Mer-cy there was great, and grace was free; Par-don there was mul-ti-plied to me; There my bur-dened soul found lib-er-ty At Cal-va-ry.

Tác giả: William Newell

 

402 -Vinh Danh Chúa

Glory To His Name

1. Chính chỗ thập tự xưa Jêsus treo mình, Nay tôi xin Chúa xóa muôn tội trắng tinh, Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch an bình; Kính ngợi Chúa Jêsus! Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu! Tôn vinh danh thần nhân Jêsus! Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Jêsus!

2. Chúa cứu tôi, ôi, ơn sâu rộng muôn trùng! Tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung, Chúa với tôi nơi thập tự kia nghinh phùng; Kính ngợi Chúa Jêsus! Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu! Tôn vinh danh thần nhân Jêsus! Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Jêsus!

3. Hãy đến nơi mạch huyết Jêsus tuôn tràn, Ðem dâng cho Chúa cả tâm hồn vỡ tan, Chúa giúp anh nay luôn luôn được an toàn; Kính ngợi Chúa Jêsus! Tôn vinh danh Jêsus nghìn thu! Tôn vinh danh thần nhân Jêsus! Bởi huyết Chiên Con tâm thanh sạch, an bình, Kính ngợi Chúa Jêsus!

1. Down at the cross where my Sav-iour died, Down where for cleans-ing from sin I cried, There to my heart was the blood ap-plied; Glo-ry to His name! Glo-ry to His name, Glo-ry to His name; There to my heart was the blood ap-plied; Glo-ry to His name!

2. Come to this foun-tain so rich and sweet; Cast thy poor soul at the Sav-iour's feet; Plunge in to-day and be made com-plete; Glo-ry to His name! Glo-ry to His name, Glo-ry to His name; There to my heart was the blood ap-plied; Glo-ry to His name!

Tác giả: E.A. Hoffman

 

403 -Con Sông Thanh Tẩy

Cleansing Wave

1. Kìa, tôi thấy sông sâu, rộng mênh mông, Tẩy uế tâm tôi sạch ròng; Jêsus cứu tôi do quyền vô song, Chỉ chỗ hông tuôn giọt hồng. Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Jêsus, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

2. Từ nay bước đi trên đường quang minh, Suốt cõi nhân gian tội tình; Bạch y Chúa ban tâm hồn sạch tinh, Có Chúa nơi tâm linh mình. Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Jêsus, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

3. Lòng luôn biết huyết linh nghiệm không thôi, Ở thế gian như cung trời; Lòng duy biết Jêsus Jêsus thôi, Jêsus chết thay tôi rồi. Ðược xem con sông tẩy uế hôm nay, Gieo mình tôi xuống bỗng trắng trong thay! Ngợi khen Jêsus, suối tẩy thanh đây, Tôi được thanh tẩy được tẩy thanh ngay.

1. Oh, now I see the cleans-ing wave! The foun-tain deep and wide; Je-sus, my Lord, might-y to save, Points to His wound-ed side. The cleans-ing stream, I see, I see, I plunge, and oh, it cleams-eth me! Oh, praise the Lord! it cleans-eth me! It cleans-eth me, yes, cleans-eth me.

2. I rise to walk in heav'n's own light, Above the world of sin, With heart made pure and garments white, And Christ enthroned within. The cleans-ing stream, I see, I see, I plunge, and oh, it cleams-eth me! Oh, praise the Lord! it cleans-eth me! It cleans-eth me, yes, cleans-eth me.

3. A-maz-ing grace 'tis heav'n be-low To feel the blood ap-plied; And Je-sus, on-ly Je-sus, know, My Je-sus cru-ci-fied. The cleans-ing stream, I see, I see, I plunge, and oh, it cleams-eth me! Oh, praise the Lord! it cleans-eth me! It cleans-eth me, yes, cleans-eth me.

Tác giả: Mrs. Phoebe Palmer

 

404 -Ánh Thái Dương

Sunshine In My Soul

1. Tại chính lòng tôi dương quang đang chói, Sáng rỡ muôn màu tỏa soi; Ánh sáng trần gian không sao so sánh, Với Jê-sus chân quang thánh. Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn, Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh, Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười, Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

2. Tại chính lòng tôi xuân đang phơi phới, Lúc Chúa đang gần gũi tôi, Linh điểu bình an trong tôi đang hót, Với hoa thiên ân thơm ngát. Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn, Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh, Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười, Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

3. Hiện cõi lòng đầy yêu thương, vui sướng, Kính mến, hi vọng, tán dương, Ân phúc hiện nay tâm tôi sung mãn, Thỏa vui tương lai tươi sáng. Ánh dương huy hoàng, phước ân tuôn tràn, Dòng bình an tươi thắm khắp cả tâm linh, Lúc Jê-sus Chúa tôi mỉm miệng cười, Hồn tôi tắm ánh dương quang ngời.

1. There is sun-shine in my soul to-day, More glo-ri-ous and bright Than glows in an-y earth-ly sky, For Je-sus is my light. Oh, there's sun-shine, bless-ed sun-shine While the peace-ful, hap-py mo-ments roll; When Je-sus shows His smil-ing face, There is sun-shine in my soul.

2. There is glad-ness in my soul to-day, And hope and praise and love For bless-ings which He gives me now, For joys laid up a-bove. Oh, there's sun-shine, bless-ed sun-shine While the peace-ful, hap-py mo-ments roll; When Je-sus shows His smil-ing face, There is sun-shine in my soul.

Tác giả: Eliza E. Hewitt

 

405 -Từ Lúc Ðược Cứu

Since I Have Been Redeemed

1. Lòng tôi ưa thích trổi khúc hoan ca, Từ lúc thoát ly đường tối, Ngợi Vua yêu tôi huyết báu lưu ra, Bởi ơn Jêsus chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Jêsus buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Jêsus; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

2. Mừng thay tôi có Jêsus trong tâm, Từ lúc thoát ly đường tối, Làm theo ý Chúa hưởng phước cao thâm, Bởi ơn Jêsus chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Jêsus buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Jêsus; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

3. Lòng tôi không tả xiết cảnh vui tươi, Từ lúc thoát ly đường tối, Ðều do công nghĩa huyết Chúa tuôn rơi, Bởi ơn Jê-sus chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Jêsus buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Jêsus; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

4. Giờ đây tôi có chỗ sẵn trên trời, Từ lúc thoát ly đường tối, Là nơi vinh quang sống vui muôn đời, Bởi ơn Jêsus chuộc tôi. Từ lúc chính tôi được cứu, Từ khi Jêsus buông tha, Lòng ưa tôn cao danh Jêsus; Từ lúc chính tôi được cứu, Trọn đời quyết sẽ giảng rao danh Jêsus.

1. I have a song I love to sing, Since I have been re-deemed, Of my Re-deem-er, Sav-iour, King, Since I have been re-deemed. Since I have been re-deemed, Since I have been re-deemed, I will glo-ry in his name; Since I have been re-deemed, I will glo-ry in the Sav-iour's name.

2. I have a home pre-pared for me, Since I have been re-deemed, Where I shall dwell e-ter-nal-ly, Since I have been re-deemed. Since I have been re-deemed, Since I have been re-deemed, I will glo-ry in his name; Since I have been re-deemed, I will glo-ry in the Sav-iour's name.

Tác giả: Edwin.O. Excell

 

406 - Ái Từ Chúa

Love Lifted Me

1. Xưa biển ô tội tôi đắm sâu. Bờ an ninh không thấy đâu. Tôi lún sâu vào trong bến mê. Còn đâu dám mong quay về! Nhưng tiếng tuyệt vọng tôi khóc than Dội vang đến Chúa dại dương. Ngài vực tôi khỏi nước Sa-tan tôi hiện thái an. Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ái từ cứu tôi!

2. Tôi kính dâng lòng cho Chúa tôi, Nguyện luôn đeo theo Chúa thôi. Tôi sống trong Ngài vui thỏa thay. Hằng ca hát tôn vinh Ngài. Công tác tôi bài ca của tôi Ðều thuộc riêng của Ngài thôi. Nguyện dâng lên cho ái tâm Ngài, Duy Ngài Chúa tôi. Ái Từ cứu tôi! Ái từ cứu tôi! Thật chỉ có tình thương thôi, Ðã cứu vớt tôi.

I was sink-ing deep in sin, Far from the peace-ful shore, Ver-y deep-ly stained with-in, Sink-ing to rise no more. But the Mas-ter of the sea Heard my de-spair-ing cry, From the wa-ters lift-ed me, Now safe am I. Love lift-ed me! Love lift-ed me; When noth-ing else could help, Refrain: Love lift-ed me, Love lift-ed me. All my heart to Him I give, Ev-er to Him I'll cling, In His bless-ed pres-ence live, Ev-er His prai-es sing. Love so might-y and so true Mer-its my soul's best songs; Faith-ful, lov-ing serv-ice, too, To Him be-longs.

Tác giả: James Rowe

 

407 -Khi Jêsus Qua

Then Jesus Came

1. Có kẻ ăn mày mù lòa đôi mắt ngồi bên đường, Khốn nỗi hiu quạnh, mù mịt cả đời đáng thương; Người bận đồ rách, hai tay ôm ngực ngồi ủ rũ, Khi Jêsus qua, xua hết tối tăm u tù. Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu; Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu; Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu, Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

2. Có kẻ điên cuồng bị tà ma đuổi lìa gia đình Sống khổ đêm ngày quanh nơi mả mồ vắng tanh; Người rạch mình ra, kêu la do ma tà ám ảnh, Khi Jêsus qua, xua quỉ khiến kẻ điên lành. Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu; Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu; Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu, Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

3. Anh phung kêu gào, ôMình tôi ô uế thật gớm ghêọ Kẻ điếc, câm, què, cùng chung số phận thảm thê; Ðời đầy cùng khổ, thân đau thương bệnh tật khốn đốn, Khi Jê-sus qua, xua hết đớn đau, kinh hoàng. Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu; Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu; Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu, Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

4. Tất cả nhân loại hiện lầm than, khốn nạn đêm ngày, Sánh cảnh kia tội càng gây muôn phần đắng cay; Người người nhìn nhau, khoanh tay, mong ơn trời phóng thích, Khi Jêsus qua, thay đổi mới thảnh thơi lòng. Khi Jêsus qua, ma cám dỗ oai quyền còn đâu; Khi Jêsus qua, lau ráo hết nước mắt sầu; Ngài xua tăm tối, đời được rạng ngời hơn gấm thêu, Khi Chúa dừng chơn, thay đổi hết cả muôn điều.

1. One sat a-lone be-side the high-way beg-ging, His eyes were blind, the light he could not see; He clutched his rags and shi-vered in the sha-dows, Then Je-sus came and bade his dark-ness free. When Je-sus comes the temp-ter's pow'r is bro-ken; When Je-sus comes the tears are wiped a-way. He takes the gloom and fills the life with glo-ry, For all is changed when Je-sus comes to stay.

2. From home and friends, the e-vil spir-its drove him, A-mong the tombs he dwelt in mis-e-ry; He cut him-self as de-mon's pow'rs pos-sesed him, Then Je-sus came and cast out ev-ery fear. When Je-sus comes the temp-ter's pow'r is bro-ken; When Je-sus comes the tears are wiped a-way. He takes the gloom and fills the life with glo-ry, For all is changed when Je-sus comes to stay.

Tác giả: Oswald J. Smith

 

408 -Chuyện Tôi Thích Xướng Ca

I Will Sing The Wondrous Story

1. Nầy chuyện hay tôi thích ca chẳng thôi, Xưa Jêsus lưu huyết thay tôi, Ðành lìa Cha, vui cách xa nước, ngôi, Gô-gô-tha chết thay tôi rồi. Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Jêsus xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

2. Ngài tìm tôi đương lúc tôi cách xa, Như chiên kia trong núi kêu la; Ngài dùng tay âu yếm ôm bế ra. Ðường chánh minh đưa tôi về nhà. Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Jêsus xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

3. Ngài dìu tôi cho đến nơi mé sông, Trên bao nhiêu con sóng nguy vong, Ngài bồng tôi trông bến kia thẳng xông, Cùng những kẽ mến yêu tương phùng. Phải tôi hát, hát khúc ca muôn đời. Jêsus xưa cam chết thay tôi, Tôi sẽ hát với thánh dân trên trời. Cạnh biển như pha lê rạng ngời.

1. I will sing the won-drous sto-ry Of the Christ who died for me, How He left His home in glo-ry For the cross of Cal-va-ry. Yes, I'll sing the won-drous sto-ry Of the Christ who die for me, Sing it with the saints in glo-ry Gath-ered by the crys-tal sea.

2. He will keep me till the riv-er Rolls its wa-ters at my feet; Then He'll bear me safe-ly o-ver Where the loved ones I shall meet. Yes, I'll sing the won-drous sto-ry Of the Christ who die for me, Sing it with the saints in glo-ry Gath-ered by the crys-tal sea.

Tác giả: Francis H. Rowley

 

409 -Tình Yêu Trời

Sons of God

Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời, Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời; Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau, Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng, Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

1. Nguồn tình yêu Thiên Chúa cao vời, Ðoái thương tôi tội lỗi vấn vương; Lòng trần ước được nên con thánh, Soi bừng ánh vinh quang trời. Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời, Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời; Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau, Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng, Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

2. Từ thượng thiên sức sống vô biên, Chứa chan tâm hồn Chúa kết liên; Lời vàng nhắc hằng yêu nhân thế, Yêu bằng chính thương yêu trời. Dòng huyết xưa đưa tôi đến ngôi trời, Dẫn tôi vào miền phước ân Cha tuyệt vời; Xưa vì cớ tôi thân Ngài đau, Huyết hồng tuôn tràn nát thân vàng, Ngợi khen Ðấng lòng nhân ái vực tôi đến suối yêu thương chan hòa.

3. Nguyện lòng luôn ghi nhớ ơn trời, Hiến tâm linh phục ý Chúa hoài; Làm việc Chúa bằng tâm tươi mới, Bên Ngài sống muôn muôn đời.

Sons of God, hear His ho-ly Word! Gath-er 'round the ta-ble of the Lord! Eat His Bod-y, drink His Blood. And we'll sing a song of love: Al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu-ia!

1. Bro-thers, sis-ters, we are one, And our life has just be-gun, In the Spir-it we are young; We can live for-ev-er. Sons of God, hear His ho-ly Word! Gath-er 'round the ta-ble of the Lord! Eat His Bod-y, drink His Blood. And we'll sing a song of love: Al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu-ia!

2. If we want to live with Him, We must al-so die with Him, Die to self-ish-ness and sin, And we'll rise for-ev-er. Sons of God, hear His ho-ly Word! Gath-er 'round the ta-ble of the Lord! Eat His Bod-y, drink His Blood. And we'll sing a song of love: Al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu, al-le-lu-ia!

3. Je-sus gave a new com-mand That we love our fel-low man. Till we reach the prom-ised land, Where we'll live for ev-er.

Tác giả: James Thiem

 

410 -Tôi Không Cô Ðơn

I'm Not Alone

1. Từ khi sanh ra, tôi mong sao khi khôn lớn rồi Kiếm được bạn hiền yêu thương đùm bọc yếm âu Chẳng ngờ khi tôi bôn chân đi theo bao tiếng gọi Không bao giờ gặp bóng dáng người mình ước mơ Thế rồi khi gió bốn hướng thổi ngược về Khi thử thách quá ư nặng nề Nhìn lên không trung lòng tôi kêu vang Jêsus cất khuất lên thiên đàng Ngài không đưa tôi bay xa lên khỏi thế giới nầy Kéo tôi đến gần, Chúa cất hết mọi đắng cay

2. Rồi thời gian qua, tâm linh tôi được sưởi ấm lại Bởi có bạn hiền Cứu Chúa năng lực của tôi Ngài phục hồi tôi, làm sạch mọi điều nhơ nhớp rồi Chỉ huy cảm tình, ý chí, ước vọng khả năng Ðể rồi khi gió bốn hướng thổi ngược về Khi thử thách trở nên nặng nề Lòng tôi hân hoan mừng kêu Jêsus Rằng tôi sẽ bước đi vững vàng Jêsus bên tôi, Ngài là tường vây khắp bốn bề Giữ tôi khỏi luồng gió bão tên địch tấn công

I'm not a-lone while walk-ing o'er life's path-way, I have a friend who walks a-long with me; I'm not a-lone al-though I'm oft-en lone-ly, My Lord di-vine is by me con-stant-ly. So when the storm and trial as-sail me, And earth-ly friend-ships fail me, I'll sing and smile O'er eve-ry mile Till I reach my heav'n-ly home; And so I jour-ney o-ver hill and val-ley I'm not a-lone my Sav-iour walks with me.

Tác giả: Hoàng Bích

 

411 -Tận Trong Tâm Hồn

1. Trong khi người hát để trải qua đêm âm u mệt mỏi, Trong khi người hát để giúp vui nhân loại quá say đời, Nhưng tôi thường hát ngợi Chúa trên ngôi cao sang, Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang. Tận trong hồn tôi, reo lên thanh âm yêu thương thượng giới, Tận trong hồn tôi, đấy chính nơi tôi thuộc Chúa muôn đời; Tận trong hồn tôi, vang lên âm thanh yêu thương ngời sáng, Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang.

2. Ðôi khi bạn hỏi, bởi cớ sao tôi tin nơi giòng huyết, Ðôi khi bạn hỏi bởi cớ sao tin Ngài sống bất tuyệt, Sao tin rằng Chúa nhận đón tôi như con thơ, Ðây trong hồn tôi, lòng tin, sắt đinh. Tận trong hồn tôi, reo lên thanh âm yêu thương thượng giới, Tận trong hồn tôi, đấy chính nơi tôi thuộc Chúa muôn đời; Tận trong hồn tôi, vang lên âm thanh yêu thương ngời sáng, Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang.

3. Ðôi khi bạn hỏi, bởi cớ sao tôi luôn luôn nguyện khấn, Sao môi miệng vẫn tươi vui qua cơn rèn thử bao lần, Sao nâng giọng chúc tụng Chúa dẫu lúc lâm nguy, Luôn trong lòng tôi, niềm tin bất di. Tận trong hồn tôi, reo lên thanh âm yêu thương thượng giới, Tận trong hồn tôi, đấy chính nơi tôi thuộc Chúa muôn đời; Tận trong hồn tôi, vang lên âm thanh yêu thương ngời sáng, Luôn trong lòng tôi, điệu ca mãi vang.

Tác giả: John W.Peterson

 

412 -Vinh Quang Trời

Heavens Came Down

1. Bao năm qua bước chân chìm sâu trong ô trần Sống với những thú vui quanh mình Tôi luôn đau thương u buồn giữa lớp sóng đời Thân bơ vơ không nơi nương nhờ Giữa những bóng tối tôi nhìn thấy ánh sáng Trời Ðời này dường bình minh sáng soi Ánh sáng thánh khiết yêu thương tràn ngập cuộc đời Khi quyền năng Jêsus đến với tâm này. Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm tôi cứu khỏi bến mê Tội tôi Jêsus mang hết, nếp sống xưa Tẩy thanh không còn đâu Nay những bước đường trần tăm tối đã lánh xa

2. Nhớ đến những lúc tôi còn lang thang xa Ngài Sống với những thú vui đêm ngày Tôi như bông hoa rơi rụng trong cơn mưa buồn Sớm tối thiếu vắng bóng yêu thương Ðang khi bơ vơ tôi chợt nghe tiếng Chúa gọi Lời Ngài làm hồn tôi thắm tươi Ðến với cứu Chúa tâm tôi nhẹ nhàng tuyệt vời Ôi! Ngài yêu thương tôi đến muôn muôn đời Thiên Chúa xuống trần tìm tôi giữa đời tối tăm Tôi đến với Ngài một đêm cõi lòng vỡ tan Ðời tôi hôm nay tươi sáng Chúa dắt tôi bước vô thiên đàng Tôi đến với Ngài lòng quên hết sầu thế gian

3. Chúa đã cứu vớt tôi từ nơi hư vong này, Xa nơi đau thương lên thiên đàng; Lấy huyết thánh khiết bôi sạch hết bao ô tội, Chúa khoác áo trắng phủ thân này; Bước đến với Chúa tôi nào dám ngước mắt nhìn, Lòng Ngài đời đời luôn xót thương, Tiếng Chúa thắm thiết kêu gọi người còn lạc lầm Mau dừng chân đến với ánh sáng nhân từ. Nay ánh sáng Trời làm tươi mới lòng thế nhân Thiên Chúa xuống trần tìm anh cứu khỏi bến mê Tội anh Jêsus mang hết, nếp sống xưa Biến thay nên đẹp tươi Mau đến với Ngài lìa xa chốn trần tối tăm. Ðêm tối cõi đời dường tan biến ngoài xa khơi

1. O what a won-der-ful, won-der-ful day, Day I will nev-er for-get; Af-ter I'd wand-ered in dark-ness a-way, Je-sus my Sav-ior I met. O what a ten-der com-pas-sion-ate friend, He meet the need of my heart; Shad-ows dis-pel-ling, With joy I am tell-ing, He made all the dark-ness de-part! Heav-en came down and glo-ry filled my soul, filled my soul, When at the cross the Sav-ior made me whole: made me whole My sins were washed a-way, And my night was turned to day. Heav-en came down and glo-ry filled my soul! filled my soul.

2. Now I've a hope that will sure-ly en-dure. Af-ter the pass-ing of time; I have a fu-ture in heav-en for sure. There in those man-sions sub-lime. And it's be-cause of that won-der-ful day. When at the cross I be-lieved; Rich-es e-ter-nal And bless-ings su-per-nal From His pre-cious hand I re-ceived. Heav-en came down and glo-ry filled my soul, filled my soul, When at the cross the Sav-ior made me whole: made me whole My sins were washed a-way, And my night was turned to day. Heav-en came down and glo-ry filled my soul! filled my soul.

Tác giả: John W. Peterson

 

413 -Chính Jêsus

Jesus Will

1. Ai đã đem lòng thương xót tôi, Ði tìm tôi, Cứu chuộc tôi, Vui thứ tha mọi gian ác tôi, Những lần lầm lỗi trong cuộc đời? Chính là Chúa Vua Jê-sus, Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ; Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ, Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

2. Ai xóa nghi ngờ kinh hãi tôi, Bao bọc tôi, Giữ gìn tôi, Luôn xẻ chia buồn lo với tôi, Những ngày mờ tối trong cuộc đời? Chính là Chúa Vua Jê-sus, Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ; Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ, Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

3. Ai trở nên bạn thân của tôi, Khi mừng vui, Lúc lẻ loi, Luôn mến yêu và săn sóc tôi, Ðến tận ngày cuối trong cuộc đời? Chính là Chúa Vua Jê-sus, Ơn thương xót vô biên lòng luôn ghi nhớ; Tôi tìm thấy điều tâm linh tôi ước mơ, Chỉ có trong Ngài, Chính Jê-sus. A-men.

1. Who will o-pen mer-cy's door? Je-sus will! Je-sus will! As for par-don I im-plore? Je-sus, bless-ed Je-sus will! Je-sus will, Je-sus will! Yes, your lov-ing Sav-ior Je-sus will; He will each and ev-'ry need ful-fill, Je-sus, bless-ed Je-sus will!

2. Who will be my dear-est Friend? Je-sus will! Je-sus will! Love and keep me to the end? Je-sus bless-ed Je-sus will!

Je-sus will, Je-sus will! Yes, your lov-ing Sav-ior Je-sus will; He will each and ev-'ry need ful-fill, Je-sus, bless-ed Je-sus will!

Tác giả: B.D.Ackley

 
414 -Ánh Sáng Thế Giới

The Light Of The World Is Jesus

1. Toàn dân trên đất đắm trong tội đêm dài tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hào quang Chân Chúa giống mặt trời trưa hè đang chói, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

2. Phàm ai trong Cứu Chúa tâm thần không còn tăm tối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus; Hằng đi trong ánh sáng do Ngài đem đường đưa lối, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

3. Ngài cho hay thánh quốc không cần mặt trời soi sáng, Sự sáng của thế giới duy Jê-sus; Vì Chiên Con chiếu sáng kinh thành muôn đời quang đãng, Sự sáng của thế giới duy Jê-sus. Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

4. Kìa ai trong tối mắt linh bị mây tội che áng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Vì Chiên Con chiếu sáng kim thành muôn đời quang đãng, Sự sáng của thế giới duy Jêsus. Anh em đến ngay, Jêsus liền soi sáng, Như tâm của tôi bữa nay thật quang đãng, Xưa lòng nầy đui, rày nhờ Ngài được sáng, Ánh sáng của thế giới duy Jêsus.

1. The whole world was lost in the dark-ness of sin, The Light of the world is Je-sus; Like sun-shine at noon-day His glo-ry shone in, The Light of the world is Je-sus. Come to the Light, 'tis shin-ing for thee; Sweet-ly the Light has dawned up-on me; Once I was blind, but now I can see; The Light of the world is Je-sus.

2. No need of the sun-light in heav-en, we're told, The Light of the world is Je-sus; The Lamb is the Light in the cit-y of gold. The Light of the world is Je-sus. The Light of the world is Je-sus. Come to the Light, 'tis shin-ing for thee; Sweet-ly the Light has dawned up-on me; Once I was blind, but now I can see; The Light of the world is Je-sus.

Tác giả: Philip Bliss

 

415 -Con Chiên Lạc

The Ninety and Nine

1. Kìa chín mươi chín con nằm bình yên, Trong bốn vách tường ràn chiên, Một con bơ vơ nơi dốc núi xa, Xa cách cửa vàng nhà Cha: Ngơ Ngác quẩn quanh non núi gốc gai, Vắng bóng Cứu Chúa, Người chăn êm ái, Vắng bóng Cứu Chúa dìu dắt đêm ngày.

2. “Còn chín mươi chín chiên kìa đẹp bao, Ôi, Chúa chẳng hài lòng sao?” Lệ tuôn Jêsus quay đáp thiết tha: “Con đó đã lìa ràn ta”, Lên dốc, xuống đường, bao quản khó nguy, Quyết sống chết kiếm một con chiên ấy, Quyết sống chết kiếm tìm con chiên nầy!

3. “Lạy Jê-sus sao trên đường thượng sơn, In dấu huyết từng bàn chân?” “Vì chiên kia nên ta đổ huyết ra, Khi kiếm nó dọc rừng xa.” “Tay Chúa cớ sao lưu dấu vết đây?” “Ấy lúc bóng tối bị gai đâm đấy, Trong đêm tối tăm bị rách tay này.”

4. Ðiệu ca nghe như lôi đình dội vang, Rung núi lớn, dậy rừng hoang, Vượt qua không trung lên đến thánh môn: “Vui quá đã tìm được con!” Thiên sứ đứng quanh bên Chúa xướng ca: “Cứu Chúa đã kiếm được chiên vui quá, Cứu Chúa đã kiếm được chiên vô nhà!”

1. There were nine-ty and nine that safe-ly lay In the shel-ter of the fold; But one was out on the hills a-way, Far off from the gates of gold, A-way on the moun-tains wild and bare, A-way from the ten-der Shep-herd's care, A-way from the ten-der Shep-ferd's care.

2. And all through the moun-tains, thun-der riven And up from the rock-y steep, There rose a cry to the gate of Heaven, “Re-joice, I have found My sheep!” And the an-gels ech-oed a round the throne, “Re-joice, for the Lord brings back His own, Re-Joice, for the Lord brings back His own.”

Tác giả: Elizabeth Clephane

 

416 -Vui Ðón Tội Nhân

Christ Receiveth Sinful Men

1. Mọi tội nhân Chúa chờ tiếp ngay: Là phước âm kíp rao đêm ngày; Nào người xa bỏ đường chính minh, Nào những kẻ hồn thân linh đinh. Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân, Truyền ra khắp phước âm muôn đời Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

2. Người nào tin chắc được thái an, Kìa tiếng Chúa phán rất rõ ràng; Dầu tội nhân khốn nạn đến đâu, Ngài cứu do lòng từ rộng sâu. Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân, Truyền ra khắp phước âm muôn đời Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

3. Mọi tội nhân Chúa đều tiếp nghinh, Dầu chính tôi với bao tội tình; Ðược Jêsus rửa lòng trắng tinh, Vào thánh quốc thật là hạnh vinh. Nguyện luôn hát, cứ hát không thôi. Christ chờ mong nghinh tiếp tội nhân, Truyền ra khắp phước âm muôn đời Jêsus Christ tiếp nghinh tội nhân.

1. Sin-ner Je-sus will re-ceive; Sound this word of grace to all Who the heaven-ly path-way leave, All who lin-ger, all who fall. Sing it o'er and o'er a-gain; Christ re-ceiv-eth sin-ful men; Make the mes-sage clear the plain: Christ re-ceiv-eth sin-ful men.

2. Christ re-ceiv-eth sin-ful men, E-ven me with all my sin; Purged from ev-ery spot and stain, Heaven with Him I en-ter in. Sing it o'er and o'er a-gain; Christ re-ceiv-eth sin-ful men; Make the mes-sage clear the plain: Christ re-ceiv-eth sin-ful men.

Tác giả: James McGranahan

 

417 -Lời Kêu Gọi

Softly And Tenderly

1. Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người, Kêu anh luôn với tôi về ngay; Ðứng nơi thiên muôn hằng mong mỏi trông đợi, nài mời, Ngài chờ chính tôi và anh hoài. Về mau, chớ trễ, Người mệt nhọc nên mau đến Chúa; Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người, Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

2. Cớ sao Jêsus gọi tha thiết, ta lại chần chờ? Kêu anh luôn với tôi lại ngay; Cớ sao ta bơ thờ, ân điển chưa nhận hiện giờ? Ngài chờ chúng ta từ lâu nay. Về mau, chớ trễ, Người mệt nhọc nên mau đến Chúa; Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người, Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

3. Khác chi thoi đưa, thời gian sẽ không đợi chờ mình, Xuân xanh ta có luôn đẹp xinh? Bóng tối tăm vây bọc, lưỡi hái tử thần thình lình, Người tội chắc chắn bị khổ hình. Về mau, chớ trễ, Người mệt nhọc nên mau đến Chúa; Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người, Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

4. Với yêu thương sâu nhiệm Chúa hứa tha mọi tội tình, Bao dung tha thứ tôi cùng anh; Chúa vẫn yêu thương dầu ta bẩn dơ tội đầy mình, Nhờ cậy Chúa chắc được trắng tinh. Về mau, chớ trễ, Người mệt nhọc nên mau đến Chúa; Jêsus đang êm dịu, tha thiết kêu gọi mọi người, Ai ơi, hối tâm về quê chưa!

1. Soft-ly and ten-der-ly Je-sus is call-ing, Call-ing for you and for me: See on the por-tals He's wait-ing and watch-ing, Watch-ing for you and for me. Come home, come home, Ye who are wea-ry, come home, Ear-nest-ly, ten-der-ly Je-sus is call-ing, Call-ing, O sin-ner, come home!

2. Oh, for the won-der-ful love He has prom-ised, Prom-ised for you and for me! Though we have sinned, He has mer-cy and par-don, Par-don for you and for me. Come home, come home, Ye who are wea-ry, come home, Ear-nest-ly, ten-der-ly Je-sus is call-ing, Call-ing, O sin-ner, come home!

Tác giả: Will L. Thompson

 

418 -Chúa Yêu Thiết Tha

Chúa yêu thiết tha vô cùng. Chúa tuyệt đối chân thật. Chúa thông cảm với muôn sự, đêm ngày lo cho anh. Chúa yêu mến ta vô cùng. Luôn gần gũi bên ta. Có Cha từ ái trên trời bao sợ hãi đều xa. Chúa Yêu Thiết Tha Vô Cùng

 

419 -Chỉ Tin Nơi Chúa

Only Trust Him

1. Người tội nên vội quay bước bữa nay, Tìm đến với Jêsus ngay, Tin quyết Chúa đã thay anh lâm hình, Lòng liền được Chúa tái sinh. Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trễ rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

2. Ngài đành dâng mình tuôn huyết báu ra, Diệu pháp cứu rỗi hồn ta; Kia, suối huyết báu mau mau gieo mình, Lòng sạch như tuyết tinh anh. Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trễ rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

3. Ngài là lẽ thật, sự sống, lối đi, Dìu dắt đến chốn hồng ân; Nên hãy kíp đến tin danh Jêsus, Gội nhuần hạnh phước muôn thu. Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trễ rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

4. Nguyền cùng gia nhập Hội Thánh hiển vinh, Ðồng tiến đến nơi diệu vinh, Chung sống cảnh thú vui nơi thiên đàng, Ðời đời được phước hân hoan. Chỉ tin nơi Ngài, duy nhờ cậy Ngài, Ðừng bê trễ rày mai; Chúa chắc cứu anh, anh đừng ngại rày, Ngài vui cứu anh ngay.

1. Come, ev-ery soul by sin op-pressed, There's mer-cy with the Lord, And He will sure-ly give you rest By trust-ing in His word. On-ly trust Him, on-ly trust Him, On-ly trust Him now; He will save you, He will save you, He will save you now.

2. Come, then, and join this ho-ly band And on to glo-ry go, To dwell in that ce-les-tial land, Where joys im-mor-tal flow. On-ly trust Him, on-ly trust Him, On-ly trust Him now; He will save you, He will save you, He will save you now.

Tác giả: John H. Stockton

 

420 -Cuộc Ðời Ngắn Ngủi

1. Ðời người thoáng chốc ví cánh hoa rơi, Ham chi lợi quyền như bèo trôi, Chừng giờ nhắm mắt, tay phủi sạch rồi, Thân, hồn trầm luân địa ngục thôi. Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

2. Mạng vàng chính Chúa đã phó thay anh, Sao anh còn miệt mài lợi danh? Ðời nầy sắp hết, Chúa đến thình lình, Mong rằng anh, tôi được phùng nghinh. Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

3. Thì giờ thấm thoát chẳng khác thoi đưa, Sao anh còn hẹn mai, hẹn trưa? Kìa lời Chúa phán anh chớ tự lừa, Quay đầu ăn năn giờ nầy chưa? Lòng Chúa chí nhân Ngài đã phó thân Nơi thập tự kia cứu chúng dân; Nầy giờ cứu rỗi xin chớ ngại ngần, Khuyên bạn giờ đây nhận hồng ân.

Tác giả: George Stebbins

 

421 -Tâm Linh Trong Trắng

Though Your Sins Be As Scarlet

1. Ta cho ngươi lòng như huyết bạch, Dầu ác khiên đỏ như đơn hồng; Ta cho ngươi lòng như huyết bạch, Dầu lỗi ngươi đỏ như thể son; Lòng được gội trắng... như lông chiên, Dầu xưa thắm tội khiên. Tâm linh ngươi dường son đỏ chăng? Sẽ phiếu trắng sạch hơn tuyết băng; Dẫu trong ngươi tội như đơn hồng, Ta thay nên băng tâm tinh trong.

2. Ðây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Ðế khuyên khá mau quay về; Ðây tin vui cần nên lắng nghe, Thượng Ðế khuyên chớ nên chấp nê; Lòng đại từ Chúa... như non cao, Tình yêu lớn dường bao! Ðây tin vui cần nên lắng tai. Chúa bác ái gọi anh đáo lai, Khá nghe Giê-hô-va khuyên nài, Mau ăn năn tin ngay hôm nay.

3. Vua yêu thương truyền tha thứ anh, Ngài ắt quên lỗi anh phạm rồi; Vua yêu thương truyền tha thứ anh, Mọi vi phạm xưa Ngài xóa bôi. Nguyền nghe lời phán của Chúa Cha: ôNầy con khá nhìn ta!ọ Vua yêu thương truyền tha thứ ngay, Chúa chẳng nhớ tội anh mảy may, Ác uế anh Ngài bôi sạch ròng, Quăng xa anh như tây xa đông.

1. Though your sins be as scar-let, They shall be as white as snow; Though your sins be as scar-let, They shall be as white as snow; Though they be red, yes red like crim-son, They shall be as wool. Though your sins be as scar-let, Though your sins be as scar-let, They shall be as white as snow; They shall be as white as snow.

2. Hear the voice that en-treats you: Oh, re-turn ye un-to God! Hear the voice that en-treats you: Oh, re-turn ye un-to God! He is of great, so great com-pas-sion, And of won-drous love; Hear the voice that en-treats you, Hear the voice that en-treats you: Oh, re-turn ye un-to God! Oh, re-turn ye un-to God!

Tác giả: Fanny Crosby

 

422 -Lời Mời

1. Nay Chúa khuyên mời, nay Chúa khuyên mời, Xin hãy mau mau nhận lời; Chúa Jê-sus lưu huyết chuộc muôn người, Xin hãy ăn năn giờ đây.

2. Ai nấy trong trần, ai nấy trong trần, Mau đến Jê-sus nhận phần; Thú vui kia nay chẳng được mấy ngần, Xin hãy ăn năn giờ đây.

3. Duy huyết Con Trời, duy huyết Con Trời, Ban cứu ân muôn muôn đời; Hãy tin lời Kinh Thánh đừng nghi ngờ, Xin hãy ăn năn giờ đây.

4. Ân điển muôn ngàn, ân điển huy hoàng, Ân điển cao sâu vô vàn; Chính hôm nay ân điển còn tuôn tràn, Xin hãy ăn năn giờ đây.

 

423 -Ðến Theo Jêsus

Come To The Saviour

1. Mau đến theo Jêsus sao trễ nải hoài, Kìa lời Kinh Thánh Chúa luôn luôn khuyên nài; Jêsus đương diện cùng ta chính hôm này, Dịu dàng gọi ôCon đến đây!ọ Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay! Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài, Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

2. Xưa Chúa ta truyền ôÐừng ngăn trở nhi đồngọ Vậy mọi người nên khá reo vui một lòng; Tin Chúa nay là phần vui thỏa lâu dài, Ðừng còn hẹn nay hứa mai. Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay! Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài, Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

3. Nên nhớ luôn rằng Ngài đương ở với mình, Mệng lệnh Chân Chúa chúng ta vui tuân hành; Ta hãy nghe lời Ngài văng vẳng đang còn: “Này, lại đây mau, các con!ọ Jêsus đã cứu chúng ta vui mừng thay! Nay chung nhóm hân hoan ca khen ơn Ngài Khi Chúa trở lại đoàn ta nhóm quanh Ngài, Cùng Jêsus vui thỏa hoài.

1. Come to the Sa-viour, make no de-lay; Here in His word He's shown us the way; Here in our mist He's stand-ing to-day, Ten-der-ly say-ing, “Come!” Joy-ful, joy-ful will the meet-ing be, When from sin our hearts are pure and free; And we shall ga-ther, Sav-ior, with Thee, In our e-ter-nal home.

2. Think once a-gain, He's with us to-day; Heed now His blest com-mands and o-bey; Hear now His ac-cents ten-der-ly say, “Will you, My chil-dren, come?” Joy-ful, joy-ful will the meet-ing be, When from sin our hearts are pure and free; And we shall ga-ther, Sav-ior, with Thee, In our e-ter-nal home.

Tác giả: G.F.Root

 

424 -Ðến Với Chiên Con Just As I Am

1. Tuyệt nhiên không cách chi bào chữa tôi, Chỉ huyết Jê-sus đã đổ thay rồi; Ngài yêu tôi lắm, hằng khuyên tôi đến, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

2. Tuyệt nhiên tôi chẳng cậy nhờ pháp môn, Có thể gột sạch vết uế tâm hồn; Nhờ huyết Jê-sus tội khiên tiêu biến, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

3. Dầu tâm đau đớn, thân hèn, tối tăm, Nhưng trong Ngài đầy đủ phước ơn trời, Giàu sang, thanh khiết, trùng sinh, vinh hiển, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

4. Dầu tôi như thế, Jê-sus thứ tha, Phóng thích, gội sạch, tiếp rước vô nhà; Lời Cha tuyên hứa, lòng tin, quyết tiến, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

5. Dầu tôi gian ác, ơn Ngài xóa bôi, Nỗi chướng ngại lòng Chúa phá tan rồi; Từ đây tôi quyết thuộc Chúa vĩnh viễn, Kính thưa Chiên Con, tôi nguyện đến liền!

1. Just as I am, with-out one plea, But that Thy blood was shed for me, And that Thou bidd'st me come to Thee, O Lamb of God, I come, I come!

2. Just as I am and wait-ing not To rid my soul of one dark blot, To Thee, whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come, I come!

3. Just as I am, Thou wilt receive, Wilt welcome, pardon, cleanse, relieve; Because Thy promise I believe, O Lamb of God, I come, I come!

4. Just as I am, Thy love unknown Hath broken every barrier down; Now, to be Thine, yea, Thine alone, O Lamb of God, I come, I come!

Tác giả: Wm. B. Bradbury

 

425 -Cửa Cứu Rỗi

Come and Take

1. Kìa cửa cứu rỗi ta vào tự do, Cần chi mong chờ đêm ngày kêu gõ, Vì cửa ấy sẵn mở toan từ lâu, Ðang đợi trông bạn đây bước vào mau. Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa, Người đến uống không cần mua; Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

2. Ta chẳng phải khẩn xin quyền lực chi, Giờ đây đem lòng tin vào ngay đi; Phục thánh ý Chúa, Chúa ban Thần Linh, Cho lòng trong sạch vui hưởng trường sinh. Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa, Người đến uống không cần mua; Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

3. Vậy, khá đổi tiếng xin thành lời ca, Nhận tin như lời Jêsus tuyên ra; Rằng hể kẻ lấy danh ta cầu nguyện, Nhận đầy phước hạnh, ân điển thượng thiên. Kìa, sông sanh mạng tuôn chảy bốn mùa, Người đến uống không cần mua; Dòng nước ấy vốn phát nguyên từ trên rồi, Mời bạn mau lại đây uống cùng tôi.

1. We do not need at Mer-cy's gate To “knock and weep, and watch, and wait,” For Mer-cy's gifts are of-fered free, And she has wait-ed long for thee. The foun-tain of life is flow-ing, Is flow-ing full and free; Oh, come and take the wa-ter of life, So free-ly of-fered now to thee.

2. We do not have to plead for pow'r But we may come this ver-y hour; And as we yield to Him our will, The Com-fort-er will cleanse and fill. The foun-tain of life is flow-ing, Is flow-ing full and free; Oh, come and take the wa-ter of life, So free-ly of-fered now to thee.

Tác giả: A.B.Simpson

 

426 -Quyền Trong Huyết

There Is Power In The Blood

1. Tâm linh ai đương mong thoát gánh ác căn? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus; Ai kia đương mong linh năng thắng quỉ dữ chăng? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

2. Ai mong ly khai kiêu căng lẫn cả ác dục? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jê-sus; Do linh nguyên Gô-gô-tha rửa hết uế tục, Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

3. Ai mong dâng công cho Vua thánh Jêsus ư? Do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Jêsus; Ai ưa luôn luôn ca cung chúc Cứu Chúa ư? Do quyền mầu nhiệm bấy huyết Jêsus. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết Chiên Con Thánh. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn, Quyền năng do huyết báu Chiên Con lành.

1. Would you be free from the bur-den of sin? There's power in the blood, power in the blood; Would you o'er e-vil a vic-to-ry win? There's won-der-ful power in the blood. There is power, power, Won-der-work-ing power In the blood of the Lamb; There is power, power, won-der-work-ing power In the pre-cious blood of the Lamb.

2. Would you be free from your pas-sion and pride? There's power in the blood, power in the blood; Come for a cleans-ing to Cal-va-ry's tide; There's won-der-ful power in the blood. There is power, power, Won-der-work-ing power In the blood of the Lamb; There is power, power, won-der-work-ing power In the pre-cious blood of the Lamb.

Tác giả: Lewis E. Jones

 

427 -Huyết Chiên Con

Are You Washed In The Blood

1. Nầy anh đến với Jêsus nhận quyền huyết chí thánh, Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Ðã quyết tin nơi ơn Chúa hay chưa được trọn thành, Chiên Con đà gội lòng anh thuần sạch chưa? Huyết Chiên Con, bôi sạch lòng. Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng, Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

2. Lòng anh mỗi phút đối Jêsus Christ thân hay sơ, Chiên Con có lấy huyết phiếu anh sạch chưa? Ðã hưỡng an ninh trong Ðấng trên thập tự hằng giờ. Chiên Con đà gội lòng anh thuần sạch chưa? Huyết Chiên Con, bôi sạch lòng. Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng, Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

3. Nầy anh khá cởi áo dơ vì tiêm nhiểm ác tính, Và đem phiếu ở suối huyết linh diệu đi; Ðây suối thiêng đương tuôn, tẩy thanh linh hồn tội tình, Kia, sông hồng, lại giặt đi, còn chờ chi? Huyết Chiên Con, bôi sạch lòng. Anh đà sạch do sông huyết tẩy thanh chưa? Áo anh nay tinh như tuyết hay đương đầy bụi hồng, Chiên Con đà gội lòng anh thuần bạch chưa?

1. Have you been to Je-sus for the cleans-ing power? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you ful-ly trust-ing in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, In the soul-cleans-ing blood of the Lamb? Are your gar-ments spot-less? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?

2. Lay a-side the gar-ments that are stained with sin And be washed in the blood of the Lamb? There's a foun-tain flow-ing for the soul un-clean; Oh, be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, In the soul-cleans-ing blood of the Lamb? Are your gar-ments spot-less? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb?

Tác giả: Elisha Hoffman

 

428 -Cứu Chúa Kỳ Diệu

What A Wonderful Saviour

1. Jê-sus chết chuộc tội ác tôi đây, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Kìa giá cứu chuộc Ngài đã trả thay, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

2. Nhờ Chúa cứu chuộc, lòng mãi hoan ca, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Nhờ huyết báu được hòa với Chúa Cha, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

3. Ngài đã rửa lòng sạch hết ác căn, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Lòng có Chúa ngự trị thắng Sa tan, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

4. Ngài vẫn dắt dìu trong mỗi bước đường, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Ngài giúp đỡ tôi trung tín luôn luôn, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

5. Ngài giúp sức mình toàn thắng ác ma, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Giờ thử thách lòng nhờ Chúa khải ca, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

6. Nguyền hiến cả đời thờ Chúa thánh minh, Thật diệu kỳ, thật diệu vinh thay! Trần thế chẳng hề tràn lấn tâm linh, Thật diệu kỳ, đức ân cao dày! Diệu vinh thay, Jê-sus tôi, Jê-sus tôi diệu vinh vô đối; Diệu kỳ bấy, Chúa Jê-sus, Chúa độc nhất muôn muôn đời!

1. Christ has for sin a-tone-ment made, What a won-der-ful Sav-iour! We are re-deemed! The price is paid! What a won-der-ful Sav-iour! What a won-der-ful Sav-iour is Je-sus, my Je-sus! What a won-der-ful Sav-iour is Je-sus, my Lord!

2. To Him I've giv-en all my heart, What a won-der-ful Sav-iour! The world shall nev-er share a part; What a won-der-ful Sav-iour! What a won-der-ful Sav-iour is Je-sus, my Je-sus! What a won-der-ful Sav-iour is Je-sus, my Lord!

Tác giả: Elisha Hoffman

 

429 -Ca Ngợi Thập Tự

Halelujah for the Cross

1. Ðáng ngợi thập tự bàn an, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chống cự nộ đào cuồng lan, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Dầu âm ty phun tố giông, Trần gian ghen tuông tấn công, Thập giá chẳng chút nao núng, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ngày đêm luôn ca xướng thập giá! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

2. Muôn đời thập tự còn nguyên, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Chỗ này rạng ngời hồng ân, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Thần tử đổ huyết cứu ta, Vậy ta nên rao giảng ra, Sự đắc thắng của thập giá, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ngày đêm luôn ca xướng thập giá! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

3. Chốn này nợ đền tội tha, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Gánh tội Ngài chịu vì ta, Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Tại đây ta nay đứng quanh, Tụng ca Chiên con tế sinh, Là Chúa sống, chính Vua Thánh, Ha-lê-lu-gia, khen thập tự! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ngày đêm luôn ca xướng thập giá! Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ðắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!

1. The cross it stand-eth fast, Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! De-fy-ing ev-ery blast, Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! The winds of hell have blown, The world its hate hath shown, Yet it is not o-ver-thrown, Ha-le-lu-jah for the cross! Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah for the cross; Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah, it shall nev-er suf-fer loss!

2. 'Twas here the debt was paid, Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! Our sins on Je-sus laid, Ha-le-lu-jah! Ha-le-lu-jah! So round the cross we sing Of Christ, our of-fer-ing, Of Christ, our liv-ing King, Ha-le-lu-jah for the cross! Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah for the cross; Ha-le-lu-jah, Ha-le-lu-jah, it shall nev-er suf-fer loss!

Tác giả: James McGranahan

 

430 -Ngươi Yêu Ta Chăng?

Yêu ta chăng, ngươi yêu ta chăng hỡi môn đồ của Ta? Vâng, con yêu Cha, con yêu Chúa thiết tha. Dù đường đi bao chông gai, thì lòng con vẫn không phai. Chẳng chi dời lòng con yêu Ngài. Hiến dâng cả cuộc đời con cho Ngài.

Tác giả: Trần Thượng Trí

 

431 -Danh Lạ Lùng

Take The Name Of Jesus With You

1. Nầy ai sống trong lao khổ ưu sầu, Nhờ danh Jêsus mau kêu cầu; Lòng chắc sẽ được an ủi thảnh thơi, Danh nầy chớ quên trong mọi nơi. Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, nơi đất trông; Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, đất hi vọng.

2. Dầu sao cứ nhơn danh Chúa Jêsus, Làm khiên che lằn tên quân thù; Dù Sa-tan nghìn muôn cám dỗ ta, Kêu Ngài ắt nó lui chạy xa. Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, nơi đất trông; Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, đất hi vọng.

3. Nhờ danh Jêsus ta đến nghiêng mình, Quì nơi Ngài dâng tâm thành; Lòng hân hoan nguyện hô danh Chúa luôn, Duy Ngài có vinh danh độc tôn. Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, nơi đất trông; Danh lạ lùng, Danh dịu dàng! Mừng vui ở trời, đất hi vọng.

1. Take the name of Je-sus with you, Child of sor-row and of woe It will joy anf com-fort give you, Take it then where-e'er you go. Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heaven, Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heav'n.

2. Take the name of Jesus ever As a shield from every snare; If temptations round you gather, Breathe that holy name in prayer Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heaven, Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heav'n.

3. At the name of Je-sus bow-ing, Fall-ing pros-trate at His feet, King of kings in heaven we'll crown Him When our jour-ney is com-plete. Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heaven, Pre-cious name, Oh, how sweet! Hope of earth and joy of heav'n.

Tác giả: William Doane

 

432 -Gọi Kẻ Nhọc Nhằn

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, Hãy đến, hãy đến cùng Ta. Hãy đến, hãy đến cùng Ta, thì Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, Ta có lòng nhu mì khiêm nhường; Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, Ta có lòng nhu mì khiêm nhường; Nên hãy gánh lấy ách của Ta, và học theo Ta, học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, yên nghỉ của Ta đời đời. Ðược yên nghỉ A-men

 

433 -Cầu Nguyện Cho Anh

I Am Praying For You

1. Hiện giờ tôi có một Cứu Chúa biện hộ trên trời, Bạn bè nơi dương thế không ai như Jêsus tôi; Ngài dùng sự êm ái săn sóc, giữ gìn tôi đêm ngày, Tôi mong Christ tôi thành ra Cứu Chúa anh hôm nay. Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

2. Sự bình an Chúa ban xuống giống dòng sông yên tịnh, Bạn bè trong dương thế thảy thảy chẳng ai tường minh; Thật nguồn bình an ấy do Chúa sáng tạo ban cho mình, Mong sao anh được cùng tôi vui hưởng ơn an bình. Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

3. Ðược Jêsus cứu, anh khá kíp thuật cho muôn người, Rằng vì tôi yêu mến, chính Cứu Chúa anh và tôi; Rồi cầu Jêsus cứu kêu lắm kẻ cùng anh lên trời, Christ nghe anh như Ngài nghe tôi khẩn cho anh rồi. Vì anh tôi cứ kêu nài, Tôi dâng anh trước mặt Ngài, Tôi đang cầu nguyện vì anh, Luôn kêu cầu cho anh.

1. I have a Sav-iour, He's plead-ing in glo-ry, A dear, lov-ing Sav-iour, though earth-friends be few; And now He is watch-ing in ten-der-ness o'er me, And, oh, what my Sav-iour were your Sav-iour too! For you I am pray-ing, For you I am pray-ing, For you I am pray-ing, I'm pray-ing for you.

2. When He has found you, tell oth-ers the sto-ry That my lov-ing Sav-iour is your Sav-iour too; Then pray that your Sav-iour may bring them to glo-ry, And prayer will be an-swered, 'twas an-swered for you! For you I am pray-ing, For you I am pray-ing, For you I am pray-ing, I'm pray-ing for you.

Tác giả: Samuel Cluff

 

434 -Xin Chúa Sai Tôi

1. Kìa chốn thiếu ánh sáng trong đêm trường cần ánh dương rọi sáng luôn. Kìa chốn thiếu tiếng hát trong tâm hồn cần khúc ca mang tình thương. Gần đây quanh tôi, tới nơi xa xôi, Còn bao nhiêu linh hồn chưa biết đến Chúa. Lạy Chúa! Hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

2. Lạy Chúa hãy kíp sai tôi lên đường rọi ánh dương ngời sáng luôn. Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường dùng tiếng ca chia tình thương. Cầu xin Jêsus sớm hôm bên tôi, Dạy tôi rao danh Ngài trên khắp các lối. Lạy Chúa! hãy kíp sai tôi lên đường qua bốn phương loan tình thương.

Tác giả: L.P. Lehman Jr.

 

435 -Hãy Theo Ta

1. Này tôi lặng nghe Jê-sus phán tuyên: “Hãy theo Ta, mau bước đi, hãy theo ta.” Lời đây trọn đêm ngày luôn nhắc khuyên, “Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta; Ta nếm mùi cay đắng thay con rồi, Chuộc con Ta đã chết cách nhục nhã, Ðau khổ vì con, trả xong nợ tội, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta.”

2. “Dù con phạm muôn tội Ta cũng tha, Hãy theo Ta, mau bước đi, hãy theo ta; Tội con nhờ Ta từ nay ném xa, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta; Trên bước đường trôi nổi Ta đưa con, Dù qua sông, biển Ta đem con qua, Khi đến trời cao phước Ta hằng còn, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta.”

3. “Này con, mọi lo buồn đem đến ngay, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo ta; Ðời con nặng chăng, nhờ Ta gánh thay, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta; Con chớ sợ chi, hãy nương ngực này, Dựa Ta trong cõi tương lai vui thỏa, Nước mắt rồi Ta sẽ lau khô ngay, Hãy theo Ta, mau đến đây, hãy theo Ta.”

Tác giả: George D. Watson

 

436 -Mong Bạn Quay Về

1. Mong bạn quay về, Chúa mong bạn quay về, Ngài đang ở đây ngóng trông bạn về, Jê-sus kêu gọi, hãy nghe Ngài khuyên mời, Bạn ơi Chúa đang kêu bạn mau tới. Ðem mọi lo lắng đớn đau trên đời, Về bên Ngài bình an sống trong vui tươi; Jê-sus mong đợi, Chúa mong bạn lâu rồi, Ðừng nên bỏ qua cơ hội!

2. Trong giờ êm đềm, phút giây thật êm đềm, Bạn ơi! Hãy mau bước lên cầu nguyện, Mau quì bên Ngài, Chúa tha tội bao ngày, Về nương náu trong tay Ngài thân ái. Qua dòng nước mắt ăn ăn tuôn dài, Bạn vui mừng nhận ơn xót thương hôm nay; Xin đừng do dự, cớ sao bạn do dự? Về ngay với Cha nhân từ.

3. Hai ngàn năm rồi, đã hai ngàn năm rồi, Ngài thương thế gian, giáng sinh chuộc tội, Bao người trên đời, biết bao người trên đời, Nhận ơn Chúa ban tâm hồn tươi mới. Mong bạn mau bước đến ăn năn tội, Vì cơ hội cùng năm tháng theo nhau trôi; Jê-sus đang chờ, Chúa đang còn mong chờ, Bạn mau đến ngay bây giờ.

 

437 -Chúa Yêu Thế Gian

Giăng 3:16

Vì Ðức Chúa Trời Yêu thương thế gian, Ðức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ðến nỗi đã ban Con Một của Ngài, là Jê-sus; Hầu cho hễ ai tin, hễ ai tin, hễ ai tin Con ấy, Không bị hư mất bao giờ, Không bị hư mất bao giờ, Mà được sự sống, được sự sống, sự sống đời đời. A-men.

 

438 -Trở Về

1. Con bơ vơ bước chân đi giữa sa mạc khô. Lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ. Bao nhiêu năm tháng con ơ thờ, Con đi xa Chúa nhưng bây giờ Trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con xa Ngài đời chợt lênh đênh như con thuyền lạc loài không bến, Gió cuốn đưa mịt mù vào đêm. Run sợ khi trùng dương vang tiếng. Nhưng hôm nay bước chân con đã quay về đây. Lòng bình an con yên vui trong cánh tay Ngài. Con không lo gió mưa bên ngoài. Con không than khóc như bao ngày. Vì lòng con vui sống trong hy vọng từ đây. Người, người ơi! nghe tiếng Jêsus lần nào chưa.

2. Hôm nay tôi hát lên đây khúc ca tình yêu. Gọi người đang đau thương cô đơn bước trăm chiều. Ðang đi trong gió mưa tiêu điều tâm tư cay đắng hoang mang nhiều trở về đây bên Chúa Jêsus nhận tình yêu. Trao cho Ngài mọi điều lo lắng, Nương nơi Ngài đời thật êm ấm, Chúa sẽ cho lòng tràn bình an. Hy vọng vì tương lai tươi sáng. Mau lên đi những ai đang bước chân ngẩn ngơ. Trở về bên Jêsus yêu thương chính bây giờ. Ôi Jêsus thiết tha mong chờ. Xin ai ơi chớ nên hững hờ. Người người ơi nghe tiếng Jêsus lần nào chưa. Trở về đây bên Chúa Jêsus nhận tình yêu.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

439 -Vì Tội Tôi

For All My Sin

1. Chính bởi Cứu Chúa yêu tôi, Hy sinh huyết báu tuôn rơi, Ai hay Chúa gánh đau thương chỉ do tội tôi; Chính bởi ác uế trong tôi, Không phương thoát ly ma vương, Quanh tôi biết bao bi thương, Của cuộc đời trần. Ô Vua Jê-sus là Cứu Chúa Trong Jê-sus tôi được giải cứu, Yêu tôi Jê-sus đã chết thế, Ðền chuộc tội tôi.

2. Nhớ mãi bữa ấy Gô-tha, Âm u khiếp kinh bao quanh, Cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi; Chính thống khổ với thương đau, Ai hay Chúa thương nhân gian, Gai chông giáo đâm thân tan, Hy sinh thân vàng.

1. It was His love for me, That nailed Him to the tree, To die in a-go-ny, For all my sin. For my own guilt and blame, The great Re-deem-er came. Will-ing to bear the shame, Of all my sin. O, what a Sa-vior is mine! In Him God's mer-cies com-bine, His love can ne-ver de-cline, And He loves me.

2. To Calv-ry's hill one day, The Lord was led a-way, None else the price could pay, For all my sin. He on the cross was slain, Yield-ing His life in pain, He felt the bit-ter stain, Of all my sin.

 

440 -Tiếng Chúa

Jesus Calls, “I Am The Way”

1. Nghe này lời Jê-sus đã tuyên phán, Thiết tha cùng tôi tiếng Jê-sus nài: ôMau lại cùng ta ai kẻ khao khát;ọ Tiếng êm dịu Chúa khuyên:  “Ta Jê-sus, chính thật sự sống, Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây, Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta.”

2. Ta là đường đi, là cửa duy nhất, Chính Ta người chăn dẫn đưa chiên mình, Ðem bầy chiên thơ ra đến đồng xanh, Thỏa vui và thái an. “Ta Jê-sus, chính thật sự sống, Chính Ta đường đi, cũng chính lẽ thật đây, Chẳng có thể một ai đến với Cha ngoài ra mình Ta.”

1. List’n to the Sav-iour's plead-ing voice, Sweet-ly up-on my ear it falls; “Come un-to me who ev-er will,” Ten-der-ly He calls. Je-sus calls,  “I am the way; I am the way the truth and the life; No man com-eth un-to the Fa-ther But by me.”

2. Wide is the gate and broad the road, Dark is the night of death and sin; Turn to the way of end-less life, Heav-en's joys to win. “I am the way; I am the way the truth and the life; No man com-eth un-to the Fa-ther But by me.”

Tác giả: Elton Menno Roth

 

441 -Nguồn Tình Yêu

The Way That He Loves

1. Tình yêu từ Thiên Chúa dành cho thế nhân tử vong, Cho chính tôi người tội đáng khinh; Phần tôi xưa hư nát mà nay trở nên con trời, tâm trắng trong bởi Ngài chết thay. Ôi Cứu Chúa cớ sao Ngài chuộc tôi, Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi; Tình yêu từ Thiên Chúa thật không lấy chi sánh bằng, Vì Chúa tôi là nguồn ái nhân.

2. Từ cao Jê-sus đến, dạy tôi biết yêu thương người, Trong Chúa tuôn chảy nguồn ái nhân; Lời yêu thương Cha phán hằng văng vẳng bên tôi luôn: “Con chớ lo Ta thường ở bên.” Ôi Cứu Chúa, cớ sao NgàI chuộc tôi, Thân hy sinh huyết tuôn tha tội tôi; Ngài yêu thương ban phát làm tôi chứa chan ơn trời, Thật chính Jê-sus nguồn ái nhân.

1. The way that He loves, Is as fair as the day, That bless-es my way with light. The way that He loves is as soft as the breeze, Ca-ress-ing the trees at night. So ten-der and pre-cious is He, Con-tent-ed with Jes-us I’ll be, The way that He loves, Is so thrill-ing be-cause, His love reach-es e-ven me.

2. The way that He loves, Is as deep as the sea, His Spi-rit shall be my stay, The way that He loves, Is as pure as a rose, Much sweet-er He grows each day. Peace hov-ers near like a dove, I know there's a heav-en a-bove. To Jesus I’ll cling, Life's a won-der-ful thing, Be-cause of the way He loves.

 

442 -Về Gấp Lên

Come, Sinner, Come!

1. Lúc anh nghe Chúa gọi cách chân thành, Chạy mau đến! Tôi ngày đêm khấn nguyện thế cho anh, Về gấp lên! Chính anh nên nhận Chúa ngay hôm nay, Chạy mau đến! Chính nay cơ hội biết Jêsus đây, Về gấp lên!

2. Kiếp trần anh gánh nặng phải không nào, Chạy mau đến! Trao trọn cho Chúa mọi nỗi gian lao, Về gấp lên! Jêsus không lừa dối anh bao giờ, Chạy mau đến! Chúa cứu anh ngay, chớ nên bơ thờ, Về gấp lên!

3. Khi anh nghe Ðấng từ ái khuyên nài, Chạy mau đến! Mau cùng tôi đến nhận phước nơi Ngài, Về gấp lên! Lúc anh nghe Ngài nhủ khuyên êm đềm, Chạy mau đến! Lúc chúng tôi cầu thế anh trọn niềm, Về gấp lên!

1. While Je-sus whis-pers to you, Come, sin-ner, come! While we are pray-ing for you, Come, sin-ner, come! Now is the time to own Him, Come, sin-ner, come! Now is the time to know Him Come, sin-ner, come!

2. Oh, hear His ten-der plead-ing, Come, sin-ner, come! Come and re-ceive the bless-ing, Come, sin-ner, come! While Je-sus whis-pers to you, Come, sin-ner, come! While we are pray-ing for you, Come, sin-ner, come!

Tác giả: W.E. Witter

 

443 -Chiên Lạc Trở Về

Just a Wayward Lamb

1. Trên núi đồi hoang vắng xưa. Miền thế gian hư vong này. Một mình tôi lạc lối Giữa phong ba biết đâu nhà. Mau hãy lại đây với ta. Lời Chúa vang trong đêm tối. Ta sẽ đưa con về mái nhà xưa chốn tình yêu. Lìa cõi đời tăm tối này, Miền trần thế đầy đau buồn. Về miền trời trong sáng Ánh vinh quang chiếu rạng ngần. Không có gì vương vấn tôi Theo Chúa đi qua muôn lối. Bên nước trong êm đềm Suối tình yêu có gì hơn. Từ cõi đời tăm tối này. Vào ánh sáng tình yêu.

2. Trên núi đồi hoang vắng xưa. Miền thế gian đau thương này. Jêsus đã chết thế tôi đây kẻ lạc lầm. Không tiếc gì thân Ðế Vương. Ngài xuống đây nơi tăm tối. Thân Chúa huyết tuôn tràn chết vì tôi kẻ tội ô. Lìa cõi trời nơi sang giàu Vào muôn lối trần gian này, Ngài tìm tôi trong tối, Giữa phong ba giữa cuộc đời. Bên Chúa lòng tôi thái an, Cuộc sống xưa không vương vấn. Chân bước đi theo Ngài Mắt nhìn lên Chúa tình yêu. Lời Chúa còn đang khuyên mời. Dừng chân bước về đây.

Just a way-ward lamb wan-d'ring from the fold, Out up-on the moun-tains so lone-ly and cold; “Come and fol-low Me,” hear the Shep-herd's plea, “Safe-ly on my shoul-ders I'll car-ry thee home. I will lead in pas-tures, mead-ows green and fair, If you fol-low Me I will guard thee with care; Lis-ten to My lead-ing I will guide thee home, Live with me for-ev-er, no long-er to roam.” And with tears He led me gent-ly to His side.

Tác giả: Juan Ramon

 

444 -Loan Tin Mừng

Pass It On

1. Rừng khuya bừng lên ánh sáng Do từ một mồi lửa mong manh Mùa đông dường như biến mất Lửa hồng rạng ngời xoá giá băng Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban Khác chi lửa lan trong rừng Bạn đã yêu Ngài Bạn muốn muôn người Ðược sống trong yêu thương Trời

2. Mùa xuân đẹp tươi đã đến Cây rừng ngàn màu sắc hân hoan Ðàn chim đùa vui trong nắng Dưới bầu trời lặng lẽ bao la Tình yêu từ nơi Thiên Chúa đã ban Khác chi mùa xuân tươi đẹp Bạn đã yêu Ngài Bạn muốn ca mừng Bạn muốn loan cho muôn người

3.Tình yêu từ nơi Thiên Chúa Ðã vào cuộc đời chính tôi đây Cầu mong tình yêu thương ấy Cũng vào cuộc đời mỗi anh em Rồi đây mọi người thương mến nhau Khác chi người thân muôn đời Vì Chúa yêu người Ngài muốn muôn người Ðược sống trong yêu thương Trời

4. It on-ly take a spark to get a fire go-ing And soon all those a-round can warm up in its glow-ing. That's how it is with God's love, once you've ex-per-i-enced it: You spread His love to ev-'ry-one; you want to pass it on.

5. I wish for you, my friend, this hap-pi-ness that I've found. You can de-pend on Him; it mat-ters not where you bound. I'll shout it from the moun-tain top; I want my world to know: The Lord of love has come to me; I want to pass it on.

Tác giả: Ralph Carmichael

 

445 -Yêu Là Khi

Love Was When

1. Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian Cùng chia sớt kiếp sống như thế nhân đau thương Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân Ðành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn Vua Yêu Thương Ngài đã đến với giòng người đời Ðem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa Vì nhân thế và chính chúng ta mỗi người

2. Yêu là khi Chúa đến nơi lầm than Và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi Và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời Vua Yêu Thương Ngài phục sinh bước đi bên tôi Ðem an vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời Yêu là khi Chúa xót thương trần gian Vì nhân thế để cứu vớt tôi với bạn

3. Love was when God be-came a man, Locked in time and space, with-out rank or place; Love was God born of Jew-ish kin, Just a car-pen-ter with some fish-er-men. Love was when Je-sus walked in his-to-ry, Lov-ing-ly he brought a new life that's free; Love was God nailed to bleed and die To reach and love one such as I.

4. Love was when God be-came a man, Down where I could see, love that reached to me; Love was God dy-ing for my sin And so strapped was I my whole world caved in. Love was when Je-sus rose to walk with me, Lov-ing-ly He brought a new life that's free; Love was God on-ly He would try To reach and love one such as I, To love one such as I.

Tác giả: Don Wyrtren

 

446 -Ðưa Người Ðến Chúa

Lead Me to Some Soul Today

1. Nhờ Chúa giúp tôi ngày hôm nay, Ðem lời Jêsus dắt đưa thế nhân. Nhiều anh em, bạn bè chết mất Trong trần thế nơi bến mê. Nhiều người đang còn say đắm thú trần Mà không ai dẫn đưa đến Cha. Nhờ Jêsus ban lòng yêu thương. Tôi làm chứng nhân suốt đời.

2. Ngày hôm nay, xin Ngài dắt lối, Xin Ngài dạy tôi nói danh Chúa thôi! Bạn thân tôi bao người hấp hối, Hy vọng thấy đâu giữa đời! Lòng người lo buồn luôn vắng tiếng cười, Họ trông mong sống trong thỏa vui thỏa vui, Vì Danh Cha, tôi nguyện sớm tối, Ðưa người đến tin Chúa Trời.

Lead me to some soul to-day, O teach me, Lord, just what to say; Friends of mine are lost in sin, And can-not find their way. Few there are who seem to care, And few there are who pray; Melt my heart and fill my life, Give me one soul to-day.

Tác giả: Wendell P.Loveless

 

447-Mảnh Ðất Quê Hương

1. Ta cùng hân hoan khen Ðấng Tạo Hóa, Xây dựng đất nước Việt ta: Từ Bắc vô Nam, non hùng bể sâu, Một cõi đông nam lục địa Á Châu, Hoa cỏ tô màu, non sông thêu gấm, Cơ nghiệp trải bao ngàn năm.

2. Ca ngợi ơn Cha ban phước nòi giống, Con đoàn cháu con vầy đông, Dù trải qua bao nhiêu cuộc bể dâu, Bồi đắp non sông, anh tài hiếm đâu, Văn hóa, công nghệ ngày thêm tân tiến, Oai rạng nước non hùng thiêng.

3. Ca ngợi ơn Cha ban sản vật báu, Sơn kỳ hải trân nghèo đâu: Gạo, muối, tơ, than, quặng, đường Chúa cho, Ngày tháng quanh năm mọi người ấm no; Thương lắm linh hồn còn trong tăm tối, Ðang chờ Phúc Âm mừng vui.

4. Ðêm ngày cùng nhau ta quyết nguyền khấn, Xin Ngài đoái thương đồng nhân. Ðược Thánh Linh soi, công nhận cứu ân, Việt quốc dân nên thiên thượng quốc dân, Cùng hát ca ngợi dâng Ba Ngôi Thánh, Vui vầy hưởng phước trường sinh! Nhạc: F. Pauclus

 

448 -Xin Cha Dẫn Ðưa

God Be with You

1. Xin cha đưa anh khi mưa, nắng hè, đông, Cứ dẫn dắt cứ giáo huấn thủy chung, Chăn nuôi anh an ninh trong ơn hồng, Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng; Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

2. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông, Ðưa tay linh năng luôn che anh cùng, Ban cho ma-na no-nê vui lòng, Nguyền Ngài dắt anh kịp khi ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng; Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

3. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông, Khi lâm tai ương xui anh nao lòng, Xin tay Cha linh năng luôn ôm bồng, Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng. Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Dưới chơn Christ chúng ta trùng phùng; Từ rày cho đến lúc tương phùng đôi ta, Chúa dẫn đưa anh tận khi ta trùng phùng.

4. Xin Cha đưa anh khi mưa, nắng, hè, đông, Giữa lúc sóng gió bão tố hãm xông, Ơn yêu thương lan ra như hương nồng, Nguyền Ngài dắt anh tận khi ta trùng phùng.

1. God be with you till we meet a-gain, By His coun-sels guide, up-hold you, With His sheep se-cure-ly fold you, God be with you till we meet a-gain. Till we meet, till we meet, Till we meet at Je-sus' feet; Till we meet, till we meet, God be with you till we meet a-gain.

2. God be with you till we meet a-gain, Keep love's ban-ner float-ing o'er you, Smite death's threat-ening wave be-fore you, God be with you till we meet a-gain. Till we meet, till we meet, Till we meet at Je-sus' feet; Till we meet, till we meet, God be with you till we meet a-gain.

Tác giả: Jeremiah F. Rankin

 

449 -Lúc Anh Nguyện Cầu

When You Pray

1. Khi bóng đêm vừa buông xuống Giây phút anh cầu khẩn Nhớ tôi cầu thay chăng người ? Tôi vẫn luôn đợi trông Chúa Ðưa dắt trên mọi lối Có bao giờ anh nhớ tôi ? Khi nguyện cầu tôi nhắc tên anh nhiều Xin Chúa cho anh được luôn thái an Khi nguyện cầu tôi sẽ xin Jêsus Thêm sức cho anh trong ngày gặp khó khăn

2. Khi ánh dương vừa soi lối Giây phút anh quỳ gối Thiết tha cầu xin bao điều Nhớ đến tôi cầu thay với Tôi rất mong được Chúa Yêu thương và chăm sóc luôn Nơi chân Ngài nhắc đến anh bao lần Tôi cúi xin Jêsus chăn dắt anh Ðến nơi Ngài với biết bao chân thành Tôi nhắc tên anh trong giờ yên tĩnh kia

1. At the close of the day, when you kneel to pray, will you re-mem-ber me? I need help e-v'ry day, this is why I pray, will you re-mem-ber me? When you pray, will you pray for me, for I need His love and His care. When you pray, will you pray for me, Will you whis-per my name in your prayer?

2. At the break of the day, when you kneel to pray, will you re-mem-ber me? I need help e-v'ry day, this is why I pray, will you re-mem-ber me? When I pray I will pray for you, for you need His love and His care. When I pray I will pray for you, I will whis-per your name in my prayer.

Tác giả: Audrey Mieir

 

450 -Xin Chúa Ở Bên Con

Abide With Me

1. Cứu Chúa ở cùng con lúc kim ô lặn rồi, Màn hoàng hôn bủa giăng, xin Ngài ngự bên con; Lúc hết mong nhờ ai, con vô phương kêu nài, Lòng đang bối rối, xin Ngài ở với con hoài.

2. Cứu Chúa, xin gần con, ở bên con từng giờ, Ngoài ra ơn Chúa ban, lấy gì địch ma vương? Biết có ai bằng Cha, Ðấng ban ơn mỗi ngày? Dầu mưa, nắng, Chúa ôi, nguyện ở với con hoài.

3. Chúa lấy thập tự đưa dẫn con khi qua đời, Bừng soi trong tối, dắt con vào nơi nghỉ ngơi; Ánh sáng thiên đàng soi, tan âm u đêm dài, Dầu khi sống, chết, xin Ngài ở với con hoài.

1. A-bide with me; fast falls the e-ven-tide; The dark-ness deep-ens, Lord, with me a-bide! When oth-er help-ers fail, and com-forts flee, Help of the help-less, oh, a-bide with me!

2. Hold Thou Thy cross be-fore my clos-ing eyes; Shine through the gloom, and point me to the skies; Heaven's morn-ing breaks and earth's vain shad-ows flee! In life, in death, O Lord, a-bide with me!

Tác giả: Henry Lyle

 

451 -Ca Khúc Xanh

1. Nào ca vang bài ca xanh thắm màu với cỏ cây reo vui nơi nơi, Ngày vươn lên niềm tin đang đón chào, dưới nắng mai biếc xanh khung trời. Ðời đẹp tươi vì Chúa luôn bên ta, Dù đường xa mỗi bước không rời, Ngài luôn ban cho ta sức sống vui, dìu ta bước đến nơi ngôi trời. Ðời luôn xanh, giữa cơn giông cuồng; Ðầy niềm tin, ngày mai sáng tươi, Vì trong ta Jê-sus mãi sống luôn, Giúp chúng ta sống cho muôn người.

2. Bài ca xanh lời vang trong núi đồi, thấm khắp trên thảo nguyên xanh tươi, Vì bên ta Jê-sus luôn chẳng rời, trải khắp nơi đến xong cuộc đời. Ðời đẹp tươi vì Chúa luôn bên ta, Dù đường xa mỗi bước không rời, Ngài luôn ban cho ta sức sống vui, dìu ta bước đến nơi ngôi trời. Ðời luôn xanh, giữa cơn giông cuồng; Ðầy niềm tin, ngày mai sáng tươi, Vì trong ta Jê-sus mãi sống luôn, Giúp chúng ta sống cho muôn người.

3. Ðời đẹp tươi niềm tin luôn sáng ngời, trước khó khăn vẫn vui ca vang, Bài ca xanh trình dâng lên Chúa Trời, tiếng hát cao vút trên mây ngàn. Nào cùng chào mừng cuộc đời rạng ngời Ôi vui tươi bên ta bên ta xa tuy xa bên Chúa chẳng rời không thôi Ðời luôn xanh luôn tươi xanh giữa cơn giông cuồng, dù mây giăng kín, Ðầy niềm tin nơi tương lai, ngày mai sáng tươi khi hừng đông đến

 

452 -Tôn Thờ Cha Thánh

Father I Adore You

Cha Thánh chúng con thờ tôn, Dâng lên Chúa tấm lòng con, Yêu Ngài đậm sâu.

Jê-sus con tôn thờ Ngài. Xin dâng Chúa cả cuộc đời con. Yêu Ngài càng hơn.

Fa-ther, I a-dore you, Lay my life be-fore you. How I love you.

Je-sus, I a-dore you, Lay my life be-fore you. How I love you.

Spi-rit, I a-dore you, Lay my life be-fore you. How I love you.

Nhạc: Terrye Coelho

 

453 -Dâng Cha Ðóa Hoa Lòng

1. Ngày đầu năm con xin kính dâng Cha đóa hoa thiêng là bao đóa hoa lòng, Xin dâng lên trong ngày đầu năm mới. Xin dâng lên trong ngày đầu xuân này. Cha ơi xin thương nhậm cho con.

2. Ðể đầu năm yêu thương sẽ lên ngôi, Chúa xuân sang điểm tô thắm cho đời. Bao yêu thương chan hòa mùa xuân mới. Trong ơn Cha vui vầy trọn an bình. Xuân năm nay thêm đẹp xinh...

 

454 -Ngợi Ca Ơn Thương Xót

I Will Sing of the Mercies of the Lord

Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát lên. Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát xướng ca khen ơn lành. Cùng hòa ca nói cho muôn người; Ngài đầy tình thương lẫn đức khoan nhơn; Cùng hòa ca, nói cho muôn người; ơn lành vô biên của Chúa ban đến muôn đời. Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát lên. Cùng dâng lên muôn câu ca ngợi khen ơn thương xót cao vời của Chúa Trời, hãy hát xướng ca khen ơn lành.

I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known Thy faithfulness, Thy faithfulness, with my mouth I will make known Thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever, I will sing of the mercies of the Lord.

 

455 -Nhìn Lên Cha Thánh

When I Look Into Your Holiness

Lòng con khiêm cung khi nhìn lên Cha Thánh Lòng con yên vui trong tình yêu của Ngài Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng Lòng con khiêm cung khi chờ mong ý Chúa Và tâm linh con xin thuận theo ý Ngài Mọi vinh hoa trên đời nay ôi sao vô nghĩa trong vinh quang Thiên Thượng Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để thờ phượng Chúa Lòng con tôn kính Cha Con yêu mến Ngài Nguyện dâng trọn đời con chỉ để tôn thờ Cha

When I look in-to Your ho-li-ness, When I gaze in-to Your love-li-ness, When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You. When I've found the joy of reach-ing Your heart, When my will be-comes en-throned in Your love, When all things that sur-round be-come sha-dows in the light of You I wor-ship You I wor-ship You The rea-son I live is to wor-ship You, I wor-ship You, I wor-ship You, The rea-son I live is to wor-ship You.

Tác giả: Wayne & Cathy Perrin

 

456 -Ơn Yêu Thương Từ Cha

Behold, What Manner of Love

Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho con cái Ngài, Kìa xem ơn yêu thương từ Cha đang ban ra đậm sâu cho bao cuộc đời: Cho chúng ta hôm nay nên con cái Ngài, Cho chúng ta hôm nay nên con trong nhà.

Be-hold, what man-ner of love the Fa-ther has giv-en un-to us, Be-hold, what man-ner of love the Fa-ther has giv-en un-to us: That we should be called the sons of God, That we should be called the sons of God.

 

457 -Chúc Tôn Chúa

Blessed Be the Lord God Almighty

Dâng Cha mến yêu trên trời rất cao vời, Tiếng hát yêu thương suy tôn đến muôn đời, Nguyện Ngài ban thiên ân đến trên từng lời hát ca ngợi, Mà lòng con xin dâng hiến lên Cha Chí Tôn. Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài, Ðấng của muôn thu, hôm nay mãi không thay dời. Cùng dâng lên lời chúc tôn Chúa muôn loài, Ðấng nắm vương quyền muôn thu.

Fa-ther in heav-en, how we love you, We lift Your name in all the earth. May Your King-dom be es-tab-lished in our prais-es As Your peo-ple de-clare Your might-y works. Bless-ed be the Lord God Al-might-y, Who was, and is and is to come. Bless-ed be the Lord God Al-might-y, Who reigns for-ev-er-more.

 

458 -Thành Kính Ca Ngợi

Come and Sing Praises

Cùng dâng lên lòng thành kính loài người khắp nơi, Lời tụng ngợi đầy trìu mến Chúa oai nghi vinh quang. Cùng dâng lên lòng thành kính và ca hát vang suy tôn: Chúa trên trời cao, đầy quyền thế vinh quang toàn cõi thiên nhiên. Hãy hát tiếng hát nhiệt thành dâng lên khúc ca tuyệt vời, Vinh quang Chúa ôi rạng ngời muôn đời như ánh dương. Hãy đến góp tiếng tụng ngợi; khiêm cung cúi dâng lòng thành, Ca vang khúc ca tuyệt vời thờ tôn Vua Chí Cao.

A-scribe to the Lord, O might-y ones; A-scribe to the Lord glo-ry and strength. A-scribe to the Lord the glo-ry due His name; Wor-ship the Lord in the beau-ty of His ho-li-ness. Come and sing prais-es to the Rock of all a-ges, Come and sing prais-es to Je-sus, my Lord, Come and a-dore Him, bow-down be-fore Him, Come and sing prais-es to Je-sus, our Lord.

 

459 -Lời Tạ Ơn

Give Thanks

Dâng lên trái tim biết ơn Ngài, Cảm ơn Chúa trên cả muôn loài. Giê-xu đã xuống nơi trần đây, Từ chốn cao tầng mây. (2 lần) Hôm nay hỡi những kẻ nhọc nhằn gian truân, Hãy rũ hết bụi trần vương vấn, Ðến với Cứu Chúa lòng đừng lo âu phân vân. Hôm nay hỡi những kẻ sầu đau bất mãn, Ðến với Chúa Ngài không lên án, Bởi Chúa đã phán Ngài là tình yêu vô biên. Dâng lên... Dâng lên...

Give thanks, with a grateful heart. Give thanks, to the Holy One. Give thanks, because He's given Jesus Christ, His Son. (2x) And now, let the weak say “I am strong.” Let the poor say “I am rich.” Because of what the Lord has done for us. (2x) Give thanks. Give thanks.

Tác giả: Henry Smith

 

460 -Tôn Vinh Danh Chúa

Glorify Thy Name

Tôn vinh Ðấng Thiên Vương, chúng con xin thờ Vua chí thánh; Vinh thay danh cao cả của Vua Thượng Thiên, Vinh danh Cha trên đất, Tôn vinh Ngài muôn thuở, Dâng lên Ngài vinh hiển khắp trên trần gian.

Con cung kính yêu Cha, Con xin tôn thờ, yêu mến Chúa; Con tôn cao danh Chúa khắp trên trần gian, Con tôn cao danh Chúa, Luôn ca ngợi danh thánh, Con ca ngợi danh Chúa khắp trên trần gian.

Fa-ther, we love You, we wor-ship and a-dore You, Glo-ri-fy Thy name in all the earth. Glo-ri-fy Thy name, glo-ri-fy Thy name, Glo-ri-fy Thy name in all the earth.

Tác giả: Donna Adkins

 

461 -Lạy Cha Yêu Thương

I Love You Lord

Lạy Cha yêu thương lòng con yêu mến Chúa Lời hát con dâng Chúa muôn đời cao vời Lạy Vua yêu thương giờ con vang tiếng hát Nguyện lời ca chúng con dâng lên Ngài đẹp ý Cha.

I love You, Lord, and I lift my voice to wor-ship You, O my soul, re-joice. Take joy, my King, in what You hear, May it be a sweet, sweet sound in your ear.

Tác giả: Laurie Klein

 

462 -Hô-sa-na

Hosanna

1. Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na trên từng trời rất cao! Hô-sa-na! Hô-sa-na! Hô-sa-na trên tầng trời rất cao, Hát lớn chúc tôn danh Chúa, Với trái tim ngợi ca. Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần, Hô-sa-na trên trời cao vời.

2. Vinh diệu! Vinh diệu! Hiển vinh qui về Vua chí cao. Vinh diệu! Vinh diệu! Hiển vinh qui về Vua chí cao, Hát lớn chúc tôn danh Chúa, Với trái tim ngợi ca. Chúa sáng chói trong rạng rỡ vô ngần, Hiển vinh cho vị Vua đời đời.

3. Ho-san-na! Ho-san-na! Ho-san-na in the high-est! Ho-san-na! Ho-san-na! Ho-san-na in the high-est! Lord, we lift up Your name, With hearts full of praise; Be ex-alt-ed, Oh Lord my God! Ho-san-na in the high-est!

4. Glo-ry! Glo-ry! Glo-ry to the King of kings! Glo-ry! Glo-ry! Glo-ry to the King of kings! Lord, we lift up Your name, With hearts full of praise; Be ex-alt-ed, Oh Lord my God! Ho-san-na in the high-est!

 

463 -Dâng Lời Tán Dương

I Sing Praises

Lòng con cúi dâng lên Cha lời xướng ca, với bao nhiêu tâm tình thiết tha, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con cúi dâng lên Cha lời tán dương, với tất cả chân tình mến thương, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an. Lòng con đến bên ngôi Cha đầy hiển vinh, với yêu thương, hy vọng, đức tin, Vì danh Cha cao sang tôn nghiêm ngàn năm tôn quí. Lòng con hát ca suy tôn lòng ái nhân; cám ơn danh cao vời đức ân, Vì danh Cha cao sang, tôn nghiêm ngàn năm vĩnh an.

I sing prais-es to Your name, O Lord, prais-es to Your name, O Lord, For Your name is great and great-ly to be praised. I sing prais-es to Your name, O Lord, prais-es to Your name, O Lord, For Your name is great and great-ly to be praised. I give glo-ry to Your name, O Lord, glo-ry to Your name, O Lord, For your name is great and great-ly to be praised. I give glo-ry to Your name, O Lord, glo-ry to Your name, O Lord, For your name is great and great-ly to be praised.

 

464 -Dâng Lên Cha

Sing To the Father

Dâng Lên Cha Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời Ha-lê-lu-gia dâng lên Cha Ha-lê-lu-gia hát tôn thờ Dâng lên Cha lời ngợi ca thành tâm kính mến Danh Chúa khắp nơi hãy nêu cao rạng ngời Dâng lên Cha lời ngợi ca tình thương vô biên Ban Ðức Thánh Linh ở với chúng con đời đời A-lê-lu-gia dâng lên Cha A-lê-lu-gia hát tôn thờ

Tác giả: Guy Gray

 

465 -Trong Giây Phút Này

In Moments Like These

1. Vào trong giây phút nầy, con cất tiếng hát vang, con cất tiếng mến yêu về ngôi vinh quí. Vào trong giây phút nầy, con hướng đến thiên nhan, nâng hết cả thương yêu trên bàn tay. Và con nói con yêu Ngài, lời thương kính con dâng Ngài. Lòng khiêm cung yêu mến hiến dâng lên Cha hiền.

2. Tại đây giây phút này, Con ngước mắt lên cao, Dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa; Tại đây giây phút này, Con ngước mắt lên cao, xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con; Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ, Lòng yêu kính dâng lên Ngài, Nguyện dâng lên Cha kính yêu, Jêsus nhân từ.

3. Lạy Jêsus ái từ, con ngước mắt lên cao, Dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát; Vượt qua muôn cảnh đời, Tay Chúa dắt đưa con cho đến bến an vui bên cạnh Cha; Nguyện yêu mến Cha nhân từ, Nguyện tôn kính Cha muôn đời, Nguyện dâng lên tiếng hát kính yêu Cha muôn đời.

In moments like these, I sing out a song, I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord. Singing I love You, Lord, Singing I love You, Lord; Singing I love You Lord, I love You.

Tác giả: David Graham

 

466 -Chúa Oai Quyền

Awesome God

Ðại quyền, đại năng là Chúa trên cao, Ngự thiên cung huy hoàng; Là Vua khôn ngoan, quyền thế, yêu thương, Chúa uy nghi vô cùng.

Our God is an awe-some God, He reigns from heav-en a-bove; With wis-dom, pow'r and love, Our God is an awe-some God.

 

467 -Dâng Hiến

1. Lạy Thần Chí Tôn, nghe lời khẩn xin, Nguyện cuộc đời con đã mang, thuộc trọn quyền Vua quản cai. Xin Cha yêu thương tha tội con, với những ý nghĩ sai lạc xưa, Coi thân con đây như của riêng, mà thật đời con của Cha, Rồi Ngài đến ngay trong cuộc đời của tôi, và Ngài hỏi tôi: Ðời con hy sinh cho ai? Cuộc đời nầy đáng chi, xin Ngài hằng xót thương, nguyện hiến dâng trọn tất sanh.

2. Cuộc đời chúng ta do từ Chúa ban, Cùng mọi việc quanh chúng ta, đừng vội vàng khoe sức riêng. Xin Cha yêu thương tha tội con, với những ý nghĩ sai lạc xưa, Coi thân con đây như của riêng, mà thật đời con của Cha, Rồi Ngài đến ngay trong cuộc đời của tôi, và Ngài hỏi tôi: Ðời con hy sinh cho ai? Cuộc đời nầy đáng chi, xin Ngài hằng xót thương, nguyện hiến dâng trọn tất sanh.

1. Mas-ter of all, hear my call, Take the life that I took from your hands long a-go. Lord, Lord for-give me for ev-er think-ing, that what be-longs to Thee, ev-er be-came mine, Then He stepped in and asked me with-in Who owned my life, and could I sac-ri-fice? What a sac-ri-fice to give up a life to a God who owns all!

2. We here on earth, from our birth, Some how thought our lives we had bought. Lord, Lord for-give me for ev-er think-ing, that what be-longs to Thee, ev-er be-came mine, Then He stepped in and asked me with-in Who owned my life, and could I sac-ri-fice? What a sac-ri-fice to give up a life to a God who owns all!

 

468 -Ca Ngợi Chúa

Sometimes “Alleluia!”

Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Ngợi khen Chúa trên trời. Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

1. Ơn yêu thương sao cao sâu lạ lùng, Vì yêu nhân thế Chúa xuống dương gian. Jêsus cao quí chúng con xin dâng lên Ngài. Muôn bao câu ca tôn vinh chúc tụng. Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Ngợi khen Chúa trên trời. Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

2. Nghe trong không trung dư âm rập ràng, Cùng muôn sứ thánh chúc tán thiên vương. Nơi Gô-tha Chúa đã chết thay cho người. Nay muôn muôn dân suy tôn Chúa Trời. Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Ngợi khen Chúa trên trời. Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

3. Ơn yêu thương Chúa Cha xin ngập tràn, Hòa trong ân điển của chính Chúa Con. Thông công trong Chúa Thánh Linh thỏa vui mỗi ngày. Tin vui nay xin đem rao khắp miền. Ngợi khen Chúa ba ngôi đời đời. Ngợi khen Chúa trên trời. Lòng cung kính hoan ca ngàn lời. Hòa đồng tụng mỹ danh cao vời.

Tác giả: Chuck Girard

 

469 -Vinh Quang Rạng Ngời

Majesty

1. Ôi rạng ngời, Thiên nhan vinh quang đời đời, Từ ngôi chí thánh nguồn yêu thương soi rạng nơi nơi. Ôi rạng ngời, Thiên vương uy danh ngàn đời, Tiếng ca dậy vang, núi cao biển xanh khắp nơi trời cao. Lời suy tôn từ miền trần gian dâng lên ngôi báu Ngài, Cùng dâng lên ngàn lời tung hô Jê-sus là Vua thánh! Ôi rạng ngời, vinh danh Jê-sus ngàn đời, Các vua thờ tôn, Ðấng xưa đã chết, hiển vinh phục sinh.

2. Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus, Ngợi khen Cứu Chúa, mọi vinh quang đem dâng về Vua ta. Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus, Tiếng ca rộn vang, khắp nơi trần gian, chúc Vua Toàn Năng. Thần Nhân xưa vì lòng yêu thương, mang tội nhân thế rồi, Cùng suy tôn, ngợi khen Jê-sus Vua Vinh Diệu vô đối. Vua Jê-sus, oai nghi uy danh Jê-sus; Chúa xưa liều thân nay đang làm Vua, Vua trên mọi vua.

Ma-jes-ty wor-ship His ma-jes-ty, Un to Je-sus be all glo-ry pow-er and praise. Ma-jes-ty king-dom au-thor-i-ty flow from His throne un-to His own, His an-them raise. So ex-alt, lift up on high the name of Je-sus, Mag-ni-fy, come glo-ri-fy Christ Je-sus, the King. Ma-jes-ty, wor-ship His Ma-jes-ty. Je-sus, who died, now glo-ri-fied, King of all kings.

Tác giả: Jack Hayford

 

470 -Lời Con Ca Tụng

My Tribute

Con quỳ đây lặng yên, Lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tán Cũng không nói hết những công ơn Ngài. Ðời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, Lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ danh Chúa trên trời, Thành kính tôn Chúa cao vời, Trời đất cung kính ca ngợi vì ơn phước Ngài đã ban. Ngài chịu chết thay thế cho người. Giờ Ngài sống ban phước cho người. Tụng mỹ Chúa Thánh nhơn lành ơn phước Ngài đời đời. Chúa ơi con cầu xin Ngài dạy con những lối bước đi theo Ngài, Ðể đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô gô tha.

Tác giả: Andrae Crouch

 

471 -Hướng Lên Chúa

Unto Thee, O Lord

1. Hướng lên Chúa trên trời, Con xin dâng hết tâm linh; Hướng lên Chúa trên trời, Xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời: Con quyết tin Ngài; Giữa lúc thù nghịch vây hãm, Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.

2. Ai chờ mong nơi Ngài, Không lo lắng không nao lòng; Ai chờ mong nơi Ngài, Không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời: Con quyết tin Ngài; Giữa lúc thù nghịch vây hãm, Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.

3. Xin dạy con nẻo đường; Ði trong ánh sáng yêu thương; Xin dạy con nẻo đường, Ði trong ánh sáng hy vọng. Chúa Thánh trên trời: Con quyết tin Ngài; Giữa lúc thù nghịch vây hãm, Lòng nguyện cầu ơn trên che chở con bao bọc con.

4. Un-to Thee, O Lord, Do I lift up my soul; Un-to Thee, O Lord, Do I lift up my soul. O my God I trust in Thee, Let me not be a-shamed, Let not my en-e-mies tri-umph o-ver me.

 

472 -Cha Cao Quí

Our God Reigns

1. Lạy Cha cao quí, Sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, Cung kính tôn thờ, Cha kính yêu. Ngài ngự trên ngôi, Thánh quang hiển vinh chiếu khắp dương gian, Chúa oai quyền, rạng danh Cha. Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền, Khắp nơi ca mừng dâng Chúa, Lời suy tôn.

2. Từng trời cao ngất, Các tinh tú kia cúi xuống khiêm cung. Dâng Chúa Thiên Ðàng, câu chúc tôn. Ngợi khen Vua Thánh, Chúng con hát lên khúc hát tôn vinh, Kính dâng Ngài lòng tin yêu. Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền, Khắp nơi ca mừng dâng Chúa, Lời suy tôn.

3.Từ ngôi cao quí, Chúa yêu chúng con đã đến nơi đây, Mang lấy kiếp người, bao đớn đau. Chuộc tội nhân gian, Chúa mang hết trên thánh giá hi sinh, Kính dâng Ngài, lòng tri ân. Kính dâng Ngài, Chúa oai quyền, Khắp nơi ca mừng dâng Chúa, Lời suy tôn.

How love-ly on the moun-tains are the feet of Him Who bring good news, good news. An-nounc-ing peace, pro-claim-ing news of hap-pi-ness, our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns, our God reigns.

Tác giả: Leonard E. Smith, Jr.

 

473 -Tình Yêu Muôn Thu

The Steadfast Love of the Lord

Tình yêu bao la từ Thiên Chúa chẳng phai tàn, Lòng từ bi Chúa chẳng bao giờ phôi pha, Ơn thương xót thắm tươi mỗi ngày, thắm tươi luôn từng ngày; Phước thay, lớn thay lòng thành tín Chúa, Lớn thay hồng ân từ Cha.

The stead-fast love of the Lord nev-er ceas-es, His mer-cies nev-er come to an end. They are new ev-'ry morn-ing, new ev-'ry morn-ing, Great is Thy faith-ful-ness, O Lord, Great is Thy faith-ful-ness.

 

474 -Dâng Lời Suy Tôn

We Bring the Sacrifice of Praise

Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ Vua Chí Cao; Xin dâng lên Cha muôn lời suy tôn khắp trong đền thờ của Vua Trời. Lòng này dâng lên tiếng hát ca, biết ơn sâu đậm Chúa thượng thiên nhân ái; Lòng này dâng lên tiếng hát ca, hát khúc vui mừng đến cùng Cha.

We bring the sac-ri-fice of praise in-to the house of the Lord; We bring the sac-ri-fice of praise in-to the house of the Lord. And we of-fer up to You the sac-ri-fic-es of thanks-giv-ing; And we of-fer up to You the sac-ri-fic-es of joy!

 

475 -Thi Thiên 86

Hear O Lord

Cha ơi, xin hãy lắng nghe Nhậm lời, vì con khốn cùng Bảo vệ hồn linh con Ðời con hiến dâng Ngài đây Xin Cha yêu nghe tiếng Vì nhiều lần con khóc thầm Và giòng lệ tuôn rơi Ngập trong đôi mắt nguyện cầu Giúp con theo Ngài và cho con gần bên Chúa Khiến tâm linh con được trắng trong hơn Hết tâm linh này thờ tôn chiêm ngưỡng Ðấng Cha yêu thương, Vua Chủ Tể oai quyền Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng Lấy hết tâm hồn ca ngợi Thiên Chúa Hãy hát ca mừng, hãy hát ca mừng Lấy hết tâm thần tôn thờ Ngài Nghiêng tai nghe, hãy lắng nghe Chúa ơi, nhậm lời con nguyện cầu

Hear, O Lord, and an-swer, I am poor and need-y, guard my life for I am de-vot-ed to You. Hear my prayer, O Lord, and my cry for mer-cy, in this day of trou-ble I will call to You. Teach me, O Lord, I will walk in Your truth, give me an un-di-vid-ed heart. Na-tion You've made will wor-ship You, for You a-lone are the liv-ing God. I will praise You, I will praise You, Glo-ri-fy Your name, O Lord. I will praise You, I will praise You, Glo-ri-fy Your name, O Lord.

Tác giả: Tom & Dori Howard

 

476 -Hát Ha-lê-lu-gia

Sing Hallelujah

Hát ha-lê-lu -gia ngợi Chúa Cha Hát ha-lê-lu- gia ngợi Jêsus Cùng nhau hát vang tôn thờ Cùng nhau hát vang khen ngợi Hát ha-lê-lu-gia ngợi Chúa Cha

Tác giả: Linda Stassen

 

477 -Lời Nguyện Kính Yêu

Holy Holy

1. Lạy Cha Chí Thánh, Chúa trên muôn loài Nguồn an vui sức sống mới cho bao nhiêu cuộc đời Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời Lạy Cha Chí Thánh, hết lòng kính yêu Cha

2. Lạy Cha thương yêu, suối thiêng nhân từ Ðược làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha

3. Thần Linh Thánh Chúa, sống trong tâm hồn nầy Mạnh dường như sức gió cuốn đi bao nhiêu ngày buồn Nhờ Thần Linh đưa đi đường dẫu gian nan quyết không lo âu ngã lòng Thần Linh Thánh Chúa, dẫn vào lối vinh quang

4. Lạy Cha thương yêu, suối thiêng nhân từ, Ðược làm con Chúa Thánh quý hơn vinh hoa phàm trần, Lòng nguyện dâng lên Cha niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời; Lạy Cha quý mến, hết lòng kính yêu Cha.

5. Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia, Lòng nguyện dâng Ba Ngôi niềm kính yêu mãi không phai qua muôn cảnh đời; Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia.

6. Ho-ly, Ho-ly; Ho-ly, Ho-ly. Ho-ly, Ho-ly, Lord God Al-might-y; And we lift our hearts be-fore You as a to-ken of our love; Ho-ly, Ho-ly; Ho-ly, Ho-ly.

Tác giả: Jimmy Owens

 

478 -Nơi Ẩn Trú Muôn Ðời

To Every Generation

Ngài chính nơi ẩn trú muôn đời, Từ nay cho đến mãi mãi sau, Từ nay cho đến mãi mãi sau; Miền trú thân giữa chốn ba đào, Từ nay cho đến mãi mãi sau, Từ nay an trú cho đến muôn đời.

You have been a shel-ter, Lord to ev-'ry gen-er-a-tion, to ev-'ry gen-er-a-tion; A sanc-tu-ar-y from the storm, to ev-'ry gen-er-a-tion, to ev-'ry gen-er-a-tion, Lord.

 

479 -Dâng Lời Cảm Tạ

Thanks to God for My Redeemer

1. Dâng lời hát ngợi ca Chúa nhân từ, cho đời sống thỏa vui bình an, Ơn lành Chúa ban xuống ôi vô bờ cho tâm hồn hằng được hân hoan. Sáng ra đi toan tính bao công việc, rồi đêm tới gia đình ấm êm, Cám ơn Cha đức yêu thương dìu dắt, mỗi bước đi và suốt cả đời.

2. Dâng lời hát dù đang sống cơ hàn, tâm tình Chúa ta quên được sao? Ðôi ngày sống u ám như mây mờ sẽ rạng ngời vầng dương yêu thương. Dẫu chông gai mưa gió không nao sờn, nhìn lên Chúa tâm hồn biết ơn, Tiếng yêu thương nhắc khuyên khi buồn chán, ánh sáng soi vào lối nguy nàn.

3. Dâng lời hát hòa vui vơi gia đình, quây quần sống với bao tình thương, Dâng lời hát khi đến nơi sum họp với bao người cùng một lòng tin. Vẫn vững tin khi sống xa quê nhà, hoặc ngăn cách bao người mến thương, Chúa vẫn ban đức tin khi mềm yếu, vẫn thắm tươi bừng sáng hy vọng.

1. Thanks to God for my Re-deem-er, Thanks for all Thou dost pro-vide! Thanks for times now but a mem-'ry, Thanks for Je-sus by my side! Thanks for pleas-ant, balm-y spring-time, Thanks for dark and drear-y fall! Thanks for tears by now for-got-ten, Thanks for peace with-in my soul!

2. Thanks for ros-es by the way-side, Thanks for thorns their stems con-tain! Thanks for homes and thanks for fire-side, Thanks for hope, that sweet re-frain! Thanks for joy and thanks for sor-row, Thanks for heav'n-ly peace with Thee! Thanks for hope in the to-mor-row, Thanks thro' all e-ter-ni-ty!

 

480 -Này Anh Thấy Không

1. Này anh thấy không ? Nơi toà Phi-lát Jêsus đứng yên dẫu quân thù kêu Họ mưu với nhau, xin Ngài quan án Ðừng tha Jêsus, đóng đinh Ngài đi Kìa anh thấy không ? Kìa anh thấy không ? Anh thấy họ tát má Jêsus kìa! Họ cho mão gai bảo Vua đội đi Anh anh anh ơi! Kìa anh thấy không nào ? Chúa vác thánh giá bước lên đồi kia kìa Nơi đó quân thù đóng đinh Jêsus! Chúa mang hình thay cho tôi với anh Anh anh anh ơi! Kìa thân Chúa trên đồi Huyết Chúa thấm ướt đồi Gô-gô-tha Xin Cha Ngài tha thứ cho con, con được ơn cứu Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây

2. Này anh có hay nơi đồi Gô-tha Họ treo Jêsus để bia là Vua Họ cho lính canh như là tên cướp Ngài không tiếng than khẩn xin cùng Cha Này Cha thánh ơi! Cầu xin Chúa Cha Tha thứ người đã giết con trên đồi! Họ không biết chi hỡi Vua thượng thiên! Anh anh anh ơi! Jêsus tắt hơi rồi! Lính gác thánh giá giáo đâm vào hông Ngài Ôi Chúa sao chịu đớn đau vô cùng Bởi tôi Ngài mang đau thương thế kia Anh anh anh ơi! Còn chi sánh thiên tình Chúa muốn cứu vớt tội cho anh đó Xin Cha Ngài tha thứ cho tôi, anh được ơn cứu Xin Jêsus yêu dấu vô tâm hồn con đây!

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

481 -Phút Suy Tư

Có khi nào tôi nhớ Chúa xưa chết trên thập hình, bao tội tôi chất trên Ngài. Chúa không hề nao núng bởi tôi Chúa gieo thân mình. Ôi tình yêu quá tuyệt vời. Cớ sao người chóng quên tình yêu Jê-sus yêu dấu. Tình ấy tôi nào dám quên. Tâm tư ngỡ như mây ngàn liền bay theo gió. Có khi nào đơn chiếc, Jê-sus thường đi bên tôi. Chúa hằng chăm sóc tôi sao mà chóng quên. Jê-sus Ngài yêu tôi mãi. Tình đó khi nào có phai, suy tư suốt cả đêm ngày, tình yêu Chúa tôi.

 

482 -Ðồi Vắng

1. Ðồi vắng trong sương chiều, Jêsus đã trút hơi rồi. Ngàn cây đứng như ru hồn nhân thế đang trầm luân. Thập giá treo thân người mang bao vết gươm căm hờn. Bởi người không biết chi tình yêu Chúa Cha. Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần. Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than. Nhưng thiên tình Ngài ban cho, Nhân gian đó đã khinh thường. Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa. Giờ đây thân Chúa đau thương Ðồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn. Jêsus phó thân mình vì tôi. Nằm xuống thế cho người Jêsus hỡi cớ sao Ngài nhân từ Tha thứ cho trần gian hờn căm.

2. Kìa đó chốn an phần Nơi thanh vắng bóng đêm dài. Ru theo tiếng hát êm đềm đưa bước chân biệt ly. Ðường vắng bóng con người Ðem thân Chúa đến nơi mộ. Muôn đời như cách xa tội ô thế nhân. Vì tình yêu nên Thiên Chúa sai Ngài đến dương trần. Gánh thay bao đớn đau đời người lầm than. Nhưng thiên tình Ngài ban cho, Nhân gian đó đã khinh thường. Thế nhân vì tội ô lìa xa Chúa. Giờ đây thân Chúa đau thương Ðồi Gô-gô-tha nhuốm huyết tuôn. Jêsus phó thân mình vì tôi. Mộ Chúa niêm phong rồi. Tình yêu đó quá cao đẹp Muôn đời cho chính anh và tôi giờ đây.

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

483 -Dâng Trọn Cho Jêsus

1. Xin Ngài tha thứ mọi tội tình ô nhơ. Xin Ngài dắt tôi trọn bước đi. Tâm này nguyện dâng trọn cho Jêsus thôi. Tôi nguyện theo chơn Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang tôi tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời. Cho đời tôi luôn được tươi vui.

2. Khi Ngài đưa tôi tình yêu thật bao la. Tôi và Christ muôn đời với nhau. Khi lòng bâng khuâng Jêsus dẹp đi ngay. Tôi được luôn bên Ngài không thôi. Chúa đưa dắt tôi và Chúa yêu tôi cả cuộc đời Chúa mang tôi tôi thân Ngài nát tan. Xin Ngài ban ơn dắt dìu bước không rời. Cho đời tôi luôn được tươi vui.

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

484 -Mừng Xuân

1. Ngày xuân vui tươi, Chúa ban ơn lành, mọi hoa thắm tươi. Sắc khoe hương nồng, gợn theo gió mây êm đềm lướt nhẹ qua thềm. Trời trong thanh thanh, ngát hương nơi đồng. Màu xanh lá cây biết nơi chân trời. Ngàn hoa thắm tươi đang chào đón mùa xuân sang. Ðàn chim vui ca đùa trên cỏ cây, Lượn bay lờ lững khung trời. Muôn người vui tươi nhạc ca rền vang khúc ca mừng xuân. Xuân về xin Chúa ngự trị lòng, làm cho tình thắm thật dịu dàng. Vui mừng khi Chúa ngự vào lòng. Chính thật xuân đây.

2. Một năm trôi qua, Thoáng như mây ngàn, giờ năm mới sang. Cất cao cung đàn, ngợi khen Chúa Cha cho người sống một năm lành. Cầu xin Cha ban phước ân tuôn tràn. Một năm mới luôn hát ca khen Ngài. Vì muôn cánh hoa tươi chào chúc người an vui. Ðàn chim vui ca đùa trên cỏ cây, Lượn bay lờ lững khung trời. Muôn người vui tươi nhạc ca rền vang khúc ca mừng xuân. Xuân về xin Chúa ngự trị lòng, làm cho tình thắm thật dịu dàng. Vui mừng khi Chúa ngự vào lòng. Chính thật xuân đây.

3. Cùng nhau ca vang khúc ca muôn đời, Cùng ca chúc nhau, sống vui muôn đời. Ðược ơn phước thiêng như dòng suối tận tâm hồn. Hòa lên câu ca, chúc nhau câu cười. Tình Cha chứa chan khắp muôn người, dường như cánh xuân tươi cười đáp nhẹ trong tim. Ðàn chim vui ca đùa trên cỏ cây, Lượn bay lờ lững khung trời. Muôn người vui tươi nhạc ca rền vang khúc ca mừng xuân. Xuân về xin Chúa ngự trị lòng, làm cho tình thắm thật dịu dàng. Vui mừng khi Chúa ngự vào lòng. Chính thật xuân đây.

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

485 -Chuyện Giáng Sinh

1. Một đêm trời đông sương rơi thướt tha, Ánh sao soi lòa với bao Ca khúc thiên thần dậy vang. Jêsus hạ sanh nơi Bết-lê-hem, Nơi máng chiên hèn biết bao, Sao Chúa tôi chịu xót xa. Trời đông giường rơm an thân Chúa tôi, Ánh sao thiên đàng chói soi Nơi Chúa nhi hài hạ sanh. Bọn chăn được tin Jêsus giáng sanh, Quyết đến nơi thờ Chúa, Vua Nhi thánh nay đã giáng trần. Ba vị vua kia trời đông Ði tìm Thánh vương theo sao dẫn lối. Khi gặp Hài nhi thành tâm tôn thờ Kính dâng, một dược nhũ hương. Một lòng thành tâm, một lòng kính dâng Cứu Chúa giáng trần, Luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời.

2. Tình yêu Jêsus cao sâu lắm thay, Chúa giáng sinh vì thế nhân, Mong ước nhân loại nhận tin. Jêsus hạ sanh đem tình Chúa Cha Cho thế nhân được xót thương, Ðược đến ngôi trời vĩnh an. Vì yêu lìa ngôi thiên cung hiển vinh Xuống nơi dương trần xấu xa Lâm thế đêm trời lạnh rơi. Chuồng chiên làm nơi Vua Trời giáng sanh, Áo thưa nay thành tấm chăn Cho Thánh Nhi khi giáng trần. Jêsus hạ sanh bình an Nhân loại hỉ hoan tràn đầy vui tươi. Cho người thành tâm tìm Christ Vua Trời kính dâng trọn đời bửa nay. Một lòng thành tâm, một lòng kính dâng Cứu Chúa giáng trần, Luôn cả tâm hồn này và cả cuộc đời.

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

486 -Niềm Vui

1. Niềm vui như dòng sông sóng lung linh ánh dương, Ánh hào quang Jê-sus bừng sáng trong tôi; Niềm vui như mùa xuân lá hoa khoe sắc tươi, Ôi tình yêu Ðấng Christ bền lâu đời đời. Năm tháng chầy, đời mỏi mòn Mong chi danh, lợi quyền, Hỡi những ai đang lòng còn đầy u buồn, Ðến với Jê-sus tiêu tan bao ưu phiền.

2. Niềm vui như bài ca vang trong tim lứa đôi, Ngọt ngào lời của Chúa bừng cháy trong tôi; Niềm vui như bình minh ánh dương tan bóng đêm, Như mừng sự sống mới ân ban mọi người. Ai gánh nặng lòng chán chường Hãy đến với Jê-sus, Ðến với Jê-sus lòng tràn đầy an bình, Ðến với Jê-sus lòng tràn đầy vui mừng.

Tác giả: Trần Thượng Trí

 

487 -Xuân Ðến Bên Nhà

1. Kìa đàn chim đùa bay trên khóm hoa, báo tin vui xuân đến bên hiên nhà. Cười đùa bay đi ca vang khắp nơi, hát câu ca vui chúc Xuân về. Người người vui Xuân trong câu chúc nhau, chúc nhau câu thuận hòa an vui, và được thêm ơn trong khi tuổi cao. Chúa ban cho trọn đời vui tươi. Xin Cha Ngài ban phước thiêng, cho con được vui xuân hoài. Xin cho được may mắn luôn. Cất tiếng ca mừng Xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa Xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm. Cầu nguồn Phước trong tôi.

2. Cành đào mong manh đưa theo gió mây, cánh Xuân vui tươi lướt bên hiên nhà. Tràn ngập vui tươi trên muôn cánh hoa, gió heo mây đưa bước vô nhà. Mọi sự do nơi tay Thiên Chúa thôi, Chúa ban cho người mùa Xuân tươi. Ngài làm nên hoa Xuân để ngát hương. Chúa ban cho trời đẹp muôn phương. Xin Cha Ngài ban phước thiêng, cho con được vui xuân hoài. Xin cho được may mắn luôn. Cất tiếng ca mừng Xuân. Kìa một năm trôi đi thật rất nhanh, giờ mùa Xuân tươi vui đã đến rồi. Mọi buồn đau xin trôi theo tháng năm. Cầu nguồn Phước trong tôi.

Tác giả: Lê Phước Thiện

 

488 -Hãy Tin, Ðừng Sợ!

1. Cuộc đời đảo điên sao triền miên giông tố, Chúa ơi cay đắng nước mắt nhỏ đôi dòng, Này tiếng Chúa phán: chớ lo đừng sợ! Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ. Ngục tù tối tăm qua nhiều năm gian khó, tiếng kêu van Chúa xin chớ bỏ chiên Ngài. Này tiếng Chúa phán: chớ lo đừng sợ! Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ. Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng, tín trung vững một lòng Chúa ở cùng ta luôn. Ta đi gieo Tin Lành sự sống, tình yêu, chân lý, sự sáng hiển vinh, Chúa ban mão triều nơi thiên đình.

2. Nghẹt ngòi Chúa ơi chim trời ăn hạt giống, Biết bao chiên Chúa theo nước cuốn xuôi dòng, Này tiếng Chúa phán: chớ lo đừng sợ! Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ. Cuộc đời khó khăn lo bữa ăn manh áo, tiếng kêu van Chúa nước mắt chảy đêm ngày. Này tiếng Chúa phán: chớ lo đừng sợ! Hãy tin tay Ta đưa đến bến bờ. Trong ánh sáng Chúa chúng tôi thấy sự sáng, tín trung vững một lòng Chúa ở cùng ta luôn. Ta đi gieo Tin Lành sự sống, tình yêu, chân lý, sự sáng hiển vinh, Chúa ban mão triều nơi thiên đình.

 

489 -Tiếng Gõ Cửa

Giữa trời khuya ai đi ngoài thềm Gió lùa qua tôi nghe tiếng Chúa: Ôi đầu Ta ướt đầm sương móc, lọn tóc Ta thấm giọt ban đêm. Ta tìm con qua bao dặm đường Ta gọi con Ta đợi mong con Hãy mở cửa cho Ta! Hãy mở cửa cho Ta! Ôi loài chim nương mình trong tổ chồn cáo kia ẩn đụt trong hang Nhưng còn Ta không nơi gối đầu Ta tìm con sương lạnh đêm thâu Con xin xin Chúa xót thương, Tim con lạnh lùng, cô đơn bần cùng, đói rách lõa lồ, có mắt mà mù, giữa đời bơ vơ. Jê-sus xin Chúa Cứu con, Huyết Chúa cứu người, xóa hết mỗi tội, lòng được trong trắng. Tâm con vui mừng đời con an ninh, Con mừng đời được bình an, Xin Chúa ngự vào trong tâm con đây, Xin Chúa ngự vào ngự vào lòng con.

 

490 -Khi Chúa Yên Lặng Nhìn

Khi Chúa lên thập hình ánh mắt buồn lặng nhìn Phi-e-rơ, Vừa lúc chính người chối Chúa ba lần, Vừa lúc tiếng gà trống gáy vang rền. Rồi người đi ra nghẹn ngào ăn năn khóc lóc đắng cay. Tâm hồn tan nát cõi lòng đau xót khóc lóc đắng cay. Ôi, biết bao nhiêu lần ánh mắt Ngài lặng nhìn tôi đăm đăm. Vì Chúa biết tôi chối Chúa bao lần. Vì Chúa biết tôi dối trá trăm phần. Lòng này đau thương, nguyện cầu ăn năn nước mắt chứa chan. Xin Ngài thương xót, linh hồn hư mất trầm luân đọa đày. Tôi ngắm xem Ngài trên cây Thánh Giá khổ đau, Ánh mắt nhân từ xót thương muôn dân tội lỗi. Xưa Phi-e-rơ theo Ngài từ xa xa, Nay xin cho tôi mến yêu Ngài thiết tha. Khi Chúa yên lặng nhìn, ánh mắt Ngài đầy tình thương khoan dung, Ôi ánh mắt Ngài tríu mến vô cùng, Ðể những nỗi buồn chất ngất trong lòng cùng màn sương đêm mịt mù tiêu tan dưới ánh thái dương. Vui mừng ca hát ... đón chào bình minh ngời sáng tâm hồn. Khi Chúa lên thập... ...hát đón chào bình minh ngời sáng tâm hồn.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

491 -Dù Mai Sau

Ngày mai ai biết tương lai sẽ ra thế nào, Bình an chinh chiến vui mừng thương đau, Vì tương lai Chúa nắm giữ trong tay quyền oai, Mắt Ngài nhìn khắp chân mây cuối trời. Dù mai sau bước thăng trầm đắng cay trong đời, Dù lênh đênh chốn quê người xa xôi, Dù cô đơn Ðức Thánh Linh sẽ an ủi luôn, Lau dòng lệ đắng xua tan u buồn Vì Chúa trên trời tình thương cao quý muôn đời, Từ chốn cao vời lòng Ngài luôn xót thương tôi. Dù mai sao lúc cha mẹ đã đi xa rồi, Tình thương ngăn cách gia đình chia phôi, Thì Cha Nhân ái sẽ không để tôi mồ côi, Chúa ôi xin cho tôi gần Chúa thôi. Dù mai sau, đời mình ra sao, Dù mai sau, phiêu bạt nơi đâu, Muôn đời Chúa thương tôi mãi.

 

492 -Khi Tôi Quỳ Nơi Chân Chúa

1. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Hồn bay thanh thoát về chốn cao vời. Dâng lên Ngài lòng tan vỡ Nghẹn ngào cay đắng lầm lỡ trong đời. Dâng lên Ngài dòng nước mắt Rơi mau năm tháng cơ cầu Cúi xin ơn thiên nhiệm mầu Xóa vết thương lòng đau. Khi biển đời dâng bão tố, Ngàn muôn lớp sóng tội lỗi dập vùi. Xin cho thuyền hồn yếu đuối Ðược vào nương náo vầng đá muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Ban mai hay lúc đêm dài Xót xa ăn năn xưng tội, Chúa nghe lời kêu nài. Nguyện cầu Chúa trên trời Ngự tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa tha tội hận thù gian dối. Xin Chúa cha từ ái Ban cho lòng này càng yêu Chúa hơn. Xin Chúa ban bình an Xuống nơi dương trần đầy dẫy căm hờn. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Yêu thương cung kính khiêm nhường, Bao vấn vương đam mê tan dần, Giờ phút thiên đường.

2. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Hồn như chấp cánh về đến ngôi trời. Phút giao thần lòng phơi phới Thờ lạy thiên Chúa hằng sống muôn đời. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Trong tim vang tiếng êm đềm Thiết tha dư âm dịu hiền như gió reo triền miên. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Lòng tin sắt đá ngày mai huy hoàng. Ðã qua rồi thời dĩ vãng Miệt mài đắm đuối cuộc sống hoang đàng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Ðức tin càng thêm vững vàng Hiến dâng tâm linh chân thành Quyết theo đường ngay lành. Nguyện cầu Chúa trên trời Ngự tòa cao sáng ngời. Nguyện cầu Chúa cho lòng ngày càng tươi mới. Xin Chúa cho đời sống Yên vui nhẹ nhàng thỏa lòng ước mong. Xin Chúa ban tình thương Sáng soi đêm trường chờ mong hy vọng. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Hồn như lướt sóng trùng dương xa bờ. Phong ba chập chùng ngăn lối, Nguyện Ngài dẫn dắt cập bến thiên hà. Khi tôi quỳ nơi chân Chúa Ba Ngôi tôn quý muôn đời, Thưa với Cha yêu thương ngàn lời, Giờ phút tuyệt vời.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

493 -Lời Nguyện Chiều

Khi nắng mong manh phai nhạt dần, dãy núi xa mờ sương ngân tiếng chuông chiều buông. Mây xám theo nhau bay về ngàn, đêm tối tăm tràn lan, bóng đêm sâu chìm xuống. Nghe gió reo trong tim dạt dào, xin Chúa trên trời cao nghe tiếng con nguyện cầu, Cung kính tâm tư khi chiều xuống, nhớ ơn Ngài cứu con, mến yêu Ngài sắt son. Chúa ôi xin cùng với con hành trình, như hai môn đồ Em-ma-út xưa. Chúa ơi xin đừng bỏ con một mình, cô đơn kinh hoàng chiều về bơ vơ. Ðêm tối mịt mùng, sương gió lạnh lùng, muông sói lan tràn bầy chiên tan tác. Xin Ðấng chăn hiền từ ái vô biên, dắt đưa chiên Ngài vào nơi ấm êm. Xin giúp con vui dâng trọn đời, vâng ý Cha mà thôi, yêu Chúa không nhạt phai. Con ước mơ trông mong đợi chờ ơn Chúa như đàn nai, khát khao bên giòng suối. Xin Chúa ban ơn thiêng từ trời, đưa dắt che chở con cho đến khi lìa đời. Cung kính tâm linh dâng về Chúa, cúi xin Ngài lắng nghe con nguyện cầu thiết tha.

Xin giúp con thương yêu mọi người, không oán không giận ai, tâm trí luôn thảnh thơi. Trong phút nguy nan nương nhờ Ngài, luôn vững tin ngày mai Chúa soi đường chỉ lối. Xin thứ tha khi con phạm tội, xin giúp con lòng vui, tha thứ cho mọi người. Xin Chúa lau khô giòng lệ đắng, phút âm thầm thở than ăn năn lòng vỡ tan. Nhớ xưa trên đồi Chúa mang thập hình, gai đâm trên đầu, tay mang dấu đinh. Chúa ơi sao Ngài vốn không tội tình, ngôi cao không màng đành lòng hy sinh. Ơn lớn biển trời, cao quý tuyệt vời, ghi nhớ trọn đời nguồn ơn cứu rỗi. Xin Chúa nhân hiền nguồn phước thiêng liêng, giúp con theo Ngài đừng theo ý riêng. Phú quý công danh trong cuộc đời, theo tháng năm dần trôi như giấc mơ mà thôi. Dĩ vãng thương đau xa lìa rồi, xin giúp con từ nay bước đi trên đường mới. Xin Chúa, cúi xin Ngài đoái thương, giữ con gần Chúa luôn.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

494 -Thi Thiên 90

Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sanh ra. Trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời. Chúa ngự các từng trời.

Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sanh ra. Trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời. Chúa là Ðức Chúa Trời.

Chúa khiến loài người trở về bụi tro và phán rằng: Hỡi con cái loài người hãy trở lại, hãy trở lại.

Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Giống như một canh của đêm. Giống như một canh ban đêm.

Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Giống như một canh của đêm. Giống như một canh ban đêm.

Chúa làm chúng nó trôi đi, Chúa làm chúng nó trôi đi, như nước chảy cuồn cuộn, như nước chảy cuồn cuộn. Chúng khác nào một giấc ngủ say. Chúa làm chúng nó trôi đi, Chúa làm chúng nó trôi đi, như nước chảy cuồn cuộn, như nước chảy cuồn cuộn.

Chúng khác nào một giấc ngủ say. Ban mai giống như cây cỏ xanh tươi. Sáng ngày nở hoa dâng hương thơm ngát. Ðến chiều người ta ngắt nó và nó héo. Hoa đẹp xinh tươi nay đã héo khô rồi. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa. Ngài đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Chúa. Thật chúng tôi bị hao mòn vì cơn giận của Chúa. Ngài đặt gian ác chúng tôi ở trước mặt Ngài.

Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Năm chúng tôi tan mất như hơi thở.

Tuổi tác chúng tôi đến được bảy mươi. Còn nếu mạnh khỏe thì đến tám mươi. Song sự kêu căng bất quá là lao khổ là lao khổ và buồn rầu. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì đời sống chóng qua rồi chúng tôi bay mất đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi. Vì cơn giận Chúa tháng ngày chúng tôi đều qua đi.

Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Vì một ngàn năm trước mắt Chúa khác nào ngày hôm qua khác nào ngày hôm qua qua đi rồi. Giống như một canh của đêm. Giống như một canh ban đêm.

Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan. Hầu cho chúng con được lòng khôn ngoan.

Lạy Ðức Giê-hô-va xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, cho đến chừng nào. Xin đổi lòng về tội ác của chúng con. Lạy Ðức Giê-hô-va xin hãy trở lại, cho đến chừng nào, cho đến chừng nào.

Xin đổi lòng về tội ác tôi tớ Ngài. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa lòng về sự nhân từ Chúa để trọn đời chúng con sẽ hát vui mừng. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Tùy theo tháng năm chúng con đã thấy tai họa. Xin Chúa làm cho chúng con được vui mừng trong ngày hoạn nạn. Cầu xin Chúa làm vững công việc tay chúng con.

Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sanh ra. Trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời. Chúa ngự các từng trời. Lạy Chúa từ đời này qua đời kia, Chúa là nơi ở của chúng con. Từ trước khi núi non chưa sanh ra. Trời đất và thế gian chưa dựng nên. Từ ngàn năm trước vô cùng từ nay cho đến đời đời. Chúa là Ðức Chúa Trời. A-lê-lu-gia. A-men.

 

495 -Tôi Ước Mơ Là Viên Than Hồng

1. Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng. Lữa bừng lên tỏa hơi ấm yêu thương, Làm tan hơi giá băng sương, Lửa sáng soi đêm trường. Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi sẽ khơi lửa cháy mọi lòng. Lửa bừng lên lửa thiêu đốt tâm linh, Ngọn lửa thiêng cháy quang vinh, Lửa cháy soi thiên đình. Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông, Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi. Ðêm gió mưa, đêm gió mưa lò than tro lạnh, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy nhiệt thành. Nguyền Thần Linh hà hơi gió trên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu.

2. Tôi ước mơ, là viên than hồng, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được cháy bừng bừng. Lửa bừng lên lửa thiêu đốt hư vinh, lửa thiêng đưa dắt tâm linh vượt khó khăn thiên trình. Ðêm lắng sâu, mưa xuống mau làm tan tác dần, Tôi ước mơ, tôi ước mơ được góp một phần. Dù lòng tôi thật nhỏ bé cô đơn, Lòng hằng mong cháy to hơn, Lửa sáng luôn không tàn. Những lúc bóng tối mịt mù lạnh buốt trời đông, Những lúc bão tố ầm vang gió rít bên sông, Nguyện xin Chúa Cha ban gió thiêng liêng trên trời, Làm lửa cháy lên, ngời sáng trong đêm lẻ loi. Tôi ước mơ, anh với tôi là viên than hồng, Xin Chúa ban cho chúng ta được góp một phần, Ðể cùng nhau lửa thiêng cháy lên cao, Làm lửa thiêng cháy lên mau, Lửa Ngũ Tuần ban đầu. Tôi ước mơ lửa bay lên tới thiên đàng, Lửa ngời sáng huy hoàng.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

496 -Bên Cha

Mỗi khi nhớ lại con tạ ơn Chúa Ðã yêu mến con, giúp con mỗi ngày, Từ tội ô đen tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con, Tình Chúa ôi thiết tha. Nhớ xưa thuở nào như thuyền không bến Nhấp nhô vất vơ cuốn theo sóng gào, Ðời lênh đênh ngơ ngác, kiếm sao được thấy nơi bình an. Chợt Ngài đến trong cõi đời. Rồi Cha yêu con sâu xa bao la. Chúa ôi! Ngài kéo con gần Ngài. Yêu con bao la thiết tha Chúa ôi từng phút trong đời con, Tình Chúa ôi thiết tha. Yêu con bao la sâu xa. Chúa ôi! tình Chúa cao tuyệt vời. Yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa ôi thiết tha tuyệt vời.

Sáng nay thức dậy con cầu xin Chúa Giúp con biết yêu Chúa thêm mỗi ngày, Dạy con tim khô héo biết rung động trước Cha từ bi, Dạy biết yêu Cha thêm. Ðể con cõi đời cho dù giông tố gió mưa thét vang trước sao bốn bề. Dạy cho con yêu Chúa Dẫu mai cuộc sống không còn ai. Dạy biết yêu Chúa thêm. Và xin cho con yêu Cha thêm lên. Ðến khi ánh dương không còn rọi. Cho con luôn yêu mến Cha. Ðến khi núi đồi không còn cây và đến thiên thu. Cho con yêu Cha thêm lên. Ðến khi lá thu thôi lìa cành Cho con luôn yêu mến Cha. Ðến khi quả đất không còn quay. Và tới khi sóng thôi vào bờ.

Tác giả: Ðặng Ngọc Quốc

 

497 -Hang Bê-lem

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

1. Nơi hang Bê-lem thiên thần xướng ca. Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

2. Nơi hang Bê-lem ta quì thiết tha. Xin Chúa nhân hiền xuống ơn chan hòa. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

3. Nơi hang Bê-lem mục đồng chúc tôn, Ca khúc vang lừng mến yêu chân thành. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

4. Nơi hang Bê-lem chiên lừa thở hơi, Tan giá đêm đông ấm thân Con Người. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

5. Nơi hang Bê-lem huy hoàng ánh sao, Soi lối Ba Vua phương đông đến chầu. Hát khen mừng Chúa giáng sinh ra đời, Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi máng lừa. Trong hang Bê-lem, ánh sáng tỏa lan tưng bừng. Nghe trên không trung tiếng hát thiên thần vang lừng. Ðàn hát (réo rắt tiếng hát) Xướng ca (dư âm vang xa), Ðây Chúa Thiên Tòa giáng sinh vì ta. Người hỡi (Hãy kíp bước tới) Ðến xem (nơi hang Bê-lem) Ôi Chúa giáng sinh khó khăn thấp hèn. Nửa đêm, mừng Chúa giáng sinh ra chốn gian trần. Người đem ơn phước xuống cho muôn dân lầm than.

Tác giả: Hải Linh

 

498 -Ðêm Vui Trần Thế

1. Ðêm xưa sao sáng trên bầu trời, Nhạc ru êm hồn người, Dịu dàng ngân theo gió. Nhịp nhàng trong bóng đêm mơ màng Thiên sứ tung mây ngàn, báo tin vui trần gian. Chúc tán danh Chúa trên từng trời, Hồng ân ban cho người, hòa bình nơi dương thế! Ðêm nay, nơi Bê-lem êm đềm Trong máng chiên khinh hèn Jêsus lâm trần đây. Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời. Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian. Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần, Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá. Vi vu trong gió đêm ngoài đồng, Người chăn đang mơ màng nhìn bầy chiên say đắm. Ô kìa trong ánh quang soi lòa, Rợp bóng muôn thiên thần, Loan tin vui trần gian.

2. Ðêm xưa theo ánh sao rạng ngời, Ðoàn vua nơi xa vời, từ miền đông đi tới. Bê-lem nơi thánh vương lâm phàm Lòa ánh sao thiên đàng, các vua vui dừng chân. Bước tới nơi quán đêm nghèo nàn, Nhìn Jêsus mơ màng, nằm bình yên trong máng! Một dược xin kính dâng Anh Hài Và nhủ hương dâng Ngài luôn theo đây hoàng kim. Vì người đi lạc đường, rời bước lìa nhà Chúa muôn đời. Vì đời lắm sầu than, màn tối tràn lan trên trần gian. Vì lòng thương nhân thế mà Jêsus xuống nơi ô trần, Gánh hết mọi ác tội, cứu chuộc muôn người nơi thập giá. Vui bên cây Nô-en tuyệt vời, Ngàn sao trên khung trời và tình yêu thiên Chúa. Một người cung kính dâng tâm hồn, Dệt ý thơ cung đàn, cho đêm vui trần gian.

Tác giả: Trần Lưu Hoàng

 

499 -Người Ðã Ðến

Một đêm đông Jêsus hạ sinh. Người sinh ra trong nơi cô quán thô sơ nghèo nàn. Màn sương khuya buốt lạnh cô liêu. Người hạ sinh vui mang kiếp sống đau thương triền miên. Người không mang cao sang, Mang nhung gấm xuống nơi dương trần. Người không mang thương đau, Mang gươm giáo đến cho nhân loại. Người đem theo thương yêu Cho thế giới đang chết trong hư vong. Người đã đến với thế gian lầm than.

Rồi thời gian êm đềm trôi qua. Người hy sinh vui mang cách sống đơn sơ nghèo nàn. Người không mang danh vọng cao sang. Người vui mang cho bao nhân thế một niềm tin yêu. Người đem bao sanh linh đang hư mất đến nơi hy vọng. Người mang bao tin yêu Cho nhân thế trổi muôn khúc ca tuyệt vời. Người đã đến với thế gian lầm than.

Ngày xưa tai tôi không nghe, đôi mắt chẳng thấy lối. Người phán khiến tôi được lành. Ngày xưa tôi luôn cô đơn cuộc sống thiếu ý nghĩa. Người đến cho tôi niềm tin. Người vui sống với thế giới đang xoay trong thương đau. Người đến với bao khuyên mời. Nào đớn đau, Nào dối gian xin vội tan.

Rồi Thu Ðông êm đềm trôi qua Người hy sinh ra đi để chết đau thương nhục nhằn. Người đem cho nhân loại tình yêu Mà nhân gian ôi sao mang đến cho Người niềm đau Vì yêu mang bao đớn đau. Người treo thân trên thập hình. Vì yêu từng dòng huyết đổ ra cho muôn người Người chết cho nhân thế này. Tình yêu ôi sao lớn lao. Tình yêu này ôi sao vời cao. Vì ai người gánh lấy đớn đau khổ hình? Vì thế nhân người đã đến dương gian, Người kính yêu. Người đã đến dương gian. Người kính yêu. Người đã đến dương gian.

Tác giả: Ðặng Ngọc Quốc

 

500 -Bước Người Ði Qua

1. Ðã có một lần Người sinh ra trong trần thế. Ðã có một lần Người sinh ra trong khó nghèo. Ðã có một lần, đã có một lần Người xuống thế để cùng chia kiếp làm người. Hỡi người ơi, người ơi, Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu, Hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, Người bước tới, Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến nếm đau thương. Thế có lần nào này anh đi mong gặp lối. Thế có lần nào lòng anh xây mộng ước đời. Thế có lần nào, thế có lần nào lòng đã vở tan vì yêu, Lòng anh thiếu nếu Người không sinh ra.

2. Ðã có một lần Người đi qua trong cuộc sống. Ðã có một lần Người đi qua trong nẻo đường. Ðã có một lần, đã có một lần Người sống chết trong trần gian, thân làm người. Hỡi người ơi, người ơi, Hãy ngắm mắt, hãy nguyện cầu, Hãy cúi đầu lặng nghe. Này người đang đêm, Người bước tới, Người đã đến, đến nơi đây lòng thương tràn đầy trên hai tay vẫn lao gầy. Người đã đến hiến yêu thương. Người đã đến kiếm quê hương. Thế có lần nào bạn mong nghe bước Người đến. Thế có lần nào bạn mong xem bóng dáng Người. Thế có lần nào, thế có lần nào ngàn năm qua, vâng ngàn năm, Ngài đã đến nhưng Ngài phải ra đi.

 

501 -Jêsus

1. Jêsus, lời hát êm êm, lời hát mang tên Chúa muôn loài vang trong cõi thiên nhiên Jêsus, lời hát du dương, toả ngát hương thơm Khiến cho người nghe ngây ngất tâm hồn Jêsus ... Ôi Chúa yêu thương! Tên Chúa luôn luôn vang vọng trong tôi nỗi nhớ nhung Jêsus ... Câu hát trên môi Trong đáy tim tôi ngân thành bao giai khúc giữa đời Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là Vua muôn vua Ngài là Ðấng Cứu Thế xưa chịu chết cho người Ngài là nơi yên vui, Là sự sáng thế giới Là giòng sông yêu thương thứ tha tội lỗi Ngài là nước sống mới, là tình yêu trong tôi Là hạnh phúc sáng chói êm đềm suốt muôn đời Ngài là muôn câu thơ, là nhạc khúc luyến nhớ Là lời ru thiêng liêng trong từng trái tim

2. Jêsus ... là ánh sao mai, rực rỡ trong tôi Ánh sao đẹp xinh muôn kiếp không phai Jêsus ... là đoá hoa tươi, đẹp nhất trong tôi Ðoá hoa tình yêu thơm ngát hương trời Jêsus ... Ôi Chúa Jêsus, Tên Chúa muôn thu Khơi dậy trong tôi những ước mơ Jêsus ... Ôi Chúa yêu ơi! Trong đáy tim tôi Muôn ngàn năm tên Chúa sáng ngời Jêsus ... Jêsus ... Jêsus

Tác giả: Hoàng Trọng

 

502 -Vùng Ðồi Xa Ấy

Từ vùng đồi xa ấy Chúa treo thân trên thập tự giá. Trời buồn dâng ngất ngây gió nhẹ ngân bi thương lời ca. Hồn thoảng buồn Con Chúa quay nhìn bàn tay mang đinh “Chúa ơi giờ đây sao Ngài đành lòng bỏ con một mình.”

Trời đột nhiên tăm tối giữa ban trưa không một tia sáng. Màn đền thờ xé đôi tiếng buồn đưa thê lương sầu than. Rồi ầm ầm cơn sấm đất rung động trời mây tan hoang. Phút giây từ ly Con Trời ngậm ngùi trút hơi tàn.

Vùng đồi Gô tha Tay chân đinh đóng, Ðầu Ngài gai quấn, Dân chúng dèm khinh, Tại thập tự giá, Nơi đây Thiên Chúa Tại thập tự giá, Ban xuống cho đời.

Từ giòng nhạc tha thiết lãng du theo mây về Gô tha, Vùng đồi xưa gió bay, tiếng nhạc ngân êm êm ngàn xa. Nhìn về miền xa ấy u buồn chợt dâng tim tôi, Nhớ xua ngàn năm Con Trời vì người chết trên đồi. Nhớ xưa ngàn Năm Con Trời vì người chết trên đồi Vùng đồi Gô tha! Ôi Vùng đồi Gô tha! Ôi Vùng đồi Gô tha! Ngàn xa.

 

503 -Lời Chúa

1. Một sớm chim muông ca vui rộn ràng Màn đêm mịt mù vừa tàn Ngoài trời bình minh tươi sáng Thầm lắng tai nghe lời Ngài dịu êm Chúa đến bên tôi gọi tên Vui sao giờ phút thần tiên Lời Chúa xua tan đau thương cuộc đời Làm tươi làm dịu hồn ngừơi Làm lòng bình an phơi phới Lời Chúa đưa tôi vào miền đồng xanh Có suối trong veo lượn quanh Bên Ngài tươi mát tâm linh Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ Tôi khao khát vô bờ Những phút giây gần Chúa Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa Ơn Chúa không bến bờ Nghìn năm tôi còn nhớ Lời Chúa đem vui tươi cho cuộc đời Làm xinh làm đẹp tình ngừơi Làm lòng nở hoa tươi mới Mặc tháng năm đưa cuộc đời dần qua Sắc thắm phai trên màu hoa Linh hồn giang cánh bay xa

2. Nhiều lúc phong ba vây quanh cuộc đời Làm cho lòng chợt bồi hồi Mộng đẹp tàn theo mây khói Lời Chúa đưa tôi tìm vào nghỉ ngơi Suối mát trong tâm hồn tôi Qua bao ngày tháng buồn vui Hồn xác tôi nương trong tay Ngài hoài Dù cho đường đời còn dài Dù lòng nhiều khi tê tái Dù gió mưa rơi ngày buồn tả tơi Có Chúa trong tâm hồn tôi Muôn đời tôi vẫn yên vui Tôi say mơ, tôi tha thiết mong chờ Tôi khao khát vô bờ Những phút giây gần Chúa Tôi say mơ, ôi sao nói cho vừa Ơn Chúa không bến bờ Nghìn năm tôi còn nhớ Ðời sống mau qua như hoa ngoài đồng Vừa khi chiều về lạnh lùng Lá rụng tàn rơi theo gió Ðời sống qua nhưng lời Ngài còn nguyên Bóng mát cho tôi nghỉ yên Trong tình yêu Chúa vô biên

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

504 -Giòng Sông Trường Sinh

Ra đi từ ngôi trời, ra đi từ ngôi trời. Ra đi một giòng sông, một giòng sông vào nhân thế. Ra đi từ ngôi trời, ra đi từ ngôi trời. Ra đi một giòng sông, một giòng sông vào cuộc đời. Giòng sông đi qua tiếng buồn chảy xa, Giòng sông đi qua núi đồi nở hoa. Sa mạc trổ bông hường. Hương bay tận mười phương, Hương bay trong tình thương. Cây hai bên giòng sông trổ hoa ra lá ngát đồng. Cây hai bên giòng sông tốt tươi xinh đẹp quanh năm. Cây hai bên giòng sông Giòng linh quang chiếu sáng ngời Mà nhân sinh khổ đau đang tìm cầu. Ai đi bên giòng sông có nghe tươi mát cõi lòng. Ai đi bên giòng sông có nghe nhạc trời mênh mông. Tôi đi bên giòng sông mừng vui ca hát một bài Ngợi ca danh Chúa trên trời muôn thu. Ra đi từ ngôi trời, ra đi từ ngôi trời. Ra đi một giòng sông, một giòng sông vào nhân thế. Ra đi từ ngôi trời, ra đi từ ngôi trời. Ra đi một giòng sông, một giòng sông vào cuộc đời. Jêsus, một giòng sông. Jêsus, một giòng sông, Một giòng sông vào cuộc đời.

Tác giả: Phương Thảo

 

505 -Tôn Vinh

Nhìn trời xanh bao la thắm tươi Từng hàng mây êm êm lướt trôi Và muôn chim đua nhau vui hót dưới trời nắng ấm khi sương vừa tan Bầy em thơ tung tăng dắt nhau Cùng đùa vui đôi chân bướt mau Lòng hân hoan bên hoa lá xinh tươi màu rực rỡ Và tôi xin dâng lên Chúa Cha Lời ngợi khen khi tôi ngắm xem Mọi sự do nơi tay Thiên Chúa sáng tạo Chúa vẫn chăm lo ngày đêm Từng giọt mưa rơi trên đất khô Từng hạt sương vương trên lá xanh Từng tia nắng ấm chiếu lóng lánh trên sông lặng yên Vang lừng , từ trong đáy tim lời ca tụng Bàn tay Chúa Cha đầy năng quyền Lời hát chúc tôn Thượng Ðế Hãy hát lên lời ca tụng Trời xanh cỏ cây đều ca mừng Ngợi khen Chúa Cha đầy năng quyền Nào hát chúc tôn danh Ngài Vang lừng , từ trong đáy tim lời ca tụng Bàn tay Chúa Cha đầy năng quyền Lời hát chúc tôn Thượng Ðế Hãy hát lên lời ca tụng Trời xanh cỏ cây đều ca mừng Ngợi khen Chúa Cha đầy năng quyền Nào hát lên Ha-lê-lu-gia

Tác giả: Trần Huy Khanh

 

506 -Nắm Chặt Lời Chúa

Sao còn lo sợ, khi Jêsus vẫn y nguyên? Sao còn nghi ngờ, lời hứa Chúa không hề quên? Sao còn hoang mang, khi Ngài giữ gìn lo toan? Cớ sao thở than, khi Ngài bảo-an? Hãy luôn vui mừng, trao mọi lo lắng cho Ngài Giữ niềm hi-vọng, nhờ Chúa trong cả đời nay Nắm chặt lời hứa, bền vững chiếu sáng đức-tin Chúa luôn gần bên đáp lời cầu xin. Ðất trời đổi thay, muôn vật chuyển lay Jêsus vẫn y nguyên. Chúa là thành-tín Yêu thương, với năng quyền không đổi thay Cứu giúp ai xin nài Hãy luôn vui mừng, trao mọi lo lắng cho Ngài Ðem trọn tấc lòng trình hết lên Cha nguyện mong Nắm chặt lời hứa, kìa Chúa mãi chẳng đổi thay Trước sau Jêsus vẫn là yêu thương

Tác giả: Lê Ngọc Vinh

 

507 -Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua

1. Rồi ngày sẽ trôi qua, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng, Xinh như ngàn tia nắng hồng sẽ khuất bóng theo thời gian. Rồi ngày sẽ trôi qua, Bao nhiêu ngày xinh chói lọi Theo nhau vào nơi cuối trời, Vụt biến xa tầm tay với. Rồi ngày sẽ trôi qua, Hôm nay còn trông thấy người, Mai đây là xa cách rồi, sống với nhớ thương mà thôi. Rồi ngày sẽ trôi qua, Hoa tươi rồi hoa héo tàn, Cây xanh rồi cây úa vàng, Tài năng rồi cũng phai tàn. Bao nhiêu lưu luyến, Bao nhiêu thân mến Sẽ theo nhau chìm trong lãng quên. Ðịa vị giàu sang, Mộng đẹp đời sống, sẽ qua tựa hơi gió. Rồi ngày sẽ trôi qua, Công danh rồi đây cũng tàn, Rơi nhanh tựa như lá vàng những lúc gió Thu tràn lan. Rồi ngày sẽ trôi qua, Ta đi rồi ta trở lại, Trôi theo sầu thương tháng ngày, Chìm trong ngàn bóng đêm dài.

2. Rồi ngày sẽ trôi qua, Sao ai còn mang gánh nặng Lê thân buồn trên lối trần, Sống kiếp đớn đau lầm than. Rồi ngày sẽ trôi qua, Ai ơi ngày nay Chúa gọi Mong ta dừng chân đáp lời. Ðời sống sẽ được thay mới. Rồi ngày sẽ trôi qua, Bao cơ hội không trở lại, Trôi đi dần theo tháng ngày, Hối tiếc biết bao giờ phai. Rồi ngày sẽ trôi qua, Hôm nay Ngài đang đứng đợi, Ai tin nhận Con Chúa Trời, Ngài ban hạnh phúc muôn đời. Jêsus yêu mến, Ðưa tay âu yếm đón ta trong tình yêu ấm êm. Mọi tội được tha tại thập tự giá, Chúa xưa chuộc ta đó. Rồi ngày sẽ trôi qua, Mai đây sầu đau lấp vùi, Thân ta nổi trôi giữa đời giữ vững đức tin người ơi! Rồi ngày sẽ trôi qua, Ðêm buông màn đêm khắp trời, Ta nương mình trong Chúa rồi, Bình an hạnh phúc muôn đời. Rồi ngàn năm cuộc đời đẹp tươi.

Tác giả: Vĩnh Phúc

 

508 -Vững Bước Ði Trên Khổ Ðau

1. Dù cuộc đời tôi có phút giây vinh quang nào. Chẳng qua như sương khói rồi biến tan như chiêm bao. Dù cuộc đời tôi có chút công danh phù du, Như chiếc lá khô vàng, tan tác bay trong chiều thu. Dù là bậc vua chúa sống kiêu sa huy hoàng. Lầu son hay gác tía quyền thế uy nghi cao sang. Dù cuộc đời tôi sống với trăng sao ngàn thu Cũng sẽ không ra gì nếu không có Chúa Jêsus. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất Cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, Cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tôi có bước lưu ly thăng trầm. Dù sông to gió lớn, Theo Chúa tôi luôn an tâm. Dù rừng sâu chắn lối, núi cao ngăn đường đi, Nương hồn trong cánh Chúa Chân vững bước qua muôn hiểm nguy.

2. Giòng thời gian vun vút nước trôi nhanh qua cầu. Người thương yêu ly tán, ngày tháng thanh xuân qua mau. Ðể tuổi già ngơ ngát khóc non sông biển dâu. Ôi dĩ vãng phai màu, ai biết tương lai về đâu. Dù sự nghiệp tan nát giấc mơ xưa phai tàn. Ðời như mây theo gió ngày tháng chơ vơ hoang mang. Lời nguyện cầu tha thiết phút ăn năn thở than, Giữa bóng đêm canh tàn chắc Ngài nghe tiếng tôi kêu van. Vì một ngày mai thân xác tôi về cùng bụi đất Cũng như năm xưa chào đời, tôi sẽ trở về tay trắng mà thôi. Nhưng linh hồn tôi xin dâng vào trong tay Chúa, Cầu xin Chúa dắt đưa tôi vào nước bình an trên trời. Dù cuộc đời tăm tối đắng cay trong lao tù. Mọi đau thương lo lắng, dâng hết lên cho Jêsus. Dù vượt trũng bóng chết, phút băng qua vực sâu, Nương hồn trong cánh Chúa, Chân vững bước đi trên khổ đau.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

509 -Ca Khúc Tạ Ơn Tôn Vinh

1. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một đời tự do. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân Ðể dọn lòng sám hối ăn năn Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên. Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương Ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, Hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi, Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, Trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan, Nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan, Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.

2. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân. Trên thập tự giá chết thay cho tôi trả xong nợ trần. Xin tạ ơn Chúa dù đời có lúc gian truân Ðể dọn lòng sám hối ăn năn Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã cho tôi một thời hoa niên. Gia đình đầm ấm sống vui yêu thương Ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về điều Chúa đã cho tôi Dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, Hồn tôi ca hát tạ ơn Chúa thôi. Tôn vinh Jêsus tạ ơn Chúa tôi, Trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, Trong cơn hoạn nạn ngục tù cay đắng trong đời. Trong cơn phong ba, dòng sông cuốn trôi, Nương nơi Jêsus hồn tôi thảnh thơi Tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa dắt đưa tôi qua chặng đường nguy nan. Xin tạ ơn Chúa giúp tôi yên vui dù trong cơ hàn. Xin tạ ơn Chúa dù thù bắt bớ vu oan, Nguyện cầu Ngài cứu giúp lo toan, Tạ ơn tôn vinh Chúa trong lòng hân hoan.

Tác giả: Vũ Ðức Nghiêm

 

510 -Jêsus Bên Tôi

1. Ngày xưa khi tôi còn sống đớn đau trong vô vọng Lòng đầy u ám tội lỗi phủ che thân này. Bạn bè xa lánh không chốn náu nương cho linh hồn. Ngục tù thế gian nhốt tâm tâm linh trong kinh hoàng. Buồn phiền ray rứt vây hãm khiến tôi luôn ưu tư. Thở than buồn chán u hoài còn đọng đáy tim.

2. Rồi khi Jêsus tìm đến với yêu thương ân cần, Dịu dàng nâng niu chia xẻ biết bao nhiêu điều. Ngài dìu tôi đến một chốn nghĩ yên cho tâm hồn. Mừng vui chứa chan ngỡ đâu như nơi thiên đàng. Sầu muộn tiêu biến đêm tối cũng theo nhau đi xa. Ðám mây mặc cảm không còn ngự trị chính tôi.

3. Jêsus yêu tôi lòng biết Chúa yêu tôi vô cùng, Từng ngày trôi qua tôi sống thỏa vui bên Ngài. Nhiều tình thương mến trong Chúa khiến tôi không cô đơn. Lòng luôn biết ơn Chúa yêu tôi ôi vô vàn. Thầm nguyện yêu Chúa theo Chúa dẫu thế gian khinh khi. Sống bên Jêsus, trông cậy, thuận phục, hiến dâng.

Tác giả: Vi Vu

 

511 -Ðấng Chăn Giữ Tôi

Thi Thiên 23

Ðức Giê-hô-va là Ðấng chăn giữ tôi: tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì. Ngài khiến tôi an nghĩ nơi đồng cỏ xanh tươi, Dẫn tôi đến mé nước bình tịnh. Ngài bổ lại linh hồn tôi, Dẫn tôi vào các lối công bình, vì cớ danh Ngài, vì cớ danh Ngài. Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi, vì Chúa ở cùng tôi: Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Ngài xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn, thật chén tôi đầy tràn, Quả thật trọn đời của tôi Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn, sẽ theo tôi luôn; Và tôi sẽ ở trong nhà, nhà Ðức Giê-hô-va tôi Cho đến lâu dài, cho đến lâu dài. Ha-le-lu-gia! A-men. Ha-lê-lu-gia A-men.